Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0074(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0350/2010

Předložené texty :

A7-0350/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Hlasování :

PV 15/12/2010 - 9.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0480

Přijaté texty
PDF 285kWORD 84k
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
Občanská iniciativa ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0119),

–  s ohledem na čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0089/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. července 2010(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. června 2010(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. prosince 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Petičního výboru, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0350/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení předsednictví Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 267, 1.10.2010, s. 57.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2010 k k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 o občanské iniciativě
P7_TC1-COD(2010)0074

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 211/2011.)


PŘÍLOHA

Prohlášení

Prohlášení Komise

–I –

Komise poskytne o občanské iniciativě přesné informace. Zejména na toto téma vypracuje a aktualizuje ucelenou a uživatelsky přívětivou příručku ve všech úředních jazycích Unie, která bude dostupná na internetových stránkách Komise týkajících se občanské iniciativy. V případě potřeby Komise organizátorům v průběhu procesu registrace a zpracování návrhů občanských iniciativ poskytne podporu a vedení. Komise bude navíc na požádání organizátory informovat o stávajících a zamýšlených legislativních návrzích týkajících se otázek, jimiž se iniciativa zabývá.

–II –

Po registraci navrhované iniciativy v jednom úředním jazyce mohou organizátoři v jakékoli fázi sběru prohlášení o podpoře Komisi požádat, aby byly do registru začleněny překlady navrhované iniciativy v jakémkoli dalším úředním jazyce. Za překlady budou odpovídat organizátoři. Před tím, než Komise odsouhlasí přijetí nových jazykových verzí do registru, zkontroluje, zda mezi zněním originálu a novými jazykovými zněními nejsou žádné zjevné a důležité nesrovnalosti, pokud jde o nadpis, předmět a cíle.

Prohlášení belgického předsednictví

Předsednictví bude usilovat o zajištění toho, aby opatření potřebná pro uplatňování tohoto nařízení byla zavedena co nejdříve a nejpozději do jednoho roku po jeho vstupu v platnost, jak je v nařízení stanoveno.

Právní upozornění - Ochrana soukromí