Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0098(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0342/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0342/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0469

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 38k
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg
Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamisesta (KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0322),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 66 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0055/2009),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 74 artiklan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 1. joulukuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0342/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2009)0098

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 493/2011)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö