Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/0067(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0360/2010

Testi mressqa :

A7-0360/2010

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0477

Testi adottati
PDF 647kWORD 226k
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
Koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jdaħħal fis-seħħ koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni - kooperazzjoni msaħħa)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2010)0105),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0315/2010),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2010(1), li biha jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/405/UE tat-12 ta' Lulju 2010 li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi li tapplika għad-divorzju u għas-separazzjoni legali(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta' Lulju 2010,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 74g(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0360/2010),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tibdel il-proposta tagħha kif xieraq, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta għall-emenda tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, limitata għaż-żieda ta' klawsola dwar il-forum necessitatis, b'urġenza kbira qabel l-eżami ġenerali mwiegħed ta' dan ir-Regolament;

4.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 2
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill [...] tal-[...] li tawtorizza koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali,
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/405/UE tat-12 ta' Lulju 2010 li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi li tapplika għad-divorzju u għas-separazzjoni legali,
____________________
7 ĠU L […], […], p. […].
____________________
1 ĠU L 189, 22.7.2010, p. 12.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  L-Unjoni Ewropea għandha l-għan illi żżomm u tiżviluppa spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li fih jiġi żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Sabiex dan l-ispazju jiġi stabbilit progressivament, l-Unjoni għandha tadotta miżuri relatati mal-koperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili b'implikazzjonijiet transkonfinali.
(1)  L-Unjoni Ewropea għandha l-għan illi żżomm u tiżviluppa spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li fih jiġi żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Sabiex dan l-ispazju jiġi stabbilit progressivament, l-Unjoni għandha tadotta miżuri relatati mal-koperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili b'implikazzjonijiet transkonfinali, partikolarment meta meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Skont l-Artikolu 81(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill jadotta miżuri li jirrigwardaw il-liġi tal-familja b'implikazzjonijiet transkonfinali.
(2)  Skont l-Artikolu 81 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dawn il-miżuri partikolari għandhom jinkludu dawk immirati biex jiżguraw il-kompatibilità tar-regoli rigward il-kunflitt tal-liġijiet fl-Istati Membri.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Il-Bulgarija, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Awstrija, ir-Rumanija u s-Slovenja indirizzaw sussegwentement talba lill-Kummissjoni, fejn indikaw li kellhom l-intenzjoni li jistabbilixxu bejniethom koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli fi kwistjonijiet matrimonjali u stiednu lill-Kummissjoni tippreżenta proposta lill-Kunsill f'dan is-sens.
(6)  Il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovenja indirizzaw sussegwentement talba lill-Kummissjoni, fejn indikaw li kellhom l-intenzjoni li jistabbilixxu bejniethom koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli fi kwistjonijiet matrimonjali. Fit-3 ta' Marzu 2010, il-Greċja rtirat it-talba tagħha.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Fil-[...], il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni [...] li tawtorizza koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali.
(7)  Fit-12 ta' Lulju 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/405/UE li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi li tapplika għad-divorzju u għas-separazzjoni legali.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Skont l-Artikolu 328(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ladarba tiġi stabbilita koperazzjoni msaħħa, din tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha, sakemm jiġu rispettati l-kundizzjonijiet eventwali tal-parteċipazzjoni stabbiliti mid-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni. Hija għandha tkun miftuħa għalihom ukoll fi kwalunkwe ħin ieħor, bil-kondizzjoni li, minbarra l-kundizzjonijiet imsemmija, jiġu rispettati l-atti diġà adottati f'dak il-qafas.
(8)  Skont l-Artikolu 328(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ladarba tiġi stabbilita koperazzjoni msaħħa, din tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha, sakemm jiġu rispettati l-kundizzjonijiet eventwali tal-parteċipazzjoni stabbiliti mid-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni. Hija għandha tkun miftuħa għalihom ukoll fi kwalunkwe ħin ieħor, bil-kondizzjoni li, minbarra l-kundizzjonijiet imsemmija, jiġu rispettati l-atti diġà adottati f'dak il-qafas. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri li jipparteċipaw fil-koperazzjoni msaħħa għandhom jiżguraw li jippromwovu l-parteċipazzjoni mill-akbar numru possibbli ta' Stati Membri. Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament biss fl-Istati Membri parteċipanti skont it-Trattati.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)
(9a)  L-ambitu sostantiv u d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu konsistenti mar-Regolament (KE) Nru 2201/2003. Madankollu, m'għandux japplika għall-annullament taż-żwiġijiet. Dan ir-Regolament għandu japplika biss għax-xoljiment jew għat-tħollija tar-rabtiet taż-żwiġijiet. Il-liġi determinata mir-regoli dwar il-kunflitt tal-liġijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw għar-raġunijiet għad-divorzju u s-separazzjoni legali. Kwistjonijiet preliminari dwar suġġetti bħall-kapaċità legali u l-validità ta' żwieġ, u dwar suġġetti bħall-effetti tad-divorzju jew tas-separazzjoni legali fuq il-proprjetà, l-isem, ir-responsabbiltà tal-ġenituri, l-obbligi tal-manteniment jew kull miżura anċillarja oħra, għandhom jiġu determinati mir-regoli dwar il-kunflitt tal-liġijiet applikabbli fl-Istati Membri parteċipanti konċernati.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Sabiex l-ambitu ta' applikazzjoni territorjali ta' dan ir-Regolament jiġi definit sewwa, għandhom jiġu speċifikati l-Istati Membri li qed jipparteċipaw f'din il-koperazzjoni msaħħa.
(10)  Sabiex l-ambitu ta' applikazzjoni territorjali ta' dan ir-Regolament jiġi definit sewwa, għandhom jiġu speċifikati l-Istati Membri li qed jipparteċipaw f'din il-koperazzjoni msaħħa skont l-Artikolu 1(2).
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)
(10a)  Dan ir-Regolament għandu jkun universali, fis-sens li r-regoli uniformi tiegħu dwar il-kunflitt tal-liġijiet jistgħu jagħżlu l-liġi ta' Stat Membru parteċipant, il-liġi ta' Stat Membru mhux parteċipant jew il-liġi ta' Stat li mhuwiex membru tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Dan ir-Regolament għandu japplika irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal li quddiemhom titressaq it-talba.
(11)  Dan ir-Regolament għandu japplika irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal li quddiemhom titressaq it-talba. Fejn applikabbli, qorti għandha titqies li tkun adita bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 2201/2003.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Sabiex il-konjuġi jkollhom il-libertà li jagħżlu liġi applikabbli li jkollhom rabtiet mill-qrib magħha jew, fin-nuqqas ta' għażla, sabiex din il-liġi tapplika għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali tagħhom, tali liġi għandha tapplika anki jekk ma tkunx dik ta' Stat Membru parteċipanti. F'każ li tintagħżel il-liġi ta' Stat Membru ieħor, in-netwerk maħluq mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali10, jista' jkollu rwol billi jipprovdi informazzjoni lill-qrati dwar id-dritt barrani.
(12)  Sabiex il-konjuġi jkollhom il-libertà li jagħżlu liġi applikabbli li jkollhom rabtiet mill-qrib magħha jew, fin-nuqqas ta' għażla, sabiex din il-liġi tapplika għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali tagħhom, tali liġi għandha tapplika anki jekk ma tkunx dik ta' Stat Membru parteċipant. F'każ li tintgħażel il-liġi ta' Stat Membru ieħor, in-netwerk maħluq mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali1, kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 568/2009/KE tat-18 ta' Ġunju 20092, jista' jkollu rwol billi jipprovdi informazzjoni lill-qrati dwar id-dritt barrani.
____________________
10 ĠU L 174 tas-27.6.2001, p. 25.
____________________
1 ĠU L 174 tas-27.6.2001, p. 25.
2ĠU L 168, 30.6.2009, p. 35.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Iż-żieda tal-mobbiltà taċ-ċittadini teħtieġ, min-naħa, aktar flessibbiltà u, mill-oħra, aktar ċertezza legali. Sabiex jinkiseb dan il-għan, dan ir-Regolament għandu jsaħħaħ l-awtonomija tal-partijiet fil-qasam tad-divorzju u tas-separazzjoni legali, filwaqt li jħallilhom possibbiltà limitata li jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali tagħhom. Din il-possibilità ma għandhiex tiġi estiża għall-annullament taż-żwieġ, li għandu rabtiet mill-qrib mal-kundizzjonijiet ta' validità taż-żwieġ, u li fil-każ tiegħu mhijiex xierqa l-awtonomija tal-partijiet.
(13)  Iż-żieda tal-mobbiltà taċ-ċittadini teħtieġ, min-naħa, aktar flessibbiltà u, mill-oħra, aktar ċertezza legali. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, dan ir-Regolament għandu jsaħħaħ l-awtonomija tal-partijiet fil-qasam tad-divorzju u tas-separazzjoni legali, filwaqt li jħallilhom possibbiltà limitata li jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali tagħhom.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Il-konjuġi għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-liġi ta' pajjiż li magħhom ikollhom rabtiet partikolari jew il-lex fori bħala l-liġi applikabbli għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali. Il-liġi magħżula mill-konjuġi għandha tkun tirrispetta d-drittijiet fundamentali definiti fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-possibbiltà li tintgħażel il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali ma għandhiex tippreġudika l- interessi superjuri tat-tfal.
(14)  Il-konjuġi għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-liġi ta' pajjiż li miegħu jkollhom rabtiet partikolari jew il-liġi tal-forum bħala l-liġi applikabbli għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali. Il-liġi magħżula mill-konjuġi għandha tkun tirrispetta d-drittijiet fundamentali rikonoxxuti fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Huwa importanti li, qabel ma jagħżlu l-liġi applikabbli, il-konjuġi jkollhom aċċess għal informazzjoni aġġornata dwar l-aspetti essenzjali tal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni u dwar il-proċedimenti li jirrigwardaw id-divorzju u s-separazzjoni legali. Sabiex tiggarantixxi dan l-aċċess għal informazzjoni xierqa u ta' kwalità, il-Kummissjoni taġġorna tali informazzjoni regolarment fis-sistema pubblika ta' informazzjoni bbażata fl-Internet li nħolqot mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE.
(15)  Huwa importanti li, qabel ma jagħżlu l-liġi applikabbli, il-konjuġi jkollhom aċċess għal informazzjoni aġġornata dwar l-aspetti essenzjali tal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni u dwar il-proċedimenti li jirrigwardaw id-divorzju u s-separazzjoni legali. Sabiex tiggarantixxi dan l-aċċess għal informazzjoni xierqa u ta' kwalità, il-Kummissjoni taġġorna tali informazzjoni regolarment fis-sistema pubblika ta' informazzjoni bbażata fl-Internet li nħolqot mid-Deċiżjoni 2001/470/KE, kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 568/2009/KE.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)
(15a)  Jekk il-konjuġi ma jkunux jistgħu jaqblu dwar il-liġi applikabbli, huma għandhom jikkompletaw proċedura ta' medjazzjoni li tkun tinkludi mill-inqas konsultazzjoni waħda ma' medjatur awtorizzat.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-possibiltà li l-liġi applikabbli tintagħżel bi ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika d-drittijiet u ll-opportunitajiet indaqs għaż-żewġ konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati nazzjonali għandhom ikunu konxji mill-importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun intlaħaq .
(16)  L-għażla infurmata tal-konjuġi hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-possibiltà li l-liġi applikabbli tintgħażel bi ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika d-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs għall-konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati nazzjonali fl-Istati Membri parteċipanti għandhom ikunu konxji mill-importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun intlaħaq.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Għandhom jiġu introdotti ċerti salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi applikabbli għandu minn tal-anqas ikun bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi. Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipanti li fih ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom iż-żewġ konjuġi tkun tipprovdi għal regoli formali supplementari, jeħtieġ li dawn ir-regoli jiġu rispettati. Pereżempju, dawn ir-regoli formali supplementari jistgħu jkun jeżistu fi Stat Membru parteċipanti li fih il-ftehim ikun inserit f'kuntratt taż-żwieġ.
(17)  Regoli dwar il-validità materjali u formali għandhom jiġu definiti wkoll sabiex l-għażla infurmata tal-konjuġi tiġi ffaċilitata u biex il-kunsens tagħhom jiġi rispettat bil-għan li tkun żgurata ċ-ċertezza legali kif ukoll aċċess aħjar għall-ġustizzja. Fir-rigward tal-validità formali, għandhom jiġu introdotti ċerti salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi applikabbli għandu minn tal-anqas ikun bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi. Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipant li fih ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom iż-żewġ konjuġi fil-mument tal-konklużjoni tal-ftehim tkun tipprovdi għal regoli formali supplementari, dawn ir-regoli għandhom jiġu rispettati. Pereżempju, dawn ir-regoli formali supplementari jistgħu jkun jeżistu fi Stat Membru parteċipant li fih il-ftehim ikun inserit f'kuntratt taż-żwieġ. Jekk, fil-mument tal-konklużjoni tal-ftehim, il-konjuġi jkunu residenti abitwali fi Stati Membri parteċipanti differenti li jistipulaw regoli formali differenti, il-konformità mar-regoli formali ta' wieħed minn dawk l-Istati tkun biżżejjed. Jekk, fil-mument tal-konklużjoni tal-ftehim, wieħed mill-konjuġi biss ikun resident abitwali fi Stat Membru parteċipant li jistipula regoli formali addizzjonali, dawk ir-regoli għandhom jiġu rispettati.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Fin-nuqqas ta' għażla tal-liġi applikabbli, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi regoli ta' kunflitt tal-liġijiet armonizzati fuq il-bażi ta' skala ta' kriterji ta' konnessjoni suċċessivi bbażati fuq l-eżistenza ta' rabta mill-qrib bejn il-konjuġi u l-liġi kkonċernata, sabiex jiggarantixxi ċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà u biex jevita sitwazzjoni li fiha wieħed mill-konjuġi jitlob id-divorzju qabel l-ieħor biex jiżgura li l-proċediment ikun suġġett għal liġi partikolari, li hu jkun iqis li tkun tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-interessi tiegħu. Dawn il-kriterji ta' konnessjoni ntagħżlu b'tali mod li l-proċediment ta' divorzju jew ta' separazzjoni legali jiġi rregolat minn liġi li magħha l-konjuġi jkollhom rabtiet mill-qrib u huma bbażati, fl-ewwel lok, fuq il-liġi tar-residenza abitwali tal-konjuġi.
(19)  Fin-nuqqas ta' għażla tal-liġi applikabbli, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi regoli ta' kunflitt tal-liġijiet armonizzati fuq il-bażi ta' skala ta' kriterji ta' konnessjoni suċċessivi bbażati fuq l-eżistenza ta' rabta mill-qrib bejn il-konjuġi u l-liġi kkonċernata, sabiex jiggarantixxi ċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà u biex jevita sitwazzjoni li fiha wieħed mill-konjuġi jitlob id-divorzju qabel l-ieħor biex jiżgura li l-proċediment ikun suġġett għal liġi partikolari, li hu jkun iqis li tkun tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-interessi tiegħu. Tali kriterji ta' konnessjoni għandhom jintgħażlu b'tali mod li jiżgura li l-proċedimenti marbutin mad-divorzju jew mas-separazzjoni legali jiġu rregolati minn liġi li magħha l-konjuġi jkollhom rabtiet mill-qrib.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)
(19a)  Meta dan ir-Regolament jirreferi għan-nazzjonalità bħala kriterju ta' konnessjoni għall-applikazzjoni tal-liġi ta' Stat, il-kwistjoni dwar kif għandhom jiġu ttrattati l-każijiet b'aktar minn nazzjonalità waħda għandha tiġi determinata skont il-liġi nazzjonali, bi qbil sħiħ mal-prinċipji ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 19 b (ġdida)
(19b)  Meta l-qorti tiġi adita b'applikazzjoni biex tibdel separazzjoni legali f'divorzju u l-konjuġi ma jkunu għamlu l-ebda għażla dwar il-liġi applikabbli, il-liġi applikata għas-separazzjoni legali għandha tapplika wkoll għad-divorzju. Din il-kontinwità għandha tippromwovi l-prevedibbiltà għall-konjuġi u żżid iċ-ċertezza legali. Jekk il-liġi applikata għas-separazzjoni legali ma tipprevedix il-bidla ta' separazzjoni legali f'divorzju, id-divorzju għandu jkun iddeterminat mir-regoli dwar il-kunflitt tal-liġijiet applikabbli fin-nuqqas ta' għażla min-naħa tal-konjuġi. Dan m'għandux iwaqqaf lill-konjuġi milli jitolbu d-divorzju abbażi ta' regoli oħra stipulati f'dan ir-Regolament.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  F'ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti li quddiemha titressaq il-kawża għandha madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew meta ma tkunx tagħti lil wieħed mill-konjuġi aċċess indaqs għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali minħabba li jkun ta' sess partikolari.
(20)  F'ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti li quddiemha titressaq il-kawża għandha madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew meta ma tkunx tagħti lil wieħed mill-konjuġi aċċess indaqs għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali minħabba li jkun ta' sess partikolari. Madankollu, dan għandu jseħħ mingħajr preġudizzju għall-klawsola dwar l-ordni pubbliku (ordre public).
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  F'ċirkustanzi eċċezzjonali, xi kunsiderazzjonijiet ta' interess pubbliku għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati Membri l-possibilità li jwarrbu l-liġi barranija meta l-applikazzjoni ta' tali liġi f'każ preċiż tkun tmur manifestament kontra l-ordni pubbliku tal-forum. Madankollu, il-qrati m'għandhomx ikunu jistgħu japplikaw l-eċċezzjoni tal-ordni pubbliku sabiex iwarrbu l-liġi ta' Stat Membru ieħor meta dan ikun kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull forma ta' diskriminazzjoni.
(21)  F'ċirkustanzi eċċezzjonali, xi kunsiderazzjonijiet ta' interess pubbliku għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati Membri l-possibilità li jwarrbu l-liġi barranija meta l-applikazzjoni ta' dispożizzjoni ta' tali liġi f'każ preċiż tkun tmur manifestament kontra l-ordni pubbliku tal-forum. Madankollu, il-qrati m'għandhomx ikunu jistgħu japplikaw l-eċċezzjoni tal-ordni pubbliku sabiex iwarrbu dispożizzjoni tal-liġi ta' Stat ieħor meta dan ikun kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull forma ta' diskriminazzjoni.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)
(21a)  Meta dan ir-Regolament jirreferi għaċ-ċirkustanza li l-liġi tal-Istat Membru parteċipant li l-qorti tiegħu tiġi adita ma tipprevedix id-divorzju, dan għandu jiġi interpretat li jfisser li l-liġi ta' dak l-Istat Membru ma tinkludix l-istituzzjoni tad-divorzju. F'każ bħal dan, il-qorti m'għandhiex tkun obbligata tagħti digriet ta' divorzju bis-saħħa ta' dan ir-Regolament. Meta dan ir-Regolament jirreferi għaċ-ċirkustanza li l-liġi tal-Istat Membru parteċipant li l-qorti tiegħu tiġi adita ma tqisx iż-żwieġ inkwistjoni bħala validu għall-finijiet ta' proċedimenti ta' divorzju, dan għandu jiġi interpretat li jfisser, inter alia, li tali żwieġ ma jeżistix skont il-liġi ta' dak l-Istat Membru. F'każ bħal dan, il-qorti m'għandhiex tkun obbligata tagħti digriet ta' divorzju jew tordna separazzjoni legali bis-saħħa ta' dan ir-Regolament.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Peress li hemm xi Stati u xi Stati Membri parteċipanti li fihom jeżistu flimkien żewġ sistemi legali jew korpi tad-dritt jew aktar li jittrattaw il-kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament, għandu jiġi previst safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament japplikaw fis-sistemi legali differenti ta' dawn l-Istati u tal-Istati Membri parteċipanti.
(22)  Peress li hemm xi Stati u xi Stati Membri parteċipanti li fihom jeżistu flimkien żewġ sistemi legali jew korpi tad-dritt jew aktar li jittrattaw il-kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament, għandu jiġi previst safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament japplikaw fis-sistemi legali differenti ta' dawn l-Istati u tal-Istati Membri parteċipanti, jew safejn dan ir-Regolament japplika għal kategoriji differenti ta' persuni ta' dawk l-Istati u l-Istati Membri parteċipanti.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)
(22a)  Fin-nuqqas ta' regoli li jiddeterminaw il-liġi applikabbli, il-konjuġi li jagħżlu l-liġi tal-Istat tan-nazzjonalità ta' wieħed minnhom għandhom ukoll jindikaw, meta l-Istat li tintgħażel il-liġi tiegħu jikkonsisti minn diversi unitajiet territorjali li kull waħda minnhom ikollha s-sistema legali tagħha jew ġabra ta' regoli rigward id-divorzju, l-unità territorjali li qablu dwar il-liġi tagħha.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-kwistjonijiet li ġejjin, anke jekk jinħolqu sempliċement bħala kwistjoni preliminari fil-kuntest tal-proċedimenti ta' divorzju jew ta' separazzjoni legali:
(a) il-kapaċità legali ta' persuni fiżiċi;
(b) l-eżistenza, il-validità jew ir-rikonoxximent ta' żwieġ;
(c) l-annullament ta' żwieġ;
(d) l-isem tal-konjuġi;
(e) il-konsegwenzi tar-rabta taż-żwieġ fuq il-proprjetà;
(f) ir-responsabilità tal-ġenituri;
(g) l-obbligi ta' manteniment;
(h) fiduċjari jew suċċessjonijiet.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
2.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “Stat Membru parteċipantijfisser Stat Membru li jipparteċipa fil-koperazzjoni msaħħa dwar il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali bis-saħħa tad-Deċiżjoni tal-Kunsill [...] tal-[...] li tawtorizza koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali].
2.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “Stat Membru parteċipantifisser Stat Membru li jipparteċipa fil-koperazzjoni msaħħa dwar il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali bis-saħħa tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/405/UE tat-12 ta' Lulju 2010 li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi li tapplika għad-divorzju u għas-separazzjoni legali, jew permezz ta' deċiżjoni adottata bi qbil mat-tieni jew it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 331(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 a (ġdid)
Artikolu 1a
Rabta mar-Regolament (KE) Nru 2201/2003
Dan ir-Regolament m'għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 b (ġdid)
Artikolu 1b
Definizzjoni
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, it-terminu “qorti” għandu jkopri l-awtoritajiet kollha fl-Istati Membri parteċipanti li jkollhom ġurisdizzjoni fil-kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – kliem introduttorju
1.  Il-konjuġi jistgħu jiftiehmu sabiex jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali, sakemm din il-liġi tirrispetta d-drittijiet fundamentali definiti fit-Trattati u fil-tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea u mal-prinċipju tal-ordni pubbliku, minn fost il-liġijiet li ġejjin:
1.  Il-konjuġi jistgħu jaqblu li jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali, sakemm tkun waħda mil-liġijiet li ġejjin:
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3
3.  Il-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jsir bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi. Kull trażmissjoni b'mezz elettroniku li tagħmilha possibbli li l-ftehim jiġi rreġistrat għat-tul għandha titqies ekwivalenti għall-forma miktuba.
3.  Jekk ikun previst mil-liġi tal-forum, il-konjuġi jistgħu wkoll jagħżlu l-liġi applikabbli quddiem il-qorti matul il-proċediment. F'dan il-każ, tali għażla għandha tkun iddokumentata fil-qorti skont il-liġi tal-forum.
Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipanti li fiha ż-żewġ konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom meta jiġi konkluż il-ftehim jipprovdi għal regoli formali supplementari għal dan it-tip ta' ftehim, għandhom japplikaw dawn ir-regoli. Jekk il-konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fi Stati Membri parteċipanti differenti u l-liġijiet ta' dawn l-Istati Membri jkunu jipprovdu għal regoli formali differenti, il-ftehim ikun validu formalment jekk ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi ta' wieħed minn dawn il-pajjiżi.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4
4.  Il-konjuġi jistgħu wkoll jagħżlu l-liġi applikabbli quddiem il-qorti matul il-proċediment, jekk dan ikun previst mil-lex fori. F'dan il-każ, il-qorti għandha tagħraf formalment l-għażla skont il-lex fori.
imħassar
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)
Artikolu 3a
Kunsens u validità materjali
1.  L-eżistenza u l-validità ta' ftehim dwar l-għażla tal-liġi jew ta' kull terminu tagħha għandhom jiġu determinati mil-liġi li tirregolah skont dan ir-Regolament jekk il-ftehim jew it-terminu jkun validu.
2.  Madankollu, sabiex jiġi stabbilit li ma tax il-kunsens tiegħu, wieħed mill-konjuġi jista' joqgħod fuq il-liġi tal-pajjiż li fih ikollu r-residenza abitwali tiegħu meta l-qorti tiġi adita jekk ikun jidher miċ-ċirkustanzi li ma jkunx raġonevoli li jiġi determinat l-effett tal-imġiba tiegħu skont il-liġi speċifikata fil-paragrafu 1.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 3 b (ġdid)
Artikolu 3b
Validità formali
1.  Il-ftehim imsemmi fl-Artikolu 3(1) u (2) għandu jsir bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi. Kull trażmissjoni b'mezz elettroniku li tagħmilha possibbli li l-ftehim jiġi rreġistrat għat-tul għandha titqies ekwivalenti għall-forma miktuba.
2.  Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipant li fih iż-żewġ konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom meta jiġi konkluż il-ftehim jipprevedi regoli formali addizzjonali għal ftehim ta' dan it-tip, għandhom japplikaw dawk ir-rekwiżiti.
3.  Jekk il-konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fi Stati Membri parteċipanti differenti fil-mument tal-konklużjoni tal-ftehim u l-liġijiet ta' dawn l-Istati jistipulaw rekwiżiti formali differenti, il-ftehim ikun validu formalment jekk ikun jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi ta' wieħed minn dawn il-pajjiżi.
4.  Dawk ir-rekwiżiti għandhom japplikaw jekk wieħed biss mill-konjuġi jkollu residenza abitwali fi Stat Membru parteċipant fil-mument tal-konklużjoni tal-ftehim u jekk l-Istat jistipula rekwiżiti formali addizzjonali għal ftehim ta' dan it-tip.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)
Artikolu 4a
Il-bidla tas-separazzjoni legali f'divorzju
1.  Meta s-separazzjoni legali tinbidel f'divorzju, il-liġi applikabbli għad-divorzju għandha tkun il-liġi applikata għas-separazzjoni legali, sakemm il-konjuġi ma jkunux ftiehmu mod ieħor skont l-Artikolu 3.
2.  Madankollu, jekk il-liġi applikata għas-separazzjoni legali ma tipprevedix il-bidla tas-separazzjoni legali f'divorzju, għandu japplika l-Artikolu 4, sakemm il-konjuġi ma jkunux ftiehmu mod ieħor skont l-Artikolu 3.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)
Artikolu 7a
Differenzi fil-liġi nazzjonali
Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jobbliga lill-qrati ta' Stat Membru parteċipant li l-liġi tiegħu ma tipprevedix id-divorzju, jew li ma tikkunsidrax validu ż-żwieġ partikolari għall-finijiet ta' proċedimenti tad-divorzju, biex jagħtu digriet ta' divorzju bis-saħħa tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 8
Sistemib'aktar minn sistema legali waħda
Stati b'żewġ sistemi legali jew aktar – territorjali
1.  Meta Stat jinkludi diversi unitajiet territorjali, b'kull waħda minnhom bir-regoli legali tagħha rigward id-divorzju u s-separazzjoni legali, kull unità territorjali għandha titqies bħala Stat għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-liġi applikabbli skont dan ir-Regolament.
1.  Meta Stat jinkludi diversi unitajiet territorjali, b'kull waħda minnhom bir-regoli legali tagħha rigward id-divorzju u s-separazzjoni legali, kull unità territorjali għandha titqies bħala Stat għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-liġi applikabbli skont dan ir-Regolament.
1a.  B'rabta ma' tali Stat:
(a) kull referenza għal residenza abitwali f'dak l-Istat għandha tiġi interpretata bħala referenza għar-residenza abitwali f'unità territorjali ta' dak l-Istat,
(b) kull referenza għan-nazzjonalità għandha tiġi interpretata bħala referenza għall-unità territorjali magħżula bil-liġi ta' dak l-Istat, jew, fin-nuqqas ta' regoli rilevanti, għall-unità territorjali magħżula mill-konjuġi jew, fin-nuqqas ta' tali għażla, għall-unità territorjali li wieħed mill-konjuġi jew li l-konjuġi jkollhom l-eqreb rabta magħha.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)
Artikolu 8a
Stati b'żewġ sistemi legali jew aktar – kunflitti interpersonali
Fir-rigward ta' Stat li jkollu żewġ sistemi legali jew ġabriet ta' regoli jew aktar minn tnejn li japplikaw għal kategoriji differenti ta' persuni rigward kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament, kull referenza għal-liġi ta' tali Stat għandha tiġi interpretata bħala referenza għas-sistema legali determinata mir-regoli fis-seħħ f'dak l-Istat. Fin-nuqqas ta' tali regoli, japplikaw is-sistema legali jew il-ġabra ta' regoli li wieħed mill-konjuġi jew li l-konjuġi jkollu jew ikollhom l-eqreb rabta magħhom.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 8 b (ġdid)
Artikolu 8b
In-nonapplikazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-kunflitti interni
Stat Membru parteċipant li fih japplikaw sistemi legali jew ġabriet ta' regoli differenti għal kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament m'għandux ikollu japplika dan ir-Regolament għal kunflitti ta' liġi li joriġinaw unikament bejn tali sistemi legali jew ġabriet ta' regoli differenti.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
(a) ir-regoli formali applikabbli għall-konvenzjonijiet fuq l-għażla tal-liġi applikabbli; u
(a) ir-rekwiżiti formali applikabbli għall-konvenzjonijiet fuq l-għażla tal-liġi applikabbli skont l-Artikolu 3b (2) sa (4); u
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Madankollu, konvenzjoni fuq l-għażla tal-liġi applikabbli, konkluża skont il-liġi ta' Stat Membru parteċipanti qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, tidħol ukoll fis-seħħ, sakemm tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3).
Madankollu, konvenzjoni fuq l-għażla tal-liġi applikabbli, konkluża qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, tidħol ukoll fis-seħħ, sakemm tkun konformi mal-Artikoli 3a u 3b.
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  Dan ir-Regolament ma għandux effett fuq l-applikazzjoni tal-konvenzjonijiet bilaterali jew multilaterali li Stat Membru parteċipanti wieħed jew diversi minnhom jkunu partijiet fihom meta jiġi adottat dan ir-Regolament u li jirrigwardaw oqsma rregolati minn dan ir-Regolament, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri bis-saħħa tal-Artikolu 351 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
1.  Dan ir-Regolament ma għandux effett fuq l-applikazzjoni tal-konvenzjonijiet internazzjonali li Stat Membru parteċipant wieħed jew diversi minnhom ikunu partijiet fihom meta jiġi adottat dan ir-Regolament jew meta tiġi adottata d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) u li jistipulaw regoli dwar il-kunflitti tal-liġijiet marbutin mad-divorzju jew mas-separazzjoni.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
2.  Minkejja l-paragrafu 1, bejn l-Istati Membri parteċipanti, dan ir-Regolament jipprevali fuq il-konvenzjonijiet li jirrigwardaw oqsma rregolati minn dan ir-Regolament u li l-Istati Membri parteċipanti huma partijiet fihom.
2.  Madankollu, bejn l-Istati Membri parteċipanti, dan ir-Regolament jipprevali fuq il-konvenzjonijiet konklużi esklużivament bejn tnejn jew aktar minnhom sakemm dawn il-konvenzjonijiet jikkonċernaw kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament.
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
Mhux aktar tard mill- [ħames snin wara li jibda japplika dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun il-każ, minn proposti ta' adattament.
1.  Mhux aktar tard minn ħames snin wara li jibda japplika dan ir-Regolament, u kull ħames snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun il-każ, minn proposti biex dan ir-Regolament jiġi adattat.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Għal dan il-għan, l-Istati Membri parteċipanti għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni informazzjoni rilevanti rigward l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-qrati tagħhom.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)
Għal dawk l-Istati Membri li jipparteċipaw wara deċiżjoni adottata skont it-tieni jew t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 331(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan ir-Regolament għandu japplika sa mid-data indikata fid-deċiżjoni kkonċernata.

(1) Testi adottati, P7_TA(2010)0216.
(2) ĠU L 189, 22.7.2010, p. 12.

Avviż legali - Politika tal-privatezza