Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 69kWORD 33k
Čtvrtek, 16. prosince 2010 - Štrasburk
Podpora sportů na nejnižší úrovni ze strany Evropské unie
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 o větší podpoře sportů na nejnižší úrovni ze strany Evropské unie

Evropský parlament,

–  ohledem na článek 165 SFEU,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se sport stal novou pravomocí EU,

B.  vzhledem k tomu, že sport je důležitým faktorem sociální soudržnosti a přispívá k dosažení mnoha politických cílů, jako jsou např. podpora zdraví, vzdělávání, sociální začlenění, boj proti diskriminaci, kultura, snižování kriminality a boj proti drogové závislosti,

C.  vzhledem k tomu, že převážná většina Evropanů, kteří provozují sport a rekreační fyzickou aktivitu, tak činí na nejnižší sportovní úrovni,

D.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize a tlak na omezení vládních výdajů by mohly mít vážné důsledky pro financování sportů na nejnižší úrovni,

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly sport určený všem, a posílily tak jeho vzdělávací a integrační úlohu, se zvláštním důrazem na málo zastoupené skupiny, jako jsou ženy, senioři a zdravotně postižení;

2.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby sporty na nejnižší úrovni netrpěly v důsledku velkých škrtů v rozpočtu v dobách krize;

3.  vyzývá Komisi, aby v připravovaném sdělení o sportu věnovala zvláštní pozornost sportům na nejnižší úrovni a aby zajistila dostatečné finanční prostředky na program EU, který se týká sportu, po roce 2012;

4.  vyzývá Komisi, aby náležitě zohlednila výsledky studie o financování sportů na nejnižší úrovni s ohledem na možnou iniciativu EU týkající se hazardních her;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů(1) předal Komisi a parlamentům členských států.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 2 k zápisu ze zasedání ze dne 16. prosince 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí