Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 68kWORD 34k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Ašrafo stovykla
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl Ašrafo stovyklos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių Irane,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl Ašrafo stovyklos(1), kurioje gyvena 3400 Irano disidentų Irake, iš kurių 1000 yra moterys, ir kurie visi turi saugomų asmenų statusą pagal 4-ąją Ženevos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad opozicijos Irano liaudies modžahedų organizacija (angl. PMOI) buvo išbraukta iš ES teroristinių organizacijų sąrašo 2009 m.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi Irano valdžia nuteisė mirti keletą Ašrafo stovyklos gyventojų artimųjų po to, kai jie grįžo aplankę savo šeimas, gyvenančias šioje stovykloje,

B.  kadangi Irako vyriausybė nesilaikė EP rezoliucijos nuostatų ir toliau tęsia negailestingą stovyklos blokadą,

C.  kadangi stovyklos gyventojai toliau jaučia spaudimą dėl to, kad PMOI organizacija vis dar yra JAV teroristinių organizacijų sąraše,

D.  kadangi Jungtinių Valstijų Vašingtono apeliacinis teismas 2010 m. liepos mėn. priėmė teigiamą sprendimą PMOI organizacijos atžvilgiu ir paragino Valstybės Departamentą peržiūrėti savo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta neišbraukti minėtosios organizacijos iš JAV teroristų sąrašo,

E.  kadangi JAV ir Jungtinių Tautų pajėgos pasitraukė iš Ašrafo stovyklos ir dabar jos gyventojams kyla užpuolimo grėsmė,

1.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paraginti Jungtines Amerikos Valstijas pasekti ES pavyzdžiu ir išbraukti PMOI organizaciją iš savo teroristinių organizacijų sąrašo bei paraginti Jungtines Tautas suteikti skubią apsaugą Ašrafo stovyklai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams(2).

(1) OL C 184 E, 2010 7 8, p. 62.
(2) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2010 m. lapkričio 25 d. posėdžio protokolo priede 2 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

Teisinė informacija - Privatumo politika