Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2966(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0635/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0450

Priimti tekstai
PDF 215kWORD 60k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Birma: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Birmos: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro), kurių naujausia priimta 2010 m. gegužės 20 d.(1),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (VŽTD) 18-21 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 25 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ES pirmininkaujančios valstybės 2010 m. vasario 23 d. pareiškimą, kuriame raginama pradėti visuotinį Birmos (Mianmaro) valdžios institucijų ir demokratinių pajėgų dialogą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pirmininko Jerzio Buzeko pareiškimą dėl naujų Birmos (Mianmaro) rinkimų įstatymų,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 9 d. Hanojuje vykusio 16-ojo ASEAN šalių aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Birmos (Mianmaro), priimtas 2010 m. balandžio 26 d. Liuksemburge vykusiame 3009-ajame Užsienio reikalų Tarybos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas – deklaraciją dėl Birmos (Mianmaro),

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2009 m. rugpjūčio 28 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono pareiškimą Bankoke 2010 m. spalio 26 d.,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio mėn. vykusio 8-ojo Azijos ir Europos šalių susitikimo pirmininko pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2010 m. rugsėjo 15 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2010 m. lapkričio 7 d. pranešimą dėl rinkimų Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus ir Europos Parlamento pirmininko Jerzio Buzeko 2010 m. lapkričio 8 d. pranešimą dėl rinkimų Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2010 m. lapkričio 13 d. pareiškimą dėl Daw Aung San Suu Kyi paleidimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2010 m. lapkričio 13 d. pareiškimą dėl Aung San Suu Kyi paleidimo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. lapkričio 22 d. išvadas dėl Birmos (Mianmaro),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2010 m. lapkričio 13 d. vakare, praėjus daugiau kaip savaitei nuo ginčytinų nacionalinių rinkimų, Aung San Suu Kyi namų areštas, kuris jai taikytas 15 iš pastarųjų 21 metų, panaikintas,

B.  kadangi 2010 m. lapkričio 7 d. Birmoje (Mianmare) surengti pirmieji per daugiau nei 20 metų nacionaliniai rinkimai; kadangi ankstesniuosius 1990 m. rinkimus laimėjo Aung San Suu Kyi partija „Demokratijos nacionalinė lyga“,

C.  kadangi paskutiniai rinkimai buvo grindžiami prieštaringai vertinama 2008 m. priimta Konstitucija, kuri užtikrina Birmos kariškiams ketvirtadalį visų vietų Parlamente, ir nėra stebėtina, kad juos laimėjo kariškių remiama Sąjungos solidarumo ir plėtros partija,

D.  kadangi Birmos (Mianmaro) valdžios institucijos, rengiantis lapkričio 7 d. rinkimams, priėmė kelis naujus įstatymus, kuriais apribojo žodžio laisvę ir vyriausybės kritiką, griežtai apribodamos politinių partijų politinę ir kampanijos veiklą, ėmėsi griežtesnių priemonių dėl tarptautinių raginimų paleisti politinius kalinius ir kadangi rinkimai neatitiko tarptautinių standartų,

E.  kadangi chuntai palanki Sąjungos solidarumo ir plėtros partija galėjo iškelti kandidatus beveik visose rinkimų apygardose, demokratinės pakraipos partijos, pvz., partija „Demokratijos nacionalinės pajėgos“, galėjo iškelti kandidatus tik kai kuriose rinkimų apygardose, daugiausia dėl to, kad turėjo labai mažai laiko rinkimams skirtoms lėšoms surinkti ar tinkamai susiorganizuoti,

F.  kadangi Demokratijos nacionalinė lyga nusprendė boikotuoti rinkimus, atsižvelgdama į nustatytas dalyvavimo juose sąlygas; kadangi 2010 m. gegužės 6 d. Demokratijos nacionalinė lyga, neužsiregistravusi į rinkimus, išformuota įstatymu,

G.  kadangi rinkimai vyko tvyrant baimės, bauginimų ir rezignacijos atmosferai ir kadangi šimtams tūkstančių Birmos (Mianmaro) piliečių, įskaitant vienuolius budistus ir politinius kalinius, buvo uždrausta balsuoti ar kelti savo kandidatūrą,

H.  kadangi buvo daug skundų dėl rinkimų pagrindo ir organizavimo, kai nesugebėta užtikrinti balsavimo slaptumo, valstybės tarnautojai buvo priversti, o, pavyzdžiui, kajinų tautybės gyventojus kariškiai privertė balsuoti už chuntos remiamas partijas,

I.  kadangi pagal ginčytiną 2008 m. Konstituciją Aung San Suu Kyi draudžiama užimti valstybės tarnybos ar visuomeninį postą,

J.  kadangi Aung San Suu Kyi paleidimą, jei jis nebus atšauktas, būtų galima laikyti pirmuoju žingsniu tinkama kryptimi; kadangi vis dėlto daugelis išreiškė susirūpinimą dėl Aung San Suu Kyi saugumo ir pažymi, kad ją nuolat stebi valstybės saugumo tarnybos,

K.  kadangi, nors Aung San Suu Kyi ir paleista, daugiau nei 2200 kitų demokratiją propaguojančių aktyvistų, taip pat daug vienuolių budistų, kurie vadovavo protestams prieš vyriausybę 2007 m., ir apie protestus pranešinėjusių žurnalistų tebėra suimti,

L.  kadangi Birmos (Mianmaro) vyriausybė nuo 2003 m. atmeta be išimties visus Jungtinių Tautų ir platesnės tarptautinės bendruomenės jai pateikiamus pasiūlymus kaip reformuoti jos septynių etapų „demokratijos siekio programą“,

M.  kadangi Birmos (Mianmaro) kariškiai ir toliau vykdo žiaurius žmogaus teisių pažeidimų veiksmus prieš civilius gyventojus kajinų etninėse žemėse Tailando pasienyje, įskaitant neteismines egzekucijas, priverstinius darbus ir seksualinę prievartą; ir kadangi kitą dieną po rinkimų tūkstančiai Birmos (Mianmaro) pabėgėlių pasitraukė į Tailandą dėl Birmos (Mianmaro) kariškių ir etninių grupių sukilėlių susidūrimų,

N.  kadangi Birma (Mianmaras) ir toliau vykdo plačiai paplitusį ir sistemingą priverstinį vaikų ėmimą į kariuomenę,

O.  kadangi Jungtinės Tautos, ES ir jos valstybės narės, JAV ir daugelis kitų vyriausybių visame pasaulyje yra pareiškę, kad siekiant ilgalaikio Birmos (Mianmaro) problemų sprendimo, būtinos trišalės Aung San Suu Kyi ir Demokratijos nacionalinės lygos, Birmos (Mianmaro) etninių mažumų atstovų ir Birmos (Mianmaro) karinės chuntos derybos; ir kadangi Birmos (Mianmaro) vyriausybė iki šiol atsisako dalyvauti tokiose derybose,

P.  kadangi nuo 1996 m. ES yra nustačiusi ribojamąsias priemones Birmos (Mianmaro) režimui, įskaitant maždaug 540 asmenų ir 62 įmonių turto įšaldymą, kelionių draudimus, karinės įrangos eksporto uždraudimą ir visai neseniai nustatytą tam tikros medienos kirtimo, brangiųjų akmenų ir mineralų kasybos įrangos ir jų importo draudimą, iki tol, kol bus matyti tikri pokyčiai demokratijos, žmogaus teisių, žodžio laisvės ir teisinės valstybės linkme,

1.  palankiai vertina neseniai paskelbtą Aung San Suu Kyi paleidimą, tačiau apgailestauja, kad ji paleista tik po rinkimų ir kad dėl to ji negalėjo aktyviai dalyvauti opozicijos kampanijoje rinkimų metu; primygtinai reikalauja, kad ką tik jos atgauta laisvė būtų besąlygiška ir neapribota;

2.  labai apgailestauja, kad valdančioji Birmos (Mianmaro) karinė chunta atsisakė surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus Birmoje (Mianmare) lapkričio 7 d.;

3.  apgailestauja dėl valdančiosios karinės chuntos nustatytų apribojimų pagrindinėms opozicijos partijoms, taip pat dėl nustatytų spaudos laisvės apribojimų dėl pranešimų apie rinkimus ir jų stebėjimo;

4.  apgailestauja dėl skaidrumo nebuvimo organizuojant balsavimą ir balsų skaičiavimą, kariškių atsisakymo priimti tarptautinius stebėtojus ir rezultatų paskelbimo vėlavimo;

5.  apgailestauja dėl to, kad naujoji Konstitucija užtikrina Birmos (Mianmaro) kariškiams mažiausiai ketvirtadalį visų vietų Parlamente, kurio pakanka bet kokiam konstituciniam pakeitimui vetuoti, ir kad ji leidžia kariškiams laikinai panaikinti visas pilietines laisves ir sustabdyti Parlamento veiklą, kai jie laikys tai reikalinga;

6.  pažymi, kad opozicinių partijų, kurios turėjo priimti sunkų sprendimą boikotuoti rinkimus ar ne, dalyvavimas balsavime buvo ribojamas, ir mano, kad opozicijos ir etninių grupių atstovų dalyvavimas tiek nacionalinėse, tiek regioninėse asamblėjose, nors ir labai ribotas, gali duoti pradžią padėties normalizavimuisi ir sudaryti galimybę įvykti pokyčiams;

7.  griežtai smerkia vykstančius Birmos (Mianmaro) gyventojų, atsidūrusių Birmos (Mianmaro) karinės chuntos valdžioje, pagrindinių laisvių ir demokratinių teisių pažeidimus;

8.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus likusius Birmos (Mianmaro) 2200 politinių kalinių ir visiškai atkurti visas jų politines teises; taip pat primygtinai reikalauja, kad Birmos (Mianmaro) valdžios institucijos nebevykdytų jokių tolesnių areštų politiniais sumetimais;

9.  griežtai ragina Birmos (Mianmaro) režimą panaikinti susirinkimo laisvės, judėjimo laisvės ir žodžio laisvės apribojimus ir ragina panaikinti politiniais sumetimais vykdomą spaudos cenzūrą, o taip pat politiniais sumetimais vykdomą interneto ir mobiliųjų telefonų tinklo kontrolę;

10.  griežtai smerkia smurtą, kurio proveržis prasidėjo po plačiai paplitusių skundų dėl bauginimų vakarų Birmoje (Mianmare), Mijauadi (Myawaddy) mieste; dėl smurtinių Birmos (Mianmaro) kariškių ir etninių grupių sukilėlių susišaudymų tūkstančiai priversti kirsti Tailando sieną;

11.  labai apgailestauja, kad Birmos (Mianmaro) valdžios institucijos atmetė visus JT pateiktus techninės pagalbos ir stebėsenos paslaugų pasiūlymus, ir smerkia užsienio spaudos tarnyboms, kurios mėgina pranešinėti apie padėtį Birmoje (Mianmare), nustatytus apribojimus;

12.  smerkia tai, kad mažiausiai devyniems laikraščiams ir žurnalams teko sustabdyti straipsnių spausdinimą dėl Spaudos priežiūros tarybos, kuri pareiškė, kad nebuvo laikomasi taisyklių, nes straipsniuose norima išspausdinti Aung San Suu Kyi paleidimo nuotraukas;

13.  griežtai ragina Birmos (Mianmaro) režimą pradėti diskusijas su Aung San Suu Kyi ir Demokratijos nacionaline lyga, taip pat su mažumų atstovais; šiuo atžvilgiu palankiai vertina JT Generalinio Sekretoriaus ir jo specialiojo pranešėjo Birmos (Mianmaro) klausimais pastangas tarpininkauti;

14.  ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant Kiniją, Indiją ir Rusiją kaip pagrindines prekybos su Birma (Mianmaru) partneres, tačiau taip pat ASEAN šalis, neberemti nedemokratinio režimo, kuris klesti gyventojų sąskaita, ir daryti didesnį spaudimą, kad šalyje prasidėtų teigiami pokyčiai; be to, tiki, kad ASEAN chartija nustato ASEAN valstybėms narėms specialų įpareigojimą ir moralinę pareigą imtis veiksmų, kai valstybėje narėje sistemingai pažeidinėjamos žmogaus teisės;

15.  dar kartą pakartoja pritariąs 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimui dar vieneriems metams pratęsti šiuo metu galiojančiame ES sprendime nustatytas ribojamąsias priemones; ragina Birmos (Mianmaro) valdžios institucijas imtis reikalingų veiksmų, kad būtų galima persvarstyti šias priemones;

16.  reiškia susirūpinimą dėl sąlygų kalėjimuose ir kitose sulaikymo įstaigose ir nuolatinių pranešimų apie blogą elgesį su sąžinės kaliniais, įskaitant kankinimus, taip pat dėl sąžinės kalinių perkėlimo į izoliuotus kalėjimus, esančius toli nuo jų šeimų, kur jie negali gauti maisto ar vaistų; taip pat ragina Birmos (Mianmaro) valdžios institucijas nedelsiant leisti suteikti gydymą visiems kaliniams ir leisti Raudonojo Kryžiaus tarptautiniam komitetui vėl lankyti visus kalinius;

17.  reiškia didelį susirūpinimą dėl ginkluoto konflikto atsinaujinimo kai kuriose vietovėse ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę apsaugoti civilius gyventojus visose šalies dalyse, o visus susijusius veikėjus laikytis esamų paliaubų susitarimų;

18.  ragina ES ir jos valstybes nares panaudoti visą ekonominę ir politinę įtaką, kad Birma (Mianmaras) pasuktų laisvės ir demokratijos keliu; ragina valstybes nares ir ES ir toliau teikti finansavimą pabėgėliams Tailando ir Birmos (Mianmaro) pasienyje;

19.  dar kartą pakartoja ir remia savo Pirmininko kvietimą Aung San Suu Kyi dalyvauti Sacharovo premijos įteikimo ceremonijoje, kuri įvyks Strasbūre gruodžio mėn.; pabrėžia, kad jei ji galės atvykti, jai bus oficialiai įteikta Sacharovo premija, kuri jai skirta 1990 m. už tai, ką ji nuveikė siekiant demokratijos ir laisvės Birmoje (Mianmare);

20.  primygtinai reikalauja, kad Birmos (Mianmaro) režimas ir jo kontroliuojamos tarnybos užtikrintų Aung San Suu Kyi žodžio ir fizinę laisvę, įskaitant netrukdomą jos teisę laisvai ir saugiai keliauti Birmoje (Mianmare) bei užsienyje ir grįžti į Birmą (Mianmarą);

21.  palankiai vertina Europos Parlamento pirmininko priimtą sprendimą siųsti parlamentinę delegaciją į Birmą (Mianmarą), kuri įteiktų Aung San Suu Kyi jos Sacharovo premiją, jei ji negalėtų dalyvauti premijos įteikimo ceremonijoje Strasbūre;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Aung San Suu Kyi, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam pasiuntiniui Birmai (Mianmarui), Birmos (Mianmaro) valstybės taikos ir plėtros tarybai, ASEAN ir ASEM valstybių narių vyriausybėms, ASEM sekretoriatui, ASEAN tarpparlamentinei grupei Mianmaro klausimais, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir JT žmogaus teisių specialiajam pranešėjui Birmos klausimais.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0196.

Teisinė informacija - Privatumo politika