Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 67kWORD 30k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
Skriftlig förklaring om Ashraflägret
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Europaparlamentets förklaring av den 25 november 2010 om Ashraflägret

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om de mänskliga rättigheterna i Iran,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 april 2009 om Ashraflägret(1), hem för 3 400 iranska dissidenter i Irak, däribland 1 000 kvinnor, och där alla är klassade som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen,

–  med beaktande av att det oppositionella Iranska folkets mujahedin ströks från EU:s svarta lista 2009,

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Flera släktingar till de boende i Ashraflägret har av den iranska regimen dömts till döden efter att ha besökt sina familjer i Ashraf.

B.  Den iranska regeringen har inte respekterat Europaparlamentets resolution och fortsätter sin skoningslösa belägring av lägret.

C.  De boende utsätts fortfarande för yttre påtryckningar under förevändningen att Iranska folkets mujahedin alltjämt finns på USA:s svarta lista.

D.  I juli 2010 avkunnade USA:s appellationsdomstol dom till fördel för Iranska folkets mujahedin och uppmanade utrikesdepartementet att se över sitt beslut om att låta dem finnas kvar på USA:s svarta lista över terroristmisstänkta.

E.  USA- och FN-styrkor har dragit sig tillbaka från Ashraflägret och de boende riskerar nu att attackeras.

1.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att förmå USA att följa EU:s exempel genom att stryka Iranska folkets mujahedin från sin svarta lista och att uppmana FN att omedelbart ge skydd till Ashraf.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen(2) på undertecknarna till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 62.
(2) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 2 till protokollet av den 25 november 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy