Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0098(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0342/2010

Teksty złożone :

A7-0342/2010

Debaty :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0469

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 42k
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg
Utworzenie sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskimu i Radzie (COM(2009)0322),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 63 ust. 3 lit. b) i art. 66 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0055/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 74 i 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 1 grudnia 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0342/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji
P7_TC1-COD(2009)0098

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 493/2011).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności