Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 66kWORD 34k
Четвъртък, 16 декември 2010 г. - Страсбург
Засилена подкрепа на Европейския съюз в полза на основните спортове
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно засилената подкрепа за масовия спорт от страна на Европейския съюз

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 165 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че спортът се превърна в нова област на компетентност на ЕС;

Б.  като има предвид, че спортът е важен фактор за социалното сближаване и допринася за много политически цели, като например насърчаване на здравословен начин на живот, за възпитание, социална интеграция, за борба срещу дискриминацията, култура, както и за намаляване на престъпността или за борба със зависимостта от наркотици;

В.  като има предвид, че по-голямата част от европейците, които упражняват спорт и други физически дейности с цел отмора и възстановяване, се насочват към масовия спорт;

Г.  като има предвид, че икономическата криза и натискът върху разходите на правителството биха могли да имат сериозни последствия за финансирането на масовия спорт;

1.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават спорта за всички, като укрепват неговата възпитателна и интегративна роля и обръщат специално внимание на слабо представените групи като жени, възрастни хора и хора с увреждания;

2.  Призовава държавите-членки да осигурят масовият спорт да не страда от големи съкращения на бюджета в кризисни времена;

3.  Призовава Комисията в предстоящото си съобщение относно спорта да отдели необходимото внимание на масовия сорт и да гарантира достатъчно финансови средства за програмата на ЕС за спорта от 2012 г. нататък;

4.  Призовава Комисията да вземе надлежно предвид резултатите от проучването относно финансирането на масовия спорт с оглед на евентуална инициатива на ЕС по въпросите на хазарта;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 16.12.2010 г. (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Правна информация - Политика за поверителност