Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0160(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0340/2010

Předložené texty :

A7-0340/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Hlasování :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0478

Přijaté texty
PDF 280kWORD 41k
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
Ratingové agentury***I
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0289),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0143/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. listopadu 2010(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2010(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. prosince 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0340/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 337, 14.12.2010, s.1.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
P7_TC1-COD(2010)0160

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 513/2011.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí