Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 57kWORD 31k
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Paksu- ja peräsuolen syövän torjunta Euroopan unionissa
P7_TA(2010)0451P7_DCL(2010)0068

Euroopan parlamentin kannanotto 25. marraskuuta 2010 paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että EU:ssa on yli 400 000 uutta paksu- ja peräsuolen syöpätapausta ja 200 000 siitä johtuvaa kuolemantapausta, sillä paksu- ja peräsuolen syöpä on toiseksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja,

B.  ottaa huomioon, että paksu- ja peräsuolen syöpä yhdistetään elämäntapoihin liittyviin tekijöihin (liikalihavuus, liikunnan puute, alkoholin kulutus ja tupakointi) ja näihin tekijöihin puuttuminen vähentää paksusuolen ja peräsuolen syövän kehitystä,

C.  ottaa huomioon, että joissakin EU:n jäsenvaltioissa toteutetuilla seulonnoilla on jo nyt vähennetty paksu- ja peräsuolen syövän aiheuttamia kuolemia, kun taas toisissa seulontatoimia ei ole vielä edes käynnistetty,

D.  ottaa huomioon, että paksu- ja peräsuolen syövän varhaisella toteamisella vähennetään kuolleisuutta 40 prosenttia ja myös hoitokustannuksia huomattavasti,

E.  ottaa huomioon, että komission mukaan, paksu- ja peräsuolen syövän torjunta olisi asetettava etusijalle kansanterveydessä, sillä menehtymistä paksu- ja peräsuolen syöpään voidaan ehkäistä EU:ssa käytettävissä olevilla lääketieteellisillä keinoilla,

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita:

   tukemaan erityisesti teini-ikäisille ja nuorille aikuisille suunnattuja valistuskampanjoita, jotka liittyvät paksu- ja peräsuolen syöpää aiheuttaviin elämäntapoihin,
   edistämään paksu- ja peräsuolen syöpäseulontoihin liittyvien parhaiden käytänteiden toimeenpanemista koko EU:n alueella ja julkaisemaan edistymiskertomuksia kahden vuoden välein,
   asettamaan paksu- ja peräsuolen syövän seulontatutkimuksen ja sitä koskevan tiedon levittämisen etusijalle tulevissa työohjelmissa, jotka sisältyvät tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelman ja EU:n terveysohjelmaan,
   ottamaan käyttöön paksu- ja peräsuolen syövän kattavat seulonnat kaikissa jäsenvaltioissa EU:n suuntaviivojen mukaisesti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet(1) neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 25. marraskuuta 2010 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1 (P7_PV(2010)11-25(ANN1)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö