Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0227(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0050/2010

Předložené texty :

A7-0050/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Hlasování :

PV 15/12/2010 - 9.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0479

Přijaté texty
PDF 286kWORD 46k
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
Zrušení směrnic týkajících se metrologie ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0801),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0467/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. května 2009(1),

–   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. listopadu 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0050/2010),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 49.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EEC, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii
P7_TC1-COD(2008)0227

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU).


PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

V souladu s článkem 25 směrnice 2004/22/ES o měřících přístrojích vyzývají Evropský parlament a Rada Komisi, aby do 30. dubna 2011 předložila zprávu o provedení této směrnice a případně předložila legislativní návrh.

V této souvislosti a v souladu se zásadami zdokonalování tvorby právních předpisů (zahrnující případně posouzení dopadu a otevřenou konzultaci) bude vypracováno posouzení, zda by měla být oblast působnosti směrnice 2004/22/ES rozšířena tak, aby zahrnovala měřící přístroje, na něž se v současnosti vztahují směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, a pokud ano, v jakém rozsahu.

Na základě výsledku uvedeného posouzení bude rovněž přezkoumáno stanovené datum zrušení těchto směrnic s cílem zajistit soulad legislativní činnosti Unie, pokud jde o měřící přístroje.

Právní upozornění - Ochrana soukromí