Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 74kWORD 35k
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург
Лагера Ашраф
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Декларация на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно лагера Ашраф

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно правата на човека в Иран,

–  като взе предвид своята резолюция от 24.04.2009 г. относно лагера Ашраф(1), обитаван от 3400 ирански дисиденти в Ирак, включително 1000 жени, като всички те са „закриляни лица“ съгласно Четвъртата женевска конвенция,

–  като има предвид премахването на опозиционната организация „Народни муджахидини на Иран“ (PMOI) от „черния списък“ на ЕС през 2009 г.,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че някои от близките на обитателите на лагера Ашраф са били осъдени на смърт от иранския режим след завръщането им от посещение при техните семейства в лагера Ашраф;

Б.  като има предвид, че иракското правителство не спазва резолюцията на ЕП и продължава безмилостната обсада на лагера;

В.  като има предвид, че външният натиск върху обитателите на лагера продължава под претекста, че PMOI все още фигурира в „черния списък“ на САЩ;

Г.  като има предвид, че през юли 2010 г. апелативният съд на САЩ във Вашингтон се произнесе в полза на PMOI и призова настоятелно Държавния департамент да преразгледа своето решение за оставянето на организацията в „черния списък“ на САЩ на терористичните организации;

Д.  като има предвид, че силите на САЩ и ООН се оттеглиха от лагера Ашраф и понастоящем обитателите му са уязвими за нападения;

1.  Призовава Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи да отправи настоятелен призив към САЩ да последват примера на ЕС и да премахнат PMOI от своя „черен списък“, както и да отправи настоятелен призив към ООН за осигуряване на спешна защита на лагера Ашраф;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(2), на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 62.
(2) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 25 ноември 2010 г. (P7_PV(2010)11-25(ANN2))

Правна информация - Политика за поверителност