Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0342/2010

Внесени текстове :

A7-0342/2010

Разисквания :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0469

Приети текстове
PDF 279kWORD 33k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0322),

–  като взе предвид член 251, параграф 2, член 63, параграф 3, буква б), и член 66 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0055/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3, член 74 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 1 декември 2010 г. ангажимент от представителя на Съвета, за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0342/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 декември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
P7_TC1-COD(2009)0098

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 493/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност