Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 72kWORD 34k
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg
Podpora sprísnenia zákazu Európskej únie týkajúceho sa odstraňovania žraločích plutiev
P7_TA(2010)0497P7_DCL(2010)0071

Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o podpore sprísnenia zákazu Európskej únie týkajúceho sa odstraňovania žraločích plutiev

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže odstraňovanie žraločích plutiev, pri ktorom sa odrezávajú žraločie plutvy a telo sa odhadzuje do mora a ktoré sa vykonáva z dôvodu vysokého dopytu po delikatese, polievke zo žraločích plutiev, je zbytočné a škodlivé,

B.  keďže odstraňovanie žraločích plutiev prispieva k mimoriadnemu úbytku pomaly rastúcich populácií žralokov,

C.  keďže tretine európskych druhov žralokov hrozí vyhynutie,

D.  keďže zákaz odstraňovania žraločích plutiev EÚ je najmiernejším na svete, pričom udeľuje výnimky k oddelenej vykládke plutiev a tiel a stanovuje neprimeraný podiel hmotnosti plutiev k hmotnosti tiel,

E.  keďže Komisia zvažuje škálu možností zmien a doplnení zákazu odstraňovania žraločích plutiev (nariadenie (ES) č. 1185/2003),

F.  keďže Európsky parlament požiadal v roku 2006 Komisiu, aby odstránila medzery v tomto zákaze,

G.  keďže väčšina vedcov a Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) odporúčajú, aby mali žraloky pri vykladaní plutvy prirodzene pripojené,

H.  keďže Kostarika už určitý čas presadzuje na pôde OSN metódu „prirodzene pripojených plutiev“, ktorá sa používa vo viacerých stredoamerických a severoamerických rybolovoch,

1.  vyzýva Komisiu, aby do druhého výročia akčného plánu Spoločenstva pre žraloky (február 2011) predložila návrh na zákaz odstraňovania žraločích plutiev na palube lodí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov(1) Komisii.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici zo 16. decembra 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia