Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/3006(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0707/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.7

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0492

Prijaté texty
PDF 212kWORD 51k
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg
Situácia na Pobreží Slonoviny
P7_TA(2010)0492RC-B7-0707/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o situácii v Pobreží Slonoviny

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pobreží Slonoviny,

–  so zreteľom na ustanovenia volebného zákonníka Pobrežia Slonoviny, najmä zákon 2001-303 a rozhodnutie 2008-133, najmä jeho článok 64,

–  so zreteľom na predbežnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie,

–  so zreteľom na komuniké predsedu Africkej únie, vyhlásenie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie a záverečné komuniké z mimoriadneho zasadnutia čelných predstaviteľov štátov a vlád komisie Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) zo 7. decembra 2010 o Pobreží Slonoviny, ktoré sa konalo v nigérijskej Abuji,

–  so zreteľom na vyhlásenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktoré bolo prijaté 3. decembra 2010 v Kinshase,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej o volebnom procese a najmä na vyhlásenia z 3. decembra 2010 o výsledkoch volieb v Pobreží Slonoviny a z 1. decembra 2010 o druhom kole prezidentských volieb v Pobreží Slonoviny,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN v Pobreží Slonoviny Jounga Jina Čchoia z 3. decembra 2010 o osvedčení výsledkov druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa konali 28. novembra 2010,

–  so zreteľom na deklaráciu Bezpečnostnej rady OSN z 8. decembra 2010,

–  so zreteľom na závery o Pobreží Slonoviny, ktoré 13. decembra 2010 prijala Rada pre zahraničné veci EÚ na svojej 3058. schôdzi,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na konanie prezidentských volieb v Pobreží Slonoviny a vážnu politickú a inštitucionálnu krízu, ktorá postihla krajinu po druhom kole volieb 28. novembra 2010; keďže volebná kampaň pre druhé kolo volieb sa niesla v atmosfére napätia a násilností, ktoré viedli k zraneniam a vyžiadali si viaceré ľudské životy,

B.  keďže na základe správ nezávislých pozorovateľov, ktoré vypracovala najmä OSN a Európska únia, mali voľby, ktorých organizácia stála 400 miliónov USD, celkovo uspokojivý priebeh,

C.  keďže nezávislá volebná komisia Pobrežia Slonoviny oznámila, že víťazom volieb je Alassane Ouattara, zatiaľ čo ústavná rada krajiny anulovala výsledok s tvrdením, že v niektorých oblastiach došlo k podvodom, a za víťaza vyhlásila Laurenta Gbagba,

D.  keďže ústavná rada má voči občanom Pobrežia Slonoviny povinnosť uplatňovať zákon nestranným spôsobom a keďže ústavou, zákonom 2001-303 a článkom 64 rozhodnutia z roku 2008 je jej priznaná len právomoc anulovať prezidentské voľby, nie však vyhlasovať výsledky odlišné od výsledkov nezávislej volebnej komisie,

E.  keďže dvoma rezolúciami OSN prijatými po mierovej dohode z roku 2005 sa Organizácii Spojených národov priznáva zodpovednosť za potvrdenie výsledkov, pričom v Afrike sa tak stalo po prvý raz,

F.  keďže osobitný zástupca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov potvrdil kvalitu volebného procesu v Pobreží Slonoviny a to, že výsledky zverejnené nezávislou volebnou komisiou vyjadrujú vôľu občanov Pobrežia Slonoviny, a keďže za víťaza volieb vyhlásil Alassana Ouattaru,

G.  keďže Bezpečnostná rada OSN privítala oznámenie predbežných výsledkov nezávislej volebnej komisie Pobrežia Slonoviny a zopakovala, že je pripravená prijať primerané opatrenia proti tým, ktorí blokujú mierový proces, najmä činnosť nezávislej volebnej komisie, ako sa uvádza v odseku 6 rezolúcie č. 1946 (2010),

H.  keďže jediným zdrojom demokratickej legitímnosti sú všeobecné voľby, ktorých výsledky potvrdila OSN,

I.  keďže Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) na svojom mimoriadnom samite 7. decembra 2010 vyzvalo L. Gbagba, aby „sa okamžite vzdal moci“, a „až do odvolania“ dočasne vylúčilo Pobrežie Slonoviny „zo všetkých svojich aktivít“,

J.  keďže predseda Africkej únie Bingu Wa Mutharika vyjadril vo svojom oficiálnom vyhlásení z 8. decembra 2010 názor, že „pán Gbagbo musí rešpektovať vôľu občanov, ktorú prejavili pri volebných urnách, a pokojným spôsobom sa vzdať moci, aby sa predišlo ďalšiemu krviprelievaniu v Afrike,“ a že Africká únia „stojí bok po boku s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov a medzinárodnými pozorovateľmi, ktorí potvrdili, že víťazom volieb je A. Outtara“,

K.  so zreteľom na znepokojenie hospodárskych subjektov, keďže súčasná situácia by mohla krajinu a jej obyvateľstvo, ako aj celú západnú Afriku priviesť do chudoby vzhľadom na to, že podiel Pobrežia Slonoviny na HDP Západoafrickej hospodárskej a menovej únie (WAEMU) predstavuje 40 %,

L.  keďže odchádzajúci prezident je zodpovedný za vytvorenie podmienok na mierový prechod, vďaka čomu sa zachová civilný mier, ktorý je nevyhnutný pre budúcnosť Pobrežia Slonoviny, a to tým, že odstúpi, a teda zabráni ďalšiemu utrpeniu jeho ľudu a regiónu,

1.  domnieva sa, že jediným zdrojom demokratickej legitímnosti sú všeobecné voľby, ktorých výsledky potvrdila OSN, a preto vyzýva L. Gbagba, aby odstúpil a odovzdal moc Alassanovi Ouattarovi;

2.  naliehavo žiada všetky politické a ozbrojené sily na Pobreží Slonoviny, aby rešpektovali vôľu ľudu, ktorá sa prejavila v podobe výsledkov volieb z 28. novembra 2010, ako ich oznámila nezávislá volebná komisia a potvrdil osobitný zástupca generálneho tajomníka OSN;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad násilným konfliktami, ktoré predchádzali vyhláseniu výsledkov druhého kola prezidentských volieb v Pobreží Slonoviny, a vyjadruje najhlbšiu solidaritu s obeťami a ich rodinami; vyjadruje poľutovanie aj nad politickými prekážkami a snahami o zastrašovanie členov nezávislej volebnej komisie, ktorá napokon oznámila predbežné výsledky s oneskorením, čo sťažilo riadny priebeh demokratického volebného procesu;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím ústavnej rady Pobrežia Slonoviny, ktorej členov vymenoval odchádzajúci prezident, zmeniť výsledky oznámené volebnou komisiou, čím porušila zákon, ktorý mala presadzovať, a domnieva sa, že toto rozhodnutie bolo v rozpore s vôľou ľudu Pobrežia Slonoviny, ktorú prejavil pri volebných urnách;

5.  zdôrazňuje dôležitosť rozhodnutia Africkej únie dočasne zbaviť Pobrežie Slonoviny možnosti „akejkoľvek účasti na činnosti organizácie až dovtedy, kým bude demokraticky zvolený prezident Alassane Ouattara skutočne vykonávať moc“;

6.  víta vyhlásenia rôznych aktérov medzinárodného spoločenstva, ktorí vyjadrili podporu volebnému procesu v Pobreží Slonoviny a uznali pána Ouattaru za legitímneho víťaza volieb;

7.  dôrazne podporuje úsilie Africkej únie a Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov zamedziť násiliu a zabezpečiť uznanie legitímnej vlády;

8.  vyjadruje svoju plnú dôveru osobitnému zástupcovi generálneho tajomníka OSN zodpovednému za potvrdenie výsledkov;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so súčasnou povolebnou patovou politickou situáciou v krajine, ako aj s hlásenými násilnými činmi, na ktorých sa v niektorých prípadoch podieľali aj bezpečnostné sily Pobrežia Slonoviny; zdôrazňuje potrebu dôkladného monitorovania situácie v krajine a hlásených násilných činov;

10.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad násilím, ku ktorému došlo, a domnieva sa, že prioritou je ochrana civilného obyvateľstva; vyzýva všetky dotknuté strany v Pobreží Slonoviny, aby zamedzili každému riziku vyhrotenia napätia a zabránili akejkoľvek konfrontácii; preto vyzýva na prijatie opatrení na obnovu demokratického fungovania inštitúcií vo výlučnom záujme ľudu Pobrežia Slonoviny a na ochranu mieru;

11.  víta úsilie o sprostredkovanie a vyzýva všetky politické sily v Pobreží Slonoviny, aby aktívne podporovali mierový prechod a aby tak zabránili rozdeleniu krajiny;

12.  dôrazne odsudzuje akty zastrašovania namierené proti pozorovateľom Európskej únie v Pobreží Slonoviny, v dôsledku ktorých sa musela misia z bezpečnostných dôvodov stiahnuť;

13.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad pozastavením činnosti mimovládnych médií v Pobreží Slonoviny; pripomína, že je nevyhnutné, aby všetci obyvatelia Pobrežia Slonoviny mali úplný prístup k pluralitným a rôznym informáciám v médiách, a vyzýva orgány Pobrežia Slonoviny, aby okamžite obnovili vyvážený prístup k štátnym médiám;

14.  podporuje rozhodnutie EÚ uložiť voči Laurentovi Gbagboovi sankcie a víta rozhodnutie Rady EÚ prijať cielené opatrenia zamerané proti tým, ktorí bránia mierovému procesu a národnému zmiereniu, a najmä tým, ktorí ohrozujú výsledok volebného procesu; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Catherine Ashtonovú, aby čo najskôr predstavila nové iniciatívy na podporu demokraticky zvolených orgánov v Pobreží Slonoviny;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Catherine Ashtonovej, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, operácii OSN v Pobreží Slonoviny (ONUCI), inštitúciám Africkej únie, Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov (ECOWAS), Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ a členským štátom EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia