Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2966(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0635/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0450

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 51k
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Burma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 Burmasta, maassa pidetyistä vaaleista ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapautuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja uusimman, 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman(1) Burmasta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18–21 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan,

–  ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion 23. helmikuuta 2010 antaman lausuman, jossa vaaditaan kaikki osapuolet kattavaa vuoropuhelua viranomaisten ja Burman demokraattisten voimien välillä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin 11. maaliskuuta 2010 antaman lausuman Burman uusista vaalilaeista,

–  ottaa huomioon Hanoissa 9. huhtikuuta 2010 pidetyn 16. ASEANin huippukokouksen puheenjohtajan lausuman,

–  ottaa huomioon Luxemburgissa 26. huhtikuuta 2010 pidetyssä ulkoasiainneuvoston 3009. istunnossa annetut päätelmät Burmasta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2010 antamat päätelmät ja julkilausuman Burmasta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 28. elokuuta 2009 antaman raportin Burman ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin Bangkokissa 26. lokakuuta 2010 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon lokakuussa 2010 pidetyn kahdeksannen Aasia–Eurooppa-kokouksen puheenjohtajan lausuman,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 15. syyskuuta 2010 antaman raportin Burman ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 7. marraskuuta 2010 antaman julkilausuman Burman vaaleista,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin ja Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin 8. marraskuuta 2010 antaman lausuman Burman vaaleista,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 13. marraskuuta 2010 antaman lausuman Daw Aung San Suu Kyin vapautuksesta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 13. marraskuuta 2010 antaman julkilausuman Aung San Suu Kyin vapautuksesta,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. marraskuuta 2010 antamat päätelmät Burmasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  toteaa, että illalla 13. marraskuuta 2010, kun kiistanalaisista parlamenttivaaleista oli kulunut alle viikko, Aung San Suu Kyi vapautettiin kotiarestista, jossa hän on viettänyt 15 vuotta 21:stä viimeksi kuluneesta vuodesta,

B.  ottaa huomioon, että Burmassa järjestettiin 7. marraskuuta 2010 ensimmäiset parlamenttivaalit yli 20 vuoteen; toteaa, että Aung San Suu Kyin johtama Kansallinen demokratialiitto (NLD) voitti vuonna 1990 pidetyt edelliset vaalit,

C.  ottaa huomioon, että äskeiset vaalit perustuivat vuonna 2008 hyväksyttyyn kiisteltyyn perustuslakiin, jolla Burman sotilashallinnolle taataan neljäsosa kaikista parlamenttipaikoista, ja ettei voida pitää yllättävänä, että vaalivoittajaksi julistettiin sotilashallinnon tukema USDP-puolue,

D.  huomauttaa, että Burman viranomaiset antoivat 7. marraskuuta pidettyjen vaalien edellä useita uusia lakeja, joilla rajoitetaan ilmaisunvapautta ja hallituksen arvostelua, asetetaan vakavia rajoituksia puolueiden poliittiselle ja kampanjatoiminnalle sekä tukahdutetaan ankarasti sisäiset vetoomukset poliittisten vankien vapauttamisesta, ja etteivät vaalit vastanneet kansainvälisiä vaatimuksia,

E.  huomauttaa, että sotilasjunttaa tukeva USDP-puolue pystyi asettamaan ehdolle ehdokkaita lähes kaikissa vaalipiireissä, kun taas demokratiaa tukevat puolueet, kuten NLD:stä irtautunut NDF, pystyivät tähän vain muutamassa vaalipiirissä lähinnä siksi, että niillä oli vain vähän aikaa kerätä varoja vaaleihin tai järjestäytyä asianmukaisesti,

F.  ottaa huomioon, että NLD päätti boikotoida vaaleja osallistumiselle asetettujen ehtojen vuoksi; ottaa huomioon, että NLD:n toiminta lakkautettiin lailla 6. toukokuuta 2010 sen jälkeen, kun se oli jättänyt rekisteröitymättä vaaleihin,

G.  toteaa, että vaalit järjestettiin pelon, pelottelun ja alistumisen ilmapiirissä ja että satojatuhansia Burman kansalaisia, myös buddhalaismunkkeja ja poliittisia vankeja, kiellettiin äänestämästä tai asettumasta ehdolle vaaleissa,

H.  toteaa, että niin vaalien perustasta kuin niiden kulustakin esitettiin paljon valituksia, sillä vaalisalaisuutta ei säilytetty, valtion työntekijöitä painostettiin ja sotilashallinto yritti pakottaa etnisiä esimerkiksi kareneita äänestämään juntan tukemia puolueita,

I.  huomauttaa, että kiistellyssä vuoden 2008 perustuslaissa kielletään Aung San Suu Kyitä toimimasta julkisessa virassa,

J.  toteaa, että Aung San Suu Kyin vapautus voitaisiin tulkita ensimmäiseksi askeleeksi oikeaan suuntaan, jollei sitä peruta; huomauttaa kuitenkin, että monet ovat olleet huolissaan Aung San Suu Kyin turvallisuudesta ja että hän on edelleen valtion turvallisuuspalvelun valvonnassa,

K.  ottaa huomioon, että vaikka Aung San Suu Kyi on vapautettu, yli 2 200 muuta demokratia-aktivistia on yhä vankeudessa, samoin kuin monet niistä buddhalaismunkeista, jotka johtivat hallituksen vastaisia mielenosoituksia vuonna 2007, ja toimittajista, jotka uutisoivat mielenosoituksista,

L.  ottaa huomioon, että Burman hallitus on vuodesta 2003 hylännyt kaikki YK:n ja kansainvälisen yhteisön pyynnöt uudistaa sen seitsemänvaiheista toimintasuunnitelmaa demokratian edistämiseksi,

M.  toteaa, että Burman armeija jatkaa yhä siviileihin kohdistuvia hirvittäviä ihmisoikeusloukkauksia, kuten laittomia teloituksia, pakkotyöhön alistamista ja seksuaalista väkivaltaa, etnisten karenien asuinalueilla Thaimaan rajalla; huomauttaa, että Thaimaahan saapui vaalien jälkeisenä päivänä tuhansia burmalaispakolaisia Burman armeijan ja etnisten kapinallisryhmien välisten yhteenottojen vuoksi,

N.  toteaa, että lapsisotilaiden järjestelmällinen pakkovärväys on edelleen yleistä Burmassa,

O.  toteaa, että YK, EU ja sen jäsenvaltiot, Yhdysvallat ja monet muut hallitukset ympäri maailmaa ovat todenneet, että pitkän aikavälin ratkaisun saavuttaminen Burman ongelmiin edellyttää kolmikantaneuvotteluja Aung San Suu Kyin ja NLD:n, Burman etnisten vähemmistöjen edustajien ja Burman sotilasjuntan välillä; huomauttaa, että Burman hallitus kieltäytyy yhä osallistumasta tällaisiin neuvotteluihin,

P.  ottaa huomioon, että EU on vuodesta 1996 kohdistanut Burman hallintoon rajoittavia toimenpiteitä, joihin kuuluvat noin 540 henkilön ja 62 yhteisön varojen jäädyttäminen, matkustuskiellot, puolustustarvikkeiden vientikielto ja äskettäin hakkuu- ja kaivostarvikkeiden sekä tiettyjen puutuotteiden, jalokivien ja mineraalien tuonnin kielto, kunnes saadaan näyttöä todellisesta muutoksesta demokratian, ihmisoikeuksien, sananvapauden ja oikeusvaltion suuntaan,

1.  pitää myönteisenä Aung San Suu Kyin äskettäistä vapautusta mutta pahoittelee, että hänet vapautettiin vasta vaalien jälkeen, joten hän ei pystynyt aktiivisesti kampanjoimaan opposition puolesta vaalien aikana; vaatii, että hänen juuri takaisin saamansa vapaus on ehdoton ja rajoittamaton;

2.  pitää erittäin valitettavana, että Burman valtaapitävä sotilasjuntta kieltäytyi järjestämästä vapaita ja rehellisiä vaaleja Burmassa 7. marraskuuta;

3.  pitää valitettavina rajoituksia, joita valtaapitävä sotilasjuntta asetti tärkeimmille oppositiopuolueille sekä tiedotusvälineiden vapaudelle uutisoida vaaleista ja valvoa niitä;

4.  pahoittelee, ettei äänestystä ja ääntenlaskentaa toteutettu avoimesti ja että sotilashallinto kieltäytyi hyväksymästä kansainvälisiä tarkkailijoita ja lykkäsi vaalituloksen julkistamista;

5.  pitää valitettavana, että uudessa perustuslaissa Burman sotilashallinnolle taataan vähintään neljäsosa kaikista parlamenttipaikoista, mikä riittää hylkäämään veto-oikeudella kaikki perustuslain muutokset, ja että sotilashallinto voi myös sen nojalla poistaa kaikki kansalaisvapaudet ja hajottaa parlamentin aina, kun se katsoo sen tarpeelliseksi;

6.  panee merkille, että oppositiopuolueet osallistuivat vaaleihin rajoitetusti ja että niiden olisi tehtävä vaikea päätös siitä, boikotoivatko ne vaaleja vai eivät, ja katsoo, että jo opposition ja etnisten ryhmien edustajien rajallinenkin osallistuminen niin kansalliseen kuin alueellisiin edustajakokouksiin voisi olla alku tilanteen normalisoitumiselle ja tarjota tilaisuuden muutokseen;

7.  tuomitsee jyrkästi jatkuvat Burman kansan perusvapauksien ja perusluonteisten demokraattisten oikeuksien loukkaukset, joiden takana on Burman sotilasjuntta;

8.  kehottaa Burman hallitusta vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki Burmassa vielä olevat 2 200 poliittista vankia ja palauttamaan täysin heidän kaikki poliittiset oikeutensa; vaatii myös Burman viranomaisia pidättäytymään jatkossa poliittisin perustein tehtävistä pidätyksistä;

9.  kehottaa painokkaasti Burman hallintoa poistamaan kokoontumis-, liikkumis- ja sananvapauden rajoitukset ja vaatii lopettamaan poliittisin perustein tapahtuvan tiedotusvälineiden sensuurin sekä poliittisin perustein tapahtuvan internetin ja matkapuhelinverkon valvonnan;

10.  tuomitsee jyrkästi väkivaltaisuudet, jotka puhkesivat sen jälkeen, kun oli valitettu laajalti Burman länsiosassa Myawaddyn kaupungissa esiintyneestä pelottelusta; toteaa, että Burman armeijan ja etnisten kapinallisten välinen väkivaltainen ammuskelu pakotti tuhannet rajan yli Thaimaahan;

11.  pitää erittäin valitettavana, että Burman viranomaiset torjuivat kaikki YK:n tarjoukset teknisestä avusta ja seurannasta, ja tuomitsee rajoitukset, joita asetettiin ulkomaisille tiedotusvälineille, jotka yrittävät uutisoida tapahtumista Burmasta käsin;

12.  pitää tuomittavana, että tiedotusvälineitä valvova viranomainen on lykännyt ainakin yhdeksän sanoma- ja aikakauslehden julkaisua, sillä sen väitteen mukaan ne rikkoivat sääntöjä julkaistessaan kuvan Aung San Suu Kyin vapautuksesta;

13.  kehottaa painokkaasti Burman hallintoa aloittamaan keskustelut Aung San Suu Kyin ja NLD:n sekä vähemmistökansojen edustajien kanssa; suhtautuu tältä osin myönteisesti YK:n pääsihteerin ja tämän Burmaa käsittelevän erityisraportoijan sovitteluyrityksiin;

14.  pyytää kansainvälistä yhteisöä, myös Kiinaa, Intiaa ja Venäjää Burman tärkeimpinä kauppakumppaneina, sekä ASEANia lopettamaan tukensa epädemokraattiselle hallinnolle, joka menestyy kansan kustannuksella, ja lisäämään painostusta, jotta maassa saadaan aikaan myönteinen muutos; katsoo myös, että ASEANin peruskirjassa ASEANin jäsenvaltioille asetetaan erityinen vastuu ja moraalinen velvoite toimia, jos jossakin jäsenvaltiossa esiintyy järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia;

15.  toistaa tukevansa neuvoston 26. huhtikuuta 2010 tekemää päätöstä, jolla jatkettiin vielä vuodella nykyisessä EU:n päätöksessä vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa; kehottaa Burman viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta rajoittavia toimenpiteitä voitaisiin harkita uudelleen;

16.  on huolissaan vankiloiden ja muiden säilöönottokeskusten oloista sekä yhtäpitävistä tiedoista, joiden mukaan mielipidevankeja kohdellaan kaltoin, esimerkiksi kidutetaan, ja siirretään kauas perheistään eristyksissä oleviin vankiloihin, joissa he eivät saa ruokaa eivätkä lääkkeitä; kehottaa myös Burman viranomaisia välittömästi sallimaan kaikille vangeille sairaanhoidon ja sallimaan Punaisen Ristin kansainvälinen komitean jatkaa vierailukäyntejä kaikkien vankien luona;

17.  on erittäin huolissaan siitä, että joillakin alueilla on puhjennut taas aseellisia selkkauksia, ja vaatii Burman hallitusta suojelemaan siviiliväestöä maan kaikissa osissa ja kaikkia osapuolia noudattamaan olemassa olevia tulitaukosopimuksia;

18.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita käyttämään kaikkea taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa tuodakseen Burmaan vapauden ja demokratian; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edelleen antamaan rahoitusta pakolaisille Thaimaan ja Burman rajalla;

19.  toistaa Euroopan parlamentin puhemiehen Aung San Suu Kyille esittämän kutsun osallistua Saharov-palkinnon jakotilaisuuteen Strasbourgissa joulukuussa ja tukee sitä; korostaa, että jos Aung San Suu Kyi pystyy osallistumaan tilaisuuteen, hänelle luovutetaan virallisesti Saharov-palkinto, joka hänelle myönnettiin vuonna 1990 kaikesta hänen tekemästään työstä demokratian ja vapauden edistämiseksi Burmassa;

20.  vaatii Burman hallintoa ja sen valvonnassa olevia viranomaisia takaamaan Aung San Suu Kyin sananvapauden ja fyysisen vapauden sekä hänen esteettömän oikeutensa matkustaa vapaasti ja turvallisesti kaikkialla Burmassa ja ulkomaille ja palata Burmaan;

21.  pitää myönteisenä Euroopan parlamentin puhemiehen päätöstä lähettää Burmaan parlamentin valtuuskunta, joka ojentaa Aung San Suu Kyille hänelle myönnetyn Saharov-palkinnon, jollei hän pysty osallistumaan palkinnonjakotilaisuuteen Strasbourgissa;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Aung San Suu Kyille, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n Burman erityislähettiläälle, Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvostolle, ASEANin ja ASEMin jäsenvaltioiden hallituksille, ASEMin sihteeristölle, ASEANin parlamenttien väliselle Myanmar-kokoukselle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Burman ihmisoikeuksia seuraavalle YK:n erityisraportoijalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0196.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö