Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0629/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0448

Priimti tekstai
PDF 279kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Irakas, ypač mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį) ir išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes
P7_TA(2010)0448RC-B7-0629/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irako, ypač mirties bausmės (Tariqo Azizo atvejis) ir išpuolių prieš krikščionių bendruomenes

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Irake,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės panaikinimo, ypač į 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės moratoriumo(1),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/149, kurioje raginama paskelbti mirties bausmės moratoriumą, ir į 2008 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 63/168, kurioje raginama įgyvendinti 2007 m. Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/149,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2010 m. birželio 16 d. plenarinio posėdžio metu pasakytą kalbą dėl žmogaus teisių politikos, kurioje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad mirties bausmės panaikinimas visame pasaulyje yra prioritetinis Europos Sąjungos tikslas,

–  atsižvelgdamas į baigiamąją deklaraciją, kuri buvo priimta 2010 m. vasario 24–26 d. Ženevoje vykusiame 4-ajame pasauliniame kongrese prieš mirties bausmę ir kurioje raginama visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 16 d. patvirtintas Tarybos išvadas dėl religijos ar įsitikinimų laisvės, kuriose ji pabrėžia strateginę šios laisvės ir kovos su religine netolerancija svarbą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pareiškimus dėl Irako, ypač į 2010 m. lapkričio 1 d. pareiškimą, kuris buvo pateiktas atsižvelgiant į išpuolį prieš tikinčiuosius Dievo Motinos katedroje Bagdade, Irake,

–  atsižvelgdamas į savo metinius pranešimus apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir į savo ankstesnes rezoliucijas dėl religinių mažumų pasaulyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

Mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį)

A.  kadangi 2010 m. spalio 26 d. Irako Aukščiausias Teismas mirties bausme nuteisė 74 metų amžiaus sulaukusį buvusį Irako ministro pirmininko pavaduotoją Tariqą Azizą ir Sadouną Shakirą, buvusį vidaus reikalų ministrą, bei Abedą Hamoudą, buvusį asmeninį Sadamo Huseino sekretorių; kadangi dėl šio nuosprendžio pateikta apeliacija buvo atmesta ir jis gali būti įvykdytas per 30 dienų,

B.  kadangi ankstesnio teismo proceso metu Tariqui Azizui buvo skirta 22 metų kalinimo vienutėje bausmė ir šis nuosprendis iš esmės reiškė kalėjimo iki gyvos galvos bausmę, turint omenyje nestabilią Tariqo Azizo, kuris kalėjime yra patyręs keletą insultų, turėjęs problemų su plaučiais ir jam padaryta operacija dėl kraujo krešulio smegenyse, sveikatos būklę,

C.  kadangi Irako prezidentas Jalal Talabani pareiškė, kad jis nepasirašys įsakymo įvykdyti mirties nuosprendį Tariqui Azizui; kadangi pagal Irako konstituciją prezidentas turėtų patvirtinti mirties nuosprendį, bet yra priemonių, kurias taikant mirties bausmės gali būti vykdomos parlamentui sutikus,

D.  kadangi mirties bausmės skyrimas Tariqui Azizui tikrai nepadės panaikinti smurto atmosferos Irake ir kadangi Irakui nepaprastai svarbu užtikrinti nacionalinio susitaikymo procesą,

E.  kadangi ES ryžtingai siekia, kad visur būtų panaikinta mirties bausmė, ir nori, kad šis principas būtų pripažintas visame pasaulyje,

F.  kadangi mirties bausmė yra žiauriausia, nehumaniškiausia ir labiausiai žeminanti bausmė, kuria pažeidžiama teisė į gyvybę, įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, ši bausmė yra kankinimo veiksmas, nepriimtinas valstybėms, kurios paiso žmogaus teisių,

Išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes

G.  kadangi 2010 m. lapkričio 22 d. Mosule buvo nužudyti du Irako krikščionys; kadangi 2010 m. lapkričio 10 d. serija bombų ir minosvaidžių buvo nutaikyta į krikščionių teritorijas, dėl to Irako sostinėje Bagdade žuvo mažiausiai 5 žmonės; ir kadangi šie išpuoliai įvyko po to, kai 2010 m. spalio 31 d. Bagdade islamistų kovotojai užgrobė sirų katalikų katedrą, dėl to mirė daugiau nei 50 maldininkų,

H.  kadangi Irako islamo valstybės kovotojų grupė, laikoma tarptautinio Al–Qaida judėjimo dalimi, reikalavo prisiimti atsakomybę už nužudymus ir pasižadėjo pradėti naujus išpuolius prieš krikščionis,

I.  kadangi Irako konstitucijos 10 straipsnyje nustatomas vyriausybės įsipareigojimas užtikrinti ir išlaikyti šventyklų ir religinių vietų neliečiamumą; kadangi 43 straipsnyje teigiama, kad visų religinių grupių pasekėjai gali laisvai atlikti savo religines apeigas ir tvarkyti savo religines institucijas,

J.  kadangi šimtai tūkstančių krikščionių pabėgo iš šalies dėl besikartojančių išpuolių prieš jų bendruomenes ir bažnyčias; kadangi daugelis likusių Irako asirų (chaldėjų, sirų ir kitų krikščionių mažumų) yra amžiais perkeltieji asmenys, kurie turėjo pabėgti nuo ekstremistų prieš juos nukreipto smurto,

K.  kadangi asirai (chaldėjai, sirai ir kitos krikščionių mažumos) yra seni žmonės ir čiabuviai, kurie yra ypač jautrūs persekiojimams ir priverstinei emigracijai ir kadangi yra pavojus, kad jų kultūra taps nykstanti Irake,

L.  kadangi žmogaus teisių pažeidimų Irake prieš etnines ir religines mažumas atvejų skaičius smarkiai didėja; kadangi visų mažumų, įskaitant religines grupes, saugumas ir teisės turi būti gerbiamos ir saugomos visose visuomenėse,

M.  kadangi Europos Sąjunga nuolat reiškė savo įsipareigojimą saugoti minties, sąžinės ir religijos laisves ir pabrėžė, kad vyriausybės turi pareigą užtikrinti šias laisves,

Mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį)

1.  dar kartą pabrėžia savo nuolatinę poziciją dėl nepritarimo mirties bausmei visais atvejais ir visomis aplinkybėmis, įskaitant karo nusikaltimų atvejus, nusikaltimus žmonijai bei genocidą ir dar kartą išreiškia savo įsitikinimą, kad mirties bausmės panaikinimas prisidės prie žmogaus orumo stiprinimo ir pažangios žmogaus teisių plėtros;

2.  be to, giliai apgailestauja dėl Irako Aukščiausio teismo sprendimo nuteisti Tariqą Azizą ir Sadouną Shakirą bei Abedą Hamoudą mirties bausme; taip pat , pabrėžia, kad yra svarbu patraukti atsakomybėn tuos, kurie pažeidžia žmonių teises, įskaitant (buvusius) politikus, teisinės valstybės ir tinkamo proceso kontekste;

3.  ragina Irako valdžios institucijas persvarstyti jų sprendimą ir nevykdyti Aukščiausiojo teismo paskelbto mirties nuosprendžio; palankiai vertina prezidento J. Talabani pareiškimą, kad jis nepasirašys vykdymo įsakymo;

4.  ragina Irako vyriausybę pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinio pilietinio ir politinio teisių pakto antrojo fakultatyvinio protokolo, susijusio su mirties bausmės panaikinimu bet kokiomis aplinkybėmis, ir ragina nedelsiant sustabdyti mirties bausmių vykdymą;

5.  pabrėžia, kad visiškas mirties bausmės panaikinimas tebėra vienas pagrindinių ES žmogaus teisių politikos tikslų;

Išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes

6.  išreiškia savo rimtą susirūpinimą ir stipriai smerkia išpuolius prieš krikščionis ir kitas religines bendruomenes Irake bei šiuos veiksmus atliekančių nusikaltėlių piktnaudžiavimą religija;

7.  ragina Irako valdžios institucijas radikaliai padidinti pajėgas, kuriomis siekiama apsaugoti krikščionis ir kitas pažeidžiamas mažumas, ragina sustiprinti veiksmus, nukreiptus prieš etniniu pagrindu kylantį smurtą ir daryti viską, kas įmanoma, kad nusikaltimų vykdytojai būtų nubausti pagal teisinės valstybės principus ir tarptautinius standartus;

8.  dar kartą pabrėžia paramą Irako žmonėms ir ragina visas Irako organizacijas veikti kartu prieš smurto ir terorizmo grėsmę; pabrėžia, kad turi būti apsaugota visų religinių grupių teisė laisvai rinktis ir garbinti; apgailestauja, kad yra sąmoningai pasirenkamos vietos, kuriose renkasi civiliai gyventojai, įskaitant maldos vietas; smarkiai smerkia visus smurto veiksmus prieš bažnyčias ir visas garbinimo vietas ir ragina ES bei tarptautinę bendruomenę pradėti kovą prieš terorizmą;

9.  išreiškia solidarumą aukų šeimoms ir pareiškia tikintis, kad Irako žmonės ir toliau tvirtai atmes ekstremistų pastangas siekiant sukelti sektų pobūdžio įtampą;

10.  palankiai vertina Irako Užsienio reikalų ministerijos 2010 m. lapkričio 2 d. pareiškimą, kuriuo raginama sušaukti kompetentingas valdžios institucijas ir saugumo pajėgas siekiant tvirtai priešintis pasikėsinimams į atskirus Irako piliečius sektų ar rasistiniais pagrindais ir Irako piliečiams suteikti apsaugą bei apsaugoti religinę praktiką;

11.   ragina Tarybą ir Komisiją, ypač pirmininko pavaduotoją–Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton, atsižvelgiant ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ruošimą, kaip svarbiausią klausimą išspręsti krikščionių saugumo problemą Irako teritorijos ribose;

o
o   o

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT valstybių narių vyriausybėms ir Irako vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL C 74 E, 2008 3 20, p. 775.

Teisinė informacija - Privatumo politika