Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2238(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0341/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0341/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2010 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0454

Pieņemtie teksti
PDF 276kWORD 35k
Otrdiena, 2010. gada 14. decembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projekts – ES Solidaritātes fonds (plūdi Portugālē un vētra “Ksintija” Francijā) – Ekonomikas atveseļošana (jūras vēja energotīklu sistēma Eiropā)
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 14. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projektu, III iedaļa – Komisija (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2009. gada 17. decembrī(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 13. oktobrī (COM(2010)0577),

–  ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projektu, ko Padome sagatavoja 2010. gadā 10. decembrī (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0341/2010),

A.  tā kā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projekts attiecas uz šādiem jautājumiem:

   ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai nodrošinātu EUR 66,9 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās sakarā ar zemes nogruvumu un lielo plūdu radītajiem postījumiem Madeiras salā (Portugāle) un vētras “Ksintija” sekām Francijā,
   attiecīgs maksājumu apropriāciju samazinājums EUR 66,9 miljonu apmērā 06 04 14 03. budžeta pozīcijā “Enerģētikas jomas projekti ekonomikas atveseļošanas atbalstam – Jūras vēja energotīklu sistēma Eiropā”;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 2010. gada budžetā,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projektu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projektu bez grozījumiem un uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 8/2010 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 64, 12.3.2010.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika