Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0065(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0348/2010

Předložené texty :

A7-0348/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0471

Přijaté texty
PDF 283kWORD 42k
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk
Obchodování s lidmi ***I
P7_TA(2010)0471A7-0348/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2010 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV (KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0095),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0087/2010),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na článek 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky, které vnitrostátní parlamenty zaslaly k tomuto návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21.října.2010,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. listopadu 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a  Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0348/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV
P7_TC1-COD(2010)0065

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2011/36/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí