Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 74kWORD 33k
Czwartek, 16 grudnia 2010 r. - Strasburg
Wsparcia dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom
P7_TA(2010)0497P7_DCL(2010)0071

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że odcinanie płetw to marnotrawna praktyka polegająca obcinaniu płetw rekinom i wyrzucaniu tuszy rekinów do morza, którą napędza wysoki popyt na przysmak, zupę z płetwy rekina,

B.  mając na uwadze, że proceder ten powoduje ogromny spadek liczebności wolno rosnącej populacji rekina,

C.  mając na uwadze, że jednej trzeciej gatunku rekina europejskiego grozi wyginięcie,

D.  mając na uwadze, że wprowadzony przez UE zakaz obcinania płetw rekinom jest najłagodniejszy na całym świecie i obejmuje odstępstwa dotyczące wyładowywania osobno płetw i tuszy rekina, a także nadmierny stosunek wagi płetw do tuszy,

E.  mając na uwadze, że Komisja rozważa szereg możliwości zmiany zakazu (rozporządzenie (WE) nr 1185/2003),

F.  mając na uwadze, że w 2006 r. Parlament zwrócił się do Komisji z wnioskiem o wypełnienie luk prawnych w zakazie obcinania płetw rekinom,

G.  mając na uwadze, że większość naukowców, a także Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) zalecają, aby rekiny były wyładowywane z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy,

H.  mając na uwadze, że Kostaryka opowiedziała się w ONZ za metodą „ naturalnie przytwierdzonych płetw”, która znajduje szerokie zastosowanie w rybołówstwie Ameryki Środkowej i Północnej,

1.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie wprowadzenia zakazu odcinania płetw rekinom na pokładach statków do czasu drugiej rocznicy wspólnotowego programu działania dotyczącego rekinów (luty 2011 r.);

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji.

(1) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności