Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 67kWORD 34k
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg
Creșterea sprijinului acordat de Uniunea Europeană sporturilor la nivel de masă
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Declarația Parlamentului European din 16 decembrie 2010 referitoare la creșterea sprijinului acordat de Uniunea Europeană sporturilor la nivel de masă

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 165 din TFUE,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sportul se numără în prezent printre competențele UE;

B.  întrucât sportul este un factor important de coeziune socială care contribuie la multe obiective de politică precum promovarea sănătății, educația, integrarea socială, combaterea discriminării, dezvoltarea culturii, precum și reducerea criminalității și lupta împotriva dependenței de droguri;

C.  întrucât majoritatea europenilor implicați în activități fizice sportive și de recreare practică sporturi la nivel de masă;

D.  întrucât criza economică și presiunea asupra cheltuielilor guvernamentale ar putea avea consecințe grave asupra finanțării sporturilor la nivel de masă,

1.  solicită Comisiei și statelor membre să promoveze sportul pentru toți, consolidând rolul educațional și de integrare al acestuia și acordând o atenție specială grupurilor slab reprezentate precum femeile, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități;

2.  solicită statelor membre să se asigure că sportul la nivel de masă nu are de suferit de pe urma reducerilor bugetare în perioade de criză;

3.  solicită Comisiei să acorde atenția cuvenită sporturilor practicate la nivel de masă în viitoarea sa comunicare referitoare la sport și să asigure o finanțare suficientă pentru Programul UE privind sportul pentru perioada de după 2012;

4.  solicită Comisiei să țină cont de rezultatele studiului privind finanțarea sporturilor practicate la nivel de masă având în vedere o posibilă inițiativă a UE referitoare la pariurile sportive;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, împreună cu numele semnatarilor(1), Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1) Lista semnatarilor este publicată în anexa 2 la procesul-verbal din 16 decembrie 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate