Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 67kWORD 32k
2010. december 16., Csütörtök - Strasbourg
A tömegsport európai uniós támogatásának fokozásáról
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Az Európai Parlament 2010. december 16-i nyilatkozata a tömegsport európai uniós támogatásának fokozásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EUMSz. 165. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A.  mivel a sport új terület az EU hatáskörében,

B.  mivel a sport fontos tényező a társadalmi kohézió szempontjából, és hozzájárul számos politikai célkitűzés – így az egészség előmozdítása, az oktatás, a társadalmi integráció, a megkülönböztetés elleni küzdelem, a kultúra, valamint a bűncselekmények visszaszorítása és a kábítószer-függőség elleni küzdelem – megvalósításához,

C.  mivel a sport- és más szabadidős fizikai tevékenységet folytató európaiak túlnyomó többsége a tömegsport szintjén vesz részt e tevékenységben,

D.  mivel a gazdasági válság és a kormányok kiadásaira nehezedő nyomás súlyos következményekkel járhat a tömegsport finanszírozására nézve,

1.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a tömegsportot, erősítsék annak nevelő és integratív szerepét, és fordítsanak különös figyelmet az alulreprezentált csoportokra, például a nőkre, az idősekre és a fogyatékkal élőkre;

2.  felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a tömegsportot ne sújtsák a válság idején hozott jelentős költségvetési megszorítások;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a sportról szóló következő közleményében fordítson kellő figyelmet a tömegsportra, és 2012-től kezdve biztosítson elegendő finanszírozást az EU sportprogramja számára;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy a szerencsejátékok kérdésével kapcsolatos esetleges uniós kezdeményezésre való tekintettel kellő mértékben vegye figyelembe a tömegsport finanszírozásáról készített tanulmány eredményeit;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot az aláírók nevével(1) együtt a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) Az aláírók listája a 2010. december 16-i jegyzőkönyv 2. mellékletében jelent meg (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat