Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0227(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0050/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0050/2010

Debates :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Balsojumi :

PV 15/12/2010 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0479

Pieņemtie teksti
PDF 284kWORD 40k
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra
Ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšana ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK par metroloģiju (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2008)0801),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6-0467/2008),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 14. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2010. gada 10. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0050/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopējo paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 277, 17.11.2009., 49. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 71/317/EEK, 71/347/EEK, 71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK par metroloģiju
P7_TC1-COD(2008)0227

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/17/ES)


PIELIKUMS

Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums

Saskaņā ar Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem 25. pantu Eiropas Parlaments un Padomei lūdz Komisiju līdz 2011. gada 30. aprīlim sniegt ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības gadījumā to papildinot ar attiecīgu likumdošanas priekšlikumu.

Šajā sakarībā saskaņā ar labāka likumdošanas procesa (tostarp vajadzības gadījumā ietekmes izvērtējuma un atklātas apspriešanās) principiem tiks veikts izvērtējums, lai noteiktu, vai būtu jāpaplašina Direktīvas 2004/22/EK darbības joma, tajā iekļaujot kādus no instrumentiem, kuriem pašlaik piemēro Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK, un apstiprinošas atbildes gadījumā ‐ cik lielā mērā.

Saskaņā ar šī izvērtējuma iznākumu tiks pārskatīts arī minētajām direktīvām noteiktais atcelšanas datums, lai nodrošinātu Savienības likumdošanas darbības konsekvenci mērinstrumentu jomā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika