Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 70kWORD 34k
Четвъртък, 16 декември 2010 г. - Страсбург
Подкрепа за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите
P7_TA(2010)0497P7_DCL(2010)0071

Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно подкрепата за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 своя правилник,

A.  като има предвид, че „премахването на перките на акулите“ е разточителна практика на отрязване на перките на акулата и връщане на тялото в морето, която се подхранва от голямото търсене на деликатеса „супа от перки на акула“;

Б.  като има предвид, че отстраняването на перките на акулите допринася за значителното намаляване на бавно нарастващите популации от акули;

В.  като има предвид, че една трета от европейските видове акули са застрашени от изчезване;

Г.  като има предвид, че забраната на ЕС за отстраняване на перките на акулите е най-слабата в света, като е предвидена дерогация за разтоварване на сушата отделно на перките и телата и прекомерно високо съотношение между теглото на перките и телата;

Д.  като има предвид, че Комисията обмисля различни варианти за изменение на забраната за премахване на перките (Регламент (ЕО) 1185/2003);

Е.  като има предвид, че Европейският парламент поиска от Комисията да запълни празнините в забраната за премахване на перките през 2006 г.;

Ж.  като има предвид, че повечето учени и Международният съюз за опазване на природата (IUCN) препоръчват акулите да бъдат разтоварвани на сушата с перки, естествено свързани с тялото;

З.  като има предвид, че Коста Рика защищава пред ООН метода на естествено свързаните перки, използван в риболова на много държави от Централна и Северна Америка,

1.  Призовава Комисията да представи предложение за забрана на отстраняването на перките на акулите на борда на плавателните съдове в срок до втората годишнина на Общностния план за действие по отношение на акулите (февруари 2011);

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Комисията.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 16.12.2010 г. (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност