Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0074(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0350/2010

Texte depuse :

A7-0350/2010

Dezbateri :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Voturi :

PV 15/12/2010 - 9.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0480

Texte adoptate
PDF 283kWORD 48k
Miercuri, 15 decembrie 2010 - Strasbourg
Inițiativa cetățenilor***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenilor (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2010)0119),

–  având în vedere articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 24 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0089/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 14 iulie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 iunie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea sa din 8 decembrie 2010 de a adopta poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru petiţii, cel al Comisiei pentru cultură şi educaţie şi cel al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0350/2010),

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.  notează declarația președinției Consiliului și declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție,

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 267, 1.10.2010, p. 57.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 15 decembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenilor
P7_TC1-COD(2010)0074

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 211/2011).


ANEXA

Declarații

Declarațiile Comisiei

‐ I ‐

Comisia va furniza informații detaliate privind inițiativa cetățenească. Mai precis, aceasta va elabora și va actualiza un ghid complet și ușor de utilizat privind inițiativa cetățenească în toate limbile oficiale ale Uniunii, care va fi accesibil pe site-ul internet consacrat acestui instrument. În cursul procedurii de înregistrare și tratare a propunerilor de inițiativă cetățenească, aceasta va furniza, printre altele, asistență și consiliere organizatorilor, în funcție de necesități. Comisia va notifica, de asemenea, propunerile legislative în curs sau preconizate privind chestiunile exprimate prin inițiativă organizatorilor care doresc acest lucru.

‐ II ‐

După înregistrarea unei propuneri de inițiativă într-o limbă oficială, organizatorii vor putea solicita Comisiei introducerea în registru, în orice moment al colectării declarațiilor de susținere, traduceri ale acestei propuneri în alte limbi oficiale. Organizatorii sunt cei care vor avea responsabilitatea de a solicita traducerea propunerilor de inițiativă. Înainte de a accepta introducerea unei noi versiuni lingvistice în registru, Comisia se va asigura că nu există neconcordanțe evidente și importante între textul original și noile versiuni lingvistice în ceea ce privește titlul, subiectul tratat și obiectivele.

Declarația președinției belgiene a Consiliului

Președinția va depune eforturi pentru a asigura aplicarea măsurilor necesare punerii în aplicare a prezentului regulament cât mai curând posibil și cel mai târziu la un an de la intrarea în vigoare a acestuia, în conformitate cu dispozițiile regulamentului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate