Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0342/2010

Texte depuse :

A7-0342/2010

Dezbateri :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0469

Texte adoptate
PDF 277kWORD 37k
Marţi, 14 decembrie 2010 - Strasbourg
Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0322),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 63 alineatul (3) litera (b) și articolul 66 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0055/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 74 și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 1 decembrie 2010 de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0342/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 decembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație
P7_TC1-COD(2009)0098

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 493/2011)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate