Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0098(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0342/2010

Předložené texty :

A7-0342/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0469

Přijaté texty
PDF 283kWORD 36k
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk
Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0322),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 63 odst. 3 písm. b) a článek 66 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0055/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 74 a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské Unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. prosince 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0342/2010),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
P7_TC1-COD(2009)0098

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 493/2011.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí