Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2966(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0635/2010

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0450

Přijaté texty
PDF 222kWORD 59k
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
Barma – průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Usnesení Evropského parlamentu dne 25. listopadu 2010 o Barmě – o průběhu voleb a propuštění vůdkyně opozice Aun Schan Su Ťij

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě, poslední ze dne 20. května 2010(1),

–  s ohledem na články 18–21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 23. února 2010, které vyzývá k všestrannému dialogu mezi vládními orgány a demokratickými silami v Barmě,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka ze dne 11. března 2010 o nových barmských volebních právních předpisech,

–  s ohledem na prohlášení předsedy na 16. vrcholné schůzce sdružení ASEAN, která se konala v Hanoji dne 9. dubna 2010,

–  s ohledem na závěry o Barmě, které přijala Rada ve složení pro zahraniční záležitosti na svém 3009. zasedání v Lucemburku dne 26. dubna 2010,

–  s ohledem na závěry Evropské rady – prohlášení o Barmě ze dne 19. června 2010,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě ze dne 28. srpna 2009,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona dne 26. října 2010 v Bangkoku,

–  s ohledem na prohlášení předsedy na osmém setkání Asie-Evropa v říjnu 2010,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě ze dne 15. září 2010,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise ze dne 7. listopadu 2010 o volbách v Barmě,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN a předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka ze dne 8. listopadu 2010 o barmských volbách,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 13. listopadu 2010 o propuštění Aun Schan Su Ťij,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise ze dne 13. listopadu 2010 o propuštění Aun Schan Su Ťij,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se Barmy dne 22. listopadu 2010,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že necelý týden po konání sporných celostátních voleb byla ve večerních hodinách dne 13. listopadu 2010 Aun Schan Su Ťij propuštěna z domácího vězení, v němž strávila 15 z posledních 21 let,

B.  vzhledem k tomu, že se dne 7. listopadu 2010 v Barmě konaly první celostátní volby za posledních více než 20 let; vzhledem k tomu, že v předchozích volbách v roce 1990 zvítězila Národní liga pro demokracii (NLD) vedená Aun Schan Su Ťij,

C.  vzhledem k tomu, že poslední volby se řídily kontroverzní ústavou z roku 2008, která barmské armádě zaručuje čtvrtinu všech parlamentních mandátů, a že tyto volby zcela podle očekávání vyhrála armádou podporovaná Strana svazové soudržnosti a rozvoje (USDP),

D.  vzhledem k tomu, že barmské orgány zavedly v období před volbami konanými 7. listopadu několik nových právních předpisů omezujících svobodu slova a kritiku vlády, jež významně omezily politickou a předvolební činnost politických stran a byly namířeny proti vnitřním hlasům vyzývajícím k propuštění politických vězňů a vzhledem k tomu, že volby neodpovídaly mezinárodním normám;

E.  vzhledem k tomu, že Straně svazové soudržnosti a rozvoje (USDP) podporující juntu bylo umožněno navrhnout kandidáty takřka ve všech volebních okrscích, zatímco prodemokratické strany jako Národní demokratická síla mohly své kandidáty navrhnout pouze v několika volebních okrscích, a to zejména proto, že měly příliš málo času na to, aby na volby shromáždily finanční prostředky nebo aby se na ně řádně připravily,

F.  vzhledem k tomu, že s ohledem na podmínky spojené s účastí ve volbách se Národní liga pro demokracii (NLD) rozhodla tyto volby bojkotovat; vzhledem k tomu, že Národní liga pro demokracii byla poté, co se nezaregistrovala k volbám, zákonem ze dne 6. května 2010 rozpuštěna,

G.  vzhledem k tomu, že volby proběhly v ovzduší strachu, zastrašování a rezignace a vzhledem k tomu, že statisícům barmských občanů, včetně buddhistických mnichů a politických vězňů, bylo zakázáno, aby odevzdali svůj hlas nebo ve volbách kandidovali,

H.  vzhledem k tomu, že se objevila řada stížností na charakter i průběh voleb, týkajících se nedostatečné ochrany tajnosti hlasování, nátlaku na státní zaměstnance a pokusů armády přinutit například etnické Kareny, aby volily strany podporované juntou,

I.  vzhledem k tomu, že sporná ústava z roku 2008 zakazuje Aun Schan Su Ťij vykonávat veřejnou funkci,

J.  vzhledem k tomu, že propuštění Aun Schan Su Ťij, pakliže nebude zrušeno, může být vykládáno jako první krok správným směrem, vzhledem k tomu, že však řada osob vyjádřila obavy o bezpečnost Aun Schan Su Ťij a uvedla, že ji státní bezpečnostní služby sledují,

K.  vzhledem k tomu, že ačkoliv byla Aun Schan Su Ťij propuštěna, je i nadále zadržováno více než 2 200 dalších prodemokratických aktivistů a také řada buddhistických mnichů, kteří vedli protivládní protesty v roce 2007, a žurnalistů, kteří o protestech informovali;

L.  vzhledem k tomu, že barmská vláda od roku 2003 odmítá všechny návrhy OSN a širšího mezinárodního společenství na reformu jejího „plánu pro dosažení demokracie“ v sedmi etapách;

M.  vzhledem k tomu, že barmská armáda se i nadále dopouští brutálního porušování lidských práv na civilistech v domovské oblasti etnických Karenů u hranic s Thajskem, včetně poprav bez soudního procesu, nucené práce a sexuálního násilí; a vzhledem k tomu, že tisíce barmských uprchlíků uprchly v důsledku střetů mezi barmskou armádou a skupinami etnických povstalců den po volbách do Thajska,

N.  vzhledem k tomu, že Barma i nadále pokračuje v rozsáhlém a systematickém násilném náboru dětských vojáků,

O.  vzhledem k tomu, že OSN, EU a její členské státy, USA a řada dalších vlád na celém světě prohlásily, že k nalezení dlouhodobého řešení problémů v Barmě jsou nezbytné třístranné rozhovory mezi Aun Schan Su Ťij, Národní ligou pro demokracii, která zastupuje národnostní menšiny v Barmě, a barmskou juntou; a vzhledem k tomu, že barmská vláda neustále odmítá tyto rozhovory zahájit,

P.  vzhledem k tomu, že EU na barmský režim od roku 1996 uplatňuje omezující opatření, včetně zmrazení aktiv přibližně 540 soukromých osob a 62 subjektů, zákazu cestování, zákazu vývozu vojenského vybavení a v poslední době i zákazu vývozu zařízení pro těžbu dřeva a surovin a zákazu dovozu jistých druhů dřeva, drahokamů a minerálů, a to až do doby, než dojde ke skutečné změně ve směru k demokracii, lidským právům, svobodě projevu a právnímu státu,

1.  vítá nedávné propuštění Aun Schan Su Ťij, ale vyslovuje politování nad tím, že byla propuštěna až po volbách, čímž jí bylo znemožněno se aktivně zapojit do volební kampaně na straně opozice; trvá na tom, že její čerstvý návrat na svobodu musí být bezpodmínečný a bez jakýchkoli omezení;

2.  hluboce lituje toho, že barmská vojenská junta odmítla konání svobodných a spravedlivých voleb v Barmě dne 7. listopadu;

3.  vyjadřuje politování nad omezeními, která uložila vládnoucí vojenská junta hlavním opozičním stranám, a také nad omezeními znemožňujícími sdělovacím prostředkům svobodné zpravodajství z voleb a jejich sledování;

4.  vyjadřuje politování nad nedostatkem transparentnosti při organizaci hlasování a sčítání hlasů, nad tím, že vojenská junta odmítla přijmout mezinárodní pozorovatele a že výsledky byly vyhlášeny se zpožděním;

5.  lituje toho, že nová ústava zaručuje barmským vojenským kruhům minimálně čtvrtinu křesel v parlamentu, což stačí k vetování jakékoli změny ústavy, a také juntě umožňuje pozastavit platnost veškerých občanských svobod a pozastavit činnost parlamentu, kdykoli uzná za vhodné;

6.  konstatuje, že účast opozičních stran při hlasování byla okleštěna, a tyto strany tak byly postaveny před obtížné rozhodnutí, zda volby bojkotovat, či nikoli, a domnívá se, že účast opozice a zástupců etnických skupin v celostátním parlamentu i v regionálních shromážděních, jakkoli početně velmi omezená, by mohla znamenat začátek návratu k normálnímu stavu a mohla by být příležitostí ke změně;

7.  důrazně odsuzuje přetrvávající porušování základních svobod a základních demokratických práv barmského lidu ovládaného barmskou vojenskou juntou;

8.  naléhavě vyzývá barmskou vládu, aby propustila všech zbývajících 2 200 barmských politických vězňů, a to bez jakýchkoli předběžných podmínek, a aby jim rovněž znovu v plném rozsahu přiznala veškerá jejich politická práva; trvá také na tom, aby barmské orgány upustily od jakéhokoli dalšího politicky motivovaného zatýkání;

9.  důrazně vyzývá barmský režim, aby zrušil omezení svobody shromažďování, svobody pohybu a svobody projevu, a požaduje ukončení politicky motivované cenzury sdělovacích prostředků a politicky motivované kontroly internetu a mobilní telefonní sítě;

10.  důrazně odsuzuje násilí, které propuklo po četných stížnostech na zastrašování v západní části Barmy, ve městě Myawaddy; krvavá přestřelka mezi příslušníky barmské armády a etnickými povstalci přiměla tisíce místních lidí uchýlit se přes hranici do Thajska;

11.  hluboce lituje, že barmské orgány odmítly všechny nabídky technické pomoci a monitorovacích služeb ze strany OSN, a odsuzuje omezení činnosti zahraničních sdělovacích prostředků snažících se informovat o událostech přímo z barmského území;

12.  odsuzuje skutečnost, že nejméně devíti deníkům a časopisům se stalo, že Rada pro dohled nad tiskem pozdržela jejich vydání s poukazem na to, že porušily pravidla tím, že ve svých vydáních zveřejnily záběry propuštění Aun Schan Su Ťij;

13.  důrazně vyzývá barmský režim, aby zahájil rozhovory s Aun Schan Su Ťij a s Národní ligou pro demokracii a se zástupci menšinových etnik; vítá v této souvislosti snahy generálního tajemníka OSN a jeho zvláštního zpravodaje pro Barmu o zprostředkování těchto rozhovorů;

14.  žádá nejen mezinárodní společenství včetně Číny, Indie a Ruska jako hlavních obchodních partnerů Barmy, ale také sdružení ASEAN, aby přestaly podporovat nedemokratický režim, který udržuje svou moc na úkor svého lidu, a aby vyvíjely větší tlak na pozitivní změny v zemi; mimoto je přesvědčen, že charta sdružení ASEAN ukládá členským státům sdružení zvláštní odpovědnost a morální povinnost konat v případě, že v jedné z členských zemí dochází k soustavnému porušování lidských práv;

15.  opakovaně vyslovuje podporu rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010 prodloužit platnost restriktivních opatření uvedených v současném rozhodnutí EU o další rok; naléhavě vyzývá barmské orgány, aby učinily kroky nutné k tomu, aby bylo možno tato opatření přehodnotit;

16.  vyjadřuje znepokojení nad podmínkami ve věznicích a ostatních vazebních zařízeních a nad neustálými zprávami o špatném zacházení s vězni svědomí, mj. o jejich mučení, a o jejich přesunech do izolovaných věznic, v nichž jsou drženi daleko od rodin a nedostává se jim stravy a léků; vyzývá také barmské orgány, aby okamžitě umožnily všem vězňům léčbu či lékařské ošetření a znovu povolily Mezinárodnímu výboru Červeného kříže návštěvy všech vězňů;

17.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že v některých oblastech znovu propukl ozbrojený konflikt, a vyzývá barmskou vládu, aby chránila civilní obyvatelstvo ve všech částech země, a všechny, jichž se to týká, aby dodržovali stávající dohody o klidu zbraní;

18.  vyzývá EU a její členské státy, aby uplatnily veškerý svůj ekonomický a politický vliv v zájmu nastolení svobody a demokracie v Barmě; naléhavě vyzývá členské státy a EU, aby i nadále poskytovaly finanční prostředky pro uprchlíky na thajsko-barmské hranici;

19.  znovu připomíná a schvaluje pozvání předsedy Parlamentu pro Aun Schan Su Ťij, aby se v prosinci zúčastnila slavnostního předávání Sacharovovy ceny ve Štrasburku; zdůrazňuje skutečnost, že pokud se bude moci předání zúčastnit, bude jí oficiálně předána Sacharovova cena, kterou získala v roce 1990 za vše, co vykonala pro prosazení demokracie a svobody v Barmě;

20.  trvá na tom, aby barmský režim a jím kontrolované služby zaručily Aun Schan Su Ťij svobodu projevu a fyzickou svobodu, včetně jejího neomezeného práva na svobodný a bezpečný pohyb na území Barmy a v zahraničí a návrat do Barmy;

21.  vítá rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu vyslat do Barmy parlamentní delegaci, aby předala Aun Schan Su Ťij Sacharovovu cenu, pokud by se nemohla dostavit k slavnostnímu předání ceny do Štrasburku;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Aun Schan Su Ťij, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu vyslanci EU pro Barmu, Státní radě pro mír a rozvoj v Barmě, vládám členských států sdružení ASEAN a ASEM, meziparlamentnímu uskupení sdružení ASEAN pro Myanmar a Kavkaz, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v Barmě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0196.

Právní upozornění - Ochrana soukromí