Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0098(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0342/2010

Pateikti tekstai :

A7-0342/2010

Debatai :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0469

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 35k
Antradienis, 2010 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2010 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0322),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 63 straipsnio 3 dalies b punktą ir 66 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0055/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 74 straipsnį ir 79 straipsnio 2 dalies c punktą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2010 m. gruodžio 1 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7–0342/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo
P7_TC1-COD(2009)0098

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 493/2011.)

Teisinė informacija - Privatumo politika