Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 67kWORD 30k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
Ashrafi laager
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta deklaratsioon Ashrafi laagri kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste kohta Iraanis;

–  võttes arvesse oma 24. aprilli 2009. aasta resolutsiooni Ashrafi laagri elanike humanitaarolukorra kohta(1), märkides, et selles laagris on varju leidnud 3400 Iraani teisitimõtlejat, nende hulgas 1000 naist, ja kõik need inimesed on neljanda Genfi konventsiooni alusel „kaitstud isikud”;

–  võttes arvesse asjaolu, et opositsiooniline rühmitus People's Mujahidin of Iran (PMOI) arvati 2009. aastal välja ELi mustast nimekirjast;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et Iraani režiim on surma mõistnud paljud Ashrafi laagri elanike sugulased, kes olid naasnud Ashrafist, külaskäikudelt oma perekondade juurde;

B.  arvestades, et Iraagi valitsus ei ole järginud Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja jätkab laagri halastamatut blokaadi;

C.  arvestades, et laagrielanikud on sageli väljastpoolt tuleva surve all, mida õigustatakse sellega, et PMOI on endiselt USA mustas nimekirjas;

D.  arvestades, et USA apellatsioonikohus Washingtonis tegi 2010. aasta juulis PMOId õigeksmõistva otsuse ning nõudis välisministeeriumilt, et see vaataks läbi oma otsuse, mille kohaselt PMOI jäetakse USAs terroristide musta nimekirja;

E.  arvestades, et USA ja ÜRO väeüksused on Ashrafist lahkunud ning laagrielanikud on praegu rünnakute vastu kaitsetud,

1.  palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal nõuda, et USA arvaks PMOI Euroopa Liidu eeskujul mustast nimekirjast välja ning ÜRO tagaks kiiresti Ashrafi kaitse;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(2) nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 62.
(2) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 25. novembri 2010. aasta protokolli lisas 2 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika