Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0227(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0050/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0050/2010

Viták :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Szavazatok :

PV 15/12/2010 - 9.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0479

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 41k
2010. december 15., Szerda - Strasbourg
Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0801),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0467/2008),

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 14-i véleményére(1),

  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. november 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0050/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 277., 2009.11.17., 49. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 15-én került elfogadásra a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2008)0227

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/17/EU irányelv.)


MELLÉKLET

A Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

A mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv 25. cikkével összhangban az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy 2011. április 30-ig készítsen jelentést a szóban forgó irányelv végrehajtásáról, és adott esetben nyújtson be jogalkotási javaslatot.

Ezzel összefüggésben és a jogalkotás minősége javításának elvével összhangban (adott esetben hatásvizsgálatot és nyilvános konzultációt is magában foglaló) felmérés készül annak meghatározása céljából, hogy szükséges-e, és ha igen, milyen mértékben a 2004/22/EK irányelv hatályának kiterjesztése annak érdekében, hogy a hatálya alá tartozzon a jelenleg a 71/317/EGK, 71/347/EGK, 74/148/EGK, 75/33/EGK, 76/765/EGK, 76/766/EGK és 86/217/EGK irányelv által szabályozott bármely mérőműszer.

Az említett irányelvek hatályon kívül helyezésére kijelölt időpontot az értékelés eredményének megfelelően szintén újra megvizsgálják majd az Unió mérőműszerek terén való fellépése következetességének biztosítása érdekében.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat