Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2202(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0339/2010

Texte depuse :

A7-0339/2010

Dezbateri :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Voturi :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0489

Texte adoptate
PDF 574kWORD 348k
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg
Drepturile omului în lume în 2009 și politica UE în această privință
P7_TA(2010)0489A7-0339/2010

Rezoluția Parlamentului European din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2010/2202(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere cel de-al 11-lea raport al Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația în lume care acoperă perioada iulie 2008-decembrie 2009,

–  având în vedere articolul 6 și articolul 21 din Tratatul de la Lisabona,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și toate instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere toate convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului și protocoalele lor facultative(1),

–  având în vedere instrumentele regionale privind drepturile omului și, în special, Carta africană a drepturilor omului și popoarelor și Protocolul facultativ privind drepturile femeilor în Africa, Convenția americană privind drepturile omului, Carta arabă a drepturilor omului și Comisia interguvernamentală a ASEAN privind drepturile omului,

–  având în vedere intrarea în vigoare, la 1 iulie 2002, a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (TPI) și rezoluțiile Parlamentului referitoare la TPI(2),

–  având în vedere Poziția comună 2003/444/PESC a Consiliului din 16 iunie 2003 privind Curtea Penală Internațională și Planul de acțiune al Consiliului ca urmare a respectivei poziții comune, reamintește rolul esențial al Curții Penale Internaționale în prevenirea crimelor grave care se află în jurisdicția sa,

–  având în vedere angajamentul Uniunii Europene de a sprijini buna funcționare a CPI,

–  având în vedere că fiecare stat are datoria de a-și exercita jurisdicția penală proprie asupra persoanelor care se fac răspunzătoare de crime internaționale;

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și negocierile în curs de desfășurare referitoare la aderarea UE la Convenție,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul de parteneriat ACP-UE și revizuirea acestuia(3),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială(4) (Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului sau IEDDO),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la drepturile omului în lume,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 ianuarie 2009(5) privind dezvoltarea Consiliului ONU pentru drepturile omului, inclusiv a rolului UE și Rezoluția sa din 25 februarie 2010(6) referitoare la cea de-a treisprezecea sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 1 februarie 2007(7) și 26 aprilie 2007(8) privind inițiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea și Rezoluția 62/149 din 18 decembrie 2007 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind un moratoriu asupra aplicării pedepsei cu moartea, precum și Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea,

–  având în vedere protocolul nr. 13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele,

–  având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite privind apărătorii drepturilor omului, activitățile reprezentanților speciali ai Secretarului General al ONU care se ocupă de situația apărătorilor drepturilor omului, orientările UE referitoare la apărătorii drepturilor omului, precum și Rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la apărătorii drepturilor omului(9),

–  având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe criterii religioase sau de credință;

–  având în vedere Orientările Uniunii Europene referitoare la promovarea respectării dreptului internațional umanitar (DIU)(10), la pedeapsa capitală, tortura și alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante, precum și la dialogurile cu țările care nu sunt membre UE pe tema promovării și protecției drepturilor copilului, a violențelor împotriva femeilor și a fetelor, precum și a combaterii tuturor formelor de discriminare a acestora,

–  având în vedere setul de instrumente al Consiliului Uniunii Europene pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2009 referitoare la edificarea democrației în relațiile externe ale UE(12),

–  având în vedere toate rezoluțiile privind cazurile urgente de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept pe care le-a adoptat,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2010 referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobo(13),

–  având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0339/2010),

A.  întrucât Declarația Universală a Drepturilor Omului este, în continuare, un document de referință la nivel mondial, care plasează fiecare ființă umană în centrul acțiunii;

B.  întrucât cel de-al unsprezecelea Raport anual al Uniunii Europene privind drepturile omului (2008/2009) oferă o imagine generală de ansamblu a acțiunilor UE în domeniul drepturilor omului și al democrației în lume;

C.  întrucât prezenta rezoluție are ca scop examinarea, evaluarea și, în cazuri specifice, emiterea de critici constructive cu privire la acțiunile UE în domeniul drepturilor omului și al democrației;

D.  întrucât situația drepturilor omului din UE are un impact direct asupra credibilității și capacității sale de a implementa o politică externă eficientă în domeniul drepturilor omului;

E.  întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a libertății credințelor religioase și a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

F.  întrucât dreptatea, democrația și statul de drept constituie pilonii unei păci durabile, deoarece garantează libertățile fundamentale și drepturile omului și întrucât o pace durabilă nu poate exista în condițiile în care cei care încalcă sistematic drepturile omului și dreptul penal internațional sunt protejați;

G.  întrucât Tratatul de la Lisabona a sporit competențele UE în materie de politică externă într-un mod care îi va consolida valorile și obiectivele; întrucât principalele inovații în materie de acțiune externă a UE, cum ar fi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate /Vicepreședinte al Comisiei (ÎR/VP) și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), ar trebui să continue să consolideze acțiunea externă a UE în domeniul drepturilor omului și să ofere ocazii mai bune de integrare a drepturilor omului în toate domeniile politice relevante;

H.  întrucât Tratatul conferă UE personalitate juridică unică, ceea ce permite aderarea acesteia la Convenția europeană a drepturilor omului și conferă Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg competența de a verifica conformitatea instrumentelor legislative ale UE cu Convenția;

I.  întrucât, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a UE devine obligatorie din punct de vedere juridic, consolidând astfel protecția drepturilor omului în Europa;

J.  întrucât UE este un puternic susținător al CPI, promovând universalitatea și apărând integritatea Statutului de la Roma, în vederea protejării și consolidării independenței Curții;

K.  întrucât este necesară actualizarea Poziției comune a Consiliului din 16 iunie 2003 și a planului de acțiune din 2004 să se actualizeze, date fiind noile schimbări din dreptul penal internațional ce au avut loc după 2004; întrucât trebuie să se intensifice și să se îmbunătățească asistența și cooperarea efectivă din partea UE, deoarece mandatele de arestare și procesele de la CPI devin din ce în ce mai numeroase;

L.  întrucât eforturile de combatere a terorismului la nivel mondial au sporit necesitatea reconcilierii securității cu respectarea drepturilor omului;

M.  întrucât criza economică și financiară mondială a avut un impact negativ asupra drepturilor economice, sociale și culturale; întrucât cel mai mult au fost afectate drepturile celor mai sărace persoane; întrucât din cauza creșterii prețurilor și a volatilității acestora, dar și din cauza speculațiilor cu mărfuri, milioane de persoane fac eforturi să facă față nevoilor fundamentale în mai multe țări din Africa, Asia și America Latină; întrucât milioane de oameni se confruntă cu insecuritatea și lipsa de demnitate, iar în anumite țări la proteste s-a răspuns prin represiune și violență;

N.  întrucât drepturilor economice, sociale și culturale trebuie să li se acorde aceeași atenție ca și drepturilor civile și politice și același nivel de importanță; întrucât clauzele privind drepturile omului din acordurile semnate de UE cu țările nemembre ale UE trebuie respectate și puse în aplicare;

O.  întrucât schimbările climatice au un impact durabil și pe termen lung asupra drepturilor omului; întrucât consecințele negative riscă să fie suportate în special de grupurile vulnerabile, cum ar fi populațiile autohtone atât din țările în curs de dezvoltare, cât și din Nordul îndepărtat, dar ar putea avea, de asemenea, un efect mult mai extins;

P.  întrucât lupta împotriva impunității este de o importanță crucială, deoarece are drept scop prevenirea și pedepsirea celor mai grave crime și a autorilor acestora; întrucât impunitatea este o chestiune multilaterală, care privește o gamă largă de aspecte legate de drepturile omului, cum ar fi tortura, pedeapsa cu moartea, violența împotriva femeilor, persecutarea apărătorilor drepturilor omului, precum și lupta împotriva terorismului;

Q.  întrucât, potrivit ONU, decolonizarea, care constituie o problemă îndelungată cu implicații asupra drepturilor omului, nu este încă rezolvată în totalitate în imediata vecinătate a UE, în special în cazul Saharei Occidentală;

R.  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la situația din Sahara Occidentală(14);

S.  întrucât este de o importanță majoră pentru activitatea instituțiilor europene ca principiile de bază codificate în Convenția europeană a drepturilor omului să fie implementate și aplicate;

T.  întrucât, la nivel mondial, sunt constatate noi forme de încălcări ale drepturilor omului, în special în domeniul noilor tehnologii ale informației, precum utilizarea abuzivă și cenzurarea internetului și încălcarea dreptului la viață privată prin exploatarea datelor cu caracter personal;

U.  întrucât libertatea religiei și credinței este periclitată din ce în ce mai mult, în special de guvernele autoritare care vizează minoritățile religioase sau din cauză că autoritățile nu reușesc să prevină atacurile, hărțuirea sau alte acte agresive împotriva anumitor indivizi sau grupuri religioase;

V.  întrucât drepturile omului sunt încălcate în țări care au recunoscut jurisdicțiile care se bazează pe instrumentele internaționale din domeniul drepturilor omului și în țări care disprețuiesc aceste drepturi câștigate de-a lungul istoriei,

1.  reafirmă hotărârea fermă a Parlamentului European și reamintește eforturile sale pe termen lung pentru apărarea drepturilor omului și a democrației în lume prin dezvoltarea unei politici puternice și eficiente a UE în materie de drepturile omului, care să garanteze o mai mare coerență și consecvență a tuturor domeniilor politice, prin intermediul relațiilor bilaterale cu țările nemembre ale UE și prin participarea activă în cadrul forurilor internaționale, precum și prin sprijinirea organizațiilor internaționale și locale ale societății civile;

2.  consideră că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona reprezintă o oportunitate istorică de a elimina lacunele rămase în politica UE în materie de drepturile omului și democrație; în această privință, solicită ca SEAE să respecte strict scopul și spiritul Tratatului de la Lisabona, care urmărește să garanteze că respectarea și promovarea drepturilor omului stau la baza diferitelor domenii ale politicii externe ale UE, după cum se prevede în articolele 2, 3 și 21 din TUE;

3.  atrage atenția asupra faptului că, în conformitate cu titlul V capitolul I din Tratatul UE, acțiunile desfășurate pe scena internațională trebuie să se sprijine pe principiile democrației, statului de drept, universalității, inalienabilității și indivizibilității drepturilor omului și libertăților fundamentale; subliniază că aceste principii constituie o bază fundamentală comună pentru relațiile sale cu țările nemembre ale UE;

4.  consideră, prin urmare, că decizia legată de locul atribuit drepturilor omului în structura SEAE este deosebit de importantă; solicită, prin urmare, înființarea unei direcții pentru drepturile omului și democrație și care să aibă sarcina de a dezvolta o strategie solidă a UE în materie de drepturile omului și democrație și de a asigura o coordonare de ansamblu cu forurile multilaterale; subliniind necesitatea de a considera că, pentru orice birou geografic sau tematic din cadrul SEAE, cunoștințele de specialitate în materie de drepturile omului și democrație trebuie să fie ancorate ca responsabilități-cheie, își exprimă cu fermitate convingerea că această abordare previne marginalizarea drepturilor omului și este singurul mod de a garanta respectarea deplină a Tratatului de la Lisabona;

5.  recunoaște angajamentul ÎR/VP de a consolida un rol activ pe scena mondială pentru UE, pentru a îmbunătăți drepturile omului și democrația la nivel mondial; îndeamnă, în această privință, ÎR/VP să ia măsurile necesare pentru crearea unui grup COHOM cu sediul la Bruxelles în scopul integrării eficiente și garantării introducerii la timp a aspectelor legate de drepturile omului în alte domenii de activitate ale instituțiilor și în alte politici ale UE; în aceeași ordine de idei, solicită ÎR/VP să țină seama de importanța obligativității ca personalul UE, inclusiv șefii de delegație și directorii SEAE, să fie formați în problematica drepturilor omului;

6.  solicită înființarea funcției de reprezentant special pentru drepturile omului; subliniază că numirea de reprezentanți speciali ai UE pentru drepturile omului, în special reprezentanți care să se ocupe de apărătorii drepturilor omului, de DIU (dreptul internațional umanitar) și de justiția internațională, precum și de drepturile femeilor și ale copiilor, ar putea contribui la o mai mare coerență și vizibilitate a acțiunii externe a UE în acest domeniu; subliniază faptul că în funcțiile de reprezentanți speciali ai UE ar trebui să fie numiți experți cu experiență dovedită în probleme de drepturile omului;

7.  consideră ca un cadru mai coerent, care să crească eficacitatea sprijinului UE pentru consolidarea democrației acordat în lumea întreagă, este absolut necesar; este de părere că o politică externă a UE coerentă trebuie să acorde prioritate absolută promovării democrației și drepturilor omului, având în vedere că societatea democratică, statul de drept și garantarea libertăților fundamentale stau la baza apărării drepturilor omului, care să fie inclusă în toate acordurile de cooperare și în parteneriatul strategic dintre UE și țările nemembre ale UE; consideră că noua structură instituțională a UE, în special SEAE, oferă oportunitatea de a consolida coerența și eficiența UE în acest domeniu;

8.  invită ÎR/VP să își mențină angajamentele legate de integrarea drepturilor omului în cadrul acțiunii externe a UE, astfel încât, în cadrul SEAE, acestea să fie reflectate la nivelul structurii și să fie asigurate resursele necesare în acest sens, pentru ca noul serviciu să poată garanta că problematica drepturilor omului este reflectată în toate domeniile acțiunii externe, inclusiv în PSAC, dezvoltare și comerț;

9.  consideră că posturile de reprezentanți speciali ai UE ar trebui să fie din ce în ce mai numeroase, nu să scadă treptat, în special pentru a acoperi țări și regiuni în care UE nu dispune de misiuni diplomatice; consideră că este indispensabil ca, având în vedere importanța problematicii drepturile omului în situații de conflict și post-conflict, mandatul tuturor reprezentanților speciali ai Uniunii Europene să acopere drepturile civile și politice, economice, sociale și culturale, drepturile femeilor și copiilor, dreptul internațional umanitar și justiția internațională și să menționeze în mod explicit promovarea și garantarea respectării drepturilor omului, democrației și statului de drept; subliniază că reprezentanții speciali ai UE sunt persoane de contact pe probleme de orientări interne, cunoștințe de specialitate și propagandă, dar sunt, în mod logic, și interlocutori pentru țările terțe și alți actori non-UE; salută desemnarea cel puțin a unei persoane din fiecare delegație a UE ca persoană de contact care să îndrume acțiunile de coordonare a politicilor în materie de drepturile omului, precum și integrarea și monitorizarea acestora;

10.  salută faptul că ÎR/VP este dispusă să efectueze o analiză aprofundată privind eficiența tuturor instrumentelor UE în acest domeniu, care să includă tematici de la dialogurile pe tema drepturilor omului până la orientările UE, de la Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) până la asistența bilaterală și acțiunile UE din cadrul forumurilor multilaterale, precum și să inițieze un proces de consultare privind elaborarea de strategii naționale în domeniul drepturilor omului care să cuprindă toate drepturile omului codificate de pacturile internaționale și de convențiile ONU și să includă, de asemenea, drepturile economice, sociale și culturale; subliniază hotărârea și importanța participării depline a PE la această consultare; subliniază că este necesar ca în consultare să se implice și organizații ale societății civile;

11.  împărtășește opinia conform căreia astfel de strategii naționale în materie de drepturile omului, solicitate în mod repetat de către Parlament, pot consolida în mod substanțial coerența și eficacitatea acțiunii externe a UE atunci când strategia națională va deveni un document de referință care să stabilească priorități și obiective specifice fiecărei țări, care să fie integrate în toate politicile și instrumentele externe relevante ale UE;

12.  în contextul revizuirii, insistă în special asupra importanței de a realiza o evaluare detaliată a aspectelor legate de drepturile omului din cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), care ar trebui să se refere în special la coerența și eficiența mecanismelor existente, cum ar fi planurile de acțiune, rapoartele de activitate, dialogurile pe tema drepturilor omului și procesul decizional de consolidare a relațiilor cu țările terțe;

13.  consideră că acordul-cadru revizuit privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie este un progres pentru cooperarea Parlamentului cu Comisia, dar regretă că la acest acord nu este parte și Consiliul; subliniază necesitatea asigurării unui nivel mai ridicat de transparență și de acces nerestricționat la documente între toate instituțiile UE pentru a dezvolta o cooperare interinstituțională mai eficientă;

14.  reamintește că dezvoltarea unei politici externe coerente a UE este esențială dacă Uniunea dorește să joace un rol semnificativ și constructiv în promovarea drepturilor omului în întreaga lume; solicită statelor membre să dea dovadă de un angajament ferm și de o dorință politică statornică în urmărirea acestui țel;

15.  subliniază că trebuie acordată prioritate îmbunătățirii capacității UE de a reacționa rapid la încălcările drepturilor omului comise de țări nemembre ale UE, în special în situațiile în care trebuie să își ofere sprijinul apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, precum și la încălcările drepturilor omului de către companii cu sediul în UE care desfășoară activități în țări terțe, prin elaborarea unor programe strategice de acțiune;

16.  recunoaște faptul că organizațiile neguvernamentale sunt esențiale pentru dezvoltarea și succesul societăților democratice, pentru promovarea înțelegerii reciproce și a toleranței, precum și pentru inițierea și sprijinirea unor priorități politice concrete și a unor soluții comune la provocările cu care se confruntă dezvoltarea democratică;

Raportul anual al UE privind drepturile omului în lume

17.  subliniază importanța raportului anual al UE privind drepturile omului în analiza și evaluarea politicii UE în domeniul drepturilor omului, mai ales în vederea creșterii vizibilității chestiunilor legate de drepturile omului, în general; subliniază dreptul de control al Parlamentului European asupra acțiunilor întreprinse de Comisie și Consiliu în domeniul drepturilor omului; solicită implicarea totală a Parlamentului European în elaborarea secțiunilor din viitoarele rapoarte anuale privind activitățile proprii ale Parlamentului în domeniul drepturilor omului, prin care să se reflecte practica unor președinții anterioare;

18.  salută prezentarea raportului anual al UE de către ÎR/VP în cadrul Parlamentului și noua perioadă acoperită de raport, bazată pe un an calendaristic, care oferă Parlamentului oportunitatea de a dedica ședința plenară din decembrie drepturilor omului, prin decernarea Premiului anual Saharov pentru libertatea de gândire și dezbaterea raportului anual al PE privind drepturile omului în lume și politica UE în această privință;

19.  invită Parlamentul European, Consiliul și Comisia să depună eforturi mai mari pentru a difuza rapoartele anuale ale UE privind drepturile omului și democrația, precum și să se asigure că acestea se adresează unui număr cât mai mare de destinatari, în special celor implicați în promovarea drepturilor omului și a democrației peste tot în lume; solicită, de asemenea, campanii de informare publică având ca scop creșterea vizibilității UE în acest domeniu; recunoaște că în actuala ediție au fost realizate îmbunătățiri în materie de prezentare mai clară;

20.  își reiterează solicitarea de a se furniza de către Consiliu, Comisie și delegațiile și ambasadele UE în teritoriu un volum mai mare de informații de mai bună calitate pentru evaluarea politicilor și de a se propune orientări specifice pentru a se îmbunătăți abordarea generală, a se minimiza contradicțiile și a se adapta prioritățile politicilor în funcție de fiecare țară, în vederea adoptării strategiilor de țară privind drepturile omului, astfel cum se prevede în programul SEAE; consideră că transparența trebuie să se situeze în prim-planul acțiunilor UE și să se faciliteze accesul la ordinele de zi și documentele în care se discută în mod specific cu țări nemembre ale UE chestiuni legate de drepturile omului;

21.  își reiterează solicitarea de a se efectua o evaluare periodică a utilizării și rezultatelor politicilor, instrumentelor, inițiativelor și dialogurilor Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului în țările nemembre UE și de a se comunica integral rezultatele acesteia Parlamentului; invită Consiliul și Comisia să elaboreze indici și criterii de referință specifice cuantificabile pentru evaluarea eficacității acestor politici;

Activitățile UE în domeniul drepturilor omului în cadrul forurilor internaționale

22.  subliniază viitoarea aderare a UE la Convenția europeană a drepturilor omului ca pe o ocazie de a-și confirma angajamentul în materie de protecție a drepturilor omului în cadrul frontierelor sale și în afara acestora; îndeamnă statele membre ale UE să sprijine acest lucru și să implice cetățenii UE în această acțiune;

23.  îndeamnă Comisia și Consiliul să promoveze pe scară largă Convenția europeană a drepturilor omului, în interiorul și în afara Uniunii, în special cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la existența jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului, care poate fi activată pentru a judeca și acorda despăgubiri pentru încălcările suferite de un stat membru al Consiliului Europei sau de către cetățenii acestuia;

24.  solicită Înaltului Reprezentant să garanteze că SEAE va fi bine integrat și coordonat cu alte organisme internaționale, organizații regionale și cu activitatea acestora de promovare a drepturilor omului; invită Înaltul Reprezentant să se asigure că recomandările, preocupările și prioritățile exprimate în cadrul și de către sistemul ONU, Consiliul Europei, OSCE și alte instituții internaționale vor fi pe deplin și sistematic integrate în toate domeniile politicilor UE și, în special, în domeniul drepturilor omului;

25.  constată cu regret procesul lent de instrumentare a dosarelor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care se prelungește până la șapte ani; observă că pe rolul acestei Curți se află peste 100 000 de dosare; subliniază că CEDO trebuie să fie o instituție exemplară pentru protejarea dreptului la justiție și la procese corecte; îndeamnă instituțiile UE și statele membre ale UE să depună toate eforturile pentru a sprijini activitatea Curții; salută faptul că Rusia, ultima țară dintre 47 de state membre ale Consiliului Europei care a refuzat să ratifice Protocolul nr. 14, a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind eficiența Curții, care prevede simplificarea procedurilor Curții și este destinat să o ajute să abordeze problema numărului mare de cazuri nesoluționate și care poate intra în vigoare doar atunci când va fi ratificat de toate țările membre ale Consiliului Europei;

26.  solicită consolidarea cooperării între Consiliul Europei și Uniunea Europeană în domeniul promovării și al asigurării respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor economice și sociale și a drepturilor persoanelor aparținând minorităților, al promovării drepturilor persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender (LGBT) și ale apărătorilor drepturilor persoanelor LGBT, și în ceea ce privește sensibilizării victimelor discriminării în legătură cu faptul că au acces la acțiuni legale eficiente în fața unei autorități naționale pentru combaterea discriminării și a existenței acestui acces, precum și în materie de protecție a limbilor regionale și minoritare, utilizând instrumentele juridice de nediscriminare și organizațiile existente în materie de drepturi sociale pentru a susține diversitatea și toleranța;

27.  îndeamnă statele membre ale UE să semneze și să ratifice toate convențiile fundamentale ale Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei din domeniul drepturilor omului, precum și protocoalele facultative anexate acestora, în special Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora, Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate, Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile populațiilor indigene din 13 septembrie 2007, Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă din 1998, Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, protocolul facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, protocoalele facultative la Convenția privind drepturile copilului și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități; insistă asupra faptului că Protocolul facultativ la Convenție ar trebui considerat ca reprezentând o parte integrantă a acesteia și solicită aderarea simultană la acesta din urmă (la convenție și la protocol);(15)

28.  subliniază că definițiile drepturilor omului adoptate de comunitatea internațională de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial s-au dovedit suficient de flexibile pentru a include noi progrese umane, dar subliniază nevoia de a codifica noi drepturi pentru a răspunde la noi amenințări la adresa libertății, cum ar fi cele legate de libertatea științei, libertatea conștiinței și cunoașterii, a identității sau orientării sexuale și toate drepturile privind domeniu digital, începând cu accesul universal la internet;

29.  subliniază importanța consolidării raționalizării și, dacă este posibil, a coordonării organismelor internaționale cu jurisdicție în materie de drepturile omului și a procedurilor acestora, cu scopul de a oferi întotdeauna o protecție și o apărare mai eficiente a drepturilor fundamentale stipulate în documentele internaționale de profil;

30.  subliniază nevoia de a se acorda o mai mare atenție diverselor mecanisme de monitorizare din cadrul Consiliului Europei și al ONU și cooperării mai strânse cu diferitele organisme statutare ale acestora pentru a canaliza mai bine constatările realizate și pentru utilizarea mai eficientă a experienței în domeniu;

31.  salută eforturile UE în cadrul Comitetului III al Adunării Generale a ONU (privind chestiunile sociale, umanitare și culturale) cu privire la numeroase rezoluții, în special cea privind solicitarea adoptării unui moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale, care a fost sprijinită de mai multe țări, cele referitoare la drepturile copilului, la intoleranța religioasă și la situația în domeniul drepturilor omului în Myanmar/Birmania și în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC);

32.  salută deschiderea primului Birou Regional European al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în octombrie 2009 la Bruxelles; sugerează instituirea unei cooperări eficiente cu Înaltul Comisar pentru o mai bună promovare și continuare a formulării și implementării standardelor și politicilor în materie de drepturile omului în UE și în restul Europei;

33.  solicită Consiliului și Comisiei să definească o strategie față de țările care refuză să coopereze pe deplin cu mecanismele ONU și să permită accesul experților independenți și raportorilor speciali ai ONU, cărora să le acorde acces nelimitat la teritoriu și neimixtiunea în activitățile acestora;

34.  regretă atitudinea și acțiunea politică din ce în ce mai slabă a UE față de acțiunile desfășurate de junta birmană, subliniind că atitudinea actuală nu este de ajutor în lupta împotriva situației politice, sociale și umanitare tragice pe care poporul birmanez este forțat să o traverseze de la instaurarea regimului militar, iar această atitudine riscă să pară un fel de compromis cu regimul dictatorial;

35.  salută sprijinul Uniunii Europene față de inițiativele luate în cadrul Națiunilor Unite și al altor foruri internaționale în direcția încurajării dezincriminării homosexualității; salută sprijinul continuu al Uniunii Europene în favoarea inițiativelor de condamnare a încălcărilor drepturilor omului pe motive de orientare sexuală și identitate de gen în toate forurile internaționale, sprijin acordat împreună cu statele care împărtășesc aceleași opinii; subliniază că politica majorității țărilor din lume, inclusiv din Uniune, în ceea ce privește persoanele lesbiene, homosexuale bisexuale, transsexuale și transgender este discriminatorie și contravine drepturilor omului; în consecință, cere statelor membre și Uniunii să remedieze această situație și să garanteze acestor persoane un acces egal la serviciile de sănătate și de îngrijire, inclusiv la cele operatorii; solicită ca Uniunii și statele membre să acorde persoanelor care au fost victime ale discriminării bazate pe orientarea sexuală și pe gen provenind din state terțe o atenție cu totul deosebită, concretizată în special în politica de primire;

36.  solicită Comisiei și Consiliului să promoveze o legitimizare oficială și juridică a termenului „refugiat din cauza schimbărilor climatice” (care descrie persoanele obligate să își părăsească locuințele și să caute refugiu peste hotare din cauza schimbărilor climatice), termen care nu este recunoscut încă în dreptul internațional și în niciun acord internațional obligatoriu din punct de vedere juridic;

37.  solicită o cooperare sporită între ONU, Forumul său permanent pentru populațiile indigene și Uniunea Europeană în domeniul protecției drepturilor populațiilor indigene, deoarece aceste persoane aparțin unuia dintre cele mai vulnerabile grupuri din întreaga lume;

Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (UNHRC)

38.  subliniază rolul UNHRC în structurile ONU, precum și potențialul acestuia de a elabora un cadru de mare valoare pentru eforturile multilaterale ale UE în domeniul drepturilor omului; observă că acest nou organism trebuie să continue eforturile în direcția unor acțiuni realizate în conformitate cu cele mai înalte standarde și în cel mai eficient mod cu putință pentru a-și spori credibilitatea;

39.  evidențiază faptul că participarea activă a organizațiilor societății civile este vitală pentru eficiența UNHRC;

40.  salută călduros faptul că actualul guvern al SUA urmărește o participare mai activă în cadrul ONU și a acceptat un loc în cadrul UNHRC pentru perioada 2009-2012; recunoaște faptul că participarea SUA sporește credibilitatea și capacitatea de acțiune a UNHRC; îndeamnă UE să consolideze cooperarea cu SUA, în special în materie de schimb de experiențe privind dialogurile pe tema drepturilor omului;

41.  reamintește că, în 2011, procedurile UNHRC vor fi amplu revizuite și, prin urmare, îndeamnă UE să se pregătească activ pentru această revizuire și să participe la ea;

42.  subliniază rolul important al reexaminărilor periodice universale (RPU) și îndeamnă Consiliul, Comisia și, în special, noul Serviciu European pentru Acțiune Externă (SEAE) să urmărească și să monitorizeze îndeaproape activitățile din cadrul reexaminărilor periodice universale (RPU) și, în contextul revizuirii UNHRC, să crească eficacitatea RPU și ponderea avizelor experților independenți;

43.  sprijină ferm eforturile UE de a împiedica parțialitatea și instrumentalizarea RPU; în acest context, deploră rezultatul sesiunii din februarie 2009, afectată în mod grav de obstacole procedurale și eforturi de instrumentalizare a procedurii în cadrul procedurii de reexaminare;

44.  îndeamnă ÎR/VP să viziteze periodic UNHRC și să garanteze personal că între acesta și SEAE există cele mai strânse legături posibil la toate nivelurile; încurajează viitoarea structură competentă în materie de drepturile omului din cadrul SEAE să instituie contacte profesionale strânse cu UNHRC; solicită un dialog coordonat cu țările nemembre ale UE privind pozițiile adoptate în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, nu doar la Geneva și în cadrul dialogurilor pe teme de drepturile omului, ci ca parte integrantă a tuturor discuțiile bilaterale de natură politică, comercială și de cooperare pentru dezvoltare ale UE care au loc cu aceste țări;

45.  constată că statele membre ale UE se află într-o poziție minoritară în cadrul UNHRC; invită instituțiile Uniunii Europene și statele membre să acționeze în mod concertat pentru a forma alianțe adecvate cu acele țări și organizații neguvernamentale și cu actorii fără caracter statal care continuă să apere caracterul universal și indivizibil al drepturilor omului;

46.  solicită Înaltului Reprezentant și miniștrilor de externe din statele UE să adopte concluziile Consiliului Afaceri Externe (CAE) înainte de orice reuniuni ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și ale Adunării Generale a ONU, concluzii în care să se menționeze prioritățile și strategiile UE;

47.  solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să-și întărească relațiile cu guverne democratice sau în curs de democratizare din alte grupuri regionale din cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura șansele de succes ale inițiativelor legate de respectarea principiilor înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului; în acest scop, invită Comisia și statele membre să-și coordoneze mai bine acțiunile și solicită Comisiei să elaboreze un raport anual privind tendințele de vot în cadrul ONU în domeniul drepturilor omului, care ar urma să analizeze influența exercitată asupra acestora de politicile Uniunii Europene și ale statelor membre ale acesteia, precum și de politicile altor blocuri; își reiterează opinia potrivit căreia delegația UE și statele membre ale UE ar trebui să acorde o mai mare prioritate la Geneva comunicării cu țările nemembre ale UE într-un stadiu incipient al discuțiilor și să evite să acorde o importanță exagerată discuțiilor interne care au drept scop realizarea unității interne a UE cu riscul de a adopta o abordare de tip „cel mai mic numitor comun”;

48.  reafirmă importanța vitală, în cadrul UNHRC, a procedurilor speciale și a mandatelor specifice pentru diferite țări; salută mandatul tematic nou introdus în domeniul drepturilor culturale și salută extinderea mandatelor tematice la dreptul la alimentație, libertatea religioasă sau a convingerilor și persoanele strămutate în interiorul țării; în plus, salută extinderea mandatelor specifice pentru diferite țări la Burundi, Haiti, Cambogia, Somalia, Republica Populară Democrată Coreea (RDPC), Myanmar și Sudan; regretă că mandatele Liberiei și ale Republicii Democratice Congo (RDC) nu au fost prelungite;

49.  salută călduros decizia din 2008 a UNHRC de a prelungi mandatul Reprezentantului Special al ONU pentru Afaceri și Drepturile Omului pe lângă Secretarul General și concluziile Consiliului adoptate în decembrie 2009 în timpul președinției suedeze prin care se salută activitatea acestui reprezentant special; invită UE și statele membre să își continue munca în direcția punerii în aplicare a recomandărilor finale ale mandatului și prezentării în 2011 în fața UNHRC a cadrului „ocrotire, respectare, compensare”;

50.  salută sesiunile speciale ale UNHRC privind situația drepturilor omului în partea de est a RDC, impactul crizei economice și financiare mondiale asupra concretizării și exercitării efective a drepturilor omului, situația drepturilor omului în Sri Lanka, precum și situația drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate și Ierusalimul de Est; regretă că, la cea de-a douăsprezecea sesiune a UNHRC, care a avut loc la 16 octombrie 2009, statele membre ale UE nu au reușit să ajungă la o poziție comună cu privire la votarea raportului Goldstone, deoarece patru state membre au votat împotrivă, două s-au abținut, iar două au fost absente de la vot; solicită statelor membre și tuturor instituțiilor relevante ale UE să fie mai bine coordonate din punct de vedere politic în cadrul HRC și al altor organisme ale UE; subliniază că respectarea legislației internaționale privind drepturile omului și a dreptului internațional umanitar de către toate părțile și în toate circumstanțele rămâne o condiție prealabilă esențială pentru a se ajunge la o pace dreaptă și durabilă în Orientul Mijlociu; îndeamnă toate părțile, prin urmare, să se conformeze rezoluțiilor Adunării Generale a ONU (UNGA) adoptate la 5 noiembrie 2009 și 26 februarie 2010 efectuând anchete care să respecte standardele internaționale; solicită ÎR/VP să se asigure că persoanele care au comis încălcări ale dreptului internațional sunt trase la răspundere în conformitate cu obligația asumată de UE în temeiul Convenției de la Geneva și cu prioritate UE de a combate impunitatea;

51.  sprijină independența Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR); regretă că, în cadrul celei de-a zecea sesiuni ordinare din martie 2009, în pofida opoziției UE, a fost adoptată o rezoluție care vizează îngrădirea independenței OHCHR; solicită instituțiilor UE să furnizeze sprijin financiar suplimentar pentru întregul sistem al procedurilor OHCHR, pentru a se asigura că cei care dețin mandatul pentru procedurile speciale dispun de resurse suficiente pentru a-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile;

Cooperarea dintre UE și Curtea Penală Internațională

52.  își reafirmă sprijinul puternic față de Curtea Penală Internațională (CPI) și față de obiectivul primordial al acesteia, acela de a lupta împotriva impunității pentru fapte de genocid, crime de război și crime împotriva umanității; salută faptul că, în urma ratificării Statutului de la Roma de către Bangladesh, Seychelles și Santa Lucia și Moldova în martie, august și octombrie 2010, numărul total al statelor semnatare a ajuns, în decembrie 2009, la 114; subliniază faptul că Statutul de la Roma a fost ratificat de către toate statele membre ale UE, ca o componentă esențială a principiilor și valorilor democratice ale Uniunii, și solicită, prin urmare, statelor membre să respecte pe deplin acest statut ca parte a acquis-ului UE; subliniază importanța principiului universalității și solicită SEAE, statelor membre ale UE și Comisiei să își continue eforturile susținute de promovare a ratificării universale a Statutului de la Roma și a Acordului privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale, precum și de adoptare a legislației necesare pentru punerea în aplicare la nivel național, și să revizuiască Poziția comună a Consiliului 2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind Curtea Penală Internațională și Planul de acțiune din 2004, pentru a asigura continuitatea acțiunilor prevăzute de poziția comună; solicită ca aceste eforturi să fie extinse și în direcția Acordului privind privilegiile și imunitățile CPI (APIC), instrument operațional important al Curții; solicită, de asemenea, statelor membre ale UE să revizuiască și să actualizeze poziția comună și planul de acțiune privind CPI pentru a consolida asistența concretă acordată CPI de către UE în lumina progreselor, provocărilor și nevoilor actuale ale Curții, deoarece mandatele de arestare și procesele de la CPI devin din ce în ce mai numeroase, precum și să demareze discuții privind posibila adoptare a orientărilor UE privind justiția internațională/CPI;

53.  încurajează ferm SEAE, Comisia și statele membre ale UE să sprijine punerea în aplicare a hotărârilor CPI și cooperarea cu CPI în cadrul negocierilor privind extinderea și al proceselor de aderare, precum și cu ocazia tuturor summiturilor UE și a dialogurilor cu țările nemembre ale UE, inclusiv cu Statele Unite, China, Rusia, Uniunea Africană și Israelul; îndeamnă îndeosebi Consiliul și Comisia să garanteze că justiția va fi un element integrant al tuturor negocierilor de pace; invită SEAE să urmărească în mod sistematic includerea unei clauze privind CPI în acordurile cu țările nemembre ale UE; solicită Înaltului Reprezentant să garanteze că în toate prioritățile de politică externă ale UE se ține seama de CPI și că aceasta este inclusă în cadrul mandatului reprezentanților speciali ai UE, după caz, și, în plus, să se asigure că personalul SEAE, atât de la sediu, cât și din delegațiile UE, este instruit în mod regulat cu privire la CPI; solicită Înaltului Reprezentant să numească un trimis special pe probleme de justiție internațională, al cărui mandat să fie promovarea, includerea și reprezentarea angajamentului UE în lupta împotriva impunității, precum și a CPI, în politicile externe ale UE;

54.  salută executarea de către Belgia a mandatului de arestare emis de Camera preliminară III a CPI pe numele lui Jean Pierre Bemba la 3 iulie 2008; cu toate acestea, remarcă cu mare îngrijorare că opt mandate de arestare emise de CPI, inclusiv cele împotriva a patru lideri principali din gruparea Armata Rezistenței Domnului (LRA) din Uganda, a lui Bosco Ntaganda din Republica Democratică Congo (RDC), a lui Ahmad Harun, Ali Kushayb și a președintelui sudanez Omar Hassan Ahmad Al-Bashir din Sudan nu au fost încă executate; deplânge refuzul insistent al Sudanului de a aresta și de a transfera suspecții la CPI, încălcând astfel în mod repetat obligațiile ce îi revin în temeiul Rezoluției 1593 (2005) a Consiliului de Securitate al ONU; constată că la 26 mai 2010, Camera preliminară I a CPI a informat Consiliul de Securitate al ONU privind lipsa de cooperare a Republicii Sudan în cazurile Harun și Kushayb; își exprimă profunda îngrijorare că două state părți la CPI, Republica Ciad și Kenya, l-au invitat recent și l-au primit pe teritoriul lor pe președintele Omar al-Bashir, în ciuda obligației ce le revine în temeiul Statutului de la Roma de a aresta această persoană și deplânge neexecutarea mandatului de arestare aferent; solicită continuarea căutării unor inculpați cunoscuți și subliniază rolul pe care UE și CPI l-ar putea juca în a garanta desfășurarea anchetelor privind posibilele crime de război din Sri Lanka și din Republica Democratică Congo;

55.  salută angajamentul reînnoit al SUA față de activitatea CPI, ilustrat nu în ultimul rând prin participarea sa în calitate de observator la cea de-a opta reuniune a Adunării Statelor Părți (ASP) de la Haga din noiembrie 2009, precum și la prima conferință pentru revizuirea Statutului de la Roma din iunie 2010; remarcă cu satisfacție primele afirmații promițătoare și promisiunile de cooperare cu CPI pronunțate de administrația SUA la prima conferință de revizuire; solicită SUA să își continue angajamentele față de CPI, în special prin cooperarea deplină în situații care fac obiectul unei anchete sau al unei analize preliminare din partea CPI și prin finalizarea unei politici ample privind CPI;

56.  încurajează statele participante la următoarea reuniune a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE să discute problema combaterii impunității în cadrul cooperării internaționale pentru dezvoltare și în cadrul dialogului politic relevant, poziție în favoarea căreia pledează mai multe rezoluții și articolul 11.6 din Acordul de la Cotonou revizuit, pentru a introduce lupta împotriva impunității și consolidarea statului de drept în cadrul programelor și acțiunilor existente în materie de cooperare pentru dezvoltare; cere UE și statelor sale membre să continue dialogul cu Uniunea Africană pe marginea acestor chestiuni și să sprijine statele africane părți pentru ca acestea să continue să își respecte obligațiile ce le revin în temeiul Statutului de la Roma; își exprimă sprijinul față de cerința Curții de a deschide un birou de legătură cu Uniunea Africană la Addis Abeba;

57.  remarcă importanța foarte mare a cooperării dintre statele părți, statele semnatare și Curtea Penală Internațională, în conformitate cu articolul 86 din Statutul de la Roma, pentru eficiența și succesul sistemului judiciar internațional, în special în ceea ce privește capacitatea de aplicare a legii și activitățile eficiențe și independente ale Curții; reamintește în continuare acordul de cooperare și asistență dintre CPI și UE și, având în vedere acest acord, solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să pună la dispoziția Curții întreaga asistență necesară, inclusiv sprijin de specialitate pentru procesele aflate pe rol și în special pentru punerea în aplicare a mandatelor de arest neexecutate; îndeamnă toate statele membre să adopte legislație națională privind cooperarea, în conformitate cu partea a noua a Statutului de la Roma, în cazul în care nu au adoptat încă o astfel de legislație, și să încheie acorduri ad-hoc cu Curtea privind aplicarea deciziilor Curții și protejarea și relocarea victimelor și a martorilor; solicită statelor membre ale UE să includă cooperarea ca un aspect de sine stătător pe ordinea de zi a Adunării Statelor Părți (ASP) ale CPI, pentru a garanta că cele mai bune practici sunt partajate, cazurile de necooperare sunt discutate și că se iau măsurile adecvate de către ASP;

58.  subliniază nevoia consolidării sistemului judiciar penal internațional în general și, în această privință, remarcă cu îngrijorare faptul că Ratko Mladić și Goran Hadžić nu au fost arestați și nu au fost aduși în fața Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie; invită, în această privință, autoritățile sârbe să asigure cooperarea deplină cu TPII, ceea ce ar contribui la arestarea și transferul tuturor celorlalți inculpați, pentru a deschide calea către ratificarea unui acord de stabilitate și asociere; remarcă necesitatea unui sprijin permanent, inclusiv a unui sprijin financiar, destinat Curții Speciale pentru Sierra Leone, în vederea finalizării proceselor pe rol, inclusiv a tuturor proceselor în apel; remarcă, de asemenea, progresul înregistrat în materie de cooperare multilaterală în vederea furnizării de cunoștințe de specialitate și de asistență, în situațiile în care identificarea, colectarea și păstrarea informațiilor ar contribui la o gamă largă de acțiuni judiciare internaționale și tranzitorii, în special prin intermediul mecanismului judiciar de reacție rapidă (JRR), la care participă peste jumătate dintre statele membre și încurajează acordarea unui mai mare sprijin permanent pentru JRR;

Orientările UE privind drepturile omului.
Pedeapsa cu moartea

59.  reamintește de rezoluția referitoare la un moratoriu global privind aplicarea pedepsei cu moartea (Rezoluția 63/168), adoptată de Adunarea Generală a ONU la 18 decembrie 2008, subliniază că în prezent 106 țări au votat în favoarea rezoluției, ceea ce confirmă consolidarea progresivă la nivel mondial a unei opinii împotriva pedepsei cu moartea;

60.  salută deciziile de abolire a pedepsei capitale adoptate în 2009 de Burundi și Togo, precum și de statul american New Mexico; îndeamnă SUA să elimine pedeapsa cu moartea și își exprimă regretul că pedeapsa cu moartea se aplică încă în 35 din cele 50 de state ale SUA;

61.  îndeamnă Consiliul și Comisia să încurajeze țările care încă nu au semnat, ratificat sau pus în aplicare cel de-al doilea Protocol Opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice sau instrumente regionale similare, să facă acest lucru;

62.  solicită Comisiei și statelor membre să garanteze că producerea și vânzarea de tiopental sodic de către companiile cu sediul în UE sunt permise doar în scopuri medicale și că orice licență de fabricare a acestui medicament impune cerințe de etichetare astfel încât pe ambalaj să se indice că medicamentul nu poate fi folosit pentru administrarea injecțiilor letale, în conformitate cu legile naționale și europene care interzic pedeapsa capitală, tortura sau orice alt tip de tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă;

63.  reafirmă că UE se opune aplicării pedepsei cu moartea independent de situație inclusiv în cazul execuțiilor extra-judiciare; reamintește că UE este principalul donator al organizațiilor societății civile care combat pedeapsa cu moartea; cere Comisiei să acorde în continuare prioritate luptei împotriva acestei pedepse crude și inumane și să mențină această temă ca prioritate în cadrul IEDDO și al instrumentelor geografice; consideră că condamnarea pe viață nu constituie o alternativă acceptabilă la pedeapsa cu moartea;

64.  îndeamnă țările care recurg încă la pedeapsa cu lapidarea să excludă acest procedeu inuman din arsenalul lor legislativ; îndeamnă conducătorii iranieni să adopte o lege care să interzică fără echivoc lapidarea ca sancțiune legală, această pedeapsă reprezentând cea mai barbară formă de pedeapsă cu moartea; condamnă faptul că numeroase țări condamnă încă la moarte și execută infractorii minori; condamnă utilizarea de către regimul iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce plasează Iranul pe locul doi, imediat după China, în clasamentul țărilor cu cel mai mare număr de execuții; condamnă cu fermitate numărul crescut de execuții, în urma demonstrațiilor pașnice care au avut loc după alegerile prezidențiale din Iran în iunie 2009; este preocupat de faptul că în China continuă să aibă loc cel mai mare număr de execuții din lume și solicită Chinei să facă public numărul execuțiilor, astfel încât să se poată efectua analize și dezbateri transparente asupra pedepseai cu moartea; salută măsura pozitivă adoptată de autoritățile din Belarus de a institui un grup de lucru pentru elaborarea de propuneri privind impunerea unui moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea; este în continuare preocupat de faptul că în Belarus au încă loc execuții, aceasta fiind singura țară din Europa care aplică încă pedeapsa cu moartea, dar și de neinformarea familiilor cu privire la data execuției și locul înmormântării rămășițelor pământești ale celor executați;

65.  ia act de faptul că, la nivel mondial, există 32 de jurisdicții în cadrul cărora legea prevede aplicarea pedepsei cu moartea în cazul infracțiunilor în materie de stupefiante; ia act de faptul că Oficiul Națiunilor Unite privind Drogurile și Criminalitate (UNODC), Comisia Europeană și guvernele europene sunt implicate activ în finanțarea și/sau oferirea de asistență tehnică, legislativă și de ajutoare financiare menite să consolideze acțiunile anti-drog în statele care mențin aplicarea pedepsei cu moartea pentru combaterea drogurilor; este preocupat cu privire la faptul că astfel de asistență poate duce la creșterea numărului de condamnări la moarte și de execuții; solicită Comisiei să elaboreze orientări care să reglementeze finanțarea internațională în materie de acțiuni anti-drog întreprinse la nivel de țară și regional pentru a se asigura că astfel de programe nu au ca rezultat încălcarea drepturilor omului, inclusiv aplicarea pedepsei cu moartea; subliniază că abolirea aplicării pedepsei cu moartea în cazul infracțiunilor în materie de stupefiante ar trebui să devină o condiție prealabilă pentru acordarea de asistență financiară, tehnică, în materie de consolidare a capacității și de alt tip de sprijin pentru acțiuni anti-drog;

66.  este în continuare preocupat de faptul că în Belarus au încă loc execuții, aceasta fiind singura țară din Europa care aplică încă pedeapsa cu moartea; sprijină autoritățile în vederea instituirii un grup de lucru pentru elaborarea de propuneri privind impunerea unui moratoriu în cazul aplicării pedepsei cu moartea;

67.  își esprimă profunda îngrijorare în ceea ce privește proiectul de lege împotriva homosexualității, aflat în dezbatere în parlamentul Ugandei, prin care se pedepsește sprijinirea lesbienelor, homosexualilor sau a persoanelor bisexuale cu amenzi și închisoare, iar actele homosexuale consensuale sunt sancționate cu amenzi, închisoarea sau pedeapsa cu moartea; solicită parlamentului ugandez respingerea acestui proiect, precum a oricărei legislații asemănătoare; condamnă criminalizarea homosexualității în întreaga lume;

Drepturile LGBT

68.  în contextul în care, pe plan mondial în 2009, au fost înregistrate numeroase abuzuri în materie de drepturi ale omului în cazul lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și persoanelor transgender, Parlamentul salută adoptarea de către grupul de lucru pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Uniunii Europene a setului de instrumente pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender (LGBT); solicită delegațiilor UE și Serviciului European de Acțiune Externă să implementeze integral orientările cuprinse în setul de instrumente;

Violența împotriva femeilor

69.  ia act de faptul că programul echipei celor trei președinții (Franța, Republica Cehă și Suedia), din perioada iulie 2008 - decembrie 2009, a acordat prioritate chestiunii violenței împotriva femeilor și fetelor și solicită coerență în privința principiilor și politicilor atât în interiorul, cât și în afara UE, inclusiv în ceea ce privește susținerea interzicerii mutilării genitale la femei, aceasta constituind o încălcare a drepturilor omului; ia act de recenta adoptare a unui nou set de orientări privind această chestiune și se așteaptă să fie prezentată Parlamentului rezultatele implementării acestuia de către Comisie;

70.  ia act de noua strategie a Comisiei în problematica egalității de gen, cu în care se face o referința specială la problema mutilării genitale a femeilor; reiterată necesitatea unei abordări coerente a acestei chestiuni specifice la nivelul politicilor interne și externe a UE; solicită Comisiei Europene și statelor membre să trateze problema mutilării genitale a femeilor în cadrul dialogurilor politice și al celor referitoare la politicile în domeniu cu țările partenere și cu principalele părți implicate în această problematică sensibilă în context național, folosind abordări participative care implică comunitățile afectate; solicită Comisiei, Consiliului și statelor membre să activeze toate mijloacele politice și instituționale pentru sprijinirea inițiativelor menite să conducă la adoptarea cât mai rapidă a unei rezoluții a Adunării Generale a ONU privind instituirea unui moratoriu la nivel mondial împotriva mutilării genitale a femeilor;

71.  consideră că violența la adresa femeilor se manifestă și în mod psihologic; constată că, în ceea ce privește munca, femeile continuă să fie sub-remunerate în comparație cu bărbații, ele fiind superioare numeric în locurile de muncă precare sau cu fracțiune de normă; în consecință, subliniază că, în acest domeniu, rolul Comisiei și al statelor membre nu se poate limita, nici în interiorul Uniunii Europene, nici în afara ei, la combaterea violenței, în lupta împotriva violențelor la adresa femeilor sub toate formele lor: fizice, psihologice, sociale și economice și că este preferabil să se acorde prioritate educației lipsite de diferențieri pe bază de gen a băieților și fetelor, încă de la cele mai fragede vârste, precum și pe combaterea stereotipurilor de gen;

72.  subliniază importanța implementării complete a rezoluțiilor 1325, 1820, 888 și 1889 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care solicită participarea femeilor la toate fazele și nivelurile rezolvării conflictelor, precum și protecția femeilor și fetelor față de violența sexuală și discriminare; solicită statelor membre care nu au încă un plan național de acțiune pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU să adopte de urgență un astfel de plan; condamnă în termeni categorici violul ca armă de război și violurile repetate, în masă care au loc în RD Congo; solicită divulgarea tuturor informațiilor referitoare la incapacitatea forței de menținere a păcii MONUSCO de a stopa violurile în masă; îndeamnă ÎR/VP al UE ca, prin intermediul misiunilor EUSEC și EUPOL, mobilizate în RD Congo, să investigheze și să raporteze PE cu privire la toate companiile și structurile congoleze și internaționale, implicate în industriile extractive din RDC, care plătesc orice grup armat și personal de securitate implicat în astfel de violuri în masă și în alte infracțiuni sistematice comise împotriva civililor;

73.  invită ÎR/VP să mărească efectivele personalului care lucrează pe probleme de gen în acțiunea externă și să creeze structuri specifice; recunoaște progresele realizate în cadrul PSAC, atât în misiuni cât și în formarea personalului;

74.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la discriminarea de gen și violența domestică, fenomene sistemice într-o serie de țări, și subliniază că femeile care locuiesc în zone rurale reprezintă un grup în mod special vulnerabil; de asemenea, este extrem de preocupat de cazurile de violență sexuală și de cazurile foarte numeroase de violuri ale femeilor și fetelor din Africa de Sud, cazuri în care anchetele sunt adesea inadecvate și viciate de atitudini părtinitoare bazate pe discriminarea de gen, de faptul că victimele se confruntă cu numeroase obstacole până să ajungă la servicii medicale și suferă din cauza întârzierii cu care primesc tratament medical; condamnă cu vehemență violența împotriva femeilor și fetelor, care constituie o problemă cronică în Guatemala și Mexic;

75.  își exprimă adânca preocupare cu privire la situația femeilor și fetelor din Iran, RDC, Afganistan; condamnă încălcările grave ale drepturilor femeilor în RDC, îndeamnă comunitatea internațională să crească semnificativ fondurile destinate acțiunilor de protecție a femeilor împotriva violurilor și subliniază că trebuie acordată atenție urgent la nivel internațional situației femeilor și fetelor din RDC; condamnă legea șiită referitoare la statutul persoanelor, adoptată în martie 2009, care constituie o încălcare flagrantă a drepturilor femeilor afgane și contravin prevederilor Constituției Afganistanului și normelor internaționale în materie de drepturile omului; salută modificările aduse legii privind „chestiunile de ordin personal ale persoanelor de confesiune șiită”, dar rămâne profund preocupat de anumite articole din lege, care contravin obligațiilor Afganistanului în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și Convenției privind drepturile copilului; îndeamnă autoritățile afgane să ia măsuri, fără întârziere, în vederea ameliorării drepturilor femeilor în țară;

76.  insistă ca drepturile femeii să fie abordate în mod explicit în toate dialogurile privind drepturile omului și, în special, combaterea și eliminarea tuturor formelor de discriminare și violență împotriva femeilor și fetelor tinere, inclusiv, în primul rând, avortul pe criterii de gen, combaterea tuturor formelor de practici tradiționale sau curente dăunătoare, de exemplu mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile precoce sau forțate, toate formele de trafic cu ființe umane, violența în familie și femicidul, exploatarea la locul de muncă și exploatarea economică și solicită în mod insistent să nu se admită invocarea, de către state, a oricărui obicei, a oricărei tradiții sau a oricărui considerent religios ca argument în favoarea neîndeplinirii obligațiilor ce le revin în vederea eliminării acestor brutalități; subliniază că eforturile de eliminare a tuturor formelor de mutilare genitală a femeilor ar trebui intensificate, atât la fața locului, cât și la nivel de elaborare a politicilor, astfel încât să fie clar scos în evidență faptul că aceste mutilări constituie deopotrivă o problemă de gen și o încălcare a drepturilor omului cu privire la integritatea corporală; atrage atenția, de asemenea, asupra situației tinerelor femei imigrante care, datorită principiilor din anumite comunități, a religiei sau a onoarei familiei sunt supuse unor tratamente rele, omorului din onoare sau mutilării genitale și sunt lipsite de libertate;

77.  atrage din nou atenția asupra Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și subliniază că accesul la educație și la servicii sanitare constituie drepturi fundamentale ale omului; consideră că programele de sănătate, inclusiv cele de sănătate sexuală și a reproducerii, promovarea egalității de gen, emanciparea femeilor și drepturile copilului ar trebui să se afle în prim-planul politicii Uniunii Europene în domeniul dezvoltării și al drepturilor omului, în special în regiunile în care violența pe criterii de gen cunoaște o largă răspândire, iar femeile și copiii sunt expuși riscului contaminării cu HIV/SIDA sau se confruntă cu interzicerea accesului la informare, prevenire și/sau îngrijiri; invită Comisia să integreze drepturile fundamentale ale lucrătorilor și agenda privind munca decentă în cadrul politicii sale de dezvoltare, în special în cadrul programelor de asistență în domeniul comerțului;

78.  salută Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 16 iunie 2009 privind mortalitatea și morbiditatea maternă care pot fi prevenite și privind drepturile omului, prin care se solicită acțiuni urgente, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, pentru a preveni situațiile ce pot fi evitate de deces al femeilor în timpul sarcinii și al nașterii; remarcă faptul că rezoluția în cauză a fost sprijinită de statele membre ale UE și solicită statelor membre să promoveze efectiv drepturile femeilor și fetelor, în special dreptul la viață, dreptul de a fi egale în ceea ce privește demnitatea și educația, de a fi libere să caute, să obțină și să comunice informații, de a se bucura de avantajele progresului științific, de a nu fi discriminate, precum și dreptul de a se bucura de cele mai înalte standarde de sănătate fizică și psihică posibile, inclusiv în ceea ce privește sănătatea sexuală și a reproducerii;

79.  solicită Consiliului, Comisiei și statelor membre să promoveze în special ratificarea și implementarea de către statele membre ale Uniunii Africane a Protocolului privind drepturile femeii în Africa al Uniunii Africane;

Tortura și alte tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

80.  solicită recunoașterea abuzurilor în materie de sănătate, comise împotriva pacienților și a persoanelor, în special a celor care nu sunt în măsură să se apere, drept tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, admițând, în același timp, dificultatea dovedirii anumitor acte, din care cauză solicită atenție maximă;

81.  solicită recunoașterea faptului că minoritățile de tipul grupurilor indigene și persoanele discriminate din cauza castei cărora aparțin sunt extrem de vulnerabile și sunt supuse torturii;

82.  solicită tuturor statelor care încă nu au devenit părți la Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante și la protocolul opțional (OPCAT) să facă acest lucru; îndeamnă statele să renunțe la toate rezervele pe care le-au prezentat cu privire la aceste instrumente; încurajează statele care au semnat OPCAT să implementeze mai bine și mai rapid mecanismul național de prevenire (MNP);

83.  încurajează statele din întreaga lume să adopte și să aplice în mod real Manualul privind mijloacele eficiente de anchetare și de colectare a probelor privind tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (cunoscut sub numele de Protocolul de la Istanbul); consideră că PI constituie un instrument esențial de colectare a probelor și de prevenire a impunității; este convins că impunitatea celor care comit acte de tortură rămâne un obstacol semnificativ în calea prevenirii eficiente a torturii, deoarece încurajează implicit torționarii să continue aceste practici odioase;

84.  subliniază importanța implementării eficace a orientărilor UE privind tortura și alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante; invită Consiliul și Comisia să prezinte rezultatele implementării acestor orientări, acordând o atenție deosebită celor referitoare la reabilitarea victimelor torturii în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului;

85.  invită statele membre să urmărească realizarea solicitărilor prezentate în rezoluția sa din 17 iunie 2010 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante(16); invită Comisia să prezinte, cât mai curând cu putință, o versiune revizuită a mai multor dispoziții din Regulamentul Consiliului (CE) 1236/2005 din 27 iunie 2005;

86.  este în mod deosebit preocupat de calul de corupție, infracționalitate, persecuție politică, impunitate, tortură și arestări ale membrilor opoziției din Venezuela, datorat „politizării'forțelor de poliție, precum și de absența unor politici și incapacitatea guvernului de a combate aceste amenințări grave la adresa drepturilor omului;

87.  își exprimă profunda îngrijorare privind recrudescența cazurilor din întreaga lume de încălcări ale drepturilor omului pe motive de orientare sexuală a persoanelor și condamnă orice act de violență comis împotriva acestora; constată o creștere la nivel mondial a numărului de omucideri ale persoanelor transgender; regretă profund faptul că, în numeroase țări, homosexualitatea este în continuare considerată o crimă și pedepsită cu închisoarea, iar uneori chiar cu moartea; salută, în acest sens, hotărârea din 2 iulie 2009 a Înaltei Curți de la Delhi prin care homosexualitatea este decriminalizată în India și invită alte state să urmeze exemplul Indiei;

Drepturile copiilor

88.  regretă profund faptul că, potrivit estimărilor, munca copiilor afectează circa 215 milioane de copii, iar trei sferturi dintre aceștia sunt afectați de cele mai dure forme ale acestui fenomen (statistici ale OIM, 2009); salută concluziile Consiliului UE din 14 iunie 2010 privind exploatare copiilor prin muncă și studiul pe aceeași temă al Comisiei (SEC(2010)0037) prin care se solicita o abordare cuprinzătoare a politicilor la nivelul UE care să se centreze pe dezvoltare și pe eradicarea sărăciei; solicită Comisiei să asigure o monitorizare eficientă a rezultatelor din acest domeniu și să încurajeze împreună cu statele membre ale UE aplicarea acesteia în dialogurile cu țările nemembre ale UE;

89.  reamintește rezultatele pozitive ale celui de-al 11-lea Forum UE-ONG privind drepturile omului, organizat în iulie 2009 la Stockholm, în timpul Președinției suedeze, pe tema combaterii violenței împotriva copiilor, precum și apelurile sale privind continuarea eforturilor juridice vizând interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale în toate mediile, inclusiv cel familial, găsirea celor mai bune practici și învățăminte trase din activitățile de combatere a violenței față de copii, atât în situațiile de conflict cât și în cele din urma conflictelor, precum și ameliorarea coerenței dintre acțiunile externe ale UE și politicile interne ale acesteia și ale statelor membre în materie de drepturile copilului;

90.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la faptul că milioane de copii sunt încă victime ale violului, violenței domestice, ale abuzului fizic, emoțional și sexual, inclusiv ale exploatării economice și sexuale; subliniază că toate drepturile recunoscute în Convenția privind drepturile copilului și în protocoalele aferente au o importanță egală și solicită ratificarea și implementarea integrală a obligațiilor, precum și acordarea unei atenții speciale noilor forme de exploatare comercială și sexuală a copiilor;

91.  este profund preocupat de faptul că Europa de Est și în Asia Centrală continuă să se confrunte cu creșteri rapide ale infectărilor cu virusul HIV în rândul bărbaților, femeilor și copiilor; constată cu îngrijorare că nivelul de acces la tratamentul antiretroviral este în continuare printre cele mai scăzute din lume; constată cu îngrijorare că stigmatizarea și discriminarea prin care se încalcă drepturile fundamentale și demnitatea copiilor afectați de HIV împiedică progresul acțiunilor de prevenire, îngrijire și sprijin; solicită Comisiei să aibă în vedere reforme politice, schimbări de planificare și realocări de resurse pentru a proteja drepturile și demnitatea copiilor și tinerilor care sunt vulnerabili, care se află într-o situație de risc și care trăiesc cu virusul HIV sau sunt afectați de acesta;

92.  solicită UE adoptarea de urgență a unor măsuri suplimentare împotriva muncii copiilor, precum și aplicarea, în mod mai eficace, a instrumentelor aflate la dispoziția sa, prin incorporarea acestora în dialogurile și consultările în materie de drepturile omului; solicită UE, de asemenea, să implementeze în mod eficace orientările sale privind drepturile copilului și să studieze posibilitatea adoptării unor orientări privind combaterea muncii copiilor; reamintește că inclusiv politicile comerciale ale UE se pot dovedi utile în combaterea acestui fenomen, în special prin intermediul utilizării stimulentelor din cadrul SGP+ (sistemul de preferințe generalizate); își exprimă doleanța ca, în viitor, acest instrument să fie mai bine evaluat și să facă obiectul unei evaluări anuale, transmise Parlamentului European cu ocazia dezbaterilor anuale dedicate drepturilor omului;

93.  ia act de faptul că anul 2009 a marcat cea de a douăzecea aniversare a Convenției privind drepturile copilului; constată cu satisfacție că, în prezent, aproape toate țările au aderat la această convenție și le îndeamnă pe cele care încă nu au aderat să o facă fără întârziere; rămâne adânc preocupat de numeroasele încălcări care împiedică exercitarea deplină a drepturilor înscrise în această convenție; solicită acordarea unei atenții mai mari nevoii copiilor de măsuri speciale de protecție și îngrijire, inclusiv protecția juridică adecvată, înainte și după naștere, după cum se prevede atât în Convenția privind drepturile copilului, cât și în Declarația cu privire la drepturile copilului; salută numirea Reprezentantului Special al Secretarului General (RSSG) pentru chestiuni privind violența împotriva copiilor și subliniază importanța mandatului acestuia;

94.  își exprimă profunda cu privire la copiii implicați sau afectați de conflictele armate sau care au fost chiar forțați să participe activ la acestea; îndeamnă Comisia și Consiliul să întărească aplicarea orientărilor UE privind copii și conflictele armate; salută noua Rezoluție 1882 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care întărește și mai mult protecția acordată copiilor implicați sau afectați de conflictele armate;

95.  își exprimă profunda îngrijorare în ceea ce privește folosirea copiilor ca soldați; solicită UE și ONU adoptarea unor măsuri imediate în vederea dezarmării, reabilitării și reintegrării acestor copii;

Apărătorii drepturilor omului

96.  salută acțiunile întreprinse în vederea aplicării revizuirii orientărilor UE privind apărătorii drepturilor omului, astfel cum au fost revizuite în 2008; ia act de elaborarea a peste 60 de strategii de implementare la nivel local și de desemnarea agenților de legătură relevanți; rămâne totuși deosebit de îngrijorat în legătură cu nepunerea în aplicare a acestor orientări de către delegațiile UE, invită SEAE să elaboreze un plan de implementare, care să conțină indicatori și termene de finalizare clari, pentru a se continua cu succes implementarea eficientă a Orientărilor și solicită lista acestor strategii locale; solicită SEAE, Consiliului, Comisiei și statelor membre să adopte măsurile necesare în vederea unei mai bune cunoașteri a Orientărilor de către apărătorii drepturilor omului și diplomații UE care activează în țările nemembre ale UE; solicită misiunilor UE să mențină contacte periodice cu apărătorii drepturilor omului înainte de a acționa în numele lor și să le ofere ulterior informații legate de acțiunile întreprinse; subliniază că, atunci când se concep strategiile de implementare locală, ar trebui consultat un spectru cât mai larg de apărători ai drepturilor omului care activează atât în mediul urban, cât și în cel rural, în domeniul drepturile economice, sociale și culturale, precum și în cel al drepturilor civice și politice; constată că strategiile de implementare locală ar trebui să cuprindă o agendă concretă a măsurilor care trebuie adoptate în vederea îmbunătățirii protecției apărătorilor drepturilor omului și că impactul acestor strategii ar trebui evaluat după un interval rezonabil de timp; solicită, în acest sens, efectuarea unei evaluări a modului în care au fost implementate programele de asistență și măsurile adoptate de organizațiile societății civile în sprijinul apărătorilor drepturilor omului în cadrul IEDHR;

97.  îndeamnă ÎR/VP să acorde prioritate unei aplicări mai eficiente a instrumentelor și mecanismelor existente în vederea unei protecții coerente și sistematice a apărătorilor drepturilor omului, invită Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene și toți comisarii cu responsabilități în domeniul relațiilor externe să instituționalizeze o politică de întrevederi sistematice cu apărătorii drepturilor omului atunci când efectuează deplasări oficiale în țări nemembre ale UE și subliniază că sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului ar trebui inclus obligatoriu în mandatul reprezentanților speciali ai UE; subliniază că atât Înaltul Reprezentant, cât și reprezentanții speciali vor fi responsabili în fața Parlamentului European pentru acțiunile în acest sens;

98.  îndeamnă Consiliul, Comisia și statele membre să implementeze măsurile propuse de Parlament în rezoluția sa referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului, adoptată în iunie 2010, punând accentul pe măsuri destinate să acorde o asistență promptă apărătorilor drepturilor omului aflați în situații de risc, măsuri cum ar fi acordarea de vize de urgență și de adăpost, precum și să implementeze măsurile care presupun susținerea publică și recunoașterea vizibilă a activităților întreprinse de apărătorii drepturilor omului, aplicând o perspectivă de gen în implementarea orientărilor în favoarea apărătorilor drepturilor femeilor și ai altor grupuri deosebit de vulnerabile, cum ar fi cei care activează în favoarea drepturilor economice, sociale și culturale și cei care activează în domeniul drepturilor minorităților și ale populațiilor indigene; invită ÎR/VP să insiste asupra implementării Programului orașelor-adăpost, care oferă adăpost apărătorilor drepturilor omului în orașe din Europa;

99.  solicită ca, în contextul aplicării Tratatului de la Lisabona și crearea SEAE, instituțiile UE să stabilească un mecanism interinstituțional de cooperare cu privire la apărătorii drepturilor omului; consideră că instituirea acestui mecanism ar putea fi facilitată prin înființarea unor puncte centrale și prin orientări explicite pentru apărătorii drepturilor omului în toate instituțiile UE, precum și prin dezvoltarea unei cooperări mai strânse, aceste puncte centrale pentru apărătorii drepturilor omului lucrând în strânsă cooperare cu persoanele responsabile pentru drepturile omului și democrație din cadrul misiunilor și a delegațiilor UE; solicită SEAE să creeze o bază de date statistice cu cazurile în care delegațiile UE au oferit asistență apărătorilor drepturilor omului, pentru a evalua eficacitatea acestor orientări și să transmită PE rapoarte cu privire la aceste evaluări;

100.  ia act de concluziile numeroaselor rapoarte privind drepturile omului, potrivit cărora apărătorii acestora au o contribuție inestimabilă la protecția și promovarea drepturilor omului, riscându-și propria siguranță, și au suferit atacuri din ce în ce mai virulente, sub diverse forme, precum atacuri la adresa libertății de conștiință, a libertății religioase, a libertății de exprimare sau de asociere, atacuri la adresa persoanelor relevante și uciderea acestora, arestări arbitrare, procese inechitabile și închiderea birourilor organizațiilor societății civile; solicită delegațiilor UE să joace un rol mai activ în prevenirea unor astfel de atacuri, în cooperare cu organizațiile societății civile din țările în cauză, având totodată grijă să nu pună în pericol personalul și militanții acestor organizații;

101.  rămâne vigilent cu privire la guvernele țărilor nemembre ale UE care utilizează adoptarea de legi controversate privind ONG-urile ca pe o modalitate de reducere la tăcere a mișcării pentru apărarea drepturilor omului, cum ar fi așa-numita „Proclamație a organizațiilor de caritate și a asociațiilor” adoptată de către Parlamentul etiopian în ianuarie 2009, care interzice, de fapt, orice activitate în domeniul drepturilor omului;

102.  condamnă faptul că, în unele țări, atacurile și amenințările anonime la adresa apărătorilor drepturilor omului au devenit un lucru obișnuit, îndeosebi la adresa jurnaliștilor care se ocupă de corupție și de traficul de droguri și care sunt supuși amenințărilor și atacurilor din cauza activității lor;

103.  își exprimă profundul regret cu privire la asasinarea lui Stanislav Markelov, a Anastasiei Baburova și a Nataliei Estemirova în Rusia, precum și a lui André Rwisereka și Jean Leonard Rugambage în Rwanda, cu privire la detenția arbitrară a Roxanei Saberi și a lui Abdolfattah Soltani în Iran și detenția continuă și lipsa unui acces adecvat la servicii de sănătate de care a suferit Hu Jia în China, laureat al Premiului Saharov în 2008, toate acestea având loc în perioada inclusă în raportul menționat; îndeamnă autoritățile chineze să clarifice fără întârziere situația cunoscutului avocat în domeniul drepturilor omului, dl Gao Zhisheng, care a dispărut la 4 februarie 2009, și să deschidă o anchetă total independentă și transparentă în legătură cu dispariția sa;

104.  condamnă închiderea ilegală și hărțuirea apărătorilor drepturilor omului de etnie saharawi din teritoriul Saharei de Vest, controlat de Maroc, și solicită ONU să includă în mandatul misiunii ONU pentru Sahara de Vest (MINURSO) monitorizarea situației drepturilor omului;

105.  ia act de eliberarea apărătorilor drepturilor omului din Cuba; își exprimă regretul profund față de refuzul guvernului cubanez de a recunoaște monitorizarea drepturilor omului ca o activitate legitimă, refuzând acordarea statutului juridic grupurilor locale care activează în domeniul drepturilor omului; ia act cu îngrijorare de faptul că plasarea în detenție a apărătorilor drepturilor omului în aceste țări constituie și o încălcare gravă a drepturilor omului; invită guvernul cubanez să nu exileze prizonierii politici și să le acorde libertatea de a părăsi Cuba și de a se întoarce în țară fără a fi arestați;

106.  salută hotărârea Comitetului pentru decernarea premiului Nobel pentru pace de a-i acorda lui Liu Xiaobo premiul Nobel pentru pace în 2010, ca recunoaștere a luptei sale îndelungate și nonviolente în favoarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în China; solicită guvernului de la Beijing să îl elibereze imediat și necondiționat din închisoare pe Liu Liu Xiaobo și să ridice restricțiile impuse soției acestuia, Liu Xia;

107.  este profund îngrijorat de faptul că Iranul a continuat în 2008 și 2009 represiunea împotriva apărătorilor drepturilor omului și a membrilor societății civile și că încălcările grave ale drepturilor omului au persistat și chiar au crescut ca număr; condamnă arestarea arbitrară, tortura și privarea de libertate a apărătorilor drepturilor omului pentru activitatea desfășurată de aceștia, sub acuzația de „acțiuni împotriva siguranței naționale”; regretă politica guvernului actual față de profesori și cadrele universitare, împiedicând accesul studenților la învățământul superior, și condamnă persecutarea și privarea de libertate a studenților care militează pentru drepturile omului; regretă tulburările care au urmat alegerilor prezidențiale din 12 iunie 2009 precum și violențele la care au recurs autoritățile iraniene, în urma cărora au fost închise în mod arbitrar cel puțin 400 de persoane și, conform rapoartelor, au fost ucise cel puțin 40, procesele în masă ale persoanelor acuzate de crime împotriva securității naționale, relele tratamente și tortura la care acestea au fost supuse, precum și sentințele de pedeapsă cu moartea;

Clauzele referitoare la drepturile omului

108.  subliniază importanța și caracterul indispensabil al clauzelor referitoare la drepturile omului și la democrație și a mecanismelor de soluționare eficientă a conflictelor din cadrul acordurilor comerciale, inclusiv al acordurilor din domeniul pescuitului, dintre UE și țările nemembre ale UE; solicită din nou, cu toate acestea, ca această clauză să fie însoțită de un mecanism de aplicare, astfel încât să se asigure punerea ei practică; subliniază importanța unei monitorizări atente a situației drepturilor omului în țările nemembre ale UE care se angajează în relații comerciale cu UE; atrage atenția că o astfel de monitorizare și evaluare ar trebui să includă consultări oficiale cu societatea civilă în ceea ce privește impactul acestor acorduri; solicită stabilirea unui set clar de obiective de referință privind drepturile omului în cadrul acordurilor comerciale individuale, pentru a asigura ambelor părți un standard clar și o înțelegere corectă a situațiilor și acțiunilor care pot declanșa aplicarea unor astfel de clauze în materie de drepturile omului;

109.  reafirmă principiul indivizibilității drepturilor omului și condamnă încercările de a trata orice drept sau motiv de discriminare ca fiind mai puțin important decât celelalte; invită Comisia și Consiliul să respecte principiul indivizibilității atunci când negociază clauzele în materie de drepturi ale omului cu țările nemembre ale UE;

110.  subliniază că, pentru a-și respecta angajamentele internaționale în materie de drepturi ale omului, UE ar trebui să includă, ținând seama de natura acordurilor și de situația proprie fiecărei țări partenere, clauze sistematice referitoare la democrație, statul de drept și drepturile omului, precum și la normele sociale și de mediu; consideră că aceste norme ar trebui să-i permită Comisiei să suspende, cel puțin temporar, avantajele comerciale, inclusiv cele care decurg din acordurile de liber schimb, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui stat membru sau a Parlamentului European, în cazul în care există dovezi suficiente privind încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ale dreptului muncii; apreciază că, în orice caz, UE ar trebui să indice clar sancțiunile adecvate care ar putea fi aplicate țărilor nemembre ale UE ce comit încălcări grave ale drepturilor omului și să le aplice; își reiterează, o dată în plus, cererea adresată Comisiei și Consiliului și, în special, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintelui Comisiei de a activa clauza referitoare la drepturile omului din acordurile internaționale în vigoare și, în consecință, de a institui un mecanism de punere efectivă în practică a acestei clauze, în spiritul articolelor 8, 9 și 96 din Acordul de la Cotonou;

111.  salută utilizarea studiilor de impact asupra dezvoltării durabile, dar consideră că, pentru a asigura o evaluare continuă, acestea ar trebui efectuate nu numai ex ante, ci și de îndată ce acordul a fost instituit;

112.  ia act de funcționarea SGP+ (sistemul generalizat de preferințe); consideră totuși că acest sistem de recompensare a țărilor cu profituri comerciale consistente pentru respectarea în plan internațional a drepturilor omului și a convențiilor și standardelor privind drepturile lucrătorilor trebuie să fie monitorizat mai strict și mai transparent, folosindu-se inclusiv evaluările de impact în materie de drepturile omului, un sistem de referință consecvent și echitabil și consultări deschise atunci când se acordă un statut preferențial iar preferințele comerciale trebuie acordate doar țărilor care au ratificat și au pus în aplicare în mod eficient convențiile internaționale importante privind dezvoltarea durabilă, drepturile omului - în special munca copiilor - și buna guvernanță; solicită monitorizarea susținută a implementării, împreună cu societatea civilă, sindicatele și comunitățile, ținând seama de realizările și deficiențele din evoluția drepturilor omului, inclusiv a celor sociale, economice, culturale și în materie de mediu; subliniază importanța unei monitorizări atente a implementării de către Pakistan a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), stat invitat să participe la sistemul SGP+;

113.  îndeamnă Comisia să prezinte o propunere de regulament care să interzică importul în UE de mărfuri produse folosind munca forțată, în special munca prestată de copii, cu încălcarea normelor fundamentale în materie de drepturile omului; subliniază că un astfel de regulament ar trebui să permită Uniunii Europene să investigheze revendicări specifice;

114.  salută includerea unei clauze privind drepturile omului în Acordul de parteneriat pe care UE l-a semnat cu Indonezia, precum și în Acordul de stabilizare și asociere încheiat cu Albania, și care a intrat în vigoare în perioada acoperită de raportul menționat, ceea ce face ca numărul țărilor care au acceptat includerea acestei clauze în acordurile lor cu UE să fie mai mare de 120;

115.  deplânge monitorizarea defectuoasă a clauzelor în materie de drepturile omului introduse în Acordul de la Cotonou și îndeamnă ÎR/VC, Comisia, Consiliul și statele membre să utilizeze integral acele clauze pentru a putea aborda extensiv problemele din domeniul drepturilor omului și promovarea drepturilor omului în dialogurile bilaterale și regionale cu țările partenere din ACP;

Promovarea democrației și a statului de drept în relațiile externe

116.  salută concluziile Consiliului privind sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE(17) și adoptarea unui plan de acțiune al UE pentru sprijinirea democrației în relațiile sale externe ca pe un mijloc de ameliorare a coerenței și eficacității sprijinului UE în materie de democrație;

117.  solicită Comisiei să analizeze în sfârșit, fără întârziere, consecințele Raportului din 2007 privind drepturile omului, prin intermediul inițiativelor și angajamentelor financiare necesare, raport în care Parlamentul a considerat că „non-violența constituie mijlocul cel mai potrivit pentru exercitarea deplină, afirmarea, promovarea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, considerând că „difuzarea acestui concept de non-violență ar trebui să constituie un obiectiv prioritar al politicii UE de promovare a drepturilor omului și a democrației”;

118.  invită Comisia să integreze mai bine planul de acțiune al UE pentru sprijinirea democrației în cadrul programelor anuale de acțiune ale instrumentelor sale externe, în special în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), precum și în documentele de strategie regională și națională, ținând astfel în permanență seama de situația specifică din fiecare țară și de strategia UE pentru regiunile respective;

119.  ia act de Raportul Amnesty International pe 2010 în care se relevă cel de-al doilea proces pe rol al fostului director al companiei YUKOS Oil, Mihail Hodorkovski, și a asociatului acestuia, Platon Lebedev, ca proces reprezentativ pentru procesele nedrepte care au loc în Rusia; solicită Federației Ruse să garanteze respectarea normelor fundamentale privind procese corecte și drepturile omului în acțiunile de urmărire în justiție a acestor persoane și a tuturor celorlalți inculpați din sistemul judiciar al țării;

120.  îndeamnă autoritățile judiciare ruse să grăbească investigațiile cu privire la moartea la 16 noiembrie 2009 a avocatului rus Serghei Magnitski; deplânge faptul că acest caz reprezintă încă un exemplu remarcabil de deficiență gravă din sistemul judiciar al țării; regretă că, în vreme ce apărătorii drepturilor omului sunt adesea supuși unui tratament dur și au parte de procese care ignoră Codul de procedură penală al Federației Ruse (cum ar fi articolul 72 în procesul de calomnie împotriva lui Oleg Orlov de la „Memorial”), cei care se fac vinovați de agresiuni împotriva apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor independenți și avocaților și chiar de asasinarea acestora continuă să beneficieze prea des de impunitate; solicită Consiliului ca, în lipsa unor acțiuni pozitive din partea autorităților ruse de cooperare și investigare a cazului lui Serghei Magnitski, să insiste pentru ca autoritățile ruse să îi aducă pe cei vinovați în fața justiției, precum și să ia în considerare posibilitatea impunerii unei interdicții de intrare în UE a funcționarilor ruși implicați în acest caz și încurajează agențiile UE de aplicare a legii să coopereze în vederea înghețării conturilor bancare și a altor active ale funcționarilor ruși în cauză în toate statelor membre ale UE;

121.  invită Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei să se asigure că drepturile omului și consolidarea democrației devin în mod efectiv „firul conductor” al tuturor domeniilor de politică externă ale Uniunii; între timp, constată cu îngrijorare că, în mod oficial, Consiliul nu a luat notă de niciun raport privind acțiunile efectuate în urma Concluziilor Consiliului din noiembrie 2009 privind sprijinirea democrației în cadrul relațiilor externe ale UE și în planul de acțiune al UE pentru sprijinirea democrației, contrar a ceea ce se prevede în respectivele concluzii ale Consiliului;

Dreptul umanitar internațional (DUI)

122.  salută concluziile adoptate de Consiliu, în decembrie 2009, privind promovarea respectării dreptului umanitar internațional, în anul celei de-a 60-a aniversări a Convențiilor de la Geneva;

123.  ia act de adoptarea, în 2009, a Orientărilor actualizate ale UE referitoare la promovarea respectării dreptului umanitar internațional; invită Consiliul să integreze într-un mod mai eficace implementarea acestor orientări în cadrul celorlalte orientări ale UE în materie de drepturile omului și să amelioreze integrarea dreptului umanitar internațional în acțiunile externe ale UE;

124.  salută raportul Misiunii de anchetă internaționale independente privind conflictul din Georgia (IIFFMCG – CEIIG) („Raportul Tagliavini”), emis la 30 septembrie 2009 și susține principalele sale observații și concluzii în temeiul dreptului internațional umanitar și al legislației în materie de drepturile omului, în special necesitatea de a garanta responsabilitatea celor vinovați și despăgubirea victimelor pentru toate încălcările comise în august 2008 și așteaptă ca informațiile detaliate privind contextul faptelor prezentate în raport să poată fi folosite în procedurile judiciare desfășurate la nivel național și internațional, pentru a garanta că cei vinovați pentru crimele comise în timpul conflictului dintre Rusia și Georgia din august 2008 vor fi în cele din urmă pedepsiți;

125.  regretă profund faptul că în timpul conflictului armat dintre Rusia și Georgia privind Oseția de Sud și Abhazia, din august 2009, în urma încălcărilor grave ale dreptului umanitar internațional au rezultat sute de victime și strămutarea a zeci de mii de persoane; reamintește că, până în prezent, Rusia a îndeplinit numai primul punct din cele șase cuprinse în acordul de încetare a focului semnat cu Georgia; deplânge distrugerea intenționată a satelor georgiene din Oseția de Sud și Abhazia în timpul conflictului, precum și după acesta; subliniază că nici în ziua de azi aceste încălcări grave nu au fost pedepsite;

Libertatea religioasă sau a credinței

126.  subliniază că libertatea religioasă sau a credinței constituie, în cadrul tuturor drepturilor omului, un drept esențial și fundamental care trebuie respectat, iar condițiile de respectare a drepturilor omului cuprinse în acordurile bilaterale cu țările nemembre ale UE trebuie aplicate într-o manieră mai fermă și mai eficientă;

127.  salută concluziile Consiliului privind libertatea religioasă sau a credinței adoptate în noiembrie 2009; recunoaște importanța pe care o are libertatea religiei sau a credinței în identitatea persoanelor religioase, dar și a celor nereligioase, deoarece credința, în orice formă ar fi, reprezintă o componentă fundamentală a apartenenței personale și sociale; invită Consiliul și Comisia să adopte și să implementeze măsuri concrete vizând combaterea intoleranței religioase și a discriminării, precum și promovarea libertății religioase sau a credinței în întreaga lume, după cum s-a afirmat în concluziile menționate anterior; invită Consiliul și Comisia să implice în acest proces Parlamentul, organizațiile societății civile și alți actori relevanți;

128.  invită ÎR/VP Comisiei să integreze libertatea religioasă sau a credinței în politica UE în domeniul drepturilor omului și să realizeze o evaluare aprofundată a situației libertății religioase sau a credinței în Raportul anual al UE privind drepturile omului;

129.  invită ÎR/VP să mărească numărul de persoane care sunt implicate în chestiunile referitoare la respectarea libertății religioase sau a credinței în acțiunile externe și să creeze structuri specifice dedicate acestei tematici, în contextul instituirii Serviciului European de Acțiune Externă; sprijină identificarea problematicii respectării libertății religioase și a credinței la nivel mondial, considerând-o una din prioritățile SEAE, în contextul în care există încălcări grave a acestei libertăți în lume și nevoia clară de sprijinire a minorităților religioase persecutate în multe zone ale globului;

130.  invită Consiliul și Comisia să țină seama de dimensiunea religioasă și de dialogul cu autoritățile și entitățile religioase angajate în dialogurile interconfesional, atunci când au în vedere prevenirea conflictelor, soluționarea acestora și reconcilierea;

131.  rămâne profund preocupat de faptul că discriminarea bazată pe religie sau credință există încă în toate regiunile globului și că persoanele care aparțin anumitor comunități religioase, inclusiv minorităților religioase, continuă să fie private de drepturile omului în numeroase țări, cum ar fi: Coreea de Nord, Iran, Arabilă Saudită, Somalia, Maldive, Pakistan, Afganistan, Yemen, Mauritania, Laos, Uzbekistan, Eritrea, Irak, Pakistan și Egipt; condamnă autoritățile chineze pentru persecutarea persoanelor care-și practică religia în afara cadrului aprobat în mod oficial, în special creștinii, musulmanii, budiștii și adepții Falun Gong; îndeamnă China să ratifice Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, după cum a promis; îndeamnă guvernul chinez să pună capăt politicii sale represive în Tibet, care ar putea duce, în timp, la dispariția religiei și a culturii tibetane; condamnă autoritățile iraniene pentru persecuția persoanelor care aparțin minorităților religioase, inclusiv a creștinilor, a adepților Bahá'í și a musulmanilor care s-au convertit la altă religie sau care au devenit atei; solicită autorităților iraniene să protejeze minoritățile religioase în conformitate cu obligațiile lor în temeiul PIDCP; îndeamnă autoritățile din Federația Rusă să impună un moratoriu referitor la aplicarea legii privind combaterea activităților extremiste din 2002, lege care a fost folosită excesiv pentru persecutarea grupurilor minorităților religioase pașnice; își exprimă îngrijorarea față de situația minorității creștine montagnarde care trăiește în zona centrală a Vietnamului; reamintește autorităților vietnameze că drepturile minorităților includ libertatea de a-și practica religia fără restricții, libertatea de asociere și de exprimare, dreptul de a se întruni pașnic, dreptul egal de a avea în proprietate și a de folosi un teren, precum și dreptul de a participa pe deplin și efectiv la procesul decizional privind chestiunile care îi afectează, inclusiv respectul pentru proiectele de dezvoltare economică și chestiunile legate de strămutări;

132.  îndeamnă UE să elaboreze un set de instrumente, la nivelul politicii sale externe, dedicate promovării dreptului la libertatea religioasă sau a credinței, să considere libertatea religioasă sau a credinței ca un drept fundamental, să includă o listă de verificare privind libertățile necesare în cadrul dreptului la libertatea religioasă sau a credinței, pentru a evalua dacă acestea sunt respectate și să includă mecanisme de identificare a încălcărilor libertății religioase, pentru a promova mai eficient libertatea religioasă sau a credinței în cadrul activităților funcționarilor publici, mai ales al celor din Serviciul European de Acțiune Externă, precum și să implice organizațiile din societatea civilă în pregătirea acestor instrumente;

133.  salută poziția principială constantă a UE în privința rezoluțiilor Adunării Generale a ONU și ale ICNUR referitoare la combaterea defăimării religiilor; salută rezoluția depusă de UE privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare bazate pe religie sau credință; încurajează UE să continue eforturile de a găsi o abordare echilibrată între libertatea de exprimare și interzicerea incitării la ură religioasă; încurajează UE să se angajeze într-un dialog constructiv cu Organizația Conferinței Islamice și cu alți susținători ai principiului defăimării religiilor;

134.  subliniază că legislația internațională în domeniul drepturilor omului recunoaște libertatea religiei sau a credinței, indiferent de statutul recunoscut oficial sau nu al acesteia, și, în consecință, recunoașterea oficială nu ar trebui să constituie o premisă obligatorie pentru practicarea religiei; subliniază, în plus, îngrijorarea în legătură cu faptul că în țări precum Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Vietnam, grupurile religioase trebuie să se înregistreze oficial la guvern și funcționează sub conducerea unor comisii de management controlate de guvern, care interferează cu autonomia lor religioasă și le restrâng activitățile;

135.  invită Rusia să instituie un moratoriu asupra implementării legii din 2002 privind combaterea activităților extremiste, astfel cum este folosită în prezent, abuzând de restricționarea libertății religioase, pentru a reprima și încerca să interzică grupurile religioase neviolente; constată, în plus, cu mare îngrijorare că 265 de organizații religioase sau de culte figurează pe lista neagră a așa-numitelor organizații extremiste;

136.  îndeamnă în continuare următoarele țări să elimine restricțiile impuse libertății de asociere și de întrunire a grupurilor religioase și să respecte libertatea religioasă sau a credinței; Arabia Saudită, Egipt, Eritrea, Iran, Somalia, Yemen, Belarus, Coreea de Nord și Laos;

137.  subliniază că obstacolele care persistă în unele zone ale lumii, cum ar fi Arabia Saudită, Indonezia, Pakistan, Irak, Somalia și Sudan, în profesarea nestingherită a credinței, atât la nivel individual, cât și colectiv, precum și intoleranța din ce în ce mai mare față de minoritățile religioase în țări cu solide tradiții democratice, precum India, și solicită Comisiei să insiste asupra acestor chestiuni în contextul dialogurilor sale politice în domeniu;

138.  condamnă cu fermitate orice incriminare sau pedepsire a „apostaziei” în legătură cu cazurile de convertiri de la o religie la alta, sau, de la o denominație (subgrup) a aceleași religii la alta, care încă mai au loc în majoritatea statelor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord; invită instituțiile UE să facă presiuni asupra acestor țări pentru a respinge asemenea practici, îndeosebi când pentru ele este prevăzută pedeapsa capitală; este profund îngrijorat de convertirea forțată care persistă în țări precum Arabia Saudită și Egipt și solicită un angajament clar din partea instituțiilor UE pentru combaterea acestor încălcări ale drepturilor omului;

139.  reamintește că într-o serie de state din lume, interzicerea, confiscarea și distrugerea atât a locurilor de rugăciune, cât și a publicațiilor religioase și interdicțiile privind pregătirea clerului constituie practici curente; îndeamnă instituțiile UE ca, în cadrul contactelor cu guvernele în cauză, să împiedice aceste încălcări și să încurajeze țările în care legislația privind blasfemia este folosită pentru persecutarea membrilor minorităților religioase, să schimbe sau să elimine aceste practici;

140.  subliniază că libertatea de conștiință constituie o valoare fundamentală pentru UE și că aceasta include libertatea de a crede sau de a nu crede, precum și pe aceea de a practica religia aleasă;

Libertatea de exprimare

141.  își exprimă preocuparea în legătură cu noile forme de limitare a libertății de exprimare, în special cele bazate pe utilizarea tehnologiilor moderne precum internetul; reiterează faptul că libertatea de exprimare include dreptul de a căuta, a primi și a împărtăși informații și idei prin orice mijloc.

142.  recunoaște că noile tehnologii oferă posibilități fără precedent pentru participarea la viața publică, exprimarea opiniilor, accesul la informații despre drepturile omului și informarea restului lumii despre încălcările drepturilor omului; este preocupat de faptul că statele recurg la tehnologii din ce în ce mai sofisticate, cum ar fi tehnologiile cu dublă utilizare, pentru cenzurarea informațiilor și monitorizarea activităților pe internet și că, în numeroase țări au fost înregistrate acte de hărțuire, persecuții și chiar de reținere și plasare în detenție a persoanelor care utilizează internetul pentru a-și exercita dreptul la libertatea de opinie și de exprimare;

143.  încurajează ÎR/VP să își asume inițiativa de a adopta o poziție și de a elabora politici concrete, astfel încât UE să acționeze ca un actor global în problema accesului liber la internet, abordând nu doar modalitățile de combatere a amenințărilor la adresa drepturilor omului, prin folosirea noilor tehnologii, ci și folosindu-le ca mijloc de sporire a oportunităților de protejare și sprijinire a drepturilor omului;

144.  îndeamnă țările care limitează accesul la internet să pună capăt acestor restricții ale schimburilor libere de informații; ia act de faptul că, potrivit organizației „Reporteri fără frontiere”, „lista de dușmani ai internetului” include următoarele țări care duc o politică agresivă de cenzurare a internetului: Belarus, China, Cuba, Egipt, Iran, Myanmar/Birmania, Coreea de Nord, Arabia Saudită, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan și Vietnam;

145.  solicită Comisiei să întocmească o listă a persoanelor care se fac vinovate în Iran de încălcări grave ale drepturilor omului, cum ar fi tortura, cenzura, violurile și execuțiile extra-judiciare, în special după alegerile din 2009 și să examineze posibilitatea de a le impune sancțiuni sub forma înghețării activelor și interdicțiilor de călătorie;

146.  sprijină dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire pașnică în Rusia, garantat, oficial dar nu și în fapt, de articolul 31 din Constituția rusă; își exprimă solidaritatea cu organizatorii și participanții la Strategia-31, seria de proteste ale cetățenilor în sprijinul acestui drept, inițiate la 31 iulie 2009 și care se desfășoară în Piața Triumfului din Moscova pe data de 31 a fiecărei luni de 31 de zile; regretă faptul că, până în prezent, cu excepția ultimului protest din 31 octombrie 2010, autoritățile au refuzat în permanență să acorde participanților la Strategia-31 permisiunea de a organiza demonstrații, pe motivul că alte activități erau programate să se desfășoare în Piața Triumfului la aceeași oră; își exprimă adânca preocupare cu privire la arestarea, la 31 decembrie 2009, din rândul a numeroși manifestanți pașnici, a Ludmilei Alexeieva, președinta Grupului Moscova-Helsinki, care primise Premiul Saharov din partea Parlamentului European doar cu câteva săptămâni mai înainte; sprijină apelul comisarului pentru drepturile omului din Rusia, Vladimir Lukin, de începere a unor investigații în legătură cu acțiunile întreprinse în forță de poliție în ceea ce privește protestele de la 31 mai 2010;

147.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu lipsa libertății de exprimare în Venezuela și Cuba, cenzura asupra știrilor, restricționarea și accesul controlat la internet și încercările de înăbușire a oricărei forme de opoziție;

Drepturile omului și lupta împotriva terorismului

148.  condamnă terorismul sub toate formele sale; reamintește că terorismul a produs la nivel mondial moartea a mii de civili nevinovați și a distrus viețile multor familii; consideră că în cazul atacurilor teroriste trebuie ținut seama în primul rând și mai presus de toate de drepturile victimelor și nu de cele ale autorilor; subliniază că trebuie asigurată aducerea în instanță a teroriștilor;

149.  observă că, în numeroase țări din lume, măsurile de combatere a terorismului s-au transformat în încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, sub forma unor măsuri disproporționate de monitorizare, a plasării ilegale în detenție și a utilizării torturii ca mijloc de extragere a informațiilor de la presupușii teroriști; își exprimă îngrijorarea că anumite țări folosesc eforturile de combatere a terorismului ca paravan pentru anihilarea minorităților etnice și a apărătorilor locali ai drepturilor omului și îndeamnă ca lupta împotriva terorismului să nu fie utilizată ca un argument pentru a restricționa sau interzice acțiunile legale și legitime ale apărătorilor drepturilor omului; condamnă aceste încălcări ale drepturilor omului, subliniază poziția UE conform căreia combaterea terorismului trebuie să respecte în totalitate drepturile fundamentale și statul de drept și își exprimă convingerea că libertățile civile n-ar trebui să fie periclitate în cadrul combaterii terorismului;

150.  invită Consiliul și Comisia să folosească oportunitatea dialogurilor politice bilaterale și a dialogurilor privind drepturile omului cu țările nemembre ale UE pentru a reaminti că drepturile omului trebuie respectate în acțiunile de combatere a terorismului și că, sub nicio formă, măsurile de combatere a terorismului nu trebuie instrumentate și folosite împotriva apărătorilor drepturilor omului sau a adversarilor politici; invită în special ÎR/VP să denunțe public cazurile de încălcare a drepturilor omului în politicile și operațiunile antiteroriste;

151.  solicită consolidarea coordonării și interacțiunii dintre Comisia COTER și COHOM asupra acestei chestiuni pentru a condamna cazurile de utilizare abuzivă a politicii antiteroriste împotriva apărătorilor drepturilor omului prin inițierea sistematică de demersuri în conformitate cu orientările UE privind apărătorii drepturilor omului și pentru a adopta aceeași abordare în cazurile de tortură și rele tratamente legate de lupta împotriva terorismului, în conformitate cu orientările UE privind tortura;

152.  reamintește decizia Președintelui SUA, Barack Obama, de a închide centrul de detenție din Guantanamo Bay în ianuarie 2009; își exprimă regretul cu privire la faptul că această decizie nu a putut fi încă pe deplin implementată; reamintește că Rezoluția sa din 13 iunie 2006 privind situația deținuților de la Guantanamo cere insistent ca fiecare deținut să fie tratat în conformitate cu dreptul umanitar internațional și, în cazul în care este condamnat, să fie judecat fără întârziere, în cadrul unui proces public echitabil; reamintește Declarația comună UE-SUA din 15 iunie 2009 privind închiderea centrului de detenție de la Guantamo Bay și viitoarea cooperare în domeniul combaterii terorismului, care salută hotărârea SUA de a elimina centrele de detenție secrete; cere guvernului Statelor Unite să-și respecte pe deplin angajamentele; invită statele membre ale UE să cadă de acord asupra unui plan de acțiune coordonat pentru a sprijini Statele Unite în vederea închiderii centrului de detenție de la Guantanamo, prin acordarea statutului de refugiat foștilor deținuți care nu au fost puși sub acuzare și care nu pot fi repatriați sau relocați în Statele Unite; salută angajamentul constructiv din partea mai multor state membre ale UE, care au depus eforturi vizând acordarea de asistență sub forma acceptării unora dintre deținuții de la Guantanamo și a găsirii unei locuințe pentru unele din persoanele care au primit decizia de eliberare din centrul de detenție; ia însă act de faptul că, până în prezent, numai următoarele state membre ale UE - Germania, Irlanda, Slovacia, Danemarca, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Belgia, Franța, Ungaria și Italia - au fost de acord să preia deținuți; este preocupat de faptul că SUA continuă să țină unele persoane în detenție, fără ca acestea să fi fost judecate, de exemplu la baza aeriană Bagram din Afganistan;

153.  ia act de convocarea, sub Președinția franceză, la 16 septembrie 2008, a summitului inaugural de la Roma și de cel de al doilea astfel de summit, desfășurat sub Președinția spaniolă, la 9-10 aprilie 2010; ia act, cu cea mai mare îngrijorare, de expulzarea forțată a comunităților de etnie romă din Europa și de accentuarea xenofobiei și a limbajului bazat pe ură în raporturile cu minoritățile și comunitățile migratoare; reiterează apelul adresat de Parlamentul European statelor membre de a-și onora pe deplin obligațiile care le incumbă în temeiul dreptului european, iar în cazul în care statele membre nu se conformează, solicită Comisiei Europene să declanșeze oficial și cu fermitate procedurile privind încălcarea dreptului comunitar;

154.  remarcă faptul că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura de codecizie se aplică directivelor și altor acte legislative privind combaterea terorismului și a criminalității organizate, în timp ce acordurile internaționale referitoare la această chestiune vor trebui aprobate de Parlament; relevă faptul că, grație acestor modificări, Parlamentul va putea exercita presiuni suplimentare în privința echilibrului corect dintre securitate și drepturile omului; se angajează, în consecință, să-și exercite noile prerogative în sensul respectării și promovării drepturilor omului, a libertăților civile și politice și a democrației în același fel în cadrul tuturor relațiilor Uniunii cu statele nemembre ale UE sau cu organizațiile regionale;

155.  reiterează faptul că fiecare stat membru are obligația pozitivă de a proteja victimele potențiale identificabile care sunt expuse unui risc real și imediat de acte teroriste și adaugă că toate statele membre trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru instituirea unor proceduri de prevenire a activităților teroriste și de minimalizare a efectelor colaterale ale activităților de combatere a terorismului;

156.  reamintește Decizia-cadru a Consiliului din martie 2001 privind victimele terorismului: asistența în situații de urgență, asistența continuă, cercetarea și aducerea în fața justiției, accesul efectiv la lege și justiție, administrarea dreptății, despăgubirea, protejarea vieții private și de familie a victimelor, protejarea demnității și securității victimelor, informarea victimelor și formarea specifică a persoanelor răspunzătoare de asistarea victimelor;

Dialogurile privind drepturile omului și consultările cu țările din afara UE

157.  își exprimă dezamăgirea cu privire la lipsa de progrese din cadrul unui anumit număr de dialoguri și consultări în materie de drepturile omului; ia act de faptul că participarea societății civile la aceste dialoguri și consultări nu este garantată în mod sistematic și că aceasta este, câteodată, supusă unor constrângeri impuse de părțile din afara UE; este preocupat de faptul că, chiar și atunci când sunt semnalate cazuri, guvernele nu își respectă angajamentul de a informa UE cu privire la aspectele individuale și structurale invocate în cadrul dialogului;

158.  solicită o reală participare a PE la evaluările în curs ale dialogurilor și consultărilor în materie de drepturile omului; solicită accesul deplin la documentele finale și la alte surse pertinente; se așteaptă ca, în urma acestor evaluări, să se elaboreze criterii clare pentru evaluarea impactului acestor dialoguri și sugestii definite explicit, pe baza unei abordări de la țară la țară, privind modul în care pot fi îmbunătățite aceste rezultate și în care pot fi evitate eșecurile repetate înregistrate în cadrul consultărilor UE cu privire la drepturile omului;

159.  solicită instituțiilor europene să își asigure reciproc transparența și coerența în termeni de obiective, valori și atitudini în acest domeniu;

160.  evidențiază necesitatea de a include concluziile dialogurilor și consultărilor în materie de drepturile omului în summiturile UE cu partenerii săi;

161.  consideră că, în general, dialogurile și consultările în materie de drepturile omului trebuie să fie programate și să se desfășoare în mod transparent, iar obiectivele stabilite înaintea desfășurării dialogului trebuie evaluate ulterior; invită Consiliul și Comisia să exercite presiuni asupra autorităților din țările nemembre ale UE pentru ca aceste dialoguri și consultări să implice o largă participare ministerială la nivel înalt;

162.  solicită țărilor candidate la aderarea la UE să asigure o mai bună protecție a drepturilor omului pe teritoriul lor, în lumina celei pe care o oferă Carta drepturilor fundamentale și Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

163.  solicită Comisiei și Consiliului ca, în cadrul dialogurilor și al consultărilor lor cu țările nemembre ale UE privind drepturile omului să acorde o atenție deosebită situației minorităților etnice și religioase și frecventelor încălcări ale drepturilor acestora;

164.  salută mai strânsa coordonare și cooperare dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile omului;

165.  salută instituirea unor dialoguri privind drepturile omului cu fiecare din statele Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, Kârgâzstan Turkmenistan și Uzbekistan– și, respectiv, organizarea unui al doilea dialog până în noiembrie 2009; salută, de asemenea, organizarea, în octombrie 2008, a primului seminar UE – societatea civilă din Uzbekistan privind drepturile omului; regretă faptul că dialogurile privind drepturile omului dintre UE și China nu au dus la niciun progres în privința unor încălcări specifice ale drepturilor omului în China; relevă că, în pofida unor pași făcuți de autoritățile chineze în direcția cea bună (reforma din domeniul muncii, revizuirea sentințelor de condamnare la moarte de către Curtea Supremă a Poporului), situația drepturilor omului continuă să se deterioreze și este marcată de mișcări sociale mai ample și de înăsprirea controlului și a represiunii la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului, avocații, bloggerii și activiștii sociali, precum și de politici punctuale, urmărind marginalizarea tibetanilor și a identității lor culturale; este profund îngrijorat de lipsa progreselor din cadrul dialogului sino-tibetan; este profund preocupat de deteriorarea situației drepturilor omului în cazul populației uigure din China, condamnă oprimarea sa îndelungată în Turkestanul de Est și deplânge nerespectarea de către autoritățile chineze a garanțiilor privind libertatea, printre care libertatea de exprimare, de a demonstra, de întrunire, religioasă și a persoanei, incluse în constituția Republicii Populare Chineze; deplânge, de asemenea, politica de transfer al populației desfășurată de Republica Populară Chineză, care are scopul de a dilua cultura populației uigure și de a fragmenta unitatea acesteia; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că consultările privind drepturile omului dintre UE și Rusia nu au dus la niciun rezultat concret; salută lansarea, în 2009, a dialogurilor pe tema drepturilor omului cu Indonezia și organizarea primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu Georgia și cu Armenia; consideră că, deși aceste dialoguri privind drepturile omului aduc în prim plan, în mod salutar, chestiunile legate de drepturile omului în contextul relațiilor externe ale UE, ele nu pot fi lăsate să devină un scop în sine și trebuie să se concentreze asupra măsurilor luate ca reacție la chestiunile ridicate și discutate în cadrul lor; deplânge lipsa de rezultate din cadrul dialogului referitor la drepturile omului purtat cu India și este dezamăgit de faptul că discriminarea pe bază de castă nu a fost discutată în cadrul acestuia;

166.  solicită o coordonare strictă între statele membre ale UE, Comisia Europeană și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene înaintea fiecărui dialog pe tema drepturilor omului cu țările nemembre ale UE; relevă că, pentru a fi considerată, la nivel mondial, drept un punct de referință în ceea ce privește drepturile omului, UE trebuie să fie în măsură să soluționeze mai întâi încălcările drepturilor omului în interiorul său;

167.  salută primul dialog UE-Belarus pe tema drepturilor omului, desfășurat în iunie 2009, exprimându-și însă regretul că situația drepturilor omului din această țară continuă să fie grea, cu restricționarea neîntreruptă a libertății de asociere, de întrunire și de exprimare și cu reprimarea apărătorilor drepturilor omului și a ziariștilor;

168.  salută eforturile depuse de guvernul din Mexic în lupta împotriva traficului de droguri și a crimei organizate și prezentarea unui proiect de lege în fața Congresului în vederea reformării Codului justiției militare; subliniază că parteneriatul strategic UE-Mexic ar trebui să reprezinte o oportunitate pentru consolidarea drepturilor omului și a democrației;

169.  ia act de faptul că, în aprilie 2009, parlamentul Republicii Populare Democrate Coreene (Coreea de Nord) a revizuit Constituția, incluzând, printre altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de Nord „respectă și protejează drepturile omului”; îndeamnă autoritățile nord-coreene să adopte măsuri concrete și tangibile în direcția îmbunătățirii situației drepturilor omului și cere, în acest sens, autorităților să permită inspectarea tuturor tipurilor de centre de detenție de către experți internaționali independenți și vizitarea țării de către reporterii speciali ai ONU; subliniază faptul că, la evaluarea situației drepturilor omului din țară trebuie să se țină seama nu numai de prevederile constituționale ci, mai ales, de aplicarea unor măsuri concrete; cere, de asemenea, autorităților nord-coreene să ridice restricțiile impuse personalului internațional în ceea ce privește monitorizarea distribuirii ajutoarelor și să garanteze că ajutoarele internaționale ajung la cei aflați în nevoie; îndeamnă conducerea din Coreea de Nord să se angajeze în mod constructiv în dialoguri pe tema drepturilor omului cu UE;

170.  continuă să fie preocupat de faptul că dialogul cu Iranul pe tema drepturilor omului este întrerupt din 2004, din cauza lipsei de cooperare din partea Iranului și consideră că a sosit timpul ca comunitatea internațională să acționeze în sprijinul societății civile iraniene, în acest moment de răscruce din istoria mișcării democratice a țării; solicită autorităților iraniene să reia acest dialog în vederea sprijinirii tuturor reprezentanților societății civile angajați pe drumul către democrație și să consolideze - prin mijloace pașnice și nonviolente - procesul deja în curs, care poate impulsiona reformele democratice, instituționale și constituționale, poate asigura temeinicia acestor reforme și da mai multă pondere implicării tuturor apărătorilor drepturilor omului iranieni și a reprezentanților societății civile în elaborarea politicilor și poate consolida rolul acestora în discursul politic general; invită Consiliul, Comisia și statele membre să sprijine și să consolideze aceste procese; este profund îngrijorat de faptul că, în 2008 și 2009, situația drepturilor omului din Iran s-a înrăutățit, iar libertatea de exprimare și de întrunire au continuat să fie îngrădite; în acest context, este profund îngrijorat de reducerea la tăcere a ziariștilor, scriitorilor, intelectualilor și a activiștilor pentru drepturile femeii și drepturile omului; este în continuare îngrijorat de reprimarea minorităților etnice și religioase în Iran;

171.  ia act de îngrijorătoarea tendință către autoritarism care se remarcă în Cambodgia, subliniată de o îndelungată impunitate în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și de restrângerea spațiului politic și a libertății de exprimare a membrilor partidelor din opoziție, precum și a altor activiști politici; cere Comisiei să acționeze în vederea reactivării Acordului privind Cambogia, încheiat în 1991 la Paris;

Drepturile economice, sociale și culturale

172.  recunoaște că drepturilor economice, sociale și culturale ar trebui să li se acorde aceeași importanță ca și drepturilor civile și politice, ținând seama de universalitatea, indivizibilitatea, interdependența și interconexiunea tuturor drepturilor omului, confirmate de Conferința mondială privind drepturile omului de la Viena din 1993; îndeamnă țările din întreaga lume să semneze Protocolul facultativ la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale (OP-ICESCR), care a fost deschis spre semnare la 24 septembrie 2009;

173.  ia act de faptul că, în 2008-2009, resursele pentru drepturile omului și democrație au însumat peste 235 de milioane EUR, ceea ce a permis finanțarea a 900 de proiecte în circa 100 de țări; constată că un număr deosebit de ridicat de proiecte a fost finanțat în țări vizate de politica europeană de vecinătate, în timp ce țările ACP au primit suma totală cea mai ridicată; ia act cu îngrijorare de dezechilibrul existent care afectează proiectele de asistență pentru democrație, altele decât cele pentru observarea alegerilor; consideră că finanțarea IEDDO ar trebui majorată în mod semnificativ, astfel încât să includă finanțarea unei Fundații europene pentru democrație, care să sprijine consolidarea capacităților în domeniul drepturilor omului și promovarea democrației în societățile care au cea mai mare nevoie de aceasta;

174.  recunoaște importanța sistemului de supraveghere al Organizației Internaționale a Muncii pentru apărarea drepturilor în domeniul comerțului și al ocupării forței de muncă, al sistemelor statistice, al protecției sociale și politicilor vizând ocuparea forței de muncă, precum și în domeniul sănătății și protecției muncii;

175.  solicită Comisiei și statelor membre să vegheze ca întreprinderile care intră sub incidența dreptului național sau european să nu eludeze respectarea drepturilor omului și a standardelor sanitare sau de mediu care li se impun atunci când se instalează sau își desfășoară activitatea în state nemembre ale UE, în special în țările în curs de dezvoltare;

176.  solicită Comisiei și statelor membre să-și respecte angajamentele în materie de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) asumate față de țările în curs de dezvoltare, în vederea combaterii crizei economice și financiare mondiale, limitând, astfel, efectele negative pe care criza le-a avut asupra situației drepturilor omului în lume; salută cea de-a 10-a sesiune specială a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, desfășurată la 20 februarie 2009, intitulată „Impactul crizelor economice și financiare mondiale asupra realizării universale și a posibilității de a se bucura în mod efectiv de drepturile omului”; cere statelor membre ca, față în față cu criza, să-și mențină cooperarea cu țările nemembre ale UE în domeniul drepturilor omului și insistă asupra faptului că lipsa resurselor nu poate constitui niciodată un argument care să justifice încălcarea drepturilor omului;

Programele de asistență externă ale Comisiei și IEDDO

177.  salută faptul că prioritățile Parlamentului au fost luate în considerare în documentele de programare pentru anii 2008 și 2009 ale IEDDO;

178.  sprijină contribuțiile IEDDO, destinate, în principal, proiectelor societății civile administrate de organizații ale societății civile la nivel local și internațional (90% din contribuții), precum și organizațiilor regionale și internaționale din acest domeniu, precum Consiliul Europei, OSCE și Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (10% din contribuții);

179.  ia act cu satisfacție de faptul că, în 2008-2009, resursele pentru drepturile omului și democrație au însumat peste 235 de milioane EUR, ceea ce a permis finanțarea a 900 de proiecte în circa 100 de țări; constată că un număr deosebit de ridicat de proiecte a fost finanțat în țări vizate de politica europeană de vecinătate, în timp ce țările ACP au primit suma totală cea mai ridicată; consideră că finanțarea IEDDO ar trebui majorată în mod semnificativ, astfel încât să includă finanțarea unei Fundații europene pentru democrație, care să sprijine consolidarea capacităților în domeniul drepturilor omului și promovarea democrației în societățile care au cea mai mare nevoie de aceasta;

180.  subliniază faptul că un punct forte ale IEDDO îl constituie faptul că nu depinde de consimțământul guvernului-gazdă și că este, prin urmare, în măsură să se concentreze asupra chestiunilor politice sensibile și a abordărilor inovatoare și să coopereze în mod direct cu organizațiile locale ale societății civile, care trebuie să-și păstreze independența față de autoritățile publice;

181.  subliniază importanța utilizării IEDDO pentru a reacționa la noile amenințări la adresa drepturilor omului și pentru a oferi sprijin sporit apărătorilor drepturilor omului și victimelor încălcărilor drepturilor omului; sprijină o rețea formată din unsprezece organizații finanțate de IEDDO, care se concentrează pe protecția apărătorilor drepturilor omului și pe reacția rapidă în situații de urgență; încurajează dezvoltarea unor strategii specifice, pentru a răspunde necesităților diferitelor categorii de apărători ai drepturilor omului, inclusiv ale acelora care apără drepturile LGBTI și ale acelora care sunt implicați în anchetarea încălcărilor drepturilor omului și ale dreptului umanitar;

182.  solicită Comisiei să asigure coerența între prioritățile politice ale Uniunii, parteneriatele și acordurile de cooperare ale acesteia și proiectele și programele pe care le sprijină, mai ales în ceea ce privește programele sale bilaterale cu țările nemembre ale UE;

183.  este preocupat de situația încă îngrijorătoare privind drepturile omului pe continentul african și nutrește convingerea că, odată cu adoptarea Cartei africane a drepturilor omului și ale popoarelor (cunoscută și sub denumirea de Carta de la Banjul), statele africane au făcut pași semnificativi în direcția promovării statului de drept la nivel continental, și are în vedere, prin urmare, posibilitatea deschiderii unei linii bugetare ad-hoc destinate sprijinirii activității Curții Africane pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor.

184.  invită personalul Comisiei să se reunească în mod regulat cu reprezentanții societății civile la Bruxelles, pentru a promova dialogul cu partenerii direct implicați în implementarea proiectelor pe teren;

185.  salută multiplicarea fondurilor destinate drepturilor omului prin intermediul programelor geografice și implementarea politicilor naționale și regionale sprijinite de Fondul european de dezvoltare (în țările ACP), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (în America Latină, Asia și Africa de Sud) și de Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat (în regiunile învecinate), precum și prin intermediul instrumentelor tematice precum IEDDO, Instrumentul de stabilitate (IdS), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și Instrumentul pentru țările industrializate Plus (ITI Plus);

Asistență electorală și observarea alegerilor

186.  ia act cu satisfacție de faptul că UE se folosește din ce în ce mai mult de asistența electorală și observarea alegerilor pentru a promova democrația în țările nemembre ale UE, sporind astfel respectul pentru drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept, iar calitatea și independența misiunilor sale sunt larg recunoscute;

187.  solicită ÎR/VP să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate în rapoartele finale ale MOA UE, să asigure, dacă este necesar, asistență în acest sens și să informeze regulat PE despre acestea;

188.  solicită din nou ca procesul electoral, inclusiv faza preelectorală și cea postelectorală, să fie integrat în diferitele niveluri de dialog politic purtat cu țările nemembre ale UE interesate și, dacă este necesar, să fie însoțit de acțiuni concrete, în vederea asigurării coerenței politicilor UE și a reafirmării rolului fundamental al drepturilor omului și al democrației;

189.  solicită o mai mare vigilență în ceea ce privește criteriile de selecție a țărilor în care urmează să se desfășoare asistența electorală/observarea alegerilor, precum și în ceea ce privește respectarea metodologiei și a normelor stabilite la nivel internațional, în special cu privire la natura independentă și la eficacitatea misiunilor;

190.  salută cuantumul finanțării, care a crescut cu 50 de milioane de euro în cursul perioadei de 18 luni la care se referă acest raport;

Utilizarea acțiunilor Parlamentului European în domeniul drepturilor omului

191.  invită Consiliul și Comisia să utilizeze integral rezoluțiile și alte comunicări ale Parlamentului și să răspundă în mod concret la preocupările și dorințele exprimate în acestea, în special în legătură cu rezoluțiile urgente;

192.  reiterează necesitatea de a acorda o mai mare vizibilitate Premiului Saharov pentru libertatea de gândire, decernat anual de PE; regretă că nu se procedează la o postmonitorizare a situației laureaților și candidaților, și nici a celei din țările acestora; cere, de asemenea, Consiliului și Comisiei să acorde vizibilitate acestui premiu, printre altele incluzându-l în raportul anual referitor la drepturile omului; în plus, solicită Consiliului și Comisiei să rămână în contact cu candidații și laureații Premiului Saharov, pentru a asigura un dialog continuu și monitorizarea neîntreruptă a situației drepturilor omului din țările lor respective, precum și pentru a oferi protecție celor care sunt supuși unor grave persecuții;

193.  reamintește delegațiilor Parlamentului să includă, în mod sistematic, dezbateri pe tema drepturilor omului pe ordinea de zi a reuniunilor interparlamentare, să includă în vizitele lor proiecte și instituții care urmăresc îmbunătățirea respectării drepturilor omului, să se întâlnească cu apărătorii drepturilor omului și să le acorde acestora, atunci când este oportun, vizibilitate și protecție internațională;

194.  salută înființarea Rețelei laureaților Premiului Saharov; solicită să se găsească, fără întârziere, resursele necesare pentru atingerea obiectivelor acesteia și pentru facilitarea comunicării dintre laureații Premiului Saharov și Parlament prin acordarea unui statut special laureaților, permițându-le acestora accesul în clădirile Parlamentului printr-o procedură de acces simplificată;

o
o   o

195.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale statelor candidate, Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și guvernelor țărilor și teritoriilor menționate în prezenta rezoluție.

(1) Convenția ONU împotriva torturii, Convenția ONU privind drepturile copilului, Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor; Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități; Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate.
(2) JO C 379, 7.12.1998, p. 265; JO C 262, 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E, 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E, 12.11.2003, p. 576; JO C 279 E, 19.11.2009, p. 109; JO C 15 E, 21.1.2010, p. 33, JO C 15 E, 21.1.2010, p. 86; JO C 87 E, 1.4.2010, p. 183; JO C 117 E, 6.5.2010, p. 198; JO C 212 E, 5.8.2010, p. 60; JO C 265 E, 30.9.2010, p. 15; JO C 286 E, 22.10.2010, p. 25.
(3) JO L 317, 15.12.2000, p. 3; JO C 303, 14.12.2007, p. 1; JO L 209, 11.8.2005, p. 27.
(4) JO L 386, 29.12.2006, p. 1.
(5) JO C 46 E, 24.2.2010, p. 71.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2010)0036.
(7) JO C 250 E, 25.10.2007, p. 91.
(8) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 775.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2010)0226.
(10) JO C 327, 23.12.2005, p. 4.
(11) Documentul 11179/10 al Consiliului.
(12) JO C 265 E, 30.9.2010, p. 3.
(13) JO C 305 E, 11.11.2010, p. 9.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0443.
(15) Din decembrie 2009, Austria, Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia și regatul Unit au ratificat atât Convenția, cât și Protocolul opțional; toate statele membre au semnat Convenția, dar 15 state membre încă nu au ratificat-o (Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia); 19 state membre au semnat, de asemenea, Protocolul, dar 10 încă nu l-au ratificat (Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Lituania, Luxemburg, Malta, România, Slovacia).
(16) Texte adoptate, P7_TA(2010)0236.
(17) CAGRE, 17 noiembrie 2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate