Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0065(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0348/2010

Texte depuse :

A7-0348/2010

Dezbateri :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.20
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0471

Texte adoptate
PDF 277kWORD 41k
Marţi, 14 decembrie 2010 - Strasbourg
Traficul de persoane ***I
P7_TA(2010)0471A7-0348/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0095),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0087/2010),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea UE,

–  având în vedere contribuțiile transmise de parlamentele naționale cu privire la propunerea de act legislativ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 octombrie 2010,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 25 noiembrie 2010 de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, în temeiul articolului 51 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0348/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 14 decembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului
P7_TC1-COD(2010)0065

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/36/UE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate