Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0340/2010

Texte depuse :

A7-0340/2010

Dezbateri :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Voturi :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0478

Texte adoptate
PDF 278kWORD 41k
Miercuri, 15 decembrie 2010 - Strasbourg
Agențiile de rating de credit***I
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0289),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0143/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 8 decembrie 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0340/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 337, 14.12.2010, p. 1.
(2) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit
P7_TC1-COD(2010)0160

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 513/2011).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate