Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/2202(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0339/2010

Testi mressqa :

A7-0339/2010

Dibattiti :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Votazzjonijiet :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0489

Testi adottati
PDF 649kWORD 330k
Il-Ħamis, 16 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni
P7_TA(2010)0489A7-0339/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (2010/2202(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-ħdax-il rapport annwali tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja li jkopri l-perjodu minn Lulju 2008 sa Diċembru 2009,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 21 tat-Trattat ta' Lisbona,

–  wara li kkunsidra l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem u l-istrumenti internazzjonali rilevanti kollha tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet dwar id-drittjiet tal-bniedem kollha tan-NU u l-protokolli fakultattivi tagħhom(1),

–  wara li kkunsidra l-istrumenti reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi b'mod partikolari l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, il-Protokoll Fakultattiv dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika, il-Konvenzjoni Amerikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kummissjoni Intergovernattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN,

–  wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2002 tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament marbuta mal-QKI(2),

–  wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/PESK tas-16 ta' Ġunju 2003 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kunsill b'segwitu għall-Pożizzjoni Komuni; waqt li jfakkar fir-rwol essenzjali tal-QKI fil-prevenzjoni ta' reati serji fil-ġurisdizzjoni tagħha,

–  wara li kkunsidra l-impenn tal-Unjoni Ewropea għall-appoġġ tal-funzjonament effettiv tal-QKI;

–  wara li kkunsidra li hu d-dmir ta' kull Stat li jeżerċita l-ġurisdizzjoni kriminali tiegħu fuq dawk li huma responsabbli minn krimini internazzjonali,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u n-negozjati li għaddejjin dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u r-reviżjoni tiegħu(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument finanzjarju għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja(4) (l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem jew EIDHR),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Jannar 2009(5) dwar l-iżvilupp tal-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, inkluż ir-rwol tal-UE, u tal-25 ta' Frar 2010(6) dwar it-13-il sessjoni tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-1 ta' Frar 2007(7) u tas-26 ta' April 2007(8) dwar l-inizjattiva għal moratorju universali għall-piena tal-mewt u r-Riżoluzzjoni 62/149 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-18 ta' Diċembru 2007 dwar moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-Jum Dinji kontra l-Piena tal-Mewt,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 13 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB) dwar l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fiċ-ċirkostanzi kollha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-attivitajiet tar-Rappreżentanti Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar is-Sitwazzjoni tad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem(9),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' intolleranza u diskriminazzjoni għalraġunijiet ta' reliġjon jew twemmin,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-promozzjoni tal-osservanza tad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL)(10), dwar il-piena tal-mewt, dwar it-tortura u trattamenti krudili, inumani jew degradanti oħra, dwar id-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi mhux membri tal-UE, dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal u dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra kull xorta ta' diskriminazzjoni kontrihom,

–  wara li kkunsidra s-Sett ta' Miżuri tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha minn Persuni Lesbjani, Omosesswali, Bisesswali u Transesswali (LGBT)(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar il-bini tad-demokrazija fir-relazzjonijiet barranin tal-UE(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet kollha li adotta dwar każijiet urġenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Jannar 2010 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, speċjalment fil-każ ta' Liu Xiaobo(13),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0339/2010),

A.  billi l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem għadha d-dokument ta' referenza tad-dinja, li tqiegħed lill-bnedmin kollha fil-qalba tal-azzjoni,

B.  billi l-11-il Rapport Annwali tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (2008/2009) jipprovdi ħarsa globali lejn l-azzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja,

C.  billi din ir-riżoluzzjoni għandha l-għan li teżamina, tevalwa u f'każijiet speċifiċi, toffri kritika kostruttiva tal-attivitajiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija,

D.  billi r-rekord intern tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE għandu impatt dirett fuq il-kredibiltà tagħha u l-abilità li timplimenta politika esterna tad-drittijiet tal-bniedem effettiva,

E.  billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-libertá ta' reliġjon jew ta' twemmin u d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi,

F.  billi l-ġustizzja, id-demokrazija u l-istat tad-dritt huma l-pilastri tal-paċi sostenibbli, għaliex jiggarantixxu l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, u billi paċi sostenibbli ma tistax tinkiseb bil-protezzjoni ta' dawk responsabbli għall-abbużi sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem u l-ksur tal-liġi kriminali internazzjonali,

G.  billi t-Trattat ta' Lisbona saħħaħ is-setgħat tal-UE fuq il-politika barranija b'mod li se jsaħħaħ il-valuri u l-objettivi tagħha; billi l-innovazzjonijiet prinċipali marbuta mal-azzjoni esterna tal-UE, bħar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà/Viċi President tal-Kummissjoni (RGħ/VP) u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), għandhom ikomplu jikkonsolidaw l-azzjoni esterna tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u għandhom jipprovdu opportunitajiet aħjar għall-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma relevanti tal-politika kollha,

H.  billi t-Trattat jipprovdi lill-UE b'personalità ġuridika waħda, li se tippermettilha taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u, tippermetti li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) fi Strasburgu tivverifika l-konformità tal-atti tal-UE mal-Konvenzjoni,

I.  billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE saret legalment vinkolanti, u b'hekk saħħet il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa,

J.  billi l-UE tappoġġja bis-sħiħ lill-QKI u tippromwovi l-universalità, u tiddefendi l-integrità, tal-Istatut ta' Ruma bil-ħsieb li tipproteġi u ssaħħaħ l-indipendenza tal-Qorti,

K.  billi l-Pożizzjoni Komuni tas-16 ta' Ġunju 2003 u l-Pjan ta' Azzjoni tal-2004 jeħtieġu aġġornament fid-dawl tal-iżviluppi fil-liġi kriminali internazzjonali mill-2004 “l hawn; billi l-għajnuna u l-koperazzjoni effikaċi mill-UE jridu jiżdiedu u jitjiebu hekk kif il-mandati għall-arresti u l-proċessi fil-QKI jiżdiedu fin-numru,

L.  billi l-isforzi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fid-dinja żiedu l-ħtieġa tal-konċiljazzjoni tas-sigurtà mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem,

M.  billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja globali kellha impatt negattiv fuq id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali; billi kienu affettwati l-aktar id-drittijiet tal-ifqar persuni; billi, minħabba prezzijiet li qed jogħlew u li huma volatili u l-ispekulazzjonijiet fil-kommoditajiet, miljuni qed jiffaċċaw diffikultajiet kbar biex jissodisfaw bżonnijiet bażiċi f'numru ta' pajjiżi tal-Afrika, l-Asja u l-Amerika Latina; billi miljuni ta' persuni qed jiffaċċaw l-insigurtà u l-indinjità, u f'xi pajjiżi l-protesti ntlaqgħu bir-repressjoni u l-vjolenza,

N.  billi d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali għandhom jintlaqgħu bl-istess attenzjoni u jkunu ttrattati bl-istesss livell ta' importanza li jingħata lid-drittijiet ċivili u politiċi; billi l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet iffirmati mill-UE u l-pajjiżi li mhumiex fl-UE jridu jiġu rrispettati u implimentati,

O.  billi t-tibdil fil-klima qed ikollu impatt li jdum jinħass fuq perjodu ta' żmien twil fuq id-drittijiet tal-bniedem; billi hemm probabilità ikbar ta' konsegwenzi negattivi għall-gruppi vulnerabbli, bħall-popli indiġeni, kemm fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw kif ukoll fit-Tramuntana Estrema, iżda dawn jista“ jkollhom ramifikazzjonijiet ħafna iktar wiesgħin ukoll,

P.  billi l-ġlieda kontra l-impunità hija importanti mmens billi għandha l-għan li tevita d-delitti l-aktar gravi u tikkastiga lil min iwettaqhom; billi l-impunità hija kwistjoni b'effetti mifruxa li tikkonċerna firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, bħat-tortura, il-piena tal-mewt, il-vjolenza kontra n-nisa, il-persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u l-ġlieda kontra t-terroriżmu,

Q.   billi, skont in-NU, il-problema antika tad-drittijiet tal-bniedem tad-dekolonizzazzjoni għadha ma ġietx solvuta fil-każijiet kollha fil-viċinat qrib tal-UE, speċjalment fil-każ tas-Saħara tal-Punent,

R.  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni fis-Saħara tal-Punent(14),

S.  wara li kkunsidra l-importanza kbira għall-ħajja tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-prinċipji fundamentali kkodifikati fil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

T.  billi qed iseħħu forom ġodda ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, partikolarment fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni l-ġodda, bħall-użu ħażin u ċ-ċensura tal-internet, u l-abbuż tad-dritt għall-ħajja privata permezz tal-użu ta' data personali,

U.  billi l-libertà tar-reliġjon u t-twemmin kulma tmur qed tiġi mhedda, partikolarment minn gvernijiet awtoritarji li għandhom il-minoranzi reliġjużi fil-mira jew min gvernijiet li jonqsu li jevitaw attakki, fastidju jew atti oħra ta' ħsara kontra ċerti individwi jew gruppi reliġjużi,

V.  billi d-drittijiet tal-bniedem qed jitkasbru minn pajjiżi li rrikonoxxew il-ġurisdizzjonijiet li joriġinaw mill-Istrumenti Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem u minn dawk li jinjoraw dawk id-drittijiet miksuba storikament,

1.  Itenni d-determinazzjoni qawwija tal-Parlament Ewropew, u jfakkar fl-isforzi fit-tul tiegħu, biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja permezz tal-iżvilupp ta' politika Ewropea b'saħħitha u effettiva tad-drittijiet tal-bniedem li tiggarantixxi koerenza u konsistenza akbar fl-oqsma politiċi kollha u permezz ta' relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE u l-parteċipazzjoni attiva fil-fora internazzjonali, kif ukoll bl-appoġġ għall-organizzazzjonijiet internazzjonali u lokali tas-soċjetà ċivili;

2.  Huwa tal-opinjoni li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona jirrappreżenta opportunità storika biex jiġu indirizzati l-lakuni li baqa“ fil-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jappella f'dar-rigward għal konformità sħiħa tas-SEAE mal-għan u l-ispirtu tat-Trattat ta' Lisbona li jimmira li jiżgura li r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ikunu fil-qalba tal-oqsma varji tal-politika esterna tal-Unjoni kif imħaddna fl-Artikoli 2, 3 u 21 tat-TUE;

3.  Ifakkar li b'konformità mat-Titolu V, Kapitolu 1 tat-Trattat tal-UE, l-azzjoni fix-xena internazzjonali għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt, tal-universalità, tal-inaljenibilità u tal-indiviżivibilità tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali; jenfasizza li dawn il-pronċipji jikkostitwixxu bażi fundamentali komuni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

4.  Iqis, għalhekk, ta' importanza kbira d-deċiżjoni ta' fejn għandhom jidħlu d-drittijiet tal-bniedem fl-istruttura tas-SEAE; jitlob għalhekk it-twaqqif ta' Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u tad-Demokrazija bil-kompiti li jiżviluppa strateġija tal-UE b'saħħitha għad-drittijiet tal-bniedem u għad-demokrazija u li jipprovdi koordinazzjoni globali ġewwa l-fora multilaterali kollha; huwa konvint bis-sħiħ, filwaqt li jenfasizza l-bżonn li jitiqies li l-għarfien espert fid-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għandu jkun tkun ankrat bħala responsabilità ewlenija għal kull desk ġeografiku jew tal-politika fis-SEAE, li dan l-approċċ jevita li d-drittijiet tal-bniedem ikunu iżolati u huwa l-uniku mod biex tiġi żgurata konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona;

5.  Jirrikonoxxi l-impenn tar-Rgħ/VP li tibni rwol attiv għall-UE fix-xena dinjija bl-għan li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija globalment; iħeġġeġ f'dar-rigward lir-RGħ/VP tieħu l-azzjoni meħtieġa għat-twaqqif ta' COHOM ibbażat fi Brussell bil-ħsieb li jintegra u jiggarantixxi b'mod effikaċi l-kontribut f'waqtu f'oqsma oħra tal-istituzzjonijiet u l-politika tal-UE; jistieden bl-istess spirtu lir-Rgħ/VP tikkunsidra l-importanza tat-taħriġ obbligatorju fid-drittijiet tal-bniedem għall-istaff tal-UE, inklużi Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u d-Diretturi tas-SEAE;

6.  Jitlob li tinħoloq kariga ta' Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza li l-ħatra tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, partikolarment għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, għal-liġi umanitarja internazzjonali u l-ġustizzja internazzjonali u għad-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tat-tfal, jistgħu jagħtu koerenza u viżibilità akbar lill-azzjoni esterna tal-UE f'dan il-qasam; jenfasizza li dawn ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE għandhom ikunu persuni esperti b'esperjenza ppruvata fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

7.  Huwa tal-fehma li hemm ħtieġa urġenti għal qafas aktar koerenti biex l-appoġġ tal-UE għall-bini tad-demokrazija fid-dinja kollha jkun aktar effettiv; huwa tal-fehma li politika barranija konsistenti tal-UE trid tagħti konsistenza assoluta lill-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, ladarba s-soċjetà demokratika, l-istat tad-dritt, u l-garanziji tad-drittijiet fundamentali huma l-bażi għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, li għandhom jiġu inklużi fil-ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni u s-sħubija strateġika bejn il-pajjiżi membri tal-UE u dawk li mhumiex; jemmen li l-istruttura istituzzjonali ġdida tal-UE, u b'mod partikulari s-SEAE, joffru opportunità għat-titjib tal-koerenza u l-effikaċja tal-UE f'dan il-qasam;

8.  Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżomm l-impenji li ħadet għall-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-azzjoni esterna tal-UE, sabiex dawn ikunu riflessi fl-istruttura tas-SEAE u r-riżorsi li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu, sabiex is-Servizz il-ġdid ikun jista“ jiżgura li l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ikunu riflessi fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna, inklużi l-PKSD, l-Iżvilupp u l-Kummerċ;

9.  Hu tal-opinjoni li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE għandhom jiġu żviluppati iżjed u mhux jitneħħew bil-mod il-mod, speċjalment biex ikopru pajjiżi u reġjuni fejn l-UE m'għandhiex missjoni diplomatika; iqis li huwa essenzjali li, minħabba l-importanza ta' kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f'sitwazzjonijiet ta' wara l-kunflitt, li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE kollha jkollhom mandat li jinkludi d-drittijiet ċivili u politiċi, id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, id-drittijiet tan-nisa u t-tfal, il-Liġi Umanitarja Internazzjonali u l-ġustizzja internazzjonali, u li jsemmi speċifikament il-promozzjoni u l-iżgurar tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt; jenfasizza li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE huma l-punti fokali għall-gwida, il-ħila esperta u d-difiża interna u l-interlokuturi loġiċi għall-pajjiżi terzi u atturi oħra li mhumiex fl-UE; jilqa“ n-nomina ta' mill-inqas individwu wieħed f'kull delegazzjoni tal-UE bħala persuna ta' kuntatt li tmexxi l-koordinazzjoni, l-integrazzjoni u l-monitoraġġ, tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem;

10.  Jilqa“ d-disponibilità tar-RGħ/VP biex tagħmel rieżami mill-qiegħ tal-effikaċja tal-istrumenti kollha tal-UE f'dan il-qasam, mid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem sal-linji gwida tal-UE, mill-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) sal-għajnuna bilaterali tal-UE u l-azzjonijiet tagħha fil-fora multilaterali, u biex tniedi proċess ta' konsultazzjoni dwar l-iżvilupp ta' Strateġiji tal-Pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu d-drittijiet tal-bniedem kollha mħaddna fit-Trattati Internazzjonali u l-Konvenzjonijiet tan-NU, u jinkludu wkoll id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali; jenfasizza d-determinazzjoni li jiżgura, u l-importanza tal-parteċipazzjoni sħiħa tal-PE f'din il-konsultazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' organizzazzjonijiet fis-soċjetà ċivili li jkunu involuti f'din il-konsultazzjoni;

11.  Jaqbel mal-fehma li tali Strateġiji għall-Pajjiż dwar id-drittijiet tal-Bniedem mitluba kemm-il darba mill-Parlament, jistgħu jsaħħu sostanzjalment il-konsistenza u l-effikaċja tal-azzjoni esterna tal-UE meta Strateġija għall-Pajjiż issir dokument ta' referenza li jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi tal-pajjiż sabiex ikunu integrati fil-politiki u l-istrumenti esterni relevanti kollha tal-UE;

12.  Jinsisti partikolarment fil-kuntest tar-rieżami, dwar l-importanza li ssir evalwazzjoni fil-fond tal-aspetti tad-drittijiet tal-bniedem fil-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) li għandha tindirizza b'mod speċjali il-koerenza u l-effikaċja tal-mekkaniżmi eżistenti bħall-Pjanijiet ta' Azzjoni, Rapporti dwar Progress, djalogi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-proċess fit-teħid ta' deċiżjoni fit-titjib tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi li mumiex fl-UE;

13.  Iqis il-ftehim ta' qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni bħala żvolta għall-Parlament fil-koperazzjoni tiegħu mal-Kummissjoni, iżda jiddispjaċih li l-Kunsill mhux parti mill-ftehim; jinsisti dwar il-ħtieġa li jittejbu t-trasparenza u l-aċċess mingħajr restrizzjonijiet għad-dokumenti bejn l-istituzzjonijiet kollha tal-UE sabiex tkun żviluppata kooperazzjoni u koerenza interistituzzjonali iktar effettiva;

14.  Ifakkar li l-iżvilupp ta' politika barranija koerenti tal-UE hu essenzjali jekk l-Unjoni trid li jkollha rwol sinifikanti u kostruttiv fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; jistieden lill-Istati Membri juru impenn sod u rieda politika biex isegwu dan il-għan;

15.  Jenfasizza li trid tingħata prijorità akbar għat-titjib tal-kapaċità tal-UE li tirrispondi malajr għal vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiżi mhux fl-UE, speċjalment meta trid turi l-appoġġ tagħha għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-periklu, kif ukoll għal vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem minn kumpaniji bbażati fl-UE f'pajjiżi li mhumiex fl-UE, billi jelaboraw programmi strateġiċi ta' azzjoni;

16.  Jirrikonoxxi li organizzazzjonijiet mhux governattivi huma essenzjali għall-iżvilupp u s-suċċess ta' soċjetajiet demokratiċi, għall-promozzjoni tal-ftehim u tat-tolleranza reċiproka, kif ukoll biex jingħata bidu u jiġu sostnuti l-prijoritajiet ta' politika li tista“ titwettaq u soluzzjonijiet komuni għall-isfidi tal-iżvilupp demokratiku;

Ir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja

17.  Jenfasizza l-importanza tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għall-analiżi u l-evalwazzjoni tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, b'mod partikolari bil-għan taż-żieda tal-viżibilità ta' kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem b'mod ġenerali; jenfasizza wkoll id-dritt tal-Parlament Ewropew li jiskrutinja l-azzjoni li tkun twettqet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem mill-Kummissjoni u l-Kunsill; jitlob li l-Parlament Ewropew jinvolvi ruħu bis-sħiħ fit-tfassil ta' ċerti partijiet ta' Rapporti Annwali futuri fir-rigward tal-attivitajiet tal-Parlament innifsu b'relazzjoni mad-drittijiet tal-bniedem, li jirriflettu l-prattika ta' xi presidenzi passati;

18.  Jilqa“ l-preżentazzjoni lill-Parlament mir-RGħ/VP tar-rapport annwali tal-UE, u l-perjodu ta' rappurtar il-ġdid ibbażat fuq is-sena tal-kalendarju, li jagħti lill-Parlament l-opportunità li jiddedika l-plenarja ta' Diċembru lid-drittijiet tal-bniedem, bl-għoti tal-Premju annwali Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb u d-diskussjoni tar-rapport annwali tal-PE dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni;

19.  Jitlob lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu sforzi akbar sabiex iqassmu iktar ir-rapport annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u biex jiżguraw li dan ikun disponibbli għal kemm jista“ jkun qarrejja, speċjalment lil dawk involuti fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija madwar id-dinja kollha; jitlob ukoll li jsiru kampanji ta' informazzjoni pubblika immirati biex jgħollu l-profil tal-UE f'dan il-qasam; jirrikonoxxi li fl-edizzjoni attwali sar progress f'termini ta' preżentazzjoni iktar ċara;

20.  Itenni t-talba tiegħu li għandha tkun provduta informazzjoni addizzjonali u aħjar mill-Kunsill, il-Kummissjoni u d-delegazzjonijiet u l-ambaxxati tal-UE fuq il-post għall-evalwazzjoni ta' politiki u li linji gwida speċifiċi għandhom ikunu definiti u proposti għat-titjib tal-approċċ ġenerali, għall-minimizzazzjoni kemm jista“ jkun ta' kwalunkwe kontradizzjoni u għall-aġġustament tal-prijoritajiet tal-politika fuq bażi ta' kunsiderazzjoni għal kull pajjiż individwali, bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' strateġiji dwar id-drittijiet tal-bniedem għal pajjiżikif definit fil-programm tas-SEAE; iqis li l-kwistjoni tat-trasparenza trid tkun il-qofol tal-azzjonijiet tal-UE fl-azzjonijiet tagħha, b'aċċess akbar għall-aġendi u d-dokumenti fejn id-drittijiet tal-bniedem jiġu diskussi speċifikament ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

21.  Itenni s-sejħa tiegħu għal evalwazzjoni regolari tal-użu u r-riżultati tal-politiki, tal-istrumenti, l-inizjattivi u d-djalogi tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi mhux membri tal-UE u biex ir-riżultati jinqasmu kompletament mal-Parlament; jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jiżviluppaw indiċijiet u punti ta' referenza speċifiċi u li jistgħu jiġu kwantifikati sabiex titkejjel l-effettività ta' dawk il-linji politiċi;

L-attivitajiet tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem f'fora internazzjonali

22.  Jenfasizza l-adeżjoni futura tal-UE għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bħala opportunità biex din tagħti prova tal-impenn tagħha fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem ġewwa u barra l-fruntieri tagħha; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jagħtu l-appoġġ tagħhom u jimpenjaw liċ-ċittadini tagħhom għal dan;

23.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippromwovu kemm jista“ jkun ġewwa u barra l-Unjoni, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bil-għan ukoll li l-poplu jiġi edukat dwar l-eżistenza tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li wieħed jista” jirrikorri għaliha biex jiġu indirizzati u kkoreġuti l-vjolazzjonijiet li jsofri Stat Membru tal-Kunsill tal-Ewropa jew iċ-ċittadini tiegħu;

24.  Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli tiżgura li s-SEAE jkun integrat u kkoordinat sew ma' korpi internazzjonali u organizzazzjonijiet reġjonali oħra u x-xogħol tagħhom fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lir-Rapprezentant Għoli biex tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet, it-tħassib u l-prijoritajiet espressi minn ġewwa u mis-sistema tan-NU, mill-Kunsill tal-Ewropa, l-OSCE u istituzzjonijiet internazzjonali oħra jkunu kompletament u sistematikament integrati fl-oqsma kollha tal-politika tal-UE, u partikolarment fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

25.  Jinnota b'dispjaċir kemm miexi bil-mod il-proċess tal-eżami tal-kawżi fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn kien hemm kawżi li damu għaddejjin anke seba“ snin; jinnota li hemm madwar 100 000 kawża pendenti fil-Qorti; jenfasizza li l-Qorti trid tkun istituzzjoni eżemplari għall-protezzjoni tad-dritt għall-ġustizzja u proċess ġust; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri tal-UE biex jagħmlu kull sforz sabiex jgħinu lill-Qorti; jilqa” l-fatt li r-Russja, li kienet l-aħħar pajjiż minn 47 stat parteċipanti fil-Kunsill tal-Ewropa li rrifjutaw li jirratifikaw il-Protokoll 14, irratifikat il-Protokoll 14 għall-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, dwar l-effiċjenza tal-Qorti, li jagħmel dispożizzjoni għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-Qorti u għandu l-intenzjoni li jgħina tittratta l-każijiet li għadhom b'lura u li jistgħu jidħlu biss fis-seħħ meta jkunu rratifikati mill-membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa;

26.  Jistieden li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżgurar tar-rispett tagħhom, inklużi d-drittijiet ekonomiċi u soċjali, u d-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi LGBTI u difensuri tad-drittijiet LGBTI, u fl-iżgurar li l-vittmi ta' diskriminazzjoni jkunu konxji dwar rimedji legali effettivi quddiem awtorità nazzjonali kontra d-diskriminazzjoni u li jkollhom aċċess għalihom, u wkoll fil-protezzjoni tal-lingwi reġjonali u tal-minoranzi, bl-użu tal-għodod legali ta' non-diskriminazzjoni u organizzazzjonijiet eżistenti għad-drittijiet soċjali biex jaħdmu favur id-diversità u t-tolleranza;

27.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jiffirmaw, u jirratifikaw, il-konvenzjonijiet fundamentali kollha tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-protokolli fakultattivi tagħhom, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u l-Familji tagħhom, tal-1990, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat, id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni tat-13 ta' Settembru 2007, id-Dikjarazzjoni tal-ILO tal-1998 dwar il-Prinċipji Fundamentali u Drittijiet fuq ix-Xogħol, il-konvenzjoni ta' qafas tal-Kunsill tal-Ewropa għall-ħarsien tal-minoranzi nazzjonali, il-Karta Ewropea għal-lingwi Reġjonali jew tal-Minoranzi, il-Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, il-Protokolli Fakultattivi għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet ; jinsisti li l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni għandu jitqies bħala parti integrali tal-Konvenzjoni, u jitlob li jkun hemm adeżjoni simultanja għalih (Konvenzjoni u Protokoll)(15);

28.  Jenfasizza l-fatt li d-definizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem adottati mill-komunità internazzjonali mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija taw prova li kienu flessibbli biżżejjed biex jinkludu żviluppi ġodda fil-progress tal-bniedem, iżda jisħaq fuq il-bżonn li jiġu kkodifikati drittijiet ġodda biex jilqgħu għat-theddid ġdid għal-libertà, bħal dawk dwar il-libertà tax-xjenza, il-kuxjenza u l-għarfien, l-identità tas-sess jew l-orjentazzjoni sesswali u d-drittijiet kollha dwar id-dominju diġitali, mill-aċċess univerali għall-internet;

29.  Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tar-razzjonalizzazzjoni u, jekk ikun possibbli, tal-koordinazzjoni tal-korpi internazzjonali li għandhom ġurisdizzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-proċeduri tagħhom, bil-għan li joffru dejjem promozzjoni u difiża iktar effettivi tad-drittijiet fundamentali kif stipulati fl-istrumenti internazzjonali relatati;

30.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' li tingħata attenzjoni aktar serja lid-diversi mekkaniżmi ta' monitoraġġ tal-Kunsill tal-Ewropa u tan-NU u għal koperazzjoni aktar mill-qrib mal-korpi tat-trattati differenti tagħhom sabiex jidderieġu aħjar is-sejbiet tagħhom u jużaw il-ħila esperta tagħhom fil-kamp;

31.  Jilqa“ l-isforzi tal-UE fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (dwar kwistjonijiet Soċjali, Umanitarji u Kulturali) dwar numru kbir ta' riżoluzzjonijiet, b'mod partikulari l-appell għal moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, fejn żdied in-numru ta' pajjiżi li qed jappoġġawh, dwar id-drittijiet tat-tfal, dwar l-intolleranza reliġjuża u dwar is-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f'Burma/il-Mjanmar u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK);

32.  Jilqa“ l-ftuħ tal-ewwel Uffiċċju Reġjonali Ewropew tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fi Brussell f'Ottubru 2009; jissuġġerixxi li tiġi stabbilita koperazzjoni effikaċi mal-Kummissarju Għoli biex jiġu promossi u segwiti aħjar it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' standards u politiki tad-drittijiet tal-bniedem fl-EU u fil-bqija tal-Ewropa;

33.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiddefinixxu strateġja vis-à-vis l-pajjiżi li jirrifjutaw li jikkoperaw b'mod sħiħ mal-mekkaniżmi tan-NU u li jippermettu aċċess għall-esperti indipendenti u r-Rapporteurs Speċjali tan-NU, li permezz tagħha dawn jagħtuhom aċċess sħiħ għat-territorju tagħhom u jżommu lura milli jxekkluhom f“ xogħolhom;

34.  Jiddispjaċih għad-dgħjufija tal-politika u l-imġiba tal-UE lejn il-ġunta ta' Burma, u jenfasizza li l-attitudni attwali mhix tgħin fil-ġlieda kontra s-sitwazzjoni traġika politika, soċjali u umanitarja li fiha qed jiġi mġiegħel jgħix il-poplu ta' Burma mindu bdiet il-ħakma militari u hemm sogru li din l-attitudni tidher qisha forma ta' ipplakar tad-dittatorjat;

35.  Jilqa“ l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal inizjattivi li jinkoraġġixxu fin-Nazzjonijiet Uniti u f'fora internazzjonali oħrajn id-dekriminalizzazzjoni tal-omosesswalità; jappella għall-appoġġ kontinwu tal-Unjoni Ewropea għal inizjattivi li jikkundannaw il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem b'relazzjoni mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità sesswali fil-fora internazzjonali kollha, b'koordinazzjoni ma' stati li jaħsbuha l-istess; jenfasizza li l-politika tal-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja, inkluża dik tal-Unjoni, fir-rigward tal-lesbjani, l-omosesswali, il-persuni bisesswali, transesswali u transġeneru hija diskriminatorja u tmur kontra d-drittijiet tal-bniedem; jitlob għaldaqstant lill-Istati Membri u lill-Unjoni jirrimedjaw din is-sitwazzjoni u jiżguraw l-ugwaljanza fl-aċċess għas-servizzi tas-saħħa u għall-kura inklużi l-operazzjonijiet li jagħmlu dawn il-persuni; jitlob attenzjoni partikolari min-naħa tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, b'mod partikolari permezz ta' politika ta' akkoljenza, li għandha tingħata liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi vittmi ta' diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali u s-sess tagħhom;

36.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jippromwovu leġittimazzjoni uffiċjali u ġudizzjarja tat-terminu “refuġjat tal-klima” (maħsub biex jiddeskrivi nies imġegħlin jaħarbu minn djarhom u jfittxu kenn barra pajjiżhom minħabba t-tibdil fil-klima), li għadu mhux rikonoxxut fil-liġi internazzjonali jew f'xi ftehim internazzjonali li jorbot legalment;

37.  Jappella għal koperazzjoni msaħħa bejn in-Nazzjonijiet Uniti, il-Forum Permanenti tagħha dwar il-Popli Indiġeni u l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-popli indiġeni, billi popli indiġeni jappartjenu għal wieħed mill-aktar gruppi vulnerabbli madwar id-dinja kollha;

Il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC)

38.  Jenfasizza r-rwol tal-UNHRC fi ħdan l-arkitettura ġenerali tan-NU u l-potenzjal tiegħu li jiżviluppa qafas siewi għall-isforzi multilaterali dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea; jinnota li dan il-korp il-ġdid għandu jkompli jirsisti biex jopera skont l-ogħla standards u b'mod effiċjenti kemm jista“ jkun biex jikseb aktar kredibilità;

39.  Jenfasizza li l-parteċipazzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili hija indispensabbli għall-effiċjenza tal-UNHRC;

40.  Jilqa“ bil-qalb il-fatt li l-amministrazzjoni attwali tal-Istati Uniti qed tipprova tinvolvi iktar ruħha man-NU u ħadet siġġu fil-UNHRC għall-perjodu mill-2009 sal-2012; jirrikonoxxi li s-sħubija tal-Istati Uniti ssaħħaħ il-kredibilità u l-kapaċità tal-UNHRC; jitlob lill-UE biex issaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti, partikolarment f'termini ta' skambju ta' esperjenzi ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

41.  Ifakkar li fl-2011 il-UNHRC se jkollu rieżami kbir tal-proċeduri tiegħu, u jappella lill-UE biex tipprepara għal dan ir-rieżami u tipparteċipa attivament fih;

42.  Jenfasizza r-rwol importanti tar-Rieżamijiet Perjodiċi Universali (UPR), u jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u, b'mod partikulari, lis-SEAE l-ġdid biex isegwu mill-qrib u jimmonitorjaw l-impenji li jittieħdu waqt ir-Rieżami Perjodiku Universali u biex, fil-kuntest tar-rieżami tal-UNHRC, jagħmlu l-UPR iktar effikaċi u biex jagħtu aktar importanza lill-għarfien espert indipendenti;

43.  Jappoġġa bil-qawwa l-isforzi tal-UE biex tevita kwalunkwe parzjalità u manipulazzjoni tal-UPRs; f'dan il-kuntest, jiddeplora bil-qawwa r-riżultat tas-sessjoni ta' Frar 2009, li batiet ħafna minn tfixkil proċedurali qawwi u tentattivi ta' manipulazzjoni tal-proċess matul il-proċes ta' rieżami;

44.  Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżur l-UNHRC regolarment u biex tiżgura personalment li jkun hemm l-eqreb rabtiet possibbli bejn il-UNHRC u s-SEAE fil-livelli kollha; jinkoraġġixxi s-sezzjoni futura tas-SEAE dwar id-drittijiet tal-bniedem biex twaqqaf kuntatt ta' xogħol mill-qrib mal-UNHRC; jappella għal djalogu koordinat ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE dwar il-pożizzjonijiet meħuda fil-Kunsill tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem mhux biss f“ Ġinevra u fid-Djalogi speċifiċi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, iżda wkoll bħalaparti integrali tad-diskussjonijiet bilaterali kollha tal-UE dwar il-koperazzjoni politika, kummerċjali u ta' żvilupp ma' dawn il-pajjiżi;

45.  Jinnota li l-Istati Membri tal-UE huma fil-minoranza fil-UNHRC; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jieħdu azzjoni konċertata fl-iżvilupp ta' alleanzi xierqa ma' dawk il-pajjiżi u l-atturi mhux statali li qed ikomplu jiddefendu n-natura universali u indiviżibbli tad-drittijiet tal-bniedem;

46.  Jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE jadottaw il-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin (KAB) qabel kull Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u s-Sessjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, sabiex jistabbilixxu l-prijoritajiet u l-istrateġiji tal-UE;

47.  Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex isaħħu l-impenn tagħhom mal-gvernijiet demokratiċi jew gvernijiet li mixjin fit-triq tad-demokratizzazzjoni minn gruppi reġjonali oħrajn fi ħdan l-UNHRC, bil-għan li jtejbu ċ-ċans tas-suċċess ta' inizjattivi mmirati lejn ir-rispett għall-prinċipji li jinsabu fl-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem; biex dan iseħħ, jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom b'mod iktar effettiv u jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi rapport annwali dwar ix-xejriet tal-votazzjonijiet fin-NU rigward kwistjonijiet li jikkonċernaw id-drittijiet tal-bniedem, li janalizza kif dawn ġew affettwati mill-politiki tal-UE u l-Istati Membri tagħha u dawk ta' blokki oħrajn; itenni li d-Delegazzjoni tal-UE u l-Istati Membri tal-UE f'Ġinevra għandhom jagħtu prijorità akbar biex jinvolvu pajjiżi li mhumiex membri tal-UE fi stadju aktar bikri fid-diskussjonijiet, u tiġi evitata enfasi żejda dwar diskussjonijiet interni maħsubin biex jiksbu l-unità tal-UE bir-riskju li jittieħed approċċ tal-“anqas denominator komuni”;

48.  Jafferma mill-ġdid l-importanza vitali tal-proċeduri speċjali u l-mandati tal-pajjiżi fi ħdan l-UNHRC; jilqa“ l-mandat tematiku ġdid stabbilit fil-qasam tad-drittijiet kulturali, u jilqa” l-estensjoni tal-mandati tematiċi dwar id-dritt għall-ikel, għal-libertà ta' reliġjon jew twemmin, u dwar persuni spustati internament; jilqa“ wkoll l-estensjoni tal-mandati dwar il-pajjiżi għall-Burundi, Ħaiti, il-Kambodja, is-Somalja, ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK), il-Mjanmar u s-Sudan; jiddispjaċih li l-mandati għal-Liberja u r-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) ma kinux estiżi;

49.  Jilqa“ bil-qalb id-deċiżjoni tal-UNHRC tal-2008 li jestendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tan-NU lis-Segretarju Ġenerali dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill adottati f'Diċembru tal-2009 taħt il-Presidenza Svediża li jilqgħu x-xogħol tar-Rappreżentant Speċjali; jappella lill-Istati Membri tal-UE biex ikomplu x-xogħol għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet finali tal-mandat u l-qafas ”Protect, Respect, Remedy“ li għandu jiġi ppreżentat lill-UNHRC fl-2011;

50.  Jilqa“ s-sessjonijiet speċjali tal-UNHRC dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Lvant tar-RDK, dwar l-impatt tal-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji globali fuq ir-realizzazzjoni universali u t-tgawdija effettiva tad-drittijiet tal-bniedem, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sri Lanka, u dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Territorji Palestinjani Okkupati u fil-Lvant ta' Ġerusalemm; jiddispjaċih li matul it-12-il sessjoni tal-UNHRC fis-16 ta' Ottubru 2009, l-Istati Membri tal-UE naqsu li jaslu għal pożizzjoni komuni rigward il-vot dwar ir-rapport Goldstone b'4 Stati Membri jivvutaw kontra, 2 jastjenu u 2 ikunu assenti waqt il-votazzjoni; jitlob lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet relevanti kollha tal-UE jiksbu koordinazzjoni ta' politika eqreb fl-HRC u korpi oħra tan-NU; jenfasizza li r-rispett għal-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u għal-liġi umanitarja internazzjonali mill-partijiet kollha u fiċ-ċirkostanzi kollha huwa prerekwiżit essenzjali għall-kisba ta' paċi ġusta u dejjiema fil-Lvant Nofsani; iħeġġeġ liż-żewġ naħat, għaldaqstant, biex jikkonformaw mar-riżoluzzjonijiet tal-UNGA adottati fil-5 ta' Novembru 2009 u s-26 ta' Frar 2010 billi jagħmlu investigazzjonijiet li ta' standards internazzjonali; jitlob lir-RGħ/VP biex tiżgura li dawk li kisru l-liġi internazzjonali jinżammu responsabbli skont l-obbligazzjoni tal-UE taħt il-Konvenzjoni ta' Ġinevra u l-prijorità tal-UE fil-ġlieda kontra l-impunità;

51.  Jappoġġa l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR); jiddispjaċih li waqt l-10 sessjoni regolari f'Marzu 2009, minkejja l-oppożizzjoni tal-UE, ġiet adottata riżoluzzjoni bl-għan li tillimita l-indipendenza tal-OHCHR; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jipprovdu għajnuna finanzjarja addizzjonali lis-sistema ġenerali ta' proċeduri speċjali tal-OHCHR, sabiex ikun żgurat li dawk kollha li għandhom il-mandat għall-proċeduri speċjali jkollhom biżżejjed riżorsi ħalli jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod xieraq;

Il-kooperazzjoni tal-UE mal-Qorti Kriminali Internazzjonali

52.  Itenni l-appoġġ qawwi għall-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-għan ewlieni tagħha fil-ġlieda kontra l-impunità għall-ġenoċidju, id-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità; jilqa“ l-fatt li r-ratifiki tal-Istatut ta' Ruma mill-Bangladexx, is-Seychelles, Santa Luċija u l-Moldova f'Marzu, Awwissu u Ottubru tal-2010 tellgħu n-numru totali ta' Stati Kontraenti għal 114; jenfasizza li l-Istatut ta' Ruma tal-QKI kien irratifikat mill-Istati Membri kollha tal-UE bħala komponent essenzjali tal-prinċipji u l-valuri demokratiċi tal-Unjoni u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jikkonformaw kompletament mal-Istatut bħala parti mill-acquis tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-prinċipju tal-universalità, u jistieden lis-SEAE, lill-Istati Membri tal-UE u lill-Kummissjoni biex ikomplu bl-isforzi vigorużi tagħhom biex jippromwovu r-ratifika universali tal-Istatut ta' Ruma u l-ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni nazzjonali, u biex jeżaminaw mill-ġdid il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/PESK tas-16 ta' Ġunju 2003 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Pjan ta' Azzjoni tal-2004 biex ikun hemm azzjoni ta' segwitu għall-Pożizzjoni Komuni; jitlob li tali sforzi jkunu estiżi għall-Ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-QKI (APIC), għodda operazzjonali importanti għall-Qorti; jistieden ukoll lill-Istati Membri tal-UE biex jirrevedu u jaġġornaw il-Pożizzjoni Komuni u l-Pjan ta'Azzjoni dwar l-QKI sabiex isaħħu l-għajnuna effettiva mill-UE lill-QKI fid-dawl tal-iżviluppi, l-isfidi u l-ħtiġijiet attwali tal-Qorti, hekk kif il-mandati ta' arrest mill-QKI u l-proċessi quddiemha jkomplu jiżdiedu fin-numru, kif ukoll biex jibdew diskussjonijiet dwar l-adozzjoni possibbli ta' linji gwida tal-UE dwar il-ġustizzja internazzjonali/QKI;

53.  Iħeġġeġ bil-qawwa lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-QKI u l-koperazzjoni mal-Qorti waqt in-negozjati tat-tkabbir u l-proċessi ta' adezjoni, kif ukoll waqt is-samits kollha tal-UE u fid-djalogi ma' pajjiżi mhux membri tal-UE, inklużi inklużi l-Istati Uniti, iċ-Ċina, ir-Russja, l-Unjoni Afrikana u l-Iżrael; iħeġġeġ b'mod partikulari lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-ġustizzja tkun element integrali fin-negozjati kollha għall-paċi; jistieden lis-SEAE biex isegwi b'mod sistematiku l-inklużjoni ta' klawżola tal-QKI fi ftehimiet relatati ma' pajjiżi mhux membri tal-UE; jistieden lir-Rappreżentant Għoli tiżgura li l-QKI tkun integrata fil-prijoritajiet kollha tal-politika barranija tal-UE u tkun inkluża fil-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE, kif ikun xieraq u aktar minn hekk, tiżgura li l-istaff tas-SEAE jkun imħarreġ regolarment dwar il-QKI, kemm fil-kwartieri ġenerali kif ukoll fid-delegazzjonijiet tal-UE; jistieden lir-Rappreżentant Għoli biex taħtar Mibgħut Speċjali dwar il-Ġustizzja Internazzjonali bil-mandat li jippromwovi, jintegra u jirrappreżenta l-impenn tal-UE fil-ġlieda kontra l-impunità u lejn il-QKI fil-politiki barranin kollha tal-UE;

54.  Jilqa“ l-eżekuzzjoni mill-Belġju tal-mandat ta' arrest maħruġ mit-III Awla Preliminari tal-QKI kontra Jean Pierre Bemba, fit-3 ta' Lulju 2008; jinnota bi tħassib kbir, madankollu, li tmien mandati ta' arrest maħruġa mill-QKI, inklużi dawk kontra erba” mexxejja għolja tal-Armata tar-Reżistenza tal-Mulej (ARL) fl-Uganda, Bosco Ntaganda fir-RDK, Ahmad Harun, Ali Kushayb u l-President Sudaniż Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, għadhom ma ġewx esegwiti; jikkundanna n-nuqqas b'mod persistenti u r-rifjut tas-Sudan li jarresta u jittrasferixxi s-suspettati lill-QKI billi jibqa“ jinjora l-obbligi tiegħu skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1593 (2005); jinnota li fis-26 ta' Mejju 2010 l-I Awla Preliminari tal-QKI infurmat lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nuqqas ta' kooperazzjoni mir-Repubblika tas-Sudan fil-każ kontra Harun u Kushayb; jesprimi tħassib kbir li żewġ Stati Kontraenti tal-QKI, iċ-Ċad u l-Kenja, reċentement stiednu u laqgħu lill-President Omar al-Bashir fit-territorji tagħhom minkejja l-obbligazzjoni tagħhom skont l-Istatut ta' Ruma li jarrestawh u n-nuqqas tagħhom li jesegwixxu l-mandat ta' arrest relevanti; jistieden li jibqa” għaddej it-tiftix għall-akkużati li għadhom ma tressqux quddiem il-ġustizzja, u jenfasizza r-rwol li l-UE u l-QKI jista“ jkollhom biex jiżguraw li jsiru l-investigazzjonijiet dwar delitti possibbli tal-gwerra fi Sri Lanka u fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo;

55.  Jilqa“ l-impenn tal-Istati Uniti u l-impenn imġedded mal-QKI, murija b'mod partikolari bil-parteċipazzjoni bħala tagħha osservatur fit-tminn sessjoni tal-Assemblea tal-Istati Kontraenti (ASK) fl-Aja f'Novembru 2009, kif ukoll fl-ewwel Konferenza ta' Rieżami tal-Istatut ta' Ruma f'Ġunju 2010; jinnota b'sodisfazzjon l-istqarrijiet promettenti dwar il-QKI mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti u l-wegħdiet tagħha ta' koperazzjoni mal-Qorti li saru matul il-konferenza ta' Rieżami; jistieden lill-Istati Uniti tal-Amerika jerġgħu jiffirmaw l-Istatut u jinvolvu aktar ruħhom fil-QKI, speċjalment billi tikkopera bis-sħiħ f'sitwazzjonijiet li huma s-suġġett ta' investigazzjoni jew analiżi preliminari min-naħa tal-QKI u billi jħejju politika komprensiva rigwrd il-QKI;

56.  Iħeġġeġ l-Assemblea Parlamentari Konġunta tal-AKP-UE li jmiss biex tiddiskuti l-ġlieda kontra l-impunità fil-kooperazzjoni internazzjonali għall-iżvilupp u fid-djalogu politiku relevanti, kif imħeġġeġ f'diversi riżoluzzjonijiet u fl-Artikolu 11.6 tal-Ftehim rivedut ta' Cotonou, bil-ħsieb li tiġi integrata l-ġlieda kontra l-impunità u jissaħħaħ l-istat tad-dritt fi programmi u azzjonijiet ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp; jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex ikomplu d-djalogu mal-Unjoni Afrikana dwar dawn il-kwistjonijiet u biex jagħtu appoġġ lill-Istati Kontraenti Afrikani biex ikomplu jirrispettaw l-obbligazzjonijiet tagħhom skont l-Istatut ta' Ruma; jesprimi l-appoġġ għat-talba tal-Qorti biex tiftaħ uffiċċju ta' kollegament mal-Unjoni Afrikana f'Addis Ababa;

57.  Jinnota li l-koperazzjoni bejn l-Istati Kontraenti, l-istati firmatarji u l-Qorti, skont l-Artikolu 86 tal-Istatut ta' Ruma tibqa“ essenzjali għall-effikaċja u s-suċċess tas-sistema internazzjonali tal-ġustizzja kriminali, partikolarment fir-rigward tal-kapaċità tal-infurzar tal-liġi u tal-attivitajiet ġudizzjarji effikaċi u indipendenti tal-Qorti; jirrikonoxxi wkoll il-ftehim bejn il-QKI u l-UE dwar il-koperazzjoni u l-għajnuna u, b'kunsiderazzjoni għal dan il-ftehim, jistieden lill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jipprovdu l-għajnuna meħtieġa kollha lill-Qorti, inkluż l-appoġġ fil-kamp fil-każijiet li għadhom għaddejjin u, partikolarment, għall-implimentazzjoni ta' mandati ta' arrest pendenti; iħeġġeġ ill-Istati Membri kollha tal-UE jadottaw leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-kooperazzjoni, b'konformità mad-IX Taqsima tal-Istatut ta' Ruma, jekk għadhom m'għamlux hekk, u biex jikkonkludu tehimiet ad hoc mal-Qorti għall-infurzar tas-sentenzi tal-Qorti u l-protezzjoni u r-rilokazzjoni tal-vittmi u x-xhieda; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biexjinkludu l-koperazzjoni bħala punt permanenti fl-aġenda tal-Assemblea tal-Istati Kontraenti (ASK) u tal-QKI, sabiex ikun żgurat li l-aħjar prattiċi jinqasmu u li każijiet ta' nuqqas ta' koperazzjoni jkunu diskussi miżuri xierqa meħuda mill-ASK;

58.  Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sistema internazzjonali tal-ġustizzja kriminali inġenerali u f'dar-rigward jinnota bi tħassib li Ratko Mladić u Goran Hadžić għadhom maħrubin u għadhom ma tressqux quddiem l-ICTY; f'dan il-kuntest, jitlob lill-awtoritajiet Serbi biex jiżguraw kooperazzjoni sħiħa mal-ICTY, li għandha twassal għall-arrest u t-trasferiment tal-bqija tal-akkużati kollha, sabiex titwitta t-triq għar-ratifika ta' Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni; jinnota l-ħtieġa għal appoġġ kontinwu, inkluż appoġġ finanzjarju, biex il-Qorti Speċjali għas-Sjerra Leone tkun tista“ ttemm il-proċessi li għaddejjin, inkluż kull proċess ta' appell; jinnota wkoll il-progress fil-kooperazzjoni multilaterali għall-provvediment ta' għarfien espert u għajnuna fejn l-identifikazzjoni, il-ġbir u l-preservazzjoni tal-informazzjoni tkun tista” tgħin firxa wiesgħa ta' għażliet ta' ġustizzja internazzjonali u tranżizzjonali, partikolarment permezz tar-Rispons Rapidu tal-Ġustizzja (RRĠ), li fih jipparteċipaw aktar minn nofs l-Istati Membri tal-UE u jinkoraġġixxi l-appoġġ li hemm u li dejjem qed jikber għar-RRĠ;

Linji gwida tal-UE dwar id-drittjiet tal-bniedem
Il-piena tal-mewt

59.  Ifakkar fir-riżoluzzjoni li tappella għal moratorju globali fuq l-użu tal-piena tal-mewt (Riżoluzzjoni 63/168) adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta' Diċembru, 2008; jenfasizza li r-riżoluzzjoni issa għandha 106 pajjiż li jivvutaw favuriha, fatt li jikkonferma l-konsolidazzjoni gradwali tal-opinjoni globali kontra l-piena tal-mewt;

60.  Jilqa“ d-deċiżjonijiet li jabolixxu l-piena tal-mewt fl-2009 mill-Burundi u t-Togo u mill-Istat Amerikan ta' New Mexico; iħeġġeġ lill-Istati Uniti tabolixxi l-piena tal-mewt u jiddispjaċih mill-fatt li piena tal-mewt għadha tiġi implimentata f'35 mill-50 stat tal-USA;

61.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinkoraġġixxu lil dawk il-pajjiżi li fadal li għadhom ma ffirmawx, ma rratifikatx jew ma implimentawx it-Tieni Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), jew strumenti reġjonali simili, biex jagħmlu dan;

62.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-produzzjoni u l-bejgħ tat-tiopental tas-sodju minn kumpaniji bbażati fl-UE huma permessi għal għanijiet mediċi biss u li kwalunkwe liċenzja għall-produzzjoni ta' din id-droga trid timponi rekwiżiti ta' tikkettar sabiex l-ippakkjar jindika li ma jistax jintuża biex jiġu amministrati injezzjonijiet li jikkaġunaw il-mewt, skont il-liġijiet nazzjonali u Ewropej li jipprojbixxu l-piena kapitali, it-tortura jew kwalunkwe trattament jew kastig krudil u inuman jew degradanti ieħor;

63.  Itenni li l-UE topponi l-piena tal-mewt fiċ-ċirkostanzi kollha inklużi l-eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji; ifakkar li l-UE hija d-donatur ewlieni lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jikkumbattu l-piena tal-mewt; jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli tagħti prijorità lill-ġlieda kontra din il-piena krudili u inumana u biex tkompli żżommha bħala prijorità tematika fil-qafas tal-EIDHR u l-istrumenti ġeografiċi; iqis li sentenza ta' għomor il-ħabs mingħajr il-possibilità li qatt priġunier jinħeles mhix alternattiva aċċettabbli għall-piena tal-mewt;

64.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi li għadhom jirrikorru għall-piena tal-mewt bit-tħaġġir biex jabolixxu mil-liġi tagħhom din il-piena inumana; iħeġġeġ lill-mexxejja Iranjani biex idaħħlu liġi li inekwivokament tipprojbixxi t-tħaġġir bħala piena legali, din hija l-aktar forma brutali tal-piena tal-mewt; jikkundanna l-fatt li diversi pajjiżi għadhom jikkundannaw għall-mewt u jiġġustizzjaw delinkwenti minorenni; jikkundanna l-użu tal-piena tal-mewt mir-reġim Iranjan, li jqiegħed lill-Iran fit-tieni pożizzjoni, wara ċ-Ċina, fil-klassifika tal-pajjiżi li għandhom l-ogħla għadd ta' eżekuzzjonijiet; jikkundanna bil-qawwa l-għadd akbar ta' eżekuzzjonijiet li segwa d-dimostrazzjonijiet paċifiċi wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Iran f'Ġunju 2009; huwa mħasseb li ċ-Ċina xorta għadha twettaq l-akbar numru ta' eżekuzzjonijiet fid-dinja u jitlob liċ-Ċina xxandar pubblikament il-figuri tal-eżekuzzjonijiet nazzjonali tagħha, sabiex ikun hemm analiżi trasparenti u dibattitu dwar il-piena tal-mewt; jilqa“ l-azzjoni pożittiva li ħadu l-awtoritajiet tal-Bjelorussja bit-twaqqif ta' Grupp ta' Ħidma biex jabbozza proposti dwar l-impożizzjoni ta' moratorju fuq il-piena tal-mewt; għadu mħasseb dwar il-fatt li għadhom isiru l-eżekuzzjonijiet fil-Bjelorussja, li hija l-uniku pajjiż Ewropew li għadu juża l-piena tal-mewt, bla ma jagħtu informazzjoni lill-familji ta' dawk iġġustizzjati dwar id-data tal-eżekuzzjoni jew fejn ikun indifen ġisimhom;

65.  Jinnota li hemm 32 ġurisdizzjoni fid-dinja b'liġijiet li jippermettu li l-piena tal-mewt tkun applikata għal delitti tad-droga; jinnota li l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u l-Kriminalità (UNODC), il-Kummissjoni Ewropea u gvernijiet Ewropej individwali huma involuti b'mod attiv fil-finanzjament u/jew l-għoti ta' assistenza teknika, appoġġ leġiżlattiv u għajnuna finanzjarja bl-għan tat-tisħiħ ta' attivitajiet tal-ġlieda kontra d-droga fl-istati li għad għandhom il-piena tal-mewt għal delitti ta' droga; huwa mħasseb li tali assistenza tista“ twassal għal iktar pieni tal-mewt u eżekuzzjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida li jirregolaw il-finanzjament internazzjonali għall-attivitajiet ta' infurzar kontra d-droga fil-livell nazzjonali u reġjonali biex jiżguraw li programmi bħal dawn ma jirriżultawx fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem inkluża l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt; jenfasizza li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt għal delitti relatati mad-droga għandha tkun kundizzjoni stabbilita minn qabel għall-assistenza finanzjarja, l-assistenza teknika, il-bini tal-kapaċità u appoġġ ieħor ta' infurzar kontra d-droga;

66.  Huwa imħasseb li għadhom isiru eżekuzzjonijiet fil-Bjelarussja, li huwa l-uniku pajjiż fl-Ewropa li għadu japplika l-piena tal-mewt; jappoġġja lill-awtoritajiet fit-twaqqif ta' Grupp ta' Ħidma biex ifassal proposti biex jiġi impost moratorju fuq il-piena tal-mewt;

67.  Jesprimi tħassib serju dwar l-abbozz ta' Liġi Kontra l-Omosesswalità tal-2009 li attwalment qed jiġi kkunsidrat mill-parlament tal-Uganda, li jikkastiga l-appoġġ lil-lesbjani, lin-nies omosesswali jew bisesswali b'multi u priġunerija, u jikkastiga atti omosesswali konsenswali b'multi, priġunerija u l-piena tal-mewt; jappella lill-parlament tal-Uganda biex jiċħad dan l-abbozz u kull leġiżlazzjoni simili; jikkundanna l-kriminalizzazzjoni tal-omosesswalità fid-dinja kollha;

Drittijiet ta' persuni LGBT

68.  Fid-dawl tal-għadd kbir ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li sofrew persuni lesbjani, omosesswali, bisesswali u transesswali madwar id-dinja kollha fl-2009, jilqa“ b'sodisfazzjon l-adozzjoni min-naħa tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tas-Sett ta' Għodod għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha mil-Lesbjani, l-Omosesswali, il-Bisesswali u l-Persuni Transesswali (LGBT); jistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jimplimentaw għalkollox il-linji gwida inklużi fis-Sett ta' Għodod;

Il-vjolenza kontra n-nisa

69.  Jinnota li l-programm tal-grupp ta' Tliet Presidenzi ta' Franza, ir-Repubblika Ċeka u l-Isvezja (Lulju 2008 - Diċembru 2009) ta prijorità lill-kwistjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, u jitlob koerenza dwar il-prinċipji u l-politiki kemm barra u kemm ġewwa l-UE, inkluż rigward l-appoġġ għall-projbizzjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota l-adozzjoni reċenti ta' sett ġdid ta' linji gwida dwar din il-kwistjoni u jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati tal-implimentazzjoni tiegħu lill-Parlament;

70.  Iqis l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi b'referenza speċifika għall-kwistjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili; itenni l-ħtieġa ta' koerenza dwar il-politiki interni u esterni tal-UE dwar din il-kwistjoni partikolari; iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri tal-UE biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili fil-qafas tad-djalogi politiċi u tal-politika ma' pajjiżi sħab u l-partijiet ikkonċernati relevanti għal din il-kwistjoni sensittiva fil-kuntest nazzjonali, billi jużaw approċċ ta' partiċipazzjoni u billi jinvolvu lill-komunitajiet affettwati; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jattivaw il-mezzi kollha politiċi u istituzzjonali sabiex jappoġġjaw l-inizjattivi immirati għall-adozzjoni mill-aktar fis possibbli ta' riżoluzzjoni mill-UNGA li qed titlob moratorju fid-dinja kollha fuq il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili;

71.  Iqis li l-vjolenza fuq in-nisa tiġi espressa wkoll b'mod psikoloġiku; jinnota li fl-ambjent tax-xogħol in-nisa għadhom imħallsa inqas meta mqabbla mal-irġiel u li hemm aktar nisa li għandhom impjiegi prekarji jew part-time; jenfasizza għaldaqstant li r-rwol tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri f'dan il-qasam, kemm ġewwa kemm barra l-Unjoni Ewropea, ma jistax ikun limitat għall-ġlieda kontra l-vjolenza fis-sens strett tal-kelma, billi hemm bżonn jiġu miġġielda l-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa: fiżika, psikoloġika, soċjali u ekonomika, u li għandha tingħata prijorità lill-edukazzjoni mhux sessista għas-subien u l-bniet sa minn ċkunithom, kif ukoll lill-ġlieda kontra l-isterjotipi bbażati fuq is-sess tal-persuna;

72.  Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni komprensiva tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1325, 1820, 888 u 1889 li jappellaw għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-fażijiet kollha u fil-livelli kollha tar-riżoluzzjoni ta' kunflitt u fil-protezzjoni tan-nisa u l-bniet minn vjolenza sesswali u diskriminazzjoni; jitlob lill-Istati Membri li għad m'għandhomx Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għall-implimentazzjoni tal- UNSCR 1325 biex jadottaw wieħed urġentement; jikkundanna bil-qawwa kollha l-istupru bħala strument tal-gwerra u l-istupru tal-massa kontinwu li qed isir fir-RD tal-Kongo; jitlob l-iżvelar sħiħ tal-inkapaċità tal-forza għaż-żamma tal-paċi MONUSCO biex twaqqaf l-istupri tal-massa; u jħeġġeġ lir-RGħ/VP, biex permezz tal-EUSEC u l-EUPOL fir-RDK, tagħmel inkjesta u tirrapporta lill-PE dwar il-kumpaniji jew entitajiet Kongoliżi u internazzjonali kollha involuti fl-industriji tal-estrazzjoni fir-RDK li jħallsu kwalunkwe grupp armat u persunal tas-sigurtà involuti fi stupri tal-massa bħal dawn u delitti sistematiċi oħra kontra n-nies ċivili;

73.  Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżid in-numru ta' impjegati li jaħdmu fuq kwistjonijiet tal-ġeneru fl-azzjoni esterna u biex toħloq strutturi apposta; jirrikonoxxi l-progress li sar fil-PSDK fiż-żewġ missjonijiet u fit-taħriġ tal-persunal;

74.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza domestika abbażi ta' sess li rabbew l-għeruq f'diversi pajjiżi, u jirrimarka li n-nisa li jgħixu f'żoni rurali huma b'mod partikolari grupp vulnerabbli; bl-istess mod huwa mħasseb serjament dwar il-każijiet ta' vjolenza sesswali u r-rati għoljin ta' stupru fuq in-nisa u l-bniet fl-Afrika t'Isfel, fejn l-investigazzjonijiet ikunu ħafna drabi inadegwati u ostakolati mill-preġudizzji rigward is-sessi, il-vittmi jħabbtu wiċċhom ma' ħafna ostakli biex ikollhom aċċess għall-kura ta' saħħithom u dewmien fil-forniment ta' trattament mediku; jikkundanna bil-qawwa kollha l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet bħala problema kronika fil-Gwatemala u fil-Messiku;

75.  Huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet fl-Iran, fir-RDK u fl-Afganistan; jikkundanna l-ksur brutali tad-drittijiet tan-nisa fir-RDK, u jħeġġeġ il-komunità internazzjonali biex iżżid b'mod sinifikanti l-fondi immirati għall-isforzi biex jipproteġu lin-nisa mill-istupru u jenfasizza li għandha tingħata ħafna attenzjoni internazzjonali b'md urġenti lis-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet fir-RDK; Jikkundanna Liġi dwar l-Istatus Personali tax-Xiti adottata f'Marzu 2009, li tikser bl-ikrah id-drittijiet tan-nisa Afgani u tikkontradixxi l-Kostituzzjoni Afgana u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa“ l-emendi magħmula għal-liġi dwar il-”Kwistjonijiet Personali tas-Segwaċi tal-Ġurisprudenza Xita“ iżda jibqa” mħasseb serjament dwar ċerti artikoli tal-liġi, li jikkontradixxu l-obbligi tal-Afganistan skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Afgani biex jieħdu azzjoni mingħajr dewmien sabiex itejbu l-qagħda tad-drittijiet tan-nisa fil-pajjiż;

76.  Jinsisti li d-drittijiet tan-nisa jissemmew b'mod espliċitu fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u b'mod partikulari l-ġlieda u l-qerda tal-forom kollha ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, inklużi, bl-iżjed mod prominenti, l-għażla tal-abort skont is-sess, il-forom kollha ta' prattiki tradizzjonali u użanzi li jagħmlu ħsara, pereżempju l-mutilazzjoni tal-organi ġenitali femminili u ż-żwiġijiet bikrija jew sfurzati, il-forom kollha ta' traffikar tal-bnedmin, il-vjolenza domestika, il-qtil tan-nisa, l-isfruttament fuq il-post tax-xogħol u ekonomiku, u jinsisiti wkoll li l-invokazzjoni mill-istati ta' kwalunkwe drawwa, tradizzjoni jew kunsiderazzjoni reliġjuża ta' kwalunkwe tip sabiex jevadu d-dmir tagħhom li jeliminaw brutalità bħal din, tkun miċħuda; jenfasizza li l-isforzi biex jinqerdu l-forom kollha ta' mutilazzjoni tal-organi ġenitali femminili għandhom ikunu intensifikati kemm fil-livell bażiku kif ukoll matul il-proċess ta' tfassil tal-politika, sabiex jiġi enfasizzat il-fatt li mutilazzjoni bħal din hija kemm kwistjoni ta' sessi kif ukoll vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-integrità fiżika; jenfasizza s-sitwazzjoni tan-nisa żgħażagħ immigranti li, minħabba l-prinċipji ta' ċerti komunitajiet, reliġjonijiet, jew unur tal-familja jkollhom iħabbtu wiċċhom ma' trattament ħażin, qtil minħabba l-unur jew mutilazzjoni tal-ġenitali u li qed ikunu mċaħħdin mil-libertà tagħhom;

77.  Ifakkar fl-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, u jisħaq li l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa huma drittijiet bażiċi tal-bniedem; jemmen li l-programmi għas-saħħa, inklużi dawk li jkopru s-saħħa sesswali u riproduttiva, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-għoti tas-setgħa lin-nisa u d-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu prominenti fil-politika għall-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem tal-UE, b'mod partikulari fejn il-vjolenza bbażata fuq is-sess hija mifruxa u fejn in-nisa u t-tfal jitpoġġew f'riskju ta' HIV/AIDS, jew ma jingħatawx aċċess għall-informazzjoni, għall-prevenzjoni u/jew għall-kura; jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra d-drittijiet ċentrali tax-xogħol u l-aġenda ta' xogħol deċenti fil-politika tagħha għall-iżvilupp, b'mod partikulari fil-programmi ta' assistenza relatati mal-kummerċ;

78.  Jilqa“ r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tan-NU tas-16 ta' Ġunju 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem rigward il-mortalità u l-morbożità fost l-ommijiet, li jistgħu jiġu evitati u rigward id-drittijiet tal-bniedem, li titlob għal azzjoni urġenti b'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju sabiex in-nisa ma jibqgħux imutu waqt it-tqala u l-ħlas, meta dan ikun jista” jiġi evitat; jinnota li r-riżoluzzjoni kienet sostnuta mill-Istati Membri tal-UE, u jistedinhom jippromwovu b'mod effettiv il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u t-tfajliet, b'mod partikolari d-drittijiet tagħhom għall-ħajja, għall-ugwaljanza fid-dinjità tagħhom, għall-edukazzjoni, id-dritt li jkunu liberi li jfittxu, li jirċievu u li jagħtu l-informazzjoni, u li jgawdu mill-ogħla livell ta' saħħa mentali u fiżika possibbli, inkluża s-saħħa sesswali u riproduttiva;

79.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu b'mod partikulari r-ratifika u l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-Unjoni Afrikana tal-Protokoll tal-Unjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika;

It-tortura u trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor

80.  Jitlob għar-rikonoxximent ta' abbużi tas-saħħa kontra pazjenti u individwi, b'mod partikolari dawk li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom, bħala trattament krudili, inuman u degradanti, waqt li jirrikonoxxi d-diffikultà li tinstab prova ta' ċerti atti u għaldaqstant jitlob l-ogħla livell ta' viġilanza;

81.  Jistieden ir-rikonoxximent li l-minoranzi bħall-gruppi indiġeni u persuni diskriminati minħabba l-kasta tagħhom huma vulnerabbli b'mod sproporzjonat u soġġetti għat-tortura;

82.  Jistieden lill-istati kollha li għandhom mhumiex, biex isiru stati kontraenti tal-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra u l-Protokoll Fakultattiv tagħha (OPCAT); iħeġġeġ lill-istati biex ineħħu r-riżervi li għamlu għal dawn l-istrumenti; jinkoraġġixxi lill-istati li ffirmaw l-OPCAT biex jimplimentaw aħjar u aktar malajr il-Mekkaniżmu Nazzjonali ta' Prevenzjoni (NPM);

83.  Jinkoraġġixxi lill-istati madwar id-dinja biex jadottaw u jimplimentaw b'mod effettiv il-Manwal dwar Investigazzjoni Effettiva u d-Dokumentazzjoni tat-Tortura u Trattament jew Kastig Krudili, Inuman jew Degradanti, magħruf bħala l-Protokoll ta' Istanbul (IP); jikkunsidra li l-IP huwa strument vitali biex jiġbor l-evidenza u jevita l-impunità; jinsab konvint li l-impunità ta' dawk li jittorturaw tibqa“ ostaklu sinifikanti għall-prevenzjoni effettiva tat-tortura peress li tinkoraġġixxi b'mod impliċitu dawk li jagħmlu dawn l-atti biex ikomplu l-prattiki ta' stmerrija tagħhom;

84.  Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni effettiva tal-Linji Gwida tal-UE kontra t-tortura u trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jippreżentaw ir-riżultati tal-implimentazzjoni ta' linji gwida bħal dawn, waqt li jagħtu attenzjoni speċjali lir-riżultati f'termini ta' rijabilitazzjoni tal-vittmi tat-tortura tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem;

85.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex isegwu t-talbiet magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra(16); jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta malajr kemm jista“ jkun reviżjoni ta' diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta' Ġunju, 2005;

86.  Jinsab partikolarment imħasseb dwar il-livell għoli ta' korruzzjoni, kriminalità, persekuzzjoni politika, impunità, tortura u priġunerija ta' membri tal-oppożizzjoni fil-Venezwela minħabba l-“politiċizzazzjoni” tal-forzi tal-pulizija, in-nuqqas ta' politiki u n-nuqqas ta' kapaċità tal-gvern li jittratta dan it-theddid serju għad-drittijiet tal-bniedem;

87.  Jesprimi tħassib kbir dwar mewġa ġdida ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kontra persuni fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom, u jikkundanna kull att ta' vjolenza kontrihom; jinnota li qed jiżdied in-numru ta' delitti ta' persuni transġeneru madwar id-dinja kollha; jiddispjaċih tassew li f'bosta pajjiżi l-omosesswalità għadha meqjusa bħala delitt li ħaqqu l-ħabs u f'xi każijiet saħansitra l-mewt; jilqa“, f'dan ir-rigward, id-Deċiżjoni tal-Qorti Suprema ta' Delhi tat-2 ta' Lulju 2009 li ddekriminalizzat l-omosesswalità fl-Indja, u jistieden pajjiżi oħra biex isegwu l- eżempju tagħha;

Id-drittijiet tat-Tfal

88.  Jiddeplora l-fatt li, skont l-istimi, madwar 215 miljun tifel u tifla huma vittmi tal-impjieg tat-tfal, li minnhom tliet kwarti jagħmlu l-agħar tipi ta' xogħol tat-tfal (ċifri tal-ILO, 2009); jilqa“ l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE tal-14 ta' Ġunju 2010 dwar ix-xogħol mit-tfal u l-istudju relatat tal-Kummissjoni (SEC(2010)0037) li jappella għal approċċ ta' politiki tal-UE komprensiv li jiffoka fuq l-iżvilupp u l-eradikazzjoni tal-faqar; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura monitoraġġ effettiv tal-progress f'dan il-qasam u tinkoraġġixxi flimkien mal-Istati Membri tal-UE l-implimentazzjoni tiegħu fid-djalogi mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

89.  Ifakkar fis-suċċess tal-11-il Forum UE-NGO dwar id-Drittijiet tal-Bniedem organizzat f'Lulju 2009 fi Stokkolma, taħt il-presidenza Svediża, dwar it-tema tal-ġlieda kontra l-vjolenza kontra t-tfal, u fl-appelli tiegħu biex titkompla l-ħidma legali għall-projbizzjoni ta' kull forma ta' kastig korporali fil-kuntesti kollha, inkluża d-dar, għall-identifikazzjoni tal-aqwa prattiki u t-tagħlim mill-ġlieda kontra l-vjolenza kontra t-tfal f'sitwazzjonijiet ta' gwerra u ta' wara l-gwerra, u biex tiżdied il-koerenza bejn l-azzjoni esterna tal-UE u l-politiki interni tal-UE/tal-Istati Membri dwar id-drittijiet tat-tfal;

90.  Jesprimi tħassib kbir għall-fatt li miljuni ta' tfal għadhom vittmi ta' stupru, vjolenza domestika, u abbuż fiżiku, emozzjonali u sesswali, inkluż l-isfruttament sesswali u ekonomiku; jenfasizza li d-drittijiet kollha rikonoxxuti mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-protokolli fakultattivi tagħha huma ta' importanza indaqs u jappella għar-ratifika sħiħa u l-implimentazzjoni tal-obbligi, kif ukoll għal attenzjoni partikolari għall-forom ġodda ta' sfruttament sesswali kummerċjali tat-tfal;

91.  Huwa profondament imħasseb li l-Ewropa tal-Lvant u l-Ażja Ċentrali għadhom jiffaċċjaw żidiet b'pass mgħaġġel fl-infezzjonijiet tal-HIV fost l-irġiel, nisa u tfal; jinnota bi tħassib li l-aċċess għat-trattament antiretrovirali għandu fost l-aktar baxx fid-dinja; jinnota bi tħassib li l-istigmatizzazzjoni u d-diskriminazzjoni li jivvjolaw il-jeddijiet bażiċi u d-dinjità tat-tfal milqutin bl-HIV qed ixekklu l-progress ulterjuri fil-prevenzjoni, il-kura u l-appoġġ; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra r-riformi fil-politika, ċaqliq programmatiku u riallokazzjoni tar-riżorsi ħalli tħares il-jeddijiet u d-dinjità tat-tfal u ż-żgħażagħ li huma vulnerabbli, jinsabu f'riskju u qed jgħixu mal-HIV jew huma milqutin bih;

92.  Jitlob li jiddaħħlu b'urġenza miżuri addizzjonali tal-UE kontra l-impjieg tat-tfal, u jitlob lill-UE biex tapplika b'mod aktar effiċjenti l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħha billi tinkorporahom fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-UE biex timplimenta b'mod effettiv il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal u biex tistudja l-possibbiltà li tadotta linji gwida dwar il-ġlieda kontra l-impjieg tat-tfal; ifakkar li anke l-politika kummerċjali tal-UE jista“ jkollha rwol utli fil-ġlieda kontra l-impjieg tat-tfal, l-iktar permezz tal-użu tal-inċentivi SPĠ+; jittama li fil-futur din l-għodda tiġi evalwata aħjar u tkun suġġetta għal evalwazzjoni annwali sottomessa lill-Parlament Ewropew fl-okkażjoni tad-dibattitu annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

93.  Jinnota li l-2009 mmarkat l-20 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jinnota b'sodisfazzjon li l-adeżjoni għall-Konvenzjoni hija issa kważi universali, u jħeġġeġ lill-pajjiżi li għadhom ma' ngħaqdux mal-Konvenzjoni biex jagħmlu dan mingħajr dewmien; għadu mħasseb ħafna li għadhom jinkisru ħafna mid-drittijiet involuti; jappella għal żieda fl-attenzjoni mogħtija għall-ħtiġijiet tat-tfal għas-salvagwardji u l-kura speċjali, inkluża l-protezzjoni legali xierqa, kemm qabel u kemm wara t-twelid, kif previst kemm mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u kemm mid-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal; jilqa“ wkoll l-ħatra tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali dwar il-Vjolenza Kontra t-Tfal, u jissottolinja l-importanza tal-mandat;

94.  Jesprimi tħassib kbir dwar it-tfal involuti f'kunflitti armati jew affettwati minnhom, jew saħansitra mġiegħla jipparteċipaw fihom attivament; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex isaħħu l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitti Armati; jilqa“ r-riżoluzzjoni l-ġdida tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1882 (2009), li tkompli ssaħħaħ il-protezzjoni tat-tfal involuti f'kunflitti armati, u affettwati minnhom;

95.  Jesprimi tħassib kbir dwar l-użu tat-tfal bħala suldati; jappella għal passi immedjati meħuda mill-UE u n-NU għad-diżarm, ir-rijabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom;

Difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

96.  Jilqa“ l-azzjonijiet meħuda biex jimplimentaw ir-rieżami u t-titjib tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem kif riveduti fl-2008; jinnota l-iżvilupp ta' aktar minn 60 istrateġiji ta' implimentazzjoni lokali u l-ħatra tal-uffiċjali ta' kollegament rilevanti; jibqa” mħasseb, b'mod partikulari min-nuqqas ta' implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE mid-Delegazzjonijiet tal-UE, jistieden lis-SEAE biex jiżviluppa pjan ta' implimentazzjoni b'indikaturi u skadenzi ċari sabiex ikompli l-progress lejn implimentazzjoni effettiva tal-Linji Gwida, u jitlob il-lista ta' dawn l-istrateġiji lokali; jistieden lis-SEAE, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex iżidu l-kuxjenza tal-Linji Gwida fors id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u d-dilpomatiċi tal-UE li jaħdmu f'pajjiżi li mhumiex membri tal-UE; jistieden lill-missjonijiet tal-UE biex iżommu kuntatti regolari mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qabel jieħdu azzjoni f'isimhom u jipprovdulhom rispons; jenfasizza li matul il-proċess ta' abbozzar ta' strateġiji ta' implimentazzjoni lokali, firxa wiesgħa ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jaħdmu kemm fl-ambjenti urbani u f'dawk rurali dwar id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali kif ukoll dwar id-drittijiet ċiviċi u politiċi għandhom jiġu kkonsultati; jinnota li l-istrateġiji tal-implimentazzjoni lokali għandhom jinkludu aġenda konkreta ta' miżuri li għandhom jittieħdu biex itejbu l-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u li l-impatt ta' dawn l-istrateġiji għandu jiġi evalwat wara perjodu ta' żmien raġonevoli; jappella f'dan ir-rigward għal evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-assistenza u tal-miżuri meħuda mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jappoġġjaw id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem skont l-EIDHR;

97.  Jistieden lir-RGħ/VP biex tagħti prijorità lil implimentazzjoni aktar effettiva tal-għodda u l-mekkaniżmi eżistenti għal protezzjoni koerenti u sistematika tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, jistieden ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea u lill-Kummissarji kollha b'responsabiltajiet fil-qasam tar-Relazzjonijiet Esterni biex jistituzzjonalizzaw politika fejn jiltaqgħu sistematikament mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem meta jivvjaġġaw uffiċjalment f'pajjiżi terzi, u jenfasizza li l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi inkluż ukoll b'mod imperattiv fil-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE; jenfasizza li kemm ir-Rappreżentant Għoli u kemm ir-Rappreżentanti Speċjali se jinżammu responsabbli mill-Parlament Ewropew għall-azzjoni tagħhom f'dan ir-rigward;

98.  Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw il-miżuri proposti mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, adottata f'Ġunju 2010, b'enfasi fuq il-miżuri mmirati biex jipprovdu assistenza fil-pront għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fir-riskju, bħall-viżi tal-emerġenza u l-kenn, u dawk li jimplikaw appoġġ pubbliku u rikonoxximent viżibbli tax-xogħol tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem b'perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-implimentazzjoni tal-linji gwida favur id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u gruppi oħra partikolarment vulnerabbli, bħad-difensuri li jaħdmu biex jippromwovu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali u dawk li jaħdmu mad-drittijiet tal-minoranzi u persuni indiġeni; jistieden lir-Rgħ/VP biex tagħmel pressjoni għall-implimentazzjoni tal-programm Shelter Cities, li jipprovdi kenn għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-ibliet Ewropej;

99.  Jistieden, fil-kuntest tal-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona u t-twaqqif tas-SEAE, lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta' kooperazzjoni interistituzzjonali dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jifehm li l-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' dan it-tip jista“ jkun iffaċilitat permezz tal-istabbiliment ta' punti fokali u linji gwida espliċiti għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE u bl-iżvilupp ta' kooperazzjoni iktar mill-qrib, bil-punti fokali għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u dawk responsabbli għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-missjonijiet u d-delegazzjonijiet tal-UE; jistieden lis-SEAE biex jistabbilixxi bażi ta' data statistika dwar każijiet fejn id-delegazzjonijiet tal-UE jipprovdu assistenza għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex jevalwa l-effettività tal-linji gwida, u jirrapporta lura lill-PE dwar ir-riżultati ta' dawn l-evalwazzjonijiet;

100.  Jirrikonoxxi l-konklużjonijiet fil-ħafna rapporti dwar id-drittijiet tal-bniedem li d-difensuri tad-drittijiet umani, filwaqt li jagħtu kontribut prezzjuż għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem b'riskju tas-sigurtà personali tagħhom stess, qed isofru attakki dejjem aktar qawwija f'diversi forom, bħal attakki fuq il-libertà tal-kuxjenza, tar-reliġjon, tal-espressjoni jew assoċjazzjoni, attakki u qtil ta' persuni rilevanti, arresti arbitrarji, proċessi inġusti u l-għeluq tal-uffiċċji ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jappella lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni biex jaħdmu għall-prevenzjoni ta' attakki bħal dawn b'koperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tal-pajjiżi kkonċernati, filwaqt li joqogħdu attenti sabiex ma jesponux għall-periklu lill-persunal ta' dawn l-organizzazzjonijiet lil min jappoġġjahom;

101.  Jibqa“ viġilanti vis-à-vis gvernijiet ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE li jużaw l-adozzjoni ta' liġijiet kontroversjali biex jirregolaw l-NGOs bħala tentattiv biex isikktu l-moviment tad-drittijiet tal-bniedem, bħall-hekk imsejħa ”Proklama dwar Karitajiet u Assoċjazzjonijiet“, li għaddiet mill-Parlament Etjopjan f'Jannar 2009, li tipprojbixxi prattikament kull attività tad-drittijiet tal-bniedem;

102.  Jikkundanna l-fatt li f'bosta pajjiżi, l-attakki u t-theddid anonimu kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma komuni, il-ġurnalisti, b'mod partikolari dawk li jkopru l-korruzzjoni u t-traffikar tad-drogi jiffaċċjaw theddid u attakki minħabba xogħolhom;

103.  Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu għall-qtil ta', fost oħrajn, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova u Natalya Estemirova fir-Russja, u ta' André Rwisereka u Jean Leonard Rugambage fir-Rwanda, id-detenzjoni arbitrarja ta' Roxana Saberi u Abdolfattah Soltani fl-Iran, id-detenzjoni kontinwa u n-nuqqas ta' aċċess adegwat għall-kura tas-saħħa li għalihom ġie sottomess fiċ-Ċina Hu Jia, ir-rebbieħ tal-Premju Sakharov fl-2008, li kollha seħħew matul il-perjodu ta' rappurtar; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi biex jiċċaraw bla dewmien is-sitwazzjoni tal-avukat prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, is-Sur Gao Zhisheng, li għeb fl-4 ta' Frar 2009, u biex jiftħu investigazzjoni kompletament indipendenti u trasparenti dwar l-għajbien tiegħu;

104.  Jikkundanna d-detenzjoni u l-fastidju tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem Saħrawi fit-territorju tas-Saħara tal-Punent ikkontrollat mill-Marokk, u jħeġġeġ lin-NU biex jinkludu l-monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-missjoni tan-NU għall-mandat tas-Saħara tal-Punent (MINURSO);

105.  Jinnota r-rilaxx tad-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba; jiddispjaċih ħafna għall-fatt li l-gvern Kuban jirrifjuta li jirrikonoxxi l-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem bħala attività leġittima, u jiċħad l-istejtus legali lil gruppi lokali tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota bi tħassib li d-detenzjoni tad-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem hija wkoll ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-gvern ta' Kuba biex ma jeżiljax il-priġunieri politiċi u biex jagħtihom il-libertà li jitilqu u jmorru lura Kuba mingħajr ma jiġu arrestati;

106.  Jilqa“ d-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Premju Nobel għall-Paċi biex jippremja lil Liu Xiaobo bil-Premju Nobel għall-Paċi tal-2010 għall-ġlieda twila u mhux vjolenti tiegħu għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fiċ-Ċina; iħeġġeġ il-gvern ta' Pekin biexjeħles immedjatament u bla kundizzjonijiet lil Liu Xiaobo mid-detenzjoni u jirtira r-restrizzjonijiet fuq il-mara tiegħu Liu Xia;

107.  Jinsab ferm imħasseb mill-fatt li l-Iran fl-2008 u l-2009 kompla jrażżan difensuri indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u membri tas-soċjetà ċivili, u li għadu jsir, u anke żdied, il-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna l-arrest arbitrarju, it-tortura u l-priġunerija ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem minħabba xogħolhom, bl-akkuża ta' “attivitajiet li jmorru kontra s-sigurtà nazzjonali”; jiddispjaċih dwar il-politika attwali tal-gvern diretta kontra l-għalliema u l-akkademiċi, li tipprojbixxi studenti milli jkollhom aċċess għal edukazzjoni ogħla, u jikkundanna l-persekuzzjoni u l-priġunerija ta' attivisti studenti; jiddispjaċih dwar it-taqlib fit-tmiem tal-elezzjonijiet Presidenzjali tat-12 ta' Ġunju 2009 u l-vjolenza użata mill-awtoritajiet Iranjani, li rriżultat fid-detenzjoni arbitrarja ta' mill-inqas 400 persuna, rapporti ta' qtil ta' mill-inqas 40 persuna, ġurijiet tal-massa ta' persuni akkużati b'reati kontra s-sigurtà nazzjonali, it-trattament ħażin u t-tortura li seħħu, u l-pieni tal-mewt mogħtija;

Klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem

108.  Jenfasizza l-importanza tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem flimkien mal-klawżoli demokratiċi, u mekkaniżmi effettivi ta' soluzzjoni tat-tilwim fil-politiki tal-kummerċ, inkluż is-sajd bejn l-UE u pajjiżi li mhumiex membri tal-UE; Jitlob, madankollu, għal darb'oħra li din il-klawżola tiġi akkumpanjata b'mekkaniżmu ta' infurzar sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni fil-prattika; jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ mill-qrib tar-rekord tad-drittijiet tal-bniedem ta' pajjiżi li mhumiex membri fl-UE li għandhom relazzjonijiet kummerċjali mal-UE; jenfasizza li tali monitoraġġ u evalwazzjoni għandhom jinkludu konsultazzjonijiet formali mas-soċjetà ċivili fir-rigward tal-impatt ta' dawn il-ftehimiet; jappella għall-istabbiliment ta' sett ċar ta' punti ta' referenza għad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-qafas ta' ftehimiet kummerċjali individwali biex jiġi żgurat li ż-żewġ partijiet ikollhom standard ċar u jifhmu eżattament liema sitwazzjonijiet u azzjonijiet jistgħu jinvokaw tali klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem;

109.  Jafferma l-prinċipju tal-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, u jikkundanna t-tentattivi biex xi dritt jew bażi ta' diskriminazzjoni jitqies bħala inqas importanti minn oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jirrispettaw il-prinċipju tal-indiviżibilità meta jinnegozjaw il-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

110.  Jenfasizza li, bl-għan tar-ruispett tal-impenji internazzjonali tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, l-UE għandha tinkludi, filwaqt li tikkunsidra n-natura tal-ftehimiet u s-sitwazzjoni speċifika ta' kull pajjiż sieħeb, klawżoli sistematiċi marbuta mad-demokrazija, mal-istat tad-dritt u mad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll mal-istandards soċjali u ambjentali; iqis li dawn il-klawżoli għandhom jippermettu lill-Kummissjoni tissospendi tal-inqas temporanjament il-vantaġġi kummerċjali, inklużi dawk li jirriżultaw minn ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles, jekk ikun hemm biżżejjed provi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem inklużi d-drittijiet relatati max-xogħol, fuq inizjattiva tagħha stess jew inkella fuq talba ta' Stat Membru jew tal-Parlament Ewropew; iqis li f'kull każ l-UE għandha tindika b'mod ċar is-sanzjonijiet xierqa li jistgħu jiġu applikati għal pajjiżi li mhumiex membri tal-UE li jwettqu ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, u tapplikahom; itenni għal darb'oħra l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, u b'mod partikolari lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni, biex jagħmlu effettiva l-klawżola relatata mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali fis-seħħ u konsegwentement jistabbilixxu proċedura ta' implimentazzjoni effettiva ta' dawn il-klawżoli fl-ispirtu tal-Artikoli 8, 9 u 96 tal-Ftehim ta' Cotonou;

111.  Jilqa“ l-użu tal-istudji tal-impatt dwar l-iżvilupp sostenibbli iżda jqis li dawn għandhom isiru wkoll ladarba l-ftehim jidħol fis-seħħ, u mhux biss ex-ante, sabiex tiġi żgurata evalwazzjoni kontinwa;

112.  Jinnota l-funzjonament tar-reġim tal-SPĠ+ (Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati); Jikkunsidra, madankollu, li din is-sistema li tagħti lill-pajjiżi benefiċċji kummerċjali konsiderevoli għal konformità mal-konvenzjonijiet u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet tax-xogħol għandha tkun ikkontrollata iktar mill-qrib u b'mod trasparenti inkluż permezz tal-użu ta' Evalwazzjonijiet tal-Impatti fuq id-Drittijiet tal-Bniedem dettaljati u konsultazzjonijiet miftuħa meta tingħata l-preferenza, u li l-preferenzi tal-kummerċ jingħataw biss lil pajjiżi li rratifikaw u effettivament implimentaw konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar l-iżvilupp sostenibbli, id-drittijiet soċjali - b'mod partikolari dwar ix-xogħol tal-tfal - u l-governanza tajba; jappella għal monitoraġġ imtejjeb tal-implimentazzjoni mas-soċjetà ċivili, it-trejdjunjins u l-komunitajiet, li jikkunsidra ir-riżultati pożittivi flimien mal-intoppi fl-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali u ambjentali; jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tal-ICCPR mill-Pakistan, li hu mistieden jipparteċipa fis-sistema SPĠ+;

113.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal regolament li jipprojbixxi l-importazzjoni fl-UE ta' oġġetti prodotti permezz ta' xogħol sfurzat, u b'mod partikolari xogħol tat-tfal, bi ksur tal-istandards bażiċi tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li tali regolament għandu jippermetti lill-UE tinvestiga każi speċifiċi;

114.  Jilqa“ l-inklużjoni ta' klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Ftehim ta' Sħubija ffirmat mill-UE u l-Indoneżja u fil-Ftehim għall-Istabilizzazzjoni u għall-Assoċjazzjoni mal-Albanija, li daħal fis-seħħ matul il-perjodu ta' rappurtar, li jġib għal aktar minn 120 in-numru ta' pajjiżi li aċċettaw l-inklużjoni ta' din il-klawżola fi ftehimiet mal-UE;

115.  Jiddeplora s-segwitu dgħajjef tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem imdaħħla fil-Ftehim ta' Cotonou u jħeġġeġ lir-RGħ/VP, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ minn dawk il-klawżoli biex jittrattaw b'mod estensiv il-problemi tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi djalogi bilaterali u reġjonali ma' pajjiżi sħab tal-AKP;

Il-promozzjoni tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fir-relazzjonijiet esterni

116.  Jilqa“ l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE(17) u l-adozzjoni tal-Aġenda tal-UE għal Azzjoni dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE bħala mezz għat-titjib tal-koerenza u l-effettività tal-appoġġ għad-demokrazija tal-UE;

117.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni fl-aħħar ħalli permezz tal-inizjattivi u l-impenji finanzjarji neċessarji, tagħti segwitu bla dewmien għar-Rapport dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-2007 li fih il-Parlament ikkunsidra n-“ n-nonvjolenza bħala l-aktar mezz xieraq biex jiġu żgurati l-eżerċizzju, id-difiża, il-promozzjoni u r-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem” billi jemmen li “l-promozzjoni ta' dan il-prinċipju għandu jikkostitwixxi objettiv prijoritarju fil-politika tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija ta' l-Unjoni Ewropea”;

118.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra l-aġenda għal appoġġ għad-demokrazija b'mod aktar komplut fil-programmi ta' azzjoni ta' kull sena tal-istrumenti esterni tagħha, b'mod partikolari dawk tal-EIDHR, kif ukoll fil-papers ta' strateġija reġjonali u tal-pajjiż, biex b'hekk waqt li dejjem tqis is-sitwazzjoni speċifika tal-pajjiż u l-istrateġija reġjonali tal-UE;

119.  Jinnota r-Rapport tal-Amnesty International tal-2010 li jenfasizza t-tieni proċess ġudizzjarju li għaddej kontra Mikhail Khodorkovsky, li qabel kien il-mexxej tal-kumpanija taż-żejt YUKOS, u s-sieħeb tiegħu fin-negozju tiegħu Platon Lebedevi, bħala eżempju ta' ġuri inġust fir-Russja; jistieden lill-Federazzjoni Russa biex tiżgura li jiġu rrispettati in-normi fundamentali ta' proċess xieraq u d-drittijiet tal-bniedem fil-prosekuzzjoni ta' dawn u tal-akkużati l-oħra kollha fis-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż;

120.  Iħeġġeġ l-awtoritajiet ġudizzjarji Russi biex ikomplu l-investigazzjoni dwar il-mewt ta' tal-avukat Russu Sergey Magnitsky li seħħet nhar is-16 ta' Novembru 2009; jiddeplora li dan il-każ għadu eżempju pendenti tan-nuqqasijiet gravi fis-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż; jiddispjaċih mis-sitwazzjoni li, filwaqt li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ħafna drabi huma soġġetti għal trattament u proċessi ħorox li jinjoraw il-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali tal-Federazzjoni Russa (bħal ngħidu aħna l–Artikolu 72 tal-Kodiċi fil-każ kontra Oleg Orlov ta' Memorial għal malafama), dawk ħatja at“ aggressjoni kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u l-avukati indipendenti, u saħansitra tal-omiċidju tal-istess, ħafna drabi jibqgħu ma jiġux ikkastigati; jitlob lill-Kunsill, fl-assenza ta' mossi pożittivi mill-awtoritajiet Russi li jibdew jikkoperaw u jinvestigaw il-każ ta' Sergey Magnitsky, li jinsisti li l-awtoritajiet Russi jipproċedu kontra min hu responsabbli u jqis l-impożizzjoni ta' projbizzjoni tad-dħul fl-UE ta' uffiċjali Russi involuti f'dan il-każ u jħeġġeġ l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tal-UE jikkoperaw fl-iffriżar tal-kontijiet tal-bank u l-assi l-oħra ta' dawn l-uffiċjali Russi fil-Pajjiżi Membri kollha tal-UE;

121.  Jistieden lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni biex tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u l-bini tad-demokrazija jsiru effikaċement il-fil kunduttur fl-oqsma kollha tal-politika esterna; jinnota sadattant, u bi tħassib, li l-Kunsill għadu ma ħax nota formali ta' kwalsiasi rapport ta' segwitu f'dak li għandu x'jaqsam mal-konklużjonijiet aġġornati tal-Kunsill ta' Novembru 2009 dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjoni Esterni tal-UE u l-Aġenda għal Azzjoni dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija, kuntrarjament għal dak li jintqal fil-konklużjonijiet imsemmijin tal-Kunsill;

Dritt Umanitarju Internazzjonali (IHL)

122.  Jilqa“ l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill f'Diċembru 2009 dwar il-promozzjoni tal-konformità mal-IHL, fl-istess sena li kien iċċelebrat is-60 anniversarju tal-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra;

123.  Jinnota l-adozzjoni tal-Linji Gwida Aġġornati tal-UE dwar il-promozzjoni tal-konformità mal-IHL fl-2009; jistieden lill-Kunsill biex jintegra l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-IHL b'mod aktar effettiv mal-linji gwida oħra tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u sabiex itejjeb l-integrazzjoni tal-IHL fl-azzjoni esterna kollha tal-UE;

124.  Jilqa“ r-Rapport tal-Missjoni ta' Inkjesta Internazzjonali Indipendenti dwar il-Kunflitt fil-Ġeorġja (IIFFMCG – CEIIG) (magħruf bħala ”r-Rapport Tagliavini“) maħruġ fit-30 ta' Settembru 2009 u jappoġġja l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet ewlenin tiegħu skont il-liġi umanitarja internazzjonali u l-liġi tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment il-ħtieġa li jkunu żgurati r-responsabilità u r-riparazzjoni għall-vjolazzjonijiet kollha li twettqu f'Awwissu 2008, u jistenna li l-informazzjoni estensiva tal-isfond ipprovduta mir-rapport tkun tista” tintuża għal proċeduri legali fil-livell nazzjonali u internazzjonali sabiex fl-aħħar tkun żgurata r-responsabilità għad-delitti li twettqu matul il-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ġeorġja f'Awwissu 2008;

125.  Jiddispjaċih ħafna li waqt il-kunflitti armati bejn ir-Russja u l-Ġeorġja fuq l-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja f'Awwissu 2008, il-ksur tal-liġi umanitarja internazzjonali rriżulta f'mijiet ta' feruti u għexieren ta' eluf ta' individwi spustati; ifakkar li s'issa r-Russja ssodisfat biss l-ewwel punt mis-sitt punti fil-ftehim tal-waqfien mill-ġlied tagħha mal-Ġeorġja, jiddeplora l-qerda intenzjonata ta' rħula etniċi Ġeorġjani fl-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja waqt u wara l-kunflitt; jenfasizza li l-impunità għal dan il-ksur għadha tippersisti sal-lum;

Libertà ta' reliġjon jew twemmin

126.  Jenfasizza li l-libertà tar-reliġjon u t-twemmin tikkostitwixxi, fost id-drittijiet tal-bniedem kollha, dritt essenzjali u bażiku li għandu jiġi rispettat, u li l-kundizzjonalità relatata mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem inkluża fil-ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE għandha tiġi infurzata b'aktar qawwa u b'mod aktar effettiv;

127.  Jilqa“ l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin adottati f'Novembru 2009; jirrikonoxxi l-importanza tal-libertà ta' reliġjon jew twemmin għall-identità ta' persuni kemm reliġjużi u kemm mhux reliġjużi, ladarba t-twemmin, fi kwalunkwe forma li jkun, huwa komponent vitali tal-appartenenza personali u soċjali; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw u jimplementaw miżuri prattiċi għall-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża u d-diskriminazzjoni u jippromwovu l-libertà ta' reliġjon jew twemmin madwar id-dinja kif kien ikkunsidrat fil-konklużjonijiet imsemmija preċedentament; jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jinvolvu lill-PE, lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lil atturi rilevanti oħra fil-proċess;

128.  Jistieden lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni biex tintegra l-libertà ta' reliġjon jew twemmin fil-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE u biex tagħti evalwazzjoni bir-reqqa tas-sitwazzjoni tal-libertà reliġjuża fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE;

129.  Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżid l-għadd ta' persunal li jaħdem fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-rispett tal-libertà ta' reliġjon jew twmmin fl-azzjoni esterna u biex joħolqu strutturi ddedikati, speċjalment fil-kuntest tat-twaqqif ta' Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna; jappoġġja l-identifikazzjoni tal-kwistjoni ta' rispett għal-libertà ta' reliġjon fid-dinja bħala waħda mill-prijoritajiet tas-SEAE meta wieħed iqis il-ksur serju ta' tali libertà li jeżisti fid-dinja u l-ħtieġa ċara ta' għajnuna għall-minoranzi reliġjużi ppersegwitati f'bosta żoni fid-dinja;

130.  Jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jikkunsidraw ir-reliġjon u d-djalogu ma' awtoritajiet reliġjużi u korpi impenjati fid-djalogu interreliġjuż għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti u għar-rikonċiljazzjoni;

131.  Għadu mħasseb ħafna li d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin għadha teżisti fir-reġjuni kollha tad-dinja, u li l-persuni li jappartjenu għal komunitajiet reliġjużi partikolari, inklużi minoritajiet reliġjużi, għadhom qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom f'ħafna pajjiżi, bħall-Korea ta' Fuq, l-Iran, l-Arabja Sawdija, is-Somalja, il-Maldive, l-Afganistan, il-Jemen, il-Mawritanja, il-Laos, l-Uzbekistan, l-Eritrea, l-Iraq, il-Pakistan u l-Eġittu; jikkundanna l-awtoritajiet Ċiniżi għall-persekuzzjoni ta' individwi li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom barra l-kanali sanzjonati uffiċjalment, inklużi Kristjani, Musulmani, Buddisti u prattikanti tal-Falun Gong; iħeġġeġ liċ-Ċina biex tirratifika l-ICCPR kif wegħdet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi biex iżommu lura mill-politika oppressiva tagħhom fit-Tibet, li eventwalment tista“ twassal għall-qerda tar-reliġjon u l-kultura Tibetani; jikkundanna l-awtoritajiet tal-Iran għall-persekuzzjoni tal-individwi li jagħmlu parti minn minoranzi reliġjużi, inklużi l-Kristjani, il-Bahá'í, u l-Musulmani li kkonvertew għal reliġjon oħra jew għall-ebda reliġjon; iħeġġeġ l-awtoritajiet tal-Iran biex jipproteġu l-minoranzi reliġjużi skont l-obbligi tagħhom skont l-ICCPR; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa biex jimponu moratorju fuq l-implimentazzjoni tal-Liġi tal-2002 dwar il-Ġlieda Kontra l-Attività tal-Estremisti, li qed tintuża b'mod ħażin u estensiv biex tippersegwita gruppi ta' minoranzi reliġjużi paċifiċi; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Kristjana tal-Montagnards li jgħixu fl-Għoljiet Ċentrali tal-Vjetnam; ifakkar lill-awtoritajiet Vjetnamiżi li d-drittijiet tal-minoranzi jinkludu l-libertà li jippratikaw ir-reliġjon tagħhom bla restrizzjonijiet, il-libertà ta' assoċjazzjoni u espressjoni, id-dritt għal assemblea fil-paċi, id-dritt ugwali għall-proprjetà tal-artijiet u l-użu tagħhom u d-dritt li jipparteċipaw b'mod sħiħ u effettiv fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward ta' kwistjonijiet li jaffettwawhom, inkluż fir-rigward tal-proġetti tal-iżvilupp ekonomiku u rilokazzjoni;

132.  Iħeġġeġ l-UE biex tiżviluppa sett ta' għodod dwar il-progress tad-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew twemmin fil-politika esterna tagħha; biex tqis il-libertà reliġjuża bħala fundamentali, biex tinkludi lista ta' kontroll dwar il-libertajiet meħtieġa relatati mad-dritt tal-libertà ta' reliġjon jew twemmin sabiex tevalwa jekk hux qed jiġu rrispettati u biex tinkludi mekkaniżmi biex jidentifikaw il-ksur tal-libertà ta' reliġjon jew twemmin, sabiex itejjeb il-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew twemmin fix-xogħol tal-impjegati tal-gvern, speċjalment fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, kif ukollbiex tinvolvi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-tħejjija tas-sett tal-għodod;

133.  Jilqa“ l-pożizzjoni ta' prinċipju kontinwa tal-UE rigward ir-riżoluzzjonijiet tal-UNGA (u l-UNHRC) dwar il-ġlieda kontra d-defamazzjoni tar-reliġjonijiet; jilqa” r-riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' intolleranza u diskriminazzjoni bbażati fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, ippreżentata mill-UE; jinkoraġġixxi l-UE bix tkompli l-isforzi tagħha għal approċċ bilanċjat bejn il-libertà tal-espressjoni u l-projbizzjoni ta' inċitament għal mibegħda bbażata fuq ir-reliġjon; jinkoraġġixxi l-UE biex timpennja ruħha fi djalogu kostruttiv mal-Organizzazzjoni għal Konferenza Iżlamika u partitarji oħra tal-prinċipju tad-defamazzjoni tar-reliġjonijiet;

134.  Jenfasizza li l-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem tirrikonoxxi l-libertà tar-reliġjon jew twemmin irrelevanti mill-istejtus tar-reġistrazzjoni, għalhekk ir-reġistrazzjoni m'għandhiex tkun prekundizzjoni mandatorja sabiex wieħed jipprattika r-reliġjon tiegħu; Jirrimarka bi tħassib, barra minn hekk, li fl-Ażerbajġan, il-Każakistan, il-Kirġistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Vjetnam il-gruppi reliġjużi jeħtieġu jirreġistraw mal-gvern u joperaw taħt bords tal-ġestjoni kkontrollati mill-gvern, li jinterferixxu mal-awtonomija reliġjuża tagħhom u jillimitaw l-attività tagħhom;

135.  Jistieden lir-Russja biex tqiegħed moratorju fuq l-implimentazzjoni tal-Liġi tal-2002 dwar il-Ġlieda Kontra l-Attività tal-Estremisti peress li din qed tiġi użata u abbużata biex tillimita l-libertà reliġjuża, biex trażżan u tipprova tipprojbixxi gruppi reliġjużi mhux vjolenti; jinnota barra minn hekk, bi tħassib kbir, li 265 organizzazzjoni reliġjuża jew ibbażata fuq it-twemmin jinsabu fil-lista sewda tal-hekk imsejħa organizzazzjonijiet estremisti;

136.  Iħeġġeġ barra minn hekk lill-pajjiżi li ġejjin biex iwaqqfu r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' assoċjazzjoni u assemblea ta' gruppi reliġjużi u jirrispettaw il-libertà ta' reliġjon jew twemmin: l-Arabja Sawdija, l-Eġittu, l-Eritrea, l-Iran, is-Somalja, il-Jemen, il-Bjelorussja, il-Korea ta' Fuq u l-Laos;

137.  Jenfasizza l-ostakoli li għadhom jeżistu f'partijiet tad-dinja bħall-Arabja Sawdija, l-Indoneżja, il-Pakistan, l-Iraq, is-Somalja u s-Sudan għall-professjoni bla xkiel tat-twemmin, kemm fuq livell individwali u kemm kollettiv, kif ukoll l-intolleranza li qed tiżdied kontra l-minoranzi reliġjużi f'pajjiżi bi tradizzjonijiet demokratiċi sodi bħall-Indja u jistieden lill-Kummissjoni biex tenfasizza tali kwistjonijiet fil-kuntest tad-djalogi politiċi relevanti tagħha;

138.  Jikkundanna bil-qawwa kull kriminalizzazzjoni jew kastig għall-“apostasija” b'rabta ma' każijiet ta' konverżjoni minn reliġjon għal oħra jew minn denominazzjoni reliġjuża (subgrupp) għal oħra, li għadha ssir f'bosta pajjiżi fil-Lvant Nofsani u l-Afrika ta' Fuq; jistieden l-istituzzjonijiet tal-UE biex jagħmlu pressjoni fuq dawn il-pajjiżi sabiex jirrifjutaw tali prattiki, b'mod partikolari fejn il-piena tal-mewt hija l-kastig preskritt; jinsab tassew imħasseb dwar prattiki ta' konverżjoni sfurzata li għadhom jeżistu f'pajjiżi bħall-Arabja Sawdija u l-Eġittu u jitlob impenn ċar min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE għall-ġlieda kontra tali ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

139.  Ifakkar li f'għadd ta' pajjiżi fid-dinja, il-projbizzjoni, il-konfiska u l-qerda kemm tal-postijiet tat-talb u kemm tal-pubblikazzjonijiet reliġjużi, kif ukoll il-projbizzjoni tat-taħriġ tal-kleru, għadhom prattiki komuni; iħeġġeġ l-istituzzjonijiet tal-UE, fil-kuntatti tagħhom mal-gvernijiet relevanti, biex jopponu dawn il-vjolazzjonijiet u biex jinkoraġġixxu lil dawk il-pajjiżi fejn il-liġijiet kontra d-dagħa jintużaw għal skopijiet ta' persekuzzjoni tal-membri ta' minoranzi reliġjużi biex jemendaw jew jabolixxu tali dispożizzjonijiet;

140.  Jenfasizza li għall-UE, il-libertà tal-kuxjenza hija valur fundamentali, u din tinkludi l-libertà li wieħed ikollu twemmin jew li ma jkollux u l-libertà li jipprattika r-reliġjon li jagħżel;

Libertà tal-espressjoni

141.  Huwa imħasseb li l-libertà tal-espressjoni qed tkun attakata b'diversi moda ġodda, speċjalment bl-użu tat-tekonoloġiji moderni bħall-internet; itenni li l-libertà tal-espressjoni tinkludi d-dritt li wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat permezz ta' kwalunkwe mezz;

142.  Jirrikonoxxi li t-teknoloġiji ġodda jipprovdu opportunitajiet mingħajr preċedent biex wieħed jipparteċipa fil-ħajja pubblika, jesprimi opinjonijiet, jikseb aċċess għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u jgħarraf lill-bqija tad-dinja dwar vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; huwa mħasseb li l-istati qed jużaw tekniki dejjem aktar sofistikati, bħal teknoloġiji ta' użu doppju, biex jiċċensuraw l-informazzjoni, jissorveljaw l-attivitajiet fuq l-internet u li f'numru ta' pajjiżi seħħew atti ta' fastidju, persekuzzjoni u anke detenzjoni u priġunerija ta' persuni li jużaw l-internet biex jeżerċitaw id-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni;

143.  Jinkoraġġixxi r-RGħ/VP biex tieħu t-tmexxija fit-teħid ta' pożizzjoni u biex tiżviluppa politiki konkreti għall-UE biex din taġixxi bħala attur globali f'dak li għandu x'jaqsam mal-libertà tal-internet billi tkopri mhux biss modi kif tindirizza t-theddid għad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda, iżda wkoll kif dawn jistgħu jintużaw għat-titjib tal-opportunitajiet għall-ħarsien u l-appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem;

144.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi li jillimitaw l-aċċess għall-internet biex ineħħu r-restrizzjonijiet fuq il-fluss ħieles tal-informazzjoni; jinnota li skont “Reporters without Borders” il-“lista tal-għedewwwa tal-internet” tinkludi l-istati li ġejjin, li jagħmlu ċensura pervażiva tal-internet: il-Bjelorussja, iċ-Ċina, Kuba, l-Eġittu, l-Iran, il-Mjanmar/Burma, il-Korea ta' Fuq, l-Arabja Sawdija, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Vjetnam;

145.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel lista tal-individwi responsabbli ta' vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet tal-bniedem, bħalma huma t-tortura, iċ-ċensura, l-istupru u l-eżekuzzjonijiet extra-ġudizzjarji, fl-Iran, b'mod partikolari wara l-elezzjonijiet tal-2009, u jqis l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuqhom fis-sura ta' ffriżar ta' assi u projbizzjonijiet ta' vvjaġġar;

146.  Jappoġġja d-dritt ta' espressjoni u assemblea paċifika fir-Russja kif formalment, iżda mhux fir-realtà, iggarantit mill-Artikolu 31 tal-Kostituzzjoni Russa; jesprimi s-solidarjetà mal-organizzaturi u l-parteċipanti ta' Strateġija-31, is-serje ta' protesti ċiviċi b'appoġġ għal dan id-dritt li bdiet fil-31 ta' Lulju 2009 u qed issir fi Pjazza Triumfalnaya f'Moska fil-31 ġurnata ta' kull xahar li fih 31 jum; jiddispjaċih li ħlief l-aħħar waħda fil-31 ta' Ottubru 2010 s'issa id-dimostrazzjonijiet kollha organizzati minn Strateġija-31 kienu miċħuda l-permess mill-awtoritajiet fuq il-bażi li attivitajiet oħra kienu skedati li jsiru fi Pjazza Triumfalnaya fl-istess ħin; huwa mħasseb ħafna minħabba li fil-31 ta' Diċembru 2009, fost għexieren ta' dimostranti paċifiċi oħra, il-pulizija Russa arrestat lill-President tal-Grupp Ħelsinki ta' Moska, Lyudmila Alexeyeva, li kienet ippremjata bil-Premju Sakharov tal-Parlament ftit ġimgħat biss qabel id-detenzjoni tagħha; jappoġġja t-talba tal-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Bniedem tar-Russja Vladimir Lukin biex titnieda investigazzjoni fl-azzjonijiet ħorox tal-pulizija b'rabta mal-protesti tal-31 ta' Mejju 2010;

147.  Huwa mħasseb ħafna dwar in-nuqqas tal-libertà ta' espressjoni fil-Venezwela u Kuba, il-ħakma fuq il-midja tal-aħbarijiet, l-użu ristrett u kontrollat tal-internet u t-tentattivi biex tinħonoq kull oppożizzjoni;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra t-terroriżmu

148.  Jikkundanna t-terroriżmu fil-forom kollha tiegħu; ifakkar li t-terroriżmu dinji rriżulta f'eluf ta' mwiet ta' persuni ċivili innoċenti u kisser il-ħajjiet ta' bosta familji; huwa tal-opinjoni li fil-każ ta' attakki terroristiċi huwa imperattiv li l-ewwel jiġu diskussi d-drittijiet tal-vittmi u mhux tal-persuni li wettqu d-delitti; jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li t-terroristi jitressqu quddiem il-ġustizzja;

149.  Jinnota li l-miżuri għall-ġlieda kontra t-terroriżmu rriżultaw fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem bażiċi f'numru ta' pajjiżi madwar id-dinja, fil-forma tal-applikazzjoni ta' miżuri ta' sorveljanza sproporzjonati, detenzjonijiet illegali u l-użu tat-tortura bħala mezz biex tinkiseb informazzjoni minn persuni suspettati li huma terroristi; jesprimi tħassib li ċerti pajjiżi qed jużaw il-ġlieda kontra t-terroriżmu bħala skuża biex jopprimu l-minoranzi etniċi u d-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem u jħeġġeġ li l-ġlieda kontra t-terroriżmu ma tintużax bħala argument għal-limitazzjoni jew il-projbizzjoni tal-azzjoni legali u leġittima tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna dawn l-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, jenfasizza l-pożizzjoni tal-UE li l-ġlieda kontra t-terroriżmu trid titwettaq b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt u huwa konvint li l-libertajiet ċivili m'għandhomx jiġu kompromessi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

150.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jużaw l-opportunità ta' djalogi bilaterali politiċi u tad-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE biex ifakkru li d-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu rispettati fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li taħt l-ebda ċirkustanza, il-politika kontra t-terroriżmu ma trid tiġi strumentalizzata u użata kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jew l-avversarji politiċi; jistieden b'mod partikolari lir-RGħ/VP biex tiddenunzja pubblikament il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki u l-operazzjonijiet kontra t-terroriżmu;

151.  Jistieden biex ikun hemm koordinazzjoni u interazzjoni akbar bejn il-COTER u l-COHOM dwar din il-kwistjoni sabiex jiġu kkundannati każijiet ta' użu abbużiv ta' politika kontra t-terroriżmu kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem billi jibdew b'mod sistematiku l-proċeduri politiċi skont il-linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u biex jadottaw l-istess approċċ f'każijiet ta' tortura u trattament ħażin marbuta mal-ġlieda kontra t-terroriżmu skont il-linji gwida tal-UE dwar it-tortura;

152.  Ifakkar fid-deċiżjoni tal-President tal-Istati Uniti Barack Obama li jagħlaq il-kamp ta' detenzjoni tal-Bajja ta' Gwantanamo f'Jannar 2009; jesprimi d-dispjaċir tiegħu li din id-deċiżjoni għadha ma ġietx implimentata għal kollox; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2006 dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri fi Gwantanamo, li tinsisti li kull priġunier jiġi trattat skont il-liġi umanitarja nazzjonali u, jekk mixli, jitressaq quddiem qorti bla dewmien fi proċess ġust u pubbliku; ifakkar fl-Istqarrija Konġunta bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-15 ta' Ġunju 2009 dwar l-Għeluq tal-Faċilità tad-Detenzjoni tal-Bajja ta' Guantanamo u dwar il-Koperazzjoni Futura fil-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, li laqgħet id-determinazzjoni tal-Istati Uniti li telimina l-faċilitajiet ta' detenzjoni sigrieti; jitlob lill-Gvern tal-Istati Uniti li jirrispetta bis-sħiħ l-impenji li ħa; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jaqblu dwar pjan ta' azzjoni koordinat biex jgħinu lill-Istati Uniti jagħlqu l-faċilitajiet ta' detenzjoni ta' Gwantanamo, billi jgħatu stejtus ta' refuġjat lill-ex priġunieri li ma kinux mixlija b'delitti u li ma jistgħux jiġu ripatrijati jew rilokati fl-Istati Uniti; jilqa“ l-impenn kostruttiv ta' numru ta' Stati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom li jgħinu billi jilqgħu ċerti ex-detenuti fi Gwantanamo u billi jfittxu akkomodazzjoni għal xi wħud mill-persuni li kienu nħelsu mill-kamp ta' detenzjoni; ; jinnota madankollu li s'issa dawn l-Istati Membri tal-UE li ġejjin biss - il-Ġermanja, l-Irlanda, is-Slovakkja, id-Danimarka, ir-Renju Unit, Spanja, il-Portugall, Franza, l-Ungerija u l-Italja - qablu li jieħdu l-priġunieri; huwa mħasseb dwar id-detenzjoni kurrenti mingħajr proċess tal-priġunieri mill-Istati Uniti, pereżempju fil-Bażi tal-Ajru ta' Bagram fl-Afganistan;

153.  Jinnota t-tlaqqigħ taħt il-Presidenza Franċiża fis-16 ta' Settembru 2008 tas-Samit inawgurali dwar ir-Roma, u t-tieni Samit bħalu li sar taħt il-Presidenza Spanjola fid-9-10 ta' April 2010; jinnota bi tħassib serju t-tkeċċija sfurzata tal-komunitajiet tar-Roma fl-Ewropa u ż-żieda fil-lingwaġġ ksenofobiku u tal-mibegħda fil-konfront tal-minoranzi u komunitajiet migranti; itenni t-talba tal-Parlament Ewropew biex l-Istati Membri jonoraw bis-sħiħ l-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-UE; u fejn l-Istati Membri ma jikkonformawx, jitlob lill-Kummissjoni Ewropea taġixxi b'mod formali u b'qawwa bi proċeduri ta' ksur tal-liġi;

154.  Jinnota li wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona l-proċedura ta' kodeċiżjoni tapplika għal direttivi u forom oħra ta' leġiżlazzjoni rigward il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, waqt li ftehimiet internazzjonali relatati ma' dan is-suġġett irid ikollhom l-approvazzjoni mill-Parlament; jinnota li grazzi għal dawn il-bidliet, il-Parlament se jkun jista“ jagħmel iktar pressjoni biex jinstab bilanċ ġust bejn is-sigurtà u d-drittijiet tal-bniedem; jimpenja ruħu għalhekk li jaġixxi skont il-prerogattivi l-ġodda billi kontinwament jappella għar-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet ċivili u politiċi u d-demokrazija fir-relazzjonijiet kollha tal-UE ma' pajjiżi li mhumiex memberi tal-UE u organizzjonijiet reġjonali;

155.  Itenni li kull Stat Membru għandu obbligu pożittiv li jipproteġi vittmi potenzjali li jistgħu jiġu identifikati bħala fir-riskju reali u immedjat ta' atti terroristiċi u jżid li l-Istati Membri kollha għandhom jieħdu l-miżuri kollha raġonevoli biex jistabilixxu proċeduri biex jevitaw l-attivita terroristika u biex jimminimizzaw l-impatt kollaterali tal-attivitajiet kontra t-terroriżmu;

156.  Ifakkar fid-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa f'Marzu 2001 dwar il-vittmi tat-terroriżu: għajnuna ta' emerġenza, għajnuna kontinwa, investigazzjoni u prosekuzzjoni, aċċess effettiv għal-liġi u l-ġustizzja, amministrazzjoni tal-ġustizzja, kumpens, protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja tal-vittmi, ħarsien tad-dinjità u s-sigurtà tal-vittmi, informazzjoni għall-vittmi, u taħriġ speċifiku għal dawk responsabbli mill-għajnuna għall-vittmi;

Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u konsultazzjonijiet ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE

157.  Jesprimi d-diżappunt tiegħu għan-nuqqas ta' progress miksub minn numru ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinnota l-fatt li l-involviment tas-soċjetà ċivili f'dawn id-djalogi u l-konsultazzjonijiet mhux garantit sistematikament u kultant hu suġġett għal restrizzjonijiet imposti mill-partijiet li mhumiex fl-UE; huwa mħasseb li anki meta jitqajmu każijiet, il-gvernijiet mhumiex jimpenjaw ruħhom biex jirrapportaw lill-UE dwar kwistjonijiet individwali u strutturali mqajma fi ħdan il-qafas tad-djalogu;

158.  Jitlob għall-parteċipazzjoni reali mill-PE fl-evalwazzjonijiet li qed isiru tad-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jitlob aċċess sħiħ għad-dokumenti finali u għal sorsi oħra rilevanti; jistenna, bħala riżultat tal-evalwazzjonijiet, l-iżvilupp ta' indikaturi ċari għall-kejl tal-impatt tad-djalogi u s-suġġerimenti definiti espressament, ibbażati fuq approċċ ta' pajjiż pajjiż, rigwrd kif għandhom jittejbu dawn ir-riżultati u jiġu evitati kwalunkwe nuqqasijiet ripetuti tal-konsultazzjonijiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem;

159.  Jappella lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex jassiguraw it-trasparenza u l-koerenza bejniethom f'termini ta' objettivi, valuri u attitudnijiet f'dan il-qasam;

160.  Jinnota l-ħtieġa li jiddaħħlu l-konklużjonijiet tad-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-samits tal-UE mas-sħab tagħha;

161.  Huwa tal-fehma li, b'mod ġenerali, id-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu ppjanati u mmexxija b'mod trasparenti u li l-għanijiet stabbiliti minn qabel id-djalogu għandhom ikunu evalwati eżatt wara; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinsistu mal-awtoritajiet tal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE għall-parteċipazzjoni ministerjali kbira fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet;

162.  Jistieden lill-pajjiżi li se jissieħbu mal-UE biex itejbu l-livell ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorji tagħhom fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;

163.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex fil-konsultazzjonijiet u d-djalogi tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE biex jagħtu attenzjoni kbira għas-sitwazzjoni tal-minoranzi etniċi u reliġjużi u l-ksur frekwenti tad-drittijiet tagħhom;

164.  Jilqa“ l-koordinazzjoni u l-koperazzjoni eqreb bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea rigward id-drittijiet tal-bniedem;

165.  Jilqa“ t-twaqqif ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' kull wieħed mill-istati tal-Asja Ċentrali – it-Taġikistan, il-Kazakistan, il-Kirgiżistan, it-Turkmenistan u l-Uzbekistan – u t-twettiq tat-tieni djalogu rispettiv sa Novembru tal-2009; jilqa” wkoll l-ewwel seminar tas-soċjetà ċivili UE-Uzbekistan dwar id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Ottubru 2008; jiddispjaċih li d-djalogi UE-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem naqsu b'mod konsistenti li jwasslu għal kwalunkwe titjib rigward abbużi speċifiċi tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina; jirrimarka li minkejja li l-awtoritajiet Ċiniżi ħadu xi passi fid-direzzjoni t-tajba (ir-riforma tax-xogħol, ir-reviżjoni ta' sentenzi tal-piena tal-mewt mill-Qorti Suprema tal-Poplu), is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem qed tkompli teħżien u qed tkun ikkaratterizzata miż-żieda fil-ferment soċjali u l-issikkar tal-kontroll u r-ripressjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-avukati, tal-bloggers, u l-attivisti soċjali, kif ukoll mill-politiki immirati biex jimmarġinalizzaw lit-Tibetani u l-identità kulturali tagħhom; huwa mħasseb bis-sħiħ dwar in-nuqqas ta' progress tad-djalogu Sino-Tibetan; huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li ħżienet għall-minoranza Ujgur fiċ-Ċina, jikkundanna l-oppressjoni li ilha żmien twil tat-Turkestan tal-Lvant u jiddispjaċih li l-awtoritajiet Ċiniżi ma rrispettawx is-salvagwardji tal-libertajiet inklużi dawk tal-espressjoni, tad-dimostrazzjoni, tal-assemblea, tar-reliġjon u tal-persuna mħaddna fil-kostituzzjoni tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina; u jikkundanna wkoll il-politiki tat-trasferiment tal-popolazzjoni tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li hija intenzjonata li ddgħajjef il-kultura tal-popolazzjoni Ujgur u tfarrak l-unità tagħhom; jesprimi d-diżappunt tiegħu li l-konsultazzjonijiet UE-Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem ma taw l-ebda riżultat sostanzjali; jilqa“ t-tnedija fl-2009 ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Indoneżja, u l-ewwel laqgħat ta' djalogu mal-Ġeorġja u l-Armenja; iqis li filwaqt li tali djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġbdu l-attenzjoni kif mixtieq lejn il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet esterni tal-UE, ma jistgħux jitħallew li jsiru għan fihom infushom u jridu jkunu ffukati biex jiżguraw li tittieħed azzjoni ta' segwitu dwar il-kwistjonijiet li jitqajmu u jiġu diskussi f'dawn id-djalogi; jiddispjaċih għan-nuqqas ta' riżultati mid-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Indja u jinsab diżappuntat li l-kwistjoni tad-diskriminizzazzjoni abbażi tal-kasti ma ġietx diskussa matul l-aħħar djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem;

166.  Jitlob koordinazzjoni sħiħa bejn l-Istati Membri tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għal kull djalogu tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE; jirrimarka l-ħtieġa li l-UE tkun kapaċi tittratta l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Unjoni nnifisha jekk trid tidher bħala t-torċa tad-drittijiet tal-bniedem fix-xena dinjija;

167.  Jilqa“ l-ewwel djalogu UE-Bjelorussja dwar id-drittijiet tal-bniedem, li sar f'Ġunju 2009, filwaqt li jiddispjaċih li s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dak il-pajjiż tibqa” tal-biża“, bir-restrizzjonijiet kontinwi tal-libertà tal-assoċjazzjoni, tal-assemblea u tal-espressjoni, tar-repressjonijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ġurnalisti;

168.  Jilqa“ l-isforzi tal-gvern tal-Messiku fil-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga u l-kriminalità organizzata u l-preżentazzjoni lill-Kungress ta' abbozz ta' liġi bl-għan tar-riforma tal-Kodiċi Militari tal-Ġustizzja; jenfasizza li s-Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Messiku għandha titqies bħala opportunità għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

169.  Jinnota li f'April 2009 l-Parlament tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (il-Korea ta' Fuq) irreveda l-kostituzzjoni tal-pajjiż biex tinkludi, fost affarijiet oħra, dispożizzjoni li l-Korea ta' Fuq “tirrispetta u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem”, iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Korea ta' Fuq biex jieħdu passi konkreti u tanġibbli favur it-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u, f'dan ir-rigward, jitlob lill-awtoritajiet biex jippermettu l-ispezzjoni tat-tipi kollha ta' faċilitajiet ta' detenzjoni minn esperti internazzjonali indipendenti u jippermettu lir-Rapporteurs Speċjali tan-NU jżuru l-pajjiż; jenfasizza li mhux biss id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali, iżda fuq kollox l-applikazzjoni ta' miżuri konkreti, iridu jitqiesu waqt l-evalwazzjoni tal-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; jistieden ukoll lill-awtoritajiet tal-Korea ta' Fuq biex ineħħu r-restrizzjonijiet li ma jippermettux lill-persunal internazzjonali jissorvelja d-distribuzzjoni tal-għajnuna, u biex jiżguraw li l-għajnuna internazzjonali tasal għand dawk fil-bżonn; iħeġġeġ lit-tmexxija tal-Korea ta' Fuq biex timpenja ruħha b'mod kostruttiv fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-UE;

170.  Jibqa“ mħasseb li d-djalogu tad-drittijiet tal-bniedem mal-Iran ilu interrott mill-2004 minħabba nuqqas ta' koperazzjoni mill-Iran, u jikkunsidra li wasal iż-żmien għall-komunità internazzjonali biex taġixxi b'appoġġ tas-soċjetà ċivili fl-Iran f'dan l-istadju kruċjali fl-istorja tal-moviment demokratiku tal-pajjiż; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani biex jerġgħu jibdew dan id-djalogu bil-ħsieb li jappoġġaw il-partijiet interessati kollha tas-soċjetà ċivili li huma impenjati għad-demokrazija, u biex isaħħu - permezz ta' mezzi paċifiċi u mhux vjolenti - proċessi eżistenti li jistgħu jrawmu riformi demokratiċi, istituzzjonali u kostituzzjonali, jiżguraw is-sostenibbiltà ta' dawk ir-riformi u jikkonsolidaw l-involviment tad-difensuri Iranjani kollha tad-drittijiet tal-bniedem u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-tfassil tal-politiki, bit-tisħiħ tar-rwol li dawn għandhom fid-diskors politiku ġenerali; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jsaħħu dawk il-proċessi; jinsab imħasseb ferm li fl-2008 u l-2009, is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran kompliet sejra għall-agħar u li r-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni u l-assemblea komplew; f'dan il-kuntest, huwa mħasseb sew mis-soppressjoni tal-ġurnalisti, il-kittieba, l-istudjużi, l-attivisti tad-drittijiet tan-nisa u tad-drittijiet tal-bniedem; jibqa” mħasseb dwar ir-repressjoni tal-minoranzi etniċi u reliġjużi fl-Iran;

171.  Jinnota t-tendenza awtoritarja inkwetanti fil-Kambodja, enfasizzata minn impunità li ilha s-snin rigward il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u t-tnaqqis tal-ispazju politiku u l-libertà ta' espressjoni fil-konfront ta' persuni li jappartjenu għall-partiti politiċi tal-oppożizzjoni u attivisti politiċi oħra; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni għall-attivazzjoni mill-ġdid tal-Ftehim ta' Pariġi tal-1991 dwar il-Kambodja;

Drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali

172.  Jirrikonoxxi li għandha tingħata l-istess importanza lid-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali li tingħata lid-drittijiet ċivili u politiċi, filwaqt li titqies l-universalità, l-indiviżibilità, l-interdipendenza u l-interkonnessjoni tad-drittijiet kollha tal-bniedem, kif ikkonfermat mill-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li saret fi Vjenna fl-1993; iħeġġeġ lill-pajjiżi mid-dinja kollha biex jaderixxu għall-Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (OP-ICESCR), li nfetaħ għall-firem fl-24 ta' Settembru 2009;

173.  Jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem jinkludu,fost oħrajn, id-dritt għall-ikel, l-ilma u s-sanità, l-edukazzjoni, djar adegwati, l-art, xogħol deċenti u sigurtà personali; dawn id-drittijiet għandhom jingħataw bħala aċċess ġust għar-riżorsi naturali fuq bażi ta' sostenibilità, inkluż għall-ġenerazzjonijiet futuri; jirrikonoxxi li huma l-faqar u n-nuqqas ta' governanza tajba l-kaġun tal-parti l-kbira tas-sitwazzjonijiet ta' nuqqas ta' osservanza ta' drittijiet bħal dawn; jitlob lill-UE biex tinvesti aktar sforzi fit-temma tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs), fid-dawl tal-evidenza li d-dinja għadha “l bogħod mill-ilħuq tal-objettivi stabbiliti għall-2015; f'dan il-kuntest, itenni l-importanza li jiġu implimentati l-politiki bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem għat-twettiq tal-MDG's;

174.  Jirrikonoxxi l-importanza tas-sistema ta' sorveljanza tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol fid-difiża tad-drittijiet fl-oqsma tal-kummerċ u l-impjiegi, tas-sistemi ta' statistika, tal-politiki għall-ħarsien soċjali u l-impjiegi, kif ukoll tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol;

175.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-kumpaniji li jaqgħu taħt il-liġijiet nazzjonali jew Ewropej ma jinjorawx id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards tas-saħħa u l-ambjent applikabbli għalihom meta jistabbilixxu ruħhom jew joperaw f'pajjiżi li mhumiex membri tal-UE, b'mod partikolari f'pajjiżi li qed jiżviluppaw;

176.  Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jissodisfaw l-impenji tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) tagħhom lejn il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, sabiex jiġġieldu kontra l-kriżi globali ekonomika u finanzjarja u b'dan il-mod inaqqsu l-konsegwenzi negattivi li din il-kriżi kellha fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja; jilqa“ l-Għaxar Sessjoni Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem bit-titolu ”L-Impatt tal-Kriżi Globali Ekonomika u dik Finanzjarja fuq ir-Realizzazzjoni Universali u t-Tgawdija Effettiva tad-Drittijiet tal-Bniedem“, li saret fl-20 ta' Frar 2009; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex iżommu l-koperazzjoni tagħhom mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem minkejja l-kriżi, u jinsisti li n-nuqqas ta' riżorsi qatt m'għandu jintuża biex jiġġustifika l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

Il-programmi ta' għajnuna esterna tal-Kummissjoni u l-EIDHR

177.  Jilqa“ l-fatt li l-prijoritajiet tal-Parlament ġew meqjusa fid-dokumenti ta' pprogrammar tal-2008 u l-2009 tal-EIDHR;

178.  Jappoġġja l-kontribuzzjonijiet tal-EIDHR, prinċipalment permezz ta' proġetti tas-soċjetà ċivili minn organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali tas-soċjetà ċivili (90% tal-kontribuzzjonijiet), u wkoll permezz ta' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali f'dan il-qasam, bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (10% tal-kontribuzzjonijiet);

179.  Jinnota li fil-perjodu 2008-2009 r-riżorsi għad-drittijiet umani u d-demokrazija ammontaw għal aktar minn EUR 235 miljun, ammont li ppermetta l-finanzjament ta' 900 proġett f'xi 100 pajjiż, li numru partikolarment għoli ta' proġetti kien iffinanzjat fil-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, filwaqt li l-pajjiżi AKP rċevew l-ogħla ammont globali; jinnota bi tħassib l-iżbilanċ għad-detriment tal-proġetti għall-assistenza tad-demokrazija għajr l-osservazzjoni elettorali; jikkunsidra li l-finanzjament EIDHR għandu jiżdied b'mod sinifikanti, sabiex jinkludi finanzjament xieraq għall-Fond Ewropew għad-Demokrazija, biex jappoġġja l-bini tal-kapaċità għad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tad-demokrazija fl-aktar soċjetajiet li għandhom ħtieġa;

180.  Jenfasizza li wieħed mill-aqwa punti tal-EIDHR hu l-fatt li hija ma tiddependix fuq il-kunsens tal-gvern ospitanti u għalhekk hija kapaċi tiffoka fuq kwistjonijiet politiċi sensittivi u approċċi innovattivi u tikkoopera direttament ma' organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, li jeħtieġu jippreservaw l-indipendenza tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi;

181.  Jenfasizza l-importanza li tintuża l-EIDHR bħala reazzjoni għat-theddidiet lid-drittijiet tal-bniedem u bħala mezz biex jiżdied l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-vittmi ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; jappoġġa n-netwerk ta' 11-il organizzazzjoni ffinanzjati mill-EIDHR li jiffukaw fuq il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u fuq reazzjonijiet rapidi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' strateġiji speċifiċi biex jirreaġixxu għall-ħtiġijiet ta' kategoriji differenti tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk li jiddefendu d-drittijiet LGBTI u dawk assoċjati mal-investigazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u l-ksur tal-liġi umanitarja;

182.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm koerenza bejn il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, il-ftehimiet ta' sħubija u ta' koperazzjoni tagħha, u l-proġetti u l-programmi li hija tappoġġa, b'mod partikolari f'konnessjoni mal-ipprogrammar bilaterali tagħha ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

183.  Huwa konxju tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li għadha inkwetanti fil-kontinent Afrikan u huwa konvint li l-Istati Afrikani ħadu passi sinifikanti lejn il-promozzjoni tal-istat tad-dritt fuq livell tal-kontinent bl-adozzjoni tal-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Popli (magħrufa wkoll bħala l-Karta ta' Banjul), u konsegwentement qed iqis il-possibilità li jwaqqaf linja baġitarja ad hoc ta'appoġġ għall-ħidma tal-Qorti Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Popli;

184.  Jistieden lill-persunal tal-Kummissjoni biex jiltaqa“ regolarment ma' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fi Brussell sabiex irawwem djalogu ma' dawk is-sieħba li fil-fatt jimplimentaw proġetti fil-kamp;

185.  Jilqa“ l-firxa tal-fondi għad-drittijiet tal-bniedem permezz ta' programmi ġeografiċi, l-implimentazzjoni tal-politika fil-livell nazzjonali u dak reġjonali li qed tkun appoġġjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (fl-Istati Afrikani, Karibej u Paċifiċi), l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (fl-Amerika Latina, l-Asja u l-Afrika t'Isfel) u l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (fir-reġjuni ġirien), kif ukoll permezz ta' strumenti tematiċi bħall-EIDHR, l-IfS, id-DCI u l-ICI Plus;

Għajnuna elettorali u osservazzjoni ta' elezzjonijiet

186.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-UE qed tuża dejjem aktar l-għajnuna elettorali u l-osservazzjoni ta' elezzjonijiet biex tippromwovi d-demokrazija f'pajjiżi terzi, biex b'hekk ittejjeb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt, u li l-kwalità u l-indipendenza ta' dawn il-missjonijiet huma rikonoxxuti sew;

187.  Jistieden lir-RGħ/VP biex timmonitorja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti finali tal-EOMs tal-UE, biex tiżgura l-assistenza tas-segwitu jekk meħtieġ u tirrappurtaw b'mod regolari lill-PE;

188.  Itenni l-appelli tiegħu sabiex il-proċess elettorali, inklużi l-istadji ta' qabel u ta' wara l-elezzjoni, ikun inkorporat fil-livelli differenti ta' djalogu politiku mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE kkonċernati, akkumpanjat minn miżuri speċifiċi fejn ikun xieraq, bl-għan li tkun żgurata l-koerenza tal-politiki tal-UE u jkun affermat mill-ġdid ir-rwol kruċjali tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

189.  Jitlob aktar viġilanza fir-rigward tal-kriterji tal-għażla tal-pajjiżi fejn għandha tingħata l-assistenza elettorali/issir l-osservazzjoni tal-elezzjoni, u għall-konformità mal-metodoloġija u r-regoli stabbiliti fil-livell internazzjonali, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw l-indipendenza u l-effettività tal-missjoni;

190.  Jilqa“ l-ammont ta' fondi, li kien ta' EUR 50 miljun oħra fil-perjodu ta' 18-il xahar ta' dan ir-rapport;

L-użu mill-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tal-bniedem

191.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu użu sħiħ mir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament u komunikazzjonijiet oħra, billi jirrispondu b'mod sostantiv għat-tħassib u x-xewqat espressi fihom, b'mod partikolari fir-rigward ta' riżoluzzjonijiet urġenti;

192.  Itenni l-ħtieġa li tingħata viżibilità akbar lill-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb mogħti kull sena mill-PE; jiddispjaċih li mhux qed jingħata segwitu xieraq dwar il-benesseri tal-kandidati u r-rebbieħa, u lanqas dwar is-sitwazzjonijiet f'pajjiżhom; jistieden ukoll lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jagħtu viżibilità lil dan il-premju, fost oħrajn billi jinkluduh fir-rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; barra minn hekk jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex iżommu kuntatt mal-kandidati u r-rebbieħa tal-Premju Sakharov biex jiżguraw djalogu kontinwu u monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi rispettivi tagħhom u biex joffru protezzjoni lil dawk ippersegwitati b'mod qawwi;

193.  Ifakkar lid-delegazzjonijiet tal-Parlament sabiex b'mod sistematiku jinkludu dibattiti dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-aġendi tal-laqgħat interparlamentari, sabiex waqt iż-żjarat tagħhom jinkludi proġetti u istituzzjonijiet li qed jippruvaw itejbu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u jiltaqgħu mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jipprovdulhom, fejn ikun xieraq, viżibilità u protezzjoni internazzjonali;

194.  Jilqa“ t-twaqqif tan-Netwerk tar-Rebbieħa tal-Premju Sakharov; iħeġġeġ biex jinstabu mingħajr dewmien ir-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu u biex titħaffef il-komunikazzjoni bejn ir-rebbieħa tal-Premju Sakharov u l-Parlament billi jingħata status speċjali lir-rebbieħa, li jippermettilhom jidħlu fil-bini tal-Parlament bi proċeduri ta' dħul iffaċilitati;

o
o   o

195.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u t-territorji msemmija f'din ir-riżoluzzjoni.

(1) Il-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura; il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa; il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet; il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat.
(2) ĠU C 379, 7.12.1998, p. 265; ĠU C 262, 18.9.2001, p. 262; ĠU C 293 E, 28.11.2002, p. 88; ĠU C 271 E, 12.11.2003, p. 576; ĠU C 279 E, 19.11.2009, p. 109; ĠU C 15 E, 21.1.2010, p. 33; ĠU C 15 E, 21.1.2010, p. 86; ĠU C 87 E, 1.4.2010, p. 183; ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 198; ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 60; ĠU C 265 E, 30.9.2010, p. 15; ĠU C 286 E, 22.10.2010, p. 25.
(3) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3; ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27.
(4) ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.
(5) ĠU C 46 E, 24.2.2010, p. 71.
(6) Testi adottati, P7_TA(2010)0036.
(7) ĠU C 250 E, 25.10.2007, p. 91.
(8) ĠU C 74 E, 20.3.2008, p. 775.
(9) Testi adottati, P7_TA(2010)0226.
(10) ĠU C 327, 23.12.2005, p. 4.
(11) Dokument tal-Kunsill 11179/10.
(12) ĠU C 265 E, 30.9.2010, p. 3.
(13) ĠU C 305 E, 11.11.2010, p. 9.
(14) Testi adottati, P7_TA(2010)0443.
(15) Sa Diċembru 2009, l-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, l-Isvezja u r-Renju Unit kienu rratifikaw kemm il-Konvenzjoni u kemm il-Protokoll Fakultattiv; l-Istati Membri kollha kienu ffirmaw il-Konvenzjoni, iżda 15-il Stat Membru kienu għadhom ma rratifikawhiex (il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja); 19-il Stat Membru wkoll kienu ffirmaw il-Protokoll, iżda 10 kienu għadhom ma rratifikawhx (il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, Franza, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, ir-Rumanija, is-Slovakkja).
(16) Testi adottati, P7_TA(2010)0236.
(17) GAERC 17 ta' Novembru 2009.

Avviż legali - Politika tal-privatezza