Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 70kWORD 34k
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg
Väčšia podpora Európskej únie pre športy vykonávané na amatérskej úrovni
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o väčšej podpore Európskej únie pre športy vykonávané na amatérskej úrovni

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 165 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ získala novú právomoc v oblasti športu,

B.  keďže šport je dôležitým faktorom sociálnej súdržnosti a prispieva k dosiahnutiu mnohých politických cieľov, akými sú podpora zdravia, vzdelávanie, sociálne začlenenie, boj proti diskriminácii, kultúra, ako i znižovanie trestnej činnosti a boj proti drogovej závislosti,

C.  keďže veľká väčšina Európanov, ktorí sa venujú športu a rekreačnej fyzickej aktivite, športuje na amatérskej úrovni,

D.  keďže hospodárska kríza a tlak na obmedzenie výdavkov vlád by mohli mať vážne následky na financovanie športov vykonávaných na amatérskej úrovni,

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali šport pre všetkých, posilňujúc jeho vzdelávaciu a integračnú úlohu, a aby venovali osobitnú pozornosť nedostatočne zastúpeným skupinám, akými sú ženy, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím;

2.  vyzýva členské štáty, aby zaistili, že v období krízy športy vykonávané na amatérskej úrovni nebudú trpieť výraznými rozpočtovými škrtmi;

3.  vyzýva Komisiu, aby v pripravovanom oznámení o športe venovala potrebnú pozornosť športom vykonávaným na amatérskej úrovni a aby zabezpečila dostatočné financovanie pre program EÚ, ktorý sa týka športu po roku 2012;

4.  vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila výsledky štúdie o financovaní športov vykonávaných na amatérskej úrovni s ohľadom na možnú iniciatívu EÚ týkajúcu sa stávkovania;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov(1) postúpil Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 2 k zápisnici zo 16. decembra 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia