Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 63kWORD 31k
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Ashrafin leiri
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Euroopan parlamentin kannanotto 25. marraskuuta 2010 Ashrafin leiriin

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Iranin ihmisoikeustilanteesta aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Ashrafin leiristä 24. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman(1); ottaa huomioon, että Irakissa sijaitsevassa Ashrafin leirissä asuu 3 400 Iranin toisinajattelijaa, mukaan lukien 1 000 naista, jotka ovat kaikki Geneven neljännen yleissopimuksen mukaisesti ”suojeltuja henkilöitä”,

–  ottaa huomioon, että Kansan Mužahidin -oppositiojärjestö (People's Mojahedin Organisation of Iran, PMOI) poistettiin EU:n mustalta listalta vuonna 2009,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Iranin hallitus on tuominnut kuolemaan useita Ashrafissa asuvien henkilöiden sukulaisia sen jälkeen, kun nämä ovat palanneet vierailulta perheidensä luota Ashrafista,

B.  ottaa huomioon, että Irakin hallitus ei ole noudattanut Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ja jatkaa Ashrafin leirin armotonta saartoa,

C.  ottaa huomioon, että leirin asukkaat joutuvat edelleen kärsimään ulkoisista paineista sillä verukkeella, että PMOI on edelleen Yhdysvaltojen mustalla listalla,

D.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen vetoomustuomioistuin Washingtonissa teki PMOI:n kannalta myönteisen päätöksen ja kehotti Yhdysvaltojen ulkoasianministeriötä tarkistamaan päätöstään PMOI:n säilyttämisestä Yhdysvaltojen terrorismin vastaisella mustalla listalla,

E.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ja YK:n joukot ovat vetäytyneet Ashrafista ja asukkaat ovat nyt alttiita hyökkäyksille,

1.  vaatii, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kehottaa Yhdysvaltoja seuraamaan EU:n esimerkkiä ja poistamaan PMOI:n mustalta listalta sekä YK:ta antamaan kiireellistä suojelua Ashrafille;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet(2) neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 62.
(2) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 25. marraskuuta 2010 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 2 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö