Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2966(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0635/2010

Forhandlinger :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 13.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0450

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 53k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg
Burma - valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om Burma - valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma, hvoraf den seneste blev vedtaget den 20. maj 2010(1),

–  der henviser til artikel 18-21 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til artikel 25 i den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til EU-formandskabets erklæring af 23. februar 2010 med opfordring til en altomfattende dialog mellem myndighederne og de demokratiske bevægelser i Burma,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, af 11. marts 2010 om Burmas nye valglov,

–  der henviser til formandens erklæring ved det 16. ASEAN-topmøde, der blev afholdt i Hanoi den 9. april 2010,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Burma/Myanmar, der blev vedtaget på den 3009. samling i Rådet (udenrigsanliggender), som blev afholdt i Luxembourg den 26. april 2010,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner - erklæring om Burma/Myanmar af 19. juni 2010,

–  der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær af 28. august 2009 om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar,

–  der henviser til den erklæring, som FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, fremsatte i Bangkok den 26. oktober 2010,

–  der henviser til formandens erklæring ved det ottende Asien-Europa-møde i oktober 2010,

–  der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør af 15. september 2010 om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar,

–  der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 7. november 2010 om valget i Burma,

–  der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær og formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, af 8. november 2010 om det burmesiske valg,

–  der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær af 13. november 2010 om løsladelsen af Daw Aung San Suu Kyi,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for Det Europæiske Råd og næstformanden i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 13. november 2010 om løsladelsen af Aung San Suu Kyi,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet af 22. november 2010 om Burma/Myanmar,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at Aung San Suu Kyi om aftenen den 13. november 2010, mindre end en uge efter afholdelsen af det omstridte nationale valg, blev løsladt fra den husarrest, hvor hun har tilbragt 15 ud af de seneste 21 år,

B.  der henviser til, at Burma den 7. november 2010 afholdt sit første nationale valg i over 20 år; der henviser til, at det forrige valg i 1990 blev vundet af Aung San Suu Kyi's parti »National League for Democracy« (NLD),

C.  der henviser til, at det seneste valg var baseret på den kontroversielle forfatning, der blev indført i 2008, som garanterer det burmesiske militær en fjerdedel af alle pladser i parlamentet, og ikke overraskende blev vundet af det militærstøttede parti »Union Solidarity and Development Party« (USDP),

D.  der henviser til, at de burmesiske myndigheder i perioden op til valget den 7. november indførte adskillige nye love, som begrænsede ytringsfriheden og kritik af regeringen, lagde alvorlige begrænsninger på politiske partiers politiske aktiviteter og kampagneaktiviteter og slog hårdt ned på interne opfordringer til løsladelse af politiske fanger, og til, at valget ikke levede op til internationale standarder,

E.  der henviser til, at pro-junta-partiet »Union Solidarity and Development Party« (USDP) havde mulighed for at opstille kandidater i næsten alle valgkredse, mens pro-demokrati-partier som »National Democratic Force« blev begrænset til kun at opstille kandidater i en håndfuld valgkredse, primært fordi de ikke havde nok tid til at indsamle økonomiske midler til valget eller til at organisere det ordentligt,

F.  der henviser til, at »National League for Democracy« (NLD) besluttede at boykotte valget i lyset af de betingelser, deltagerne blev pålagt; der henviser til, at NLD blev opløst ved lov den 6. maj 2010 efter at have undladt at indskrive sig til valget,

G.  der henviser til, at valget blev gennemført i en atmosfære af angst, trusler og resignation, og til, at hundredtusinder af burmesiske borgere, inklusive buddhistiske munke og politiske fanger, blev udelukket fra at stemme eller opstille ved valget,

H.  der henviser til, at der var mange klager over såvel grundlaget for som gennemførelsen af valget med manglende beskyttelse af valghemmeligheden, tvang mod statsansatte og militærets indsats for f.eks. at tvinge etniske karenere til at stemme på juntastøttede partier,

I.  der henviser til, at den omstridte forfatning fra 2008 udelukker Aung San Suu Kyi fra offentlige hverv,

J.  der henviser til, at løsladelsen af Aung San Suu Kyi, forudsat at den ikke omstødes, kan tolkes som et første skridt i den rigtige retning; der henviser til, at mange imidlertid har udtrykt bekymring for Aung San Suu Kyi's sikkerhed og bemærker, at hun overvåges af statens sikkerhedstjeneste,

K.  der henviser til, at skønt Aung San Suu Kyi er blevet løsladt, holdes mere end 2 200 andre pro-demokrati-aktivister stadig fanget lige som mange af de buddhistiske munke, der førte an i protesterne mod regeringen i 2007, og journalister, der dækkede protesterne,

L.  der henviser til, at Burmas regering siden 2003 har afvist ethvert forslag, FN og det bredere internationale samfund har stillet, om hvordan dens 7-trins »køreplan for demokrati« kunne reformeres,

M.  der henviser til, at Burmas militær fortsat begår grusomme menneskerettighedskrænkelser mod civile i de etniske kareneres hjemegne ved den thailandske grænse, krænkelser der indbefatter vilkårlige henrettelser, tvangsarbejde og seksuel vold, og endvidere henviser til, at tusindvis af burmesiske flygtninge ankom til Thailand dagen efter valget på grund af sammenstød mellem den burmesiske hær og etniske oprørsgrupper,

N.  der henviser til, at Burma fortsætter med udbredt og systematisk tvangsrekruttering af børnesoldater,

O.  der henviser til, at FN, EU og dets medlemsstater, USA og mange andre regeringer i hele verden har udtalt, at trepartsforhandlinger mellem Aung San Suu Kyi og »National League for Democracy«, repræsentanter for Burmas etniske mindretal og den burmesiske junta er af afgørende betydning, og til, at Burma fortsat nægter at indlede sådanne drøftelser,

P.  der henviser til, at EU siden 1996 har pålagt det burmesiske regime restriktive foranstaltninger, herunder en fastfrysning af omkring 540 enkeltpersoners og 62 juridiske personers aktiver, rejseforbud, et forbud mod eksport af militært udstyr og senere et forbud mod udstyr til skovarbejde og minedrift og mod import af visse typer træ, ædelstene og mineraler, indtil det tidspunkt, hvor der er dokumentation for reelle forandringer i retning af demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed og retssikkerhed,

1.  glæder sig over den nylige løsladelse af Aung San Suu Kyi, men beklager dybt, at hun først blev løsladt efter valget, hvilket gjorde det umuligt for hende at føre aktiv valgkamp for oppositionen i forbindelse med valget, insisterer på, at hendes nyligt vundne frihed skal være betingelsesløs og uden begrænsninger;

2.  beklager dybt, at den regerende burmesiske militærjunta nægtede at afholde et frit og retfærdigt valg i Burma den 7. november;

3.  beklager dybt de restriktioner, den regerende burmesiske militærjunta pålagde de største oppositionspartier, og de restriktioner, der blev lagt på pressens frihed til at rapportere om og overvåge valget;

4.  beklager dybt den manglende gennemsigtighed i tilrettelæggelsen af afstemningen og stemmeoptællingen, militærets afvisning af at acceptere internationale valgobservatører og forsinkelsen med hensyn til offentliggørelsen af resultatet;

5.  beklager dybt, at den nye forfatning garanterer det burmesiske militær mindst en fjerdedel af alle pladserne i parlamentet, hvilket er nok til at nedlægge veto mod alle forfatningsmæssige ændringer og også gør det muligt for militæret at ophæve alle borgerlige rettigheder og opløse parlamentet når som helst, det finder det påkrævet;

6.  bemærker den begrænsede valgdeltagelse af oppositionspartierne, som var nødt til at træffe en vanskelig beslutning om, hvorvidt de skulle boykotte valget eller ej, og er af den opfattelse, at oppositionens og de etniske repræsentanters deltagelse i såvel den nationale forsamling som de regionale forsamlinger, selv i et meget begrænset omfang, kunne være begyndelsen på en normalisering og en mulighed for forandring;

7.  fordømmer på det skarpeste den burmesiske militærjuntas fortsatte krænkelser af det burmesiske folks grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder;

8.  opfordrer indtrængende Burmas regering til straks og uden betingelser at løslade alle Burmas resterende 2 200 politiske fanger og give dem alle deres politiske rettigheder tilbage; insisterer endvidere på, at de burmesiske myndigheder fremover afholder sig fra at foretage politisk motiverede arrestationer;

9.  opfordrer kraftigt det burmesiske regime til at ophæve begrænsningerne af forsamlingsfriheden, bevægelsesfriheden og ytringsfriheden og opfordrer til, at der sættes en stopper for politisk censur af pressen og politisk motiveret kontrol med internettet og mobiltelefonnettet;

10.  fordømmer på det skarpeste den vold, der brød ud efter udbredte klager over trusler i det vestlige Burma, i byen Myawaddy, de voldsomme skudvekslinger mellem det burmesiske militær og etniske oprørsstyrker tvang tusinder til at krydse grænsen til Thailand;

11.  beklager dybt de burmesiske myndigheders afvisning af alle FN's tilbud om teknisk bistand og overvågningstjenester og fordømmer de begrænsninger, der pålægges udenlandske medier, som forsøger at rapportere inde fra Burma;

12.  fordømmer, at udgivelsen af mindst ni aviser og tidsskrifter er blevet forsinket af Pressetilsynsrådet, der hævder, at reglerne ikke blev fulgt, fordi de indeholdt et billede af Aung San Suu Kyi's løsladelse;

13.  opfordrer på det kraftigste den burmesiske regering til at påbegynde drøftelser med Aung San Suu Kyi og »National League for Democracy« og med repræsentanter for de etniske mindretal; glæder sig i denne forbindelse over den mæglingsindsats, som FN's generalsekretær og FN's særlige rapportør for Burma yder;

14.  opfordrer ikke blot det internationale samfund, herunder Kina, Indien og Rusland, som er Burmas største handelspartnere, men også ASEAN til at holde op med at støtte det udemokratiske regime, som stortrives på bekostning af sin befolkning, og til at presse mere på for at opnå positive forandringer i landet; mener desuden, at ASEAN-charteret tildeler ASEAN-medlemsstaterne et særligt ansvar og en moralsk forpligtelse til at skride ind over for systematiske menneskerettighedskrænkelser i et medlemsland;

15.  gentager sin støtte til Rådets afgørelse af 26. april 2010 om at forlænge de restriktive foranstaltninger, der blev fastsat i den aktuelle EU-afgørelse, med endnu et år; opfordrer indtrængende de burmesiske myndigheder til at tage de nødvendige skridt, der vil gøre det muligt at tage disse foranstaltninger op til fornyet overvejelse;

16.  udtrykker bekymring over forholdene i fængsler og andre faciliteter til brug for frihedsberøvelse og vedvarende rapporter om mishandling af samvittighedsfanger, herunder tortur, samt over overflytning af samvittighedsfanger til isolerede fængsler langt væk fra deres familier, hvor de ikke kan få mad og medicin; opfordrer desuden de burmesiske myndigheder til omgående at give tilladelse til lægebehandling af alle fanger og til, at Den Internationale Røde Kors Komité kan genoptage sine besøg hos alle fanger;

17.  udtrykker dyb bekymring over genoptagelsen af den væbnede konflikt i visse områder og opfordrer Burmas regering til at beskytte civilbefolkningen i alle egne af landet og til, at alle parter respekterer eksisterende våbenhvileaftaler;

18.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at anvende hele deres økonomiske og politiske indflydelse for at tilvejebringe frihed og demokrati i Burma; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og EU til fortsat at yde økonomisk bistand til flygtningene ved den thailandsk-burmesiske grænse;

19.  gentager og støtter sin formands indbydelse til Aung San Suu Kyi til at deltage i Sakharov-prisoverrækkelsesceremonien i Strasbourg i december; fremhæver, at hun, såfremt hun har mulighed for at deltage, officielt vil få overrakt den Sakharovpris, hun blev tildelt i 1990 for alt, hvad hun har gjort for at fremme demokrati og frihed i Burma;

20.  insisterer på, at Aung San Suu Kyi's ytringsfrihed og fysiske frihed, herunder hendes uhindrede ret til at rejse frit og sikkert overalt i og uden for Burma og til at vende tilbage til Burma, garanteres af det burmesiske regime og de tjenester, der hører under dets kontrol;

21.  glæder sig over den beslutning, som formanden for Europa-Parlamentet har truffet, om at sende en parlamentarisk delegation til Burma for at overrække Aung San Suu Kyi hendes Sakharovpris, hvis hun skulle være forhindret i at deltage i prisoverrækkelsesceremonien i Strasbourg;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Aung San Suu Kyi, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige udsending til Burma, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling i Burma, regeringerne i ASEAN- og ASEM-medlemsstaterne, ASEM's sekretariat, ASEAN's interparlamentariske Myanmar-gruppe, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's særlige repræsentant for menneskerettigheder i Burma.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0196.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik