Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0074(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0350/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0350/2010

Debates :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Balsojumi :

PV 15/12/2010 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0480

Pieņemtie teksti
PDF 281kWORD 56k
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra
Pilsoņu iniciatīva ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0119),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu 2. punktu un 24. panta pirmo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0089/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2010. gada 10. jūnija atzinumu(2),

–  ņemot vērā 2010. gada 8. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta pieņemto nostāju, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Lūgumrakstu komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0350/2010),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Padomes prezidentūras un Komisijas deklarāciju deklarāciju, kas pievienota šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) OV C 267, 1.10.2010., 57. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011 par pilsoņu iniciatīvu
P7_TC1-COD(2010)0074

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 211/2011)


PIELIKUMS

Deklarācijas

Komisijas deklarācijas

–I –

Komisija sniegs sīki izstrādātu informāciju par pilsoņu iniciatīvu. Precīzāk sakot, Komisija izstrādās un atjauninās visaptverošu un viegli lietojamu rokasgrāmatu par pilsoņu iniciatīvu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, un tā būs pieejama tai īpaši paredzētā Komisijas tīmekļa vietnē. Pilsoņu iniciatīvu priekšlikumu reģistrācijas procedūras un apstrādes laikā Komisija turklāt sniegs palīdzību un padomus tiem organizatoriem, kuriem tas būs vajadzīgs. Komisija pēc pieprasījuma arī informēs organizatorus par plānotajiem tiesību aktu priekšlikumiem, kā arī par tiem, kas patlaban tiek izstrādāti.

–II –

Pēc oficiālā valodā iesniegta iniciatīvas priekšlikuma reģistrācijas organizatori var lūgt Komisiju jebkurā atbalsta deklarāciju apkopošanas brīdī iekļaut reģistrā attiecīgā priekšlikuma tulkojumus citās oficiālajās valodās. Par iniciatīvu priekšlikumu tulkošanu būs atbildīgi organizatori. Komisija dos piekrišanu iekļaut reģistrā jaunu valodas versiju pēc tam, kad būs pārliecinājusies par to, ka starp oriģinālo tekstu un jaunajām valodu versijām nepastāv acīmredzamas un nozīmīgas nekonsekvences attiecībā uz nosaukumu, tematu un mērķiem.

Padomes prezidentvalsts Beļģijas deklarācija

Prezidentvalsts centīsies nodrošināt to, lai pasākumi, kas ir vajadzīgi minētās regulas piemērošanai, tiktu paredzēti pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā vienu gadu pēc tās stāšanās spēkā, kā tas ir noteikts regulā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika