Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0098(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0342/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0342/2010

Debates :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Balsojumi :

PV 14/12/2010 - 9.17
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0469

Pieņemtie teksti
PDF 268kWORD 35k
Otrdiena, 2010. gada 14. decembris - Strasbūra
Sadarbības koordinatoru tīkla izveide imigrācijas jomā ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004 par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0322),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 63. panta pirmās daļas 3. punkta b) apakšpunktu un 66. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0055/2009),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 74. pantu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

–  ņemot vērā 2010. gada 1. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0342/2010),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 14. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004 par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā
P7_TC1-COD(2009)0098

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 493/2011.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika