Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 64kWORD 30k
Donderdag 16 december 2010 - Straatsburg
Steun van de Europese Unie voor amateursporten
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Verklaring van het Europees Parlement van 16 december 2010 over meer steun van de Europese Unie voor amateursporten

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat sport een nieuwe bevoegdheid van de EU is geworden,

B.  overwegende dat sport een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke cohesie en bijdraagt aan veel beleidsdoelstellingen zoals gezondheidsbevordering, onderwijs, sociale integratie, discriminatiebestrijding, cultuur, evenals de bestrijding van criminaliteit en drugsverslaving,

C.  overwegende dat de overgrote meerderheid van Europeanen die sport en recreatieve lichamelijke activiteiten beoefenen, dit doet op amateurniveau,

D.  overwegende dat de economische crisis en de druk op overheidsuitgaven ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor de financiering van amateursporten,

1.  dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan sport voor iedereen te bevorderen en haar educatieve en integratiebevorderende rol te versterken, met bijzondere aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwen, ouderen en mensen met een handicap;

2.  verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat amateursport geen nadeel ondervindt van grote bezuinigingen op de begroting in crisistijd;

3.  verzoekt de Commissie in haar komende mededeling over sport de nodige aandacht te besteden aan amateursporten en zorg te dragen voor voldoende financiële middelen voor het sportprogramma van de EU vanaf 2012;

4.  dringt er bij de Commissie op aan terdege rekening te houden met de uitkomsten van de studie naar de financiering van amateursporten, met het oog op een mogelijk EU-initiatief met betrekking tot kansspelkwesties;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in bijlage 2 bij de notulen van 16.12.2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Juridische mededeling - Privacybeleid