Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/3006(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0707/2010

Debatai :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Balsavimas :

PV 16/12/2010 - 6.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0492

Priimti tekstai
PDF 207kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2010 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Padėtis Dramblio Kaulo Krante
P7_TA(2010)0492RC-B7-0707/2010

2010 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Dramblio Kaulo Krante

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dramblio Kaulo Kranto,

–  atsižvelgdamas į Dramblio Kaulo Kranto rinkimų kodekso nuostatas, visų pirma į įstatymą Nr. 2001–303 ir įsakymą Nr. 2008–133, ypač į juo nustatytą 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos tarpinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos Komisijos pirmininko komunikatą, Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos pareiškimą ir 2010 m. gruodžio 7 d. Abudžos mieste, Nigerijoje, vykusiame Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (angl. ECOWAS) neeiliniame valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime dėl Dramblio Kaulo Kranto priimtą galutinį komunikatą,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2010 m. gruodžio 3 d. Kinšasoje priimtą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherinos Ashton pareiškimus dėl rinkimų proceso, ypač į 2010 m. gruodžio 3 d. pareiškimą dėl rinkimų Dramblio Kaulo Krante rezultatų ir į 2010 m. gruodžio 1 d. pareiškimą dėl Dramblio Kaulo Kranto prezidento rinkimų antrojo turo,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo Dramblio Kaulo Krante Young Jin Choi 2010 m. gruodžio 3 d. pareiškimą dėl 2010 m. lapkričio 28 d. vykusio prezidento rinkimų antrojo turo rezultatų tvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 8 d. JT Saugumo Tarybos deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų Tarybos 3058-ajame posėdyje 2010 m. gruodžio 13 d. priimtas išvadas dėl Dramblio Kaulo Kranto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  atsižvelgdamas į Dramblio Kaulo Krante surengtus prezidento rinkimus ir didelę politinę ir institucinę krizę, kuri apėmė šalį po 2010 m. lapkričio 28 d. vykusio antrojo rinkimų turo, kadangi stebėjimo misija nurodė, kad vykstant antrojo rinkimų turo rinkiminei kampanijai šalyje tvyrojo įtampa ir vyko smurto aktai, per kuriuos buvo sužeistų ir žuvusiųjų,

B.  kadangi pagal nepriklausomų stebėtojų, visų pirma JT ir Europos Sąjungos, pranešimus rinkimai, kurių organizavimas kainavo 400 mln. dolerių, apskritai vyko pakankamai sklandžiai,

C.  kadangi nepriklausoma Dramblio Kaulo Kranto rinkimų komisija paskelbė, kad rinkimus laimėjo A. Ouattara, tačiau šalies Konstitucinė taryba, tvirtindama, kad kai kuriose vietovėse sukčiauta, paskelbė rezultatus negaliojančiais ir pranešė, kad rinkimuose nugalėjo L. Gbagbo,

D.  kadangi Konstitucinės tarybos pareiga Dramblio Kaulo Kranto žmonėms – nešališkai taikyti teisės aktus ir kadangi pagal Konstituciją, įstatymą Nr. 2001–303 ir 2008 m. įsakymu nustatytą 64 straipsnį ji gali tik anuliuoti prezidento rinkimus, bet neturi teisės paskelbti rezultatų, kurie skirtųsi nuo nepriklausomos rinkimų komisijos pateiktųjų,

E.  kadangi dviem JT rezoliucijomis, patvirtintomis atsižvelgiant į 2005 m. taikos susitarimą, Jungtinėms Tautoms suteikiamas įgaliojimas patvirtinti rezultatus ir kadangi Afrikoje tai padaryta pirmą kartą,

F.  kadangi Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas patvirtino Dramblio Kaulo Kranto rinkimų proceso kokybę bei tai, kad nepriklausomos rinkimų komisijos pateikti rezultatai rodo Dramblio Kaulo Kranto piliečių valią, ir paskelbė, kad A. Ouattara laimėjo rinkimus,

G.  kadangi JT Saugumo Taryba palankiai įvertino preliminarius rezultatus, kuriuos paskelbė nepriklausoma Dramblio Kaulo Kranto rinkimų komisija, ir pakartojo esanti pasirengusi imtis atitinkamų priemonių prieš tuos, kurie trukdo taikos procesui, visų pirma nepriklausomos rinkimų komisijos darbui, kaip teigiama rezoliucijos 1946(2010) 6 dalyje,

H.  kadangi vienintelis demokratinio teisėtumo pagrindas yra visuotiniai rinkimai, kurių rezultatus JT patvirtino,

I.  kadangi savo neeiliniame aukščiausiojo lygio susitikime 2010 m. gruodžio 7 d. Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (angl. ECOWAS) paragino L. Gbagbo „nedelsiant perduoti valdžią“ ir sustabdė Dramblio Kaulo Kranto dalyvavimą jos „visose veiklos srityse iki kito atskiro pranešimo“,

J.  kadangi Afrikos Sąjungos Komisijos pirmininkas Bingu Wa Mutharika savo 2010 m. gruodžio 8 d. oficialiame pareiškime nurodo, kad „L. Gbagbo privalo gerbti žmonių valią, išreikštą rinkimuose, ir taikiai perduoti valdžią, kad būtų išvengta dar vieno kraujo praliejimo Afrikoje“ ir kad Afrikos Sąjunga „palaiko Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendriją ir tarptautinius stebėtojus, kurie patvirtino A. Ouattaros pergalę rinkimuose“,

K.  kadangi suinteresuotieji ekonominiai subjektai susirūpinę, kad dėl dabartinės padėties gali nuskursti šalis, taigi ir jos gyventojai bei visa Vakarų Afrika, nes Dramblio Kaulo Kranto BVP sudaro 40 % Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos BVP,

L.  kadangi kadenciją baigiantis prezidentas pasitraukdamas privalo sudaryti sąlygas, kad valdžios perdavimas įvyktų taikiai, nes tai padės užtikrinti nepaprastai svarbią Dramblio Kaulo Kranto ateičiai pilietinę taiką, vengiant naujų tautos ir regiono kančių,

1.  mano, kad vienintelis demokratinio teisėtumo pagrindas yra visuotiniai rinkimai, kurių rezultatus patvirtino JT, ir todėl ragina L. Gbagbo pasitraukti ir perduoti valdžią A. Ouattarai;

2.  ragina visas politines ir ginkluotas jėgas Dramblio Kaulo Krante gerbti žmonių valią, kurią rodo 2010 m. lapkričio 28 d. rinkimų rezultatai ir kurią paskelbė nepriklausoma rinkimų komisija ir patvirtino JT Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas;

3.  apgailestauja dėl smurtinių susidūrimų, įvykusių prieš paskelbiant Dramblio Kaulo Kranto prezidento rinkimų antrojo turo rezultatus, ir reiškia savo didžiausią solidarumą su aukomis ir jų šeimomis; taip pat apgailestauja dėl politinių trukdymų ir bandymų įbauginti nepriklausomos rinkimų komisijos narius, nes dėl to galiausiai vėluota paskelbti preliminarius rezultatus ir taip trukdyta tinkamai vykdyti demokratišką rinkimų procesą;

4.  labai apgailestauja dėl Dramblio Kaulo Kranto Konstitucinės tarybos, kurios visus narius paskyrė kadenciją baigiantis prezidentas, sprendimo pakeisti rinkimų komisijos paskelbtus rezultatus pažeidžiant įstatymą, kurį įgyvendinti – Konstitucinės tarybos pareiga, ir mano, kad šis sprendimas prieštarauja Dramblio Kaulo Kranto žmonių valiai, kurią jie išreiškė balsuodami rinkimuose;

5.  pabrėžia, kad labai svarbus AS sprendimas sustabdyti Dramblio Kaulo Kranto „dalyvavimą visose organizacijos veiklos srityse, kol demokratiškai išrinktas prezidentas, Alassane Ouattara, iš tikrųjų ims vykdyti valdžios įgaliojimus“;

6.  palankiai vertina įvairių tarptautinės bendruomenės veikėjų deklaracijas, kuriose reiškiama parama Dramblio Kaulo Kranto rinkimų procesui, o A. Ouattara pripažįstamas teisėtu rinkimų nugalėtoju;

7.  tvirtai remia AS ir ECOWAS pastangas siekiant užkirsti kelią smurtui ir užtikrinti teisėtos vyriausybės pripažinimą;

8.  visiškai pasitiki JT Generalinio Sekretoriaus specialiuoju atstovu, kuris atsakingas už rezultatų patvirtinimą;

9.  yra labai susirūpinęs dėl dabartinės šalyje po rinkimų įsigalėjusios politinės aklavietės, taip pat dėl smurtinių veiksmų, apie kuriuos pranešama ir kuriuose kartais dalyvauja Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos; pabrėžia, kad reikia atidžiai stebėti šalyje vyraujančią padėtį ir smurtinius veiksmus, apie kuriuos pranešama;

10.  apgailestauja dėl įvykdytų smurto aktų ir mano, kad pirmiausia reikia apsaugoti civilius gyventojus; ragina visas Dramblio Kaulo Kranto suinteresuotąsias šalis vengti bet kokios įtampos didinimo rizikos ir užkirsti kelią bet kokiai konfrontacijai; todėl ragina imtis veiksmų demokratiniam institucijų veikimui atkurti, vadovaujantis vien tik Dramblio Kaulo Kranto žmonių interesais ir taikos išsaugojimo tikslais;

11.  palankiai vertina visas pastangas tarpininkauti ir ragina visas politines Dramblio Kaulo Kranto jėgas aktyviai remti taikų valdžios perdavimo procesą ir taip išvengti šalies susiskaldymo;

12.  griežtai smerkia prieš Europos Sąjungos stebėtojus Dramblio Kaulo Krante nukreiptus bauginimo aktus, dėl kurių misija priversta pasitraukti saugumo sumetimais;

13.  apgailestauja, kad Dramblio Kaulo Krante sustabdyta nevyriausybinės žiniasklaidos veikla; primena, jog labai svarbu, kad visi Dramblio Kaulo Kranto gyventojai turėtų visas galimybes gauti pliuralistinę ir įvairią žiniasklaidos informaciją, ir ragina Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijas nedelsiant atkurti vienodas teises į prieigą prie valstybinės žiniasklaidos priemonių;

14.  remia ES sprendimą taikyti Laurent'ui Gbagbo sankcijas ir palankiai vertina ES Tarybos sprendimą patvirtinti tikslingas priemones prieš tuos, kurie trukdo taikos ir nacionalinio susitaikymo procesui, ypač tuos, kurie kelia grėsmę rinkimų proceso baigčiai; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę Catheriną Ashton kuo skubiau pateikti naujų iniciatyvų, kuriomis būtų remiamos demokratiškai išrinktos Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei-Komisijos pirmininko pavaduotojai Catherine Ashton, JT Saugumo Tarybai ir JT Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijai Dramblio Kaulo Krante (ONUCI), Afrikos Sąjungos institucijoms, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (ECOWAS), AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai ir ES valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika