Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2290(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0369/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0369/2010

Viták :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Szavazatok :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0475

Elfogadott szövegek
PDF 212kWORD 47k
2010. december 15., Szerda - Strasbourg
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési tervezetről
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről – minden szakasz (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 314. cikkére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel 2010. március 25-i állásfoglalására a 2011-es költségvetésre vonatkozó prioritásokról(4),

–  tekintettel a 2011. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról szóló 2010. június 15-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi állásponttal kapcsolatos 2010. október 20-i állásfoglalására(6) – minden szakasz,

–  tekintettel 2010. november 25-i állásfoglalására a 2011. évi költségvetésről szóló, jelenleg zajló tárgyalásokról(7),

–  tekintettel a Bizottság által az EUMSz. 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban 2010. november 26-án benyújtott, az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének új tervezetére (COM(2010)0750),

–  tekintettel a 2010. december 6-i háromoldalú költségvetési egyeztetés következtetéseire,

–  tekintettel a Tanács által 2010. december 10-én elfogadott, az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló álláspontra (17635/2010 – C7-0411/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0369/2010),

1.  álláspontja szerint, bár a Tanács által módosított költségvetési tervezet nem felel meg maradéktalanul egy fenntartható, egységes és hatékony uniós költségvetés valós igényének, a Parlament célja az, hogy az Uniónak olyan költségvetése legyen, amely a pénzügyi év kezdetétől fogva teljes mértékben és kiszámíthatóan végrehajtható;

2.  úgy véli, hogy az uniós saját források rendszerének változása következtében – amely forrásokat fokozatosan felváltják a tagállami hozzájárulások, és így az államháztartásokra nehezedő túlzott tehernek bizonyulnak – minden korábbinál szükségesebbé válik a rendszer reformja; tudomásul veszi a Bizottság nyilatkozatát; ennek ellenére ismételten kiemeli annak fontosságát, hogy a Bizottság 2011. július 1-jéig érdemi javaslatokat nyújtson be az EU új saját forrásaira vonatkozóan az EUMSz. 311. cikke alapján e folyamat visszafordítása érdekében és felszólítja a Tanácsot, hogy tegyen kötelezettségvállalást arra, hogy a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalási folyamat keretében e javaslatokat megvitatja a Parlamenttel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 3. nyilatkozatának megfelelően;

3.  az EUMSz. 314. cikke (4) bekezdésének megfelelően az előirányzatokkal kapcsolatos bizonyos tartalékokat szükségesnek tart annak érdekében, hogy segítséget lehessen nyújtani a Bizottságnak a költségvetés III. szakasza alatti előirányzatokkal kapcsolatos tájékoztatás és végrehajtásuk átláthatóságának javításában; jóváhagyja a 2011-es évre vonatkozó, a Tanács álláspontja által módosított költségvetési tervezetet 2011-re;

4.  elfogadja a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos, ehhez az állásfoglaláshoz mellékelt együttes nyilatkozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy nyilvánítsa véglegesen elfogadottnak a költségvetést, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0086.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0205.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0372.
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0433.


MELLÉKLET

A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS EGYÜTTES NYILATKOZAT

„Figyelemmel a tagállamok jelenleg is folyó költségvetési konszolidációs erőfeszítéseire, az Európai Parlament és a Tanács egyetért a 2011. évre vonatkozó kifizetési előirányzatoknak a Bizottság által a 2010. november 26-i költségvetési tervezetben javasolt szintjével. Arra kérik a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetés-módosítást, amennyiben a 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek az 1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. alfejezetben (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért), a 2. fejezetben (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése), a 3. fejezetben (Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) és a 4. fejezetben (Az EU mint globális szereplő) szereplő kiadások fedezésére.

Az Európai Parlament és a Tanács sürgeti a Bizottságot, hogy legkésőbb 2011. szeptember végéig nyújtson be az 1b. alfejezetbe (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért) tartozó kifizetési előirányzatok és a 2. fejezetbe tartozó vidékfejlesztés (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és becsléseket, valamint szükség esetén nyújtson be kizárólag erre vonatkozó költségvetés-módosítási tervezetet.

Az Európai Parlament és a Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal valamennyi költségvetés-módosítási tervezetről. Az Európai Parlament és a Tanács vállalja továbbá, hogy gyorsan feldolgozza a kifizetési előirányzatok esetleges átcsoportosításait – a pénzügyi keret fejezetei közötti átcsoportosításokat is beleértve – annak érdekében, hogy biztosítsa a költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok lehető legjobb felhasználását és azoknak a tényleges végrehajtással és igényekkel való összehangolását.„

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat