Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 71kWORD 36k
Czwartek, 16 grudnia 2010 r. - Strasburg
Większe wsparcie Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sport został jedną z nowych kompetencji UE,

B.  mając na uwadze, że sport jest istotnym czynnikiem wpływającym na spójność społeczną oraz że przyczynia się on do osiągnięcia wielu celów polityki, takich jak promowanie zdrowia, edukacja, integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, promowanie kultury oraz ograniczanie przestępczości i walka z uzależnieniem od narkotyków,

C.  mając na uwadze, że znaczna większość Europejczyków, którzy uprawiają sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, robi to na poziomie podstawowym,

D.  mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i presja na ograniczenie wydatków rządowych mogą mieć poważne konsekwencje dla finansowania sportów uprawianych na poziomie podstawowym,

1.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o propagowanie sportu dla wszystkich, o wzmacnianie edukacyjnej i integracyjnej roli sportu, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zbyt słabo reprezentowane grupy, do których należą kobiety, osoby starsze i osoby niepełnosprawne;

2.  apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie, że sport uprawiany na poziomie podstawowym nie będzie podlegał znaczącym cięciom budżetowym w czasach kryzysu;

3.  apeluje do Komisji o zwrócenie koniecznej uwagi na sport uprawiany na poziomie podstawowym w przygotowywanym komunikacie w sprawie sportu oraz o zapewnienie wystarczającego finansowania programu UE na rzecz sportu począwszy od roku 2012;

4.  apeluje do Komisji o właściwe uwzględnienie wyników analizy na temat finansowania sportów uprawianych na poziomie podstawowym, mając na uwadze ewentualną inicjatywę UE dotyczącą gier losowych;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 2 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności