Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0160(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0340/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0340/2010

Debates :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Balsojumi :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0478

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 46k
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra
Grozījumi Regulā par kredītreitingu aģentūrām ***I
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0289),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0143/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 19. novembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 8. decembra atzinumu(2),

–   ņemot vērā 2010. gada 8. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0340/2010),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 337, 14.12.2010., 1. lpp.
(2) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām
P7_TC1-COD(2010)0160

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 513/2011)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika