Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0074(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0350/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0350/2010

Viták :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Szavazatok :

PV 15/12/2010 - 9.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0480

Elfogadott szövegek
PDF 208kWORD 81k
2010. december 15., Szerda - Strasbourg
Polgári kezdeményezés ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0119),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdésére,

–  tekintettel az EK-Szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és az EUMSz. 24. cikkének első bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0089/2010),

–  tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. július 14-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2010. június 10-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. december 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0350/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Tanács elnökségének és a Bizottságnak ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
(2) HL C 267., 2010.10.1., 57. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 15-én került elfogadásra a polgári kezdeményezésről szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0074

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 211/2011/EU rendelet.)


MELLÉKLET

Nyilatkozatok

A Bizottság nyilatkozatai

–I –

A Bizottság pontos tájékoztatást nyújt a nyilvánosságnak a polgári kezdeményezésről. Az Unió valamennyi hivatalos nyelvén felhasználóbarát átfogó ismertetőt fog kidolgozni a polgári kezdeményezésről és azt folyamatosan aktualizálja. Az ismertető a Bizottságnak a polgári kezdeményezésről szóló weboldalán lesz elérhető. A Bizottság emellett a polgári kezdeményezések nyilvátartásba vétele és feldolgozása során – szükség esetén – támogatást és útmutatást nyújt a szervezőknek. A szervezők ezen túlmenően kérhetik, hogy a Bizottság értesítse őket a kezdeményezés által érintett területeken már folyamatban lévő vagy a jövőben tervezett jogalkotási javaslatokról.

–II –

A szervezőknek – a javasolt kezdeményezés valamely hivatalos nyelven történő nyilvántartásba vételét követően- a támogatási nyilatkozatok összegyűjtése során bármikor jogukban áll felkérni a Bizottságot, hogy vegye nyilvántartásba a javasolt kezdeményezés valamely más hivatalos nyelvű fordítását. A fordításért a szervezők felelnek. A Bizottság az új nyelvi változatok nyilvántartásba vételét megelőzően végzett ellenőrzés során meggyőződik arról, hogy az eredeti szöveg és az új nyelvi változatok címe, tárgya és célkitűzései között nincsen nyilvánvaló és jelentős ellentmondás.

A Tanács belga elnökségének nyilatkozata

Az elnökség törekedni fog annak biztosítására, hogy a lehető leghamarabb – de legkésőbb egy évvel a rendelet hatálybalépésére vonatkozóan magában a rendeletben előirányzott időpontt követően – meghozzák az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat