Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0108(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0346/2010

Ingivna texter :

A7-0346/2010

Debatter :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.21
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0472

Antagna texter
PDF 187kWORD 29k
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg
Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
P7_TA(2010)0472A7-0346/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15507/2010),

–   med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (14654/2010),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artikel 79.3 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0392/2010),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0346/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy