Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2238(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0341/2010

Předložené texty :

A7-0341/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0454

Přijaté texty
PDF 274kWORD 37k
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EU (záplavy v Portugalsku - bouře Xynthia ve Francii) - hospodářská obnova: evropská distribuční soustava větrné energie na moři
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010, schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 13. října 2010 (KOM(2010)0577),

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 sestavený Radou dne 10. prosince 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0341/2010),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 zahrnuje následující prvky:

   uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 66,9 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby v souvislosti s následky sesuvů půdy a mohutných záplav na portugalském ostrově Madeira a s následky bouře Xynthia ve Francii,
   odpovídající snížení prostředků na platby ve výši 66,9 milionů EUR v položce 06 04 14 03 – Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava větrné energie na moři,

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 9/2010;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 8/2010 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 64, 12.3.2010.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí