Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 69kWORD 34k
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg
Întărirea interzicerii de către Uniunea Europeană a îndepărtării înotătoarelor rechinilor
P7_TA(2010)0497P7_DCL(2010)0071

Declaraţia Parlamentului European din 16 decembrie 2010 privind sprijinul față de întărirea interzicerii de către Uniunea Europeană a îndepărtării înotătoarelor rechinilor

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât îndepărtarea înotătoarelor constituie practica risipitoare prin care se desprind prin tăiere înotătoarele unui rechin, iar restul carcasei se aruncă înapoi în mare, și care este stimulată de cererea mare de supă de înotătoare de rechini, considerată o delicatesă;

B.  întrucât practica îndepărtării înotătoarelor contribuie la scăderea extremă a populațiilor de rechini, caracterizate printr-o creștere lentă;

C.  întrucât o treime din speciile europene de rechini sunt amenințate cu dispariția;

D.  întrucât interzicerea de către UE a îndepărtării înotătoarelor rechinilor este cea mai puțin severă din lume, fiind însoțită de derogări care permit debarcarea separată a înotătoarelor și a carcaselor și stabilind un raport excesiv între greutatea înotătoarelor și cea a carcaselor;

E.  întrucât Comisia analizează o serie de opțiuni pentru modificarea interdicției privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor [Regulamentul (CE) nr. 1185/2003];

F.  întrucât, în 2006, Parlamentul a solicitat Comisiei să remedieze lacunele interdicției privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor;

G.  întrucât majoritatea oamenilor de știință, precum și UICN recomandă debarcarea rechinilor cu înotătoarele atașate în mod natural;

H.  întrucât Costa Rica a militat pe lângă Națiunile Unite pentru metoda „înotătoarelor atașate în mod natural”, utilizată în multe pescării din America Centrală și de Nord,

1.  invită Comisia ca, până la a doua aniversare a Planului comunitar de acțiune pentru rechini (februarie 2011), să prezinte o propunere pentru interzicerea îndepărtării înotătoarelor rechinilor la bordul navelor;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(1), Comisiei.

(1) Lista semnatarilor este publicată în anexa 1 la procesul-verbal din 16 decembrie 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate